Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo hạt đến khả năng sinh trưởng cây hoàng bá trồng tại phia đén xã thành công huyện nguyên bình – tỉnh cao bằng

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo hạt đến khả năng nẩy mầm và chất lượng cây giống Sơn Đậu trong giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo hạt đến khả năng nẩy mầm và chất lượng cây giống Sơn Đậu trong giai đoạn vườn ươm
... dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hƣởng thời vụ gieo hạt đến thời gian nảy mầm - Nghiên cứu ảnh hƣởng thời vụ gieo hạt đến tỷ lệ nảy mầm - Nghiên cứu ảnh hƣởng thời vụ gieo hạt đến chất lƣợng giống ... thời vụ gieo hạt đến số cành lá /cây Sơn Đậu giai đoạn vƣờn ƣơm - Nghiên cứu ảnh hƣởng thời vụ gieo hạt đến chiều rộng sơn đậu giai đoạn vƣờn ƣơm - Nghiên cứu ảnh hƣởng thời vụ gieo hạt đến chiều ... -Nghiên cứu ảnh hƣởng loại hạt giống (hạt tƣơi ,hạt khô) đến độ nảy mần Sơn đậu - Nghiên cứu ảnh hƣởng thời vụ gieo hạt đến chiều dài sơn đậu giai đoạn vƣờn ƣơm - Nghiên cứu ảnh hƣởng thời vụ...
 • 57
 • 171
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng cuả thời vụ gieo hạt đến khả năng nảy mầm và chất lượng cây hoàng trong giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu ảnh hưởng cuả thời vụ gieo hạt đến khả năng nảy mầm và chất lượng cây hoàng bá trong giai đoạn vườn ươm
... lệ nảy mầm Hoàng 33 4.4 Ảnh hưởng thời vụ gieo hạt đến số giai đoạn vườn ươm 34 4.5 Ảnh hưởng thời vụ gieo hạt đến chiều dài Hoàng giai đoạn vườn ươm 35 4.6 Ảnh hưởng ... thời vụ gieo hạt đến chiều rộng Hoàng giai đoạn vườn ươm 36 4.7 Ảnh hưởng thời vụ gieo hạt đến chiều cao Hoàng 37 4.8 Ảnh hưởng thời vụ gieo hạt đến sâu xám hại Hoàng giai ... định thời vụ gieo hạt thích hợp đến khả nảy mầm chất lượng Hoàng giai đoạn vườn ươm 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Xác định ảnh hưởng thời vụ gieo hạt đến khả nảy mầm tỷ lệ nảy mầm - Xác định ảnh hưởng...
 • 49
 • 229
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo hạt đến khả năng sinh trưởng cây hoàng trồng tại phia đén thành công huyện nguyên bình tỉnh cao bằng

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo hạt đến khả năng sinh trưởng cây hoàng bá trồng tại phia đén  xã thành công  huyện nguyên bình – tỉnh cao bằng
... Hoàng trồng Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 26 4.2.1 Ảnh hưởng thời vụ gieo hạt đến thời gian nẩy mầm Hoàng 27 4.2.3 Ảnh hưởng thời vụ gieo hạt đến tỷ lệ hại sâu xám Hoàng ... Phạm Vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến thời gian, tỉ lệ nẩy mầm, ảnh hưởng sâu xám đến Hoàng trồng Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 3.1.2 ... phương, đồng thời bảo tồn tính đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng 4.2 Nghiên cứu ảnh hƣởng thời vụ gieo hạt đến khả sinh trƣởng Hoàng trồng Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng  Biện...
 • 42
 • 193
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đối với giống hồng không hạt trồng tại phia đén, thành công, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đối với giống hồng không hạt trồng tại phia đén, xã thành công, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng
... Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu *Đối tượng: - Giống hồng không hạt Phia Đén Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - Một số ... Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 3 1.2 Mục đích đề tài Xác định loại phân bón phù hợp giống hồng không hạt Phia Đén, Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn kiến ... chủng loại, giá khác Để thúc đẩy sinh trưởng hồng giai đoạn kiến thiết tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón giống hồng không hạt trồng Phia Đén, Thành Công, huyện...
 • 65
 • 415
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng và phát triển của một số giống đào tại phja đén, thành công, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng và phát triển của một số giống đào tại phja đén, xã thành công, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng
... tế hội tình hình sản xuất ăn Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng năm 2011 Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng phát triển đào Phja Đén, Thành Công, huyện Nguyên ... Đặc điểm hình thái tình hình sinh trưởng số giống đào nghiên cứu 4.2.1 Đặc điểm hình thái giống đào Đặc điểm hình thái thể qua tiêu cao cây, đường kính tán, tiêu để đánh giá khả sinh trưởng đào ... Cao Bằng thực đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng phát triển số giống đào Phja Đén, Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. " 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1...
 • 63
 • 1,100
 • 4

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng Dong riềng tại Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng Dong riềng tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
... hình trồng Dong riềng bàn Phja Đén Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - Phân tích tồn hạn chế phát triển hình Dong riềng bàn Phja Đén Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao ... CỨU + Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Thành Công + Đánh giá thực trạng phát triển Dong riềng Thành Công + Đánh giá hiệu kinh tế Dong riềng Thành Công + Phân tích hình ... 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THẾ HIỂN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG DONG RIỀNG TẠI XÃ THÀNH CÔNG, HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN...
 • 100
 • 371
 • 2

BÀI SƠ BỘ LẦN 1 NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của THỜI vụ GIEO cấy đến KHẢ NĂNG sản XUẤT hạt lúa LAI f1 tổ hợp TH72 vụ mùa năm 2014 tại HUYỆN HOẰNG hóa, TỈNH THANH hóa

BÀI SƠ BỘ LẦN 1 NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của THỜI vụ GIEO cấy đến KHẢ NĂNG sản XUẤT hạt lúa LAI f1 tổ hợp TH72 vụ mùa năm 2014 tại HUYỆN HOẰNG hóa, TỈNH THANH hóa
... nghệ cao ) Mã số : 5962 011 0 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GIEO CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT HẠT LÚA LAI F1 TỔ HỢP TH7-2 VỤ MÙA NĂM 2 014 TẠI HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA Người thực hiện: Trần ... hạt lai F1 tổ hợp TH7-2 vụ Mùa 2 013 Hoằng Hóa - Thanh Hóa Bảng 11 : Ảnh hưởng tỷ lệ hàng bố mẹ đến yếu tố cấu thành suất suất hạt lai F1 tổ hợp TH7-2 vụ Mùa 2 013 Hoằng Hóa, Thanh Hóa Đồ thị Ảnh hưởng ... khác sản xuất hạt lai F1 tổ hợp TH7-2 vụ Mùa 2 013 Hoằng Hóa- Thanh Hóa 3.2.9 Tình hình nhiễm số loại bệnh hại tỷ lệ hàng bố mẹ khác sản xuất hạt lai F1 tổ hợp TH7-2 vụ Mùa 2 013 Hoằng Hóa- Thanh Hóa...
 • 17
 • 243
 • 0

SƠ BỘ LẦN 1 NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của THỜI vụ GIEO cấy đến KHẢ NĂNG sản XUẤT hạt lúa LAI f1 tổ hợp TH7 2 vụ mùa năm 2014 tại HUYỆN HOẰNG hóa, TỈNH THANH hóa

SƠ BỘ LẦN 1 NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của THỜI vụ GIEO cấy đến KHẢ NĂNG sản XUẤT hạt lúa LAI f1 tổ hợp TH7 2 vụ mùa năm 2014 tại HUYỆN HOẰNG hóa, TỈNH THANH hóa
... nghệ cao ) Mã số : 59 62 011 0 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GIEO CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT HẠT LÚA LAI F1 TỔ HỢP TH7- 2 VỤ MÙA NĂM 2 014 TẠI HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA Người thực hiện: Nguyễn ... trình sản xuất lúa lai hệ dòng Thanh Hóa nói riêng, tiến hành thực đề tài khoa học Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ gieo cấy đến khả sản xuất hạt lúa lai F1 tổ hợp TH7- 2 vụ mùa năm 2 014 huyện Hoằng Hóa, ... hạt lai F1 giống lúaTH7 -2 vụ Mùa 2 014 Hoằng Hóa, Thanh Hóa Đồ thị 4 .1 Ảnh hưởng tỷ lệ hàng lúa bố mẹ đến tương quan suất dòng R2 với suất dòng mẹ (hạt lai F1) giống lúaTH7 -2 vụ Mùa 2 013 Hoằng Hóa, ...
 • 16
 • 309
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của THỜI vụ GIEO cấy đến KHẢ NĂNG sản XUẤT hạt lúa LAI f1 tổ hợp TH7 2 vụ mùa năm 2014 tại HUYỆN HOẰNG hóa, TỈNH THANH hóa

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của THỜI vụ GIEO cấy đến KHẢ NĂNG sản XUẤT hạt lúa LAI f1 tổ hợp TH7 2 vụ mùa năm 2014 tại HUYỆN HOẰNG hóa, TỈNH THANH hóa
... hại thời vụ sản xuất hạt lai F1 giống lúaTH7 -2 vụ Mùa 20 14 Hoằng Hóa Thanh Hóa Bảng 4.11 Tình hình nhiễm số loại bệnh hại thời vụ sản xuất hạt lai F giống lúaTH7 -2 vụ Mùa 20 14 Bảng 4. 12 Ảnh hưởng ... bố mẹ giống lúa lai TH7- 2 vụ Mùa 20 14 Thanh Hóa Bảng Ảnh hưởng thời vụ đến khả trỗ trùng khớp dòng bố mẹ giống lúaTH7 -2 vụ Mùa 20 14 Hoằng Hóa- Thanh Hóa Bảng 4.8 Ảnh hưởng thời vụ đến tập tính ... lúaTH7 -2 Hoằng Hóa- Thanh Hóa Bảng 4.1 Thời gian gieo mạ dòng T7S dòng R2 (R2-1 & R2 -2) vụ Mùa 20 14 Hoằng Hóa- Thanh Hóa Bảng 4 .2 Ảnh hưởng thời vụ đến động thái dòng lúa bố mẹ giống lúaTH7 -2 vụ...
 • 17
 • 741
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến khả năng sản xuất hạt lúa lai f1 tổ hợp th7-2 vụ mùa năm 2014 tại huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa

nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến khả năng sản xuất hạt lúa lai f1 tổ hợp th7-2 vụ mùa năm 2014 tại huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa
... tháng 12 năm 2014 3.2.3 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu điều kiện Thanh Hóa mối quan hệ sản xuất hạt lai F1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ thời vụ thích hợp đến khả sản xuất hạt lai F1 tổ hợp TH7-2 ... hại thời vụ sản xuất hạt lai F1 giống lúaTH7-2 vụ Mùa 2014 Hoằng Hóa Thanh Hóa Bảng 4.11 Tình hình nhiễm số loại bệnh hại thời vụ sản xuất hạt lai F1 giống lúaTH7-2 vụ Mùa 2014 Bảng 4.12 Ảnh hưởng ... bố mẹ giống lúa lai TH7-2 vụ Mùa 2014 Thanh Hóa Bảng Ảnh hưởng thời vụ đến khả trỗ trùng khớp dòng bố mẹ giống lúaTH7-2 vụ Mùa 2014 Hoằng Hóa- Thanh Hóa Bảng 4.8 Ảnh hưởng thời vụ đến tập tính...
 • 17
 • 376
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai hn88 tại cẩm phả - quảng ninh

nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai hn88 tại cẩm phả - quảng ninh
... bệnh giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 54 3.1.5 Ảnh hưởng thời vụ tới suát bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 55 3.1.6 Ảnh hưởng thời vụ tới chất lượng ... suất giống HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 72 Bảng 3.17b Ảnh hưởng phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 74 Bảng 3.18 Ảnh hưởng phân bón đến suấtgiống ... Ảnh hưởng thời vụ đến yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 59 3.1.9 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến suất hạt khô giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh ...
 • 123
 • 344
 • 6

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón cho giống đậu tương đ8 trong điều kiện vụtại gia lộc, hải dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón cho giống đậu tương đ8 trong điều kiện vụ hè tại gia lộc, hải dương
... 3.2.7 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến yếu tố cấu thành suất giống đậu tương Đ8 điều kiện vụ Gia Lộc Hải Dương 58 3.2.8 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến suất giống đậu tương Đ8 điều kiện vụ ... tài "Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ, mật độ phân bón cho giống đậu tương Đ8 điều kiện vụ Gia Lộc, Hải Dương" , nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh tăng suất giống đậu tương Đ8, góp phần ... tích lũy chất khô giống đậu tương Đ8 điều kiện vụ Gia Lộc -Hải Dương 54 3.2.6 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến khả chống chịu giống đậu tương Đ8 điều kiện vụ Gia Lộc - Hải Dương 56 Học viện...
 • 130
 • 225
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp Lai HN88 tại huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp Lai HN88 tại huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
... Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến suất bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 55 Bảng 3.7a Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 Cẩm ... giống HN88 qua tổ hợp phân bón Cẩm Phả, Quảng Ninh 68 Bảng 3.15 Ảnh hưởng phân bón đến suất bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 70 Bảng 3.16 Ảnh hưởng phân ... 3.17b Ảnh hưởng phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 73 Bảng 3.18 Ảnh hưởng phân bón đến suấtgiống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 73...
 • 122
 • 337
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm chuyển đổi thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lacepede, 1802)

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm chuyển đổi thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lacepede, 1802)
... c ăn thích h p nh t ương nuôi u trùng khoang c cam N I DUNG NGHIÊN C U Nghiên c u nh hư ng c a th i ñi m chuy n ñ i th c ăn t luân trùng sang Artemia lên sinh trư ng t l s ng c a u trùng ... ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a th i ñi m chuy n ñ i th c ăn lên sinh trư ng t l s ng c a u trùng khoang c cam (Amphiprion percula Lacepede, 1802) M C TIÊU C A ð TÀI Xác ... c ăn khác có nh hư ng rõ r t ñ n chi u dài, kh i lư ng t c ñ tăng trư ng ñ c trưng c a u trùng khoang c cam Th i ñi m cho ăn b ng Artemia t t nh t cho sinh trư ng c a u trùng khoang c cam...
 • 69
 • 481
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và chế độ chiếu sáng đến năng suất,chất lượng giống hoa cúcCN20 (chrysanthemum morifolium ramat) tại hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và chế độ chiếu sáng đến năng suất,chất lượng giống hoa cúcCN20 (chrysanthemum morifolium ramat) tại hà nội
... nhi u hoa cành, phát sinh t nách Hoa cúc g m nhi u hoa nh h p l i m t cu ng hoa, hình thành hoa t ñ u tr ng mà m i cánh th c ch t m t hoa Tràng hoa dính vào b u hình ng, ng ñó phát sinh cánh hoa ... hình thành hoa thành giai ño n sau: - C m ng hình thành hoa: G m c m ng nhi t ñ g i s xuân hoá c m ng v ánh sáng g i quang chu kỳ - S hình thành m m hoa - S sinh trư ng c a hoa s phân hoá hoa, ... dài: nh ng hoa ñư c, có th i gian chi u sáng ngày l n th i gian chi u sáng t i h n nh không hoa lúa mì, hoa líp - Nhóm trung tính: Bao g m mà s hoa c a không ph thu c vào ñ dài chi u sáng ngày...
 • 128
 • 290
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian lên men đến quá trình sinh tổng hợp pla của chủng l plantarum c2phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý đến khả năng xử lý của vi khuẩnnghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bấm ngọn đến khả sinh trưởng phát triển của hai giống hoa chuông giai đoạn vườn sản xuấtnghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ s v tới khả năng tạo màng bc từ vi khuẩn acetobacter xylinum bhn2nghiên cứu ảnh hưởng của tảo spirulina platensis nordst geitler lên sự sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng lipopenaeus vannamei tại công ty nuôi trồng thủy sản việt anh kỳ anh hà tĩnhnghiên cứu sự ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương vụ xuân tại bỉm sơn thanh hoánghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bón đạm kết hợp dùng chất khử no3 đến chất lượng và năng suất của giống bắp cải ns cross trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo sạảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đậu đũa và đậu trạch đến mật độ các loài bọ xít bắt mồiphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnnghiên cứu ảnh hưởng của thời gian tổng hợp nhựa đến độ bền mối dánnghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất trích ly gamma oryzanol từ cám gạo bằng cồn ethanolnghiên cứu ảnh hưởng của thời giankết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gianPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây