Đổi mới quản lý giáo dục đại học việt nam hiện nay

Đổi mới quản giáo dục đại học việt nam hiện nay

Đổi mới quản lý giáo dục đại học việt nam hiện nay
... thường niên giáo dục Việt Nam: Luận bàn giáo dục, quản giáo dục, khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 53 Vũ Ngọc Hải, Trần Khánh Đức (2002), Hệ thống giáo dục đại năm đầu kỷ XXI (Việt Nam giới), ... (2013), Quản tài trường đại học công lập Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế 128 Trần Quốc Toản (2004), Đổi giáo dục đại học Việt Nam: Đổi giáo dục đại học hội nhập quốc tế, Nxb Giáo dục, Hà ... phát triển giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 107 Phạm Phụ (2011), Đổi giáo dục đại học: Quyền tự chủ đại học trách nhiệm xã hội, “Về khuôn mặt giáo dục đại học Việt Nam tập 2, Nxb Đại học quốc gia...
 • 27
 • 213
 • 1

Đổi mới quản giáo dục đại học việt nam hiện nay

Đổi mới quản lý giáo dục đại học việt nam hiện nay
... đề luận quản giáo dục đại học Chương Thực trạng quản giáo dục đại học Việt Nam (2006 - 2015) Chương Giải pháp đổi quản giáo dục đại học Việt Nam 19 Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN ... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 20 1.1 Khái niệm Giáo dục đại học 20 1.2 Quản nhà nước giáo dục đại học 22 1.3 Phân cấp quản giáo dục đại học ... lưới đại học, hoàn thiện máy quản giáo dục đại học 57 3.2.3 Phân cấp quản nhà nước giáo dục đại học, tăng quyền tự chủ sở giáo dục đại học 61 3.2.4 Hoàn thiện hệ...
 • 97
 • 221
 • 2

Chất lượng lao động của đội ngũ trí thức giáo dục đại học việt nam hiện nay

Chất lượng lao động của đội ngũ trí thức giáo dục đại học việt nam hiện nay
... VỀ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA TRÍ THỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2.1 Quan niệm trí thức, trí thức giáo dục đại học lao động trí thức giáo dục đại học 2.2 Tính đặc thù lao động trí thức giáo dục đại học Việt ... LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA TRÍ THỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2.1 QUAN NIỆM VỀ TRÍ THỨC, TRÍ THỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ LAO ĐỘNG CỦA TRÍ THỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2.1.1 Quan niệm trí thức Trí thức thuật ... THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 Thực trạng chất lượng lao động đội ngũ trí thức giáo dục đại học Việt Nam 3.2 Một...
 • 184
 • 253
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ triết học chất lượng lao động của đội ngũ trí thức giáo dục đại học việt nam hiện nay

Tóm tắt luận án tiến sĩ triết học chất lượng lao động của đội ngũ trí thức giáo dục đại học việt nam hiện nay
... thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: GS.TS hoàng chí bảo Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học ... NG TR THC GIO DC I HC VIT NAM TRONG BI CNH HIN NAY 2.2.1 Lao ng ca trớ thc giỏo dc i hc l lao ng trớ úc, sỏng to Lao ng ca trớ thc GDH trc ht l lao ng trớ úc Tớnh c thự lao ng ca h biu hin vic ... NNG CAO CHT LNG LAO NG CA I NG TR THC GIO DC I HC VIT NAM HIN NAY 4.1 QUAN IM C BN V NNG CAO CHT LNG LAO NG CA I NG TR THC GIO DC I HC VIT NAM HIN NAY 4.1.1 Nõng cao cht lng lao ng ca i ng trớ...
 • 28
 • 446
 • 1

tóm tắt tiếng anh chất lượng lao động của đội ngũ trí thức giáo dục đại học việt nam hiện nay”

tóm tắt tiếng anh chất lượng lao động của đội ngũ trí thức giáo dục đại học việt nam hiện nay”
... higher-education human resource in Vietnam The more deeply Vietnam penetrates into the integration, the more affected training of human resource of Vietnam will be by the rules of competition ... INTELLIGENTSIA IN VIETNAM 2.4.1 Improving the quality of higher education intelligentsia in Vietnam as an inevitable need from national development requirements Building socialism in Vietnam in the aim ... establish a scientific arguments of assessment of real situation in Vietnam, and then solutions to improving working quality of Vietnamese higher education intelligentsia are suggested in the beginning...
 • 28
 • 213
 • 0

Luận án Tiến sĩ Triết học Chất lượng lao động của đội ngũ trí thức giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

Luận án Tiến sĩ Triết học Chất lượng lao động của đội ngũ trí thức giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
... định chất lượng lao động đội ngũ trí thức GDĐH Việt Nam 23 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA TRÍ THỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2.1 QUAN NIỆM VỀ TRÍ THỨC, TRÍ THỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ LAO ĐỘNG ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Quan điểm nâng cao chất lượng lao động đội ngũ trí thức giáo dục đại học Việt Nam 4.2 Những giải ... nâng cao chất lượng lao động đội ngũ trí thức giáo dục đại học Việt Nam bối cảnh 23 23 35 48 59 Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ...
 • 182
 • 306
 • 1

Đổi mới quản Giáo dục đại học potx

Đổi mới quản lý Giáo dục đại học potx
... Future, Cornell Univercity Press, 2001 Phạm Đỗ Nhật Tiến, Đổi quản giáo dục theo chế tự chủ lấy nhà trường làm sở, Hội thảo Giải pháp đổi quản GDPT,HV QLGD, tháng 2-2006 5.Joshua Wood: "The Gray ... 2/11/2005, Edgar Morin, Thách đố kỉ 21- Liên kết tri thức, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ( 2004) Phm Ph , Kiến nghị sách giảI pháp cho giáo dục đại học, Đoàn giám sát ƯBTV QH GD ĐH , 1-2010 Frank H T Rhodes, ... ng li Chỡa khoỏ l i mi c ch qun gm cỏc c trng c bn sau : Th nht, t qun chuyn t trung mnh lnh hnh chớnh sang qun t ch khuụn kh phỏp lut Th hai, c ch qun t k hoch hoỏ trung sang phõn...
 • 31
 • 1,279
 • 10

Ứng dụng mô hình trong quản giáo dục đại học việt nam

Ứng dụng mô hình trong quản lý giáo dục đại học việt nam
... nghiệp Giáo dục Đại học Việt Nam tiếp tục phát triển quy đào tạo quản chất lượng không kiểm soát trước Vì vậy, phải tham khảo áp dụng hình quản chất lượng cho giáo dục đại học Đó hiệu ... hình quản giáo dục Đại học Việt Nam chuyển từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường mặt từ năm 1986 • Giáo dục Đại học quan tâm đến quản chất lượng đào tạo với việc mở rộng quy ... thay đổi việc quản chương trình giáo dục linh hoạt Điều xuất phát từ chế quản lực quản giáo dục Đại học Việt Nam Cách chương trình dịch vụ giáo dục thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu khách...
 • 39
 • 865
 • 7

Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học việt nam hiện nay

Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học việt nam hiện nay
... chớnh, phõn b ngu n l c ủ u t phỏt tri n ủ i h c v hng lo t nh ng v n ủ cú liờn quan khỏc Chính sách phát triển GDH thể s tng tỏc gi a xó h i với GDH v mối liên hệ cỏc nhúm lợi ích cựng quan tõm ... lờn chớnh sỏch phỏt tri n GDH Chớnh sỏch phát triển GDH quốc gia thờng đợc nh n c th c thi Vì vậy, luôn có h m ý ch can thiệp nh nớc Chớnh sỏch phát triển GDH đợc tham chiếu v gắn kết chặt chẽ ... với hệ thống luật pháp, cng nh quy định, quy tắc v quy phạm quản lý hệ thống giáo dục quốc dân nớc Chớnh sỏch phát triển GDH l nội dung cỏc h c thuy t v khoa h c xó h i, bao g m cỏc mụn khoa 35...
 • 246
 • 451
 • 3

tiểu luận ' hệ thống giáo dục đại học việt nam hiện nay '

tiểu luận ' hệ thống giáo dục đại học việt nam hiện nay '
... đầu công đổi giáo dục đại học Việt Nam, trong mục tiêu quan trọng việc đổi giáo dục đại học Việt Nam tăng cường “khả cung ứng” sở giáo dục, mở rộng tối đa hội tiếp cận cho người học Để đạt mục ... kể từ giáo dục đại học Việt Nam bắt đầu đổi mới, nhiều biện pháp thực để đạt mục tiêu nói trên, mà kết số lượng người học sở giáo dục đại học Việt Nam tăng lên cách đột biến Nhìn chung hệ thống ... hoa.Vì vậy, giai đoạn vấn đề chất lượng giáo dục đại học không đặt ra, thời gian dài, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam quan niệm quản lý chất lượng giáo dục đồng nghĩa với việc kiểm soát đầu...
 • 28
 • 747
 • 1

Phát huy vai trò của nguồn lực trí tuệ trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

Phát huy vai trò của nguồn lực trí tuệ trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
... HỌC 2.1 Thực trạng nguồn lực trí tuệ giáo dục đại học phát huy vai trò nguồn lực trí tuệ giáo dục đại học Như khẳng định vai trò to lớn nguồn lực trí tuệ giáo dục đại học trình phát triển kinh tế ... vai trò nguồn lực trí tuệ giáo dục đại học, làm rõ thực trạng vấn đề đặt việc phát huy vai trò nguồn lực trí tuệ giáo dục đại học Việt Nam nay, từ đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai ... phát huy vai trò nguồn lực trí tuệ giáo dục đại học Giống tượng tự nhiên xã hội, nguồn lực trí tuệ giáo dục đại học thực phát huy vai trò to lớn điều kiện môi trường định Vậy nguồn lực trí tuệ giáo...
 • 87
 • 308
 • 0

iểu luận tâm giáo dục đại học: Cuộc sống hiện nay dễ tạo áp lực cho con người, là giảng viên anhchị cần đối diện với cuộc sống như thế nào để duy trì trạng thái tâm lành mạnh nhằm giúp cho sự thành công trong công việc và quan hệ con người?

iểu luận tâm lý giáo dục đại học: Cuộc sống hiện nay dễ tạo áp lực cho con người, là giảng viên anhchị cần đối diện với cuộc sống như thế nào để duy trì trạng thái tâm lý lành mạnh nhằm giúp cho sự thành công trong công việc và quan hệ con người?
... giảng viên điều vô quan trọng Đó mà nhóm tìm lời giải áp cho câu hỏi Cuộc sống dễ tạo áp lực cho người, giảng viên anh/chị cần đối diện với sống để trì trạng thái tâm lành mạnh nhằm giúp cho ... công việc giảng dạy giảng viên việc đương đầu với áp lực điều tránh khỏi Vậy nên việc trì trạng thái tâm lành mạnh điều cấn thiết để đạt thành công công việc quan hệ người công việc giảng ... vào công việc hết mức Bằng cách này, bạn tập trung làm việc hoàn thành công việc thời hạn Những áp lực người giảng viên nay: Vì nội dung tiểu luận phục vụ cho chuyên đề Tâm giáo dục học Đại...
 • 29
 • 570
 • 2

Đội ngũ trí thức giáo dục đại học Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (tóm tắt + toàn văn)

Đội ngũ trí thức giáo dục đại học Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (tóm tắt + toàn văn)
... VỀ TRÍ THỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 2.1 Quan niệm trí thức giáo dục đại học nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh ... đội ngũ trí thức giáo dục đại học Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa 4.2.1 Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò đội ngũ trí thức giáo dục đại ... nước giáo dục đại học đội ngũ trí thức giáo dục đại học Việt Nam 3.2 Thực trạng đội ngũ trí thức giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 3.2.1 Thực trạng số lượng cấu đội ngũ trí thức...
 • 28
 • 124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp đổi mới quản lý giáo dục đại họcgiáo dục đại học việt nam hiện naytình hình giáo dục đại học việt nam hiện nayhệ thống giáo dục đại học việt nam hiện naychất lượng giáo dục đại học việt nam hiện naynền giáo dục đại học việt nam hiện naythực tiễn giáo dục đại học việt nam hiện naythực trạng giáo dục đại học việt nam hiện naythách thức giáo dục đại học việt nam hiện naythành tựu giáo dục đại học việt nam hiện nayđổi mới quản lý giáo dục tiểu họctriết lý giáo dục đại học việt namgiáo dục đại học hoa kỳ và giáo dục đại học việt nam ngày naythực trạng giáo dục tiểu học việt nam hiện nayđổi mới cơ chế quản lý giáo dục đại họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. QuảBài 43. Rễ cây