5 test hoa sinh

5 test hoa sinh

5 test hoa sinh
... thể D 3H+ từ vào ty thể E 9H+ từ vào ty thể Câu 15 : Trong chu trình acid citric, NADH H+ tạo từ phản ứng : A 3, 4, B 3, 4, C 3, 5, D 4, 5, E 5, 6, Câu 16 : Thoái hóa hoàn toàn phân tử glucose, ... thể D 3H+ từ vào ty thể E 9H+ từ vào ty thể Câu 15 : Trong chu trình acid citric, NADH H+ tạo từ phản ứng : A 3, 4, B 3, 4, C 3, 5, D 4, 5, E 5, 6, Câu 16 : Thoái hóa hoàn toàn phân tử glucose, ... Ty thể lưới nội nguyên sinh D Ty thể E Các ý Câu 35 : Thể ceton tổng hợp : A Gan B Thận C Tim D Não E Cơ Câu 36 : Vai trò carnitin chuyển hóa tế bào : A Cần thiết cho sinh tổng hợp acid béo với...
 • 60
 • 186
 • 0

Djth0ng bo 6 test hoa sinh than thanh

Djth0ng bo 6 test hoa sinh than thanh
... A ribosome B Thủy phân ATP cung cấp lượng gắn aminoacyl- tRNA vào vị trí A ribosome C Thủy phân GTP cung cấp lượng tạo trượt ribosome 70s mARN D Thủy phân ATP cung cấp lượng tạo trượt ribosome ... acid stearic : A 129 B 151 C 1 46 D 131 E 149 Câu 25 : Phân tử tạo Arg chu trình Ure từ chất ? A Arginosuccinat B Carbonyl phosphate C Citrulin D Aspartat E Or Câu 26 : Acid amin cần thiết : A Glu ... Glycerol – – phosphate, CTP – ethanolamine, acyl – CoA Câu 25 : Chất sau nguyên liệu cho tổng hợp Ure : A Carbonyl phosphate B Citrulin C Amoniac D Arginin E Fumarat Câu 26 : Chất liên quan trực tiếp...
 • 32
 • 164
 • 0

Djth0ng bo 6 test hoa sinh

Djth0ng bo 6 test hoa sinh
... A ribosome B Thủy phân ATP cung cấp lượng gắn aminoacyl- tRNA vào vị trí A ribosome C Thủy phân GTP cung cấp lượng tạo trượt ribosome 70s mARN D Thủy phân ATP cung cấp lượng tạo trượt ribosome ... nguyên sinh D Ty thể E Các ý Câu 35 : Thể ceton tổng hợp : A Gan B Thận C Tim D Não E Cơ Câu 36 : Vai trò carnitin chuyển hóa tế bào : A Cần thiết cho sinh tổng hợp acid béo với số carbon lẻ ... acid stearic : A 129 B 151 C 1 46 D 131 E 149 Câu 25 : Phân tử tạo Arg chu trình Ure từ chất ? A Arginosuccinat B Carbonyl phosphate C Citrulin D Aspartat E Or Câu 26 : Acid amin cần thiết : A Glu...
 • 33
 • 169
 • 0

Trắc nghiệm Hóa Sinh 5

Trắc nghiệm Hóa Sinh 5
... bào gan thoái hóa lysozym gan Sau tạo thành remnant, VLDL trao đổi apolipoprotein với lipoprotein khác Chọn tập hợp đúng: A.1,2,3 B.1,2,4 C.1,2 ,5 D 2,3 ,5 E 2,4 ,5 2 35 LDL chuyển hóa từ VLDL, mang ... ngoại sinh Test PHLA bình thường Tăng triglycerid nội sinh Hoàn toàn không lệ thuộc vào chế độ ăn thừa glucid, thừa cân uống rượu Chọn tập hợp đúng: A 2,3,4 B 1,3,4 C 2,4 ,5 D 2,4 ,5 E 1,2 ,5 250 Tăng ... cholesterol gọi remnant thoái hóa tế bào ngoại biên Phần lại cholesterol gọi remnant thoái hóa lysozom tế bào gan Chọn tập hợp đúng: A 1,2,3 B 1,3,4 C 1,2 ,5 D 1,3 ,5 E 2,3 ,5 231.VLDL loại lipoprotein...
 • 9
 • 1,877
 • 61

Giáo trình chất điều hòa sinh trưởng thực vật - chương 5

Giáo trình chất điều hòa sinh trưởng thực vật - chương 5
... xuất chất kích thích trổ hoa Giáo Trình Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Thực Vật 69 5. 2 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng lên tượng mầm hoa, kích thích ức chế trổ hoa Các chất điều hoà sinh trưởng ... ngày nay, người ta nghĩ chất kích thích trổ hoa đơn chất vài chất riêng biệt, có tương tác chất điều hòa sinh trưởng thực vật trực tiếp gây trổ hoa, hay chất điều hòa sinh trưởng nầy liên quan đến ... hoa điều kiện không cảm ứng GA kích thích trổ hoa Giáo Trình Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Thực Vật 70 ngày ngắn trồng điều kiện cảm ứng - Sự thành lập hoa có yêu cầu lạnh ngày dài điều khiển cách điều...
 • 9
 • 855
 • 8

Tài liệu CHƯƠNG 5: NHU CẦU OXY HÓA SINH HỌC doc

Tài liệu CHƯƠNG 5: NHU CẦU OXY HÓA SINH HỌC doc
... hữu oxy hóa Chất hữu lại -dC/dt = k’C Thời gian (ngày) Hình 5.1 Chất hữu bò oxy hoá Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) (b) Đường cong nhu cầu liên kết (carbonate ceous + nitrat hóa) (a) Đường cong nhu cầu ... H2O Để vi sinh vật oxy hóa chất hữu cơ, chất hữu phải thức ăn cần thiết cho sinh trưởng phát triển vi sinh vật Như vậy, phần chất hữu chuyển vào mô tế bào di trì không bò oxy hóa vi sinh vật sử ... hữu (2) khả sinh vật có sử dụng chất hữu 5.5 SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÁC GIÁ TRỊ L VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ NHU CẦU OXY THEO LÝ THUYẾT Trước đây, giá trò BOD tổng cộng hay L chất hữu xem nhu cầu oxy theo lý...
 • 9
 • 317
 • 0

giáo trình hóa sinh chương 5 protein

giáo trình hóa sinh chương 5 protein
... amin gọi cấu trúc bậc 5. 4 Cấu trúc protein Cấu trúc protein Alpha Helix Cấu trúc bậc ba protein Hemoglobin  5. 5 TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN + Do có chứa nhóm cacboxyl nhóm amin nên protein có tính chất ... cacbon, oxy, hydro lưu huỳnh Hàm lượng chúng biến đổi: cacbon từ 51 -55 %, oxy 21 ,5- 23 ,5% , hydro 6-7%, nitơ 15- 17,6%, lưu huỳnh 0,3-2 ,5% Chỉ số loại axit amin có lưu huỳnh ( methionin, xystein), mà ... thảo luận Anh chị biết hợp chất Protit ( protein, đạm…) John Kendrew vớ i mô hình protein (Myoglobin) PROTEIN 5. 1 VAI TRÒ CỦA PROTEIN TRONG CƠ THỂ SỐNG  Protein hợp chất quan trọng tất thể sống...
 • 34
 • 869
 • 0

bài giảng hóa sinh chương 5 vitamin

bài giảng hóa sinh chương 5 vitamin
... choline, inositol, Vitamin tan ch t bộo Vitamin A v caroten Vitamin D Vitamin E Vitamin K Vitamin Q Vitamin A v Caroten Cú d ng vitamin nhúm A quan tr ng Vitamin A1: nhi u Vitamin A2: nhi ... oxi húa kh v i c ng cao Vitamin tan n c Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin PP Vitamin B6 Vitamin B12 Vitamin C NH2 VitaminH C B C N H2 S N CH3 C CH2OH H2 Vitamin B1 Vitamin B1 th ng Ch c nng ... c u: 50 -100mg/ng i/ngy B ng: Vitamin v ch c nng c a nú Vitamin Vitamin tan n c Thiamine (B1) Riboflavin (B2) Pyridoxin (B6) Nicotinic acid (PP) Vitamin B12 Vitamin C Vitamin tan ch t bộo Vitamin...
 • 31
 • 656
 • 0

5 đề tuyển sinh lớp10 năm học 2009-2010 : Ninh Bình, Quảng Nam,Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và đáp án

5 đề tuyển sinh lớp10 năm học 2009-2010 : Ninh Bình, Quảng Nam,Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và đáp án
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi : Toán Ngày thi: 30 tháng năm 2009 Thời gian làm bài: 120 phút Bài (1 ,5 điểm) Cho phương trình: x2 ... kiện đề nên M’ (chỉ có điểm M thỏa mãn đk đề) SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Khóa ngày 25 tháng 06 năm 2009 MÔN: TOÁN ( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề ... trình l : (x,y) ∈ { (−1;0); (0;−1); (2;0); (0;2); (3;2); (2;3)} SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi TOÁN ( chung cho tất thí sinh) ...
 • 19
 • 87
 • 0

Chương 5 - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Ở VI SINH VẬT pot

Chương 5 - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Ở VI SINH VẬT pot
... thái: - Các vi sinh vật sinh methane không sinh bào tử (Methanobacterium) - Các vi sinh vật sinh methane sinh bào tử (Methanobacillus) - Các vi sinh vật hình cầu sinh methane (Methanosarcina) - Các ... biến thịt 5. 2 chất chuyển hoá thứ cấp 5. 2.1 chất kháng sinh Chất kháng sinh chất hữu vi sinh vật (vi khuẩn thật, xạ khuẩn, nấm sợi, nấm men…) tạo thành.Ngay nồng độ thấp, chất kháng sinh có khả ... penicillin kháng sinh khác mở lĩnh vưc cho vi sinh vật công nghệp Sự khám phá kháng sinh phát triển hợp chấ bán tổng hợp từ kháng sinh có lợi ích lớn y học 5. 3 kiểu hố hấp vi sinh vật 5. 3.1 hô hấp...
 • 16
 • 537
 • 1

Giáo trình hóa sinh học - Chương 5 potx

Giáo trình hóa sinh học - Chương 5 potx
... + - + + - - - Chrysophyceae + - + + - - - Xanthophyceae + - - - - - - Baccillariophyceae + - + + - - - Cryptophyceae + - - + - + + Rhodophyceae + - - - + +++ + Cyanophyceae + - - - - + +++ Prochlorophyceae ... Khoa Sinh học Phycoerythrob Trong tế bào p Hoá sinh học - 131 - Thực vật bậc cao, dương xỉ, đòa y + + - - - - - Tảo Chlorophyceae + + - - - - - Euglenophyceae + + - - - - - Phaeophyceae + - + + - ... R-CH2-CO-CH2-CO-S-CoA + NAD.H + H+ Acyl-CoA-thiolase 4/ R-CH2-CO-CH2-CO-S-CoA + CoA-SH ––––––––––––––––––––→ –––→ R-CH2-CO- S-CoA + CH3-CO~SCoA Trước tiên, phản ứng (1), acyl-CoA bò oxy -hóa với...
 • 35
 • 284
 • 0

5 đề tuyển sinh lớp10 năm học 2009-2010 : Ninh Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa và đáp án

5 đề tuyển sinh lớp10 năm học 2009-2010 : Ninh Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa và đáp án
... 0, 25 pt D 0, 25 pt 12 D 0, 25 pt A 0, 25 pt 13 C 0, 25 pt D 0, 25 pt 14 A 0, 25 pt B 0, 25 pt 15 A 0, 25 pt B 0, 25 pt 16 A 0, 25 pt A 0, 25 pt 17 C 0, 25 pt D 0, 25 pt 18 C 0, 25 pt C 0, 25 pt 19 D 0, 25 pt ... VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC: 2007-2008 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề) Thí sinh KHÔNG làm trực tiếp vào ... VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC: 2007-2008 _ ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH I/ MULTIPLE CHOICE: ( pts) ( 0, 25 pt x 20 câu = pts) A 0,25...
 • 15
 • 113
 • 2

Giáo án khao học lớp 5 - CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA. docx

Giáo án khao học lớp 5 - CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA. docx
... CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ Khởi động: Hát 4’ Bài cũ: Ôn tập Học sinh tự đặt câu hỏi Giáo viên nhận xét + học sinh 1’ Giới thiệu mới: khác trả lời 28’ quan sinh sản thực vật ... loài thực vật hoa giới thiệu với quan sinh dục đực gọi nhị bạn phận hoa 4’ quan sinh dục gọi nhuỵ nhị, nhuỵ) Đa số hoa, hoa 1’ nhị nhuỵ  Hoạt động 2: Vẽ sơ (cuống, đài, cánh, Các ...  Hoạt động 3: Củng cố Đọc lại toàn nội dung học Tổng kết thi đua Tổng kết - dặn dò: Xem lại Chuẩn bị: Sự sinh sản thực vật hoa Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 6
 • 1,415
 • 14

Giáo trình -Vi hóa sinh kỹ thuật môi trường -chương 4-5 ppsx

Giáo trình -Vi hóa sinh kỹ thuật môi trường -chương 4-5 ppsx
... không khí trường Biên soạn: Ths Nguyễn Trần Thiện Khánh 69 TLGD VI HÓA SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG VI SINH VẬT GÂY BỆNH VÀ CÁC CHỈ TIÊU VỆ SINH NHỮNG VI SINH VẬT GÂY BỆNH Một số vi sinh vật ... vào số lượng vi sinh vật ban đầu xâm nhập vào, điều kiện môi trường, biện pháp tiêm chủng phòng bệnh,… Biên soạn: Ths Nguyễn Trần Thiện Khánh 70 TLGD VI HÓA SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Những loại ... TLGD VI HÓA SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - Bệnh ho gà - Bệnh đậu mùa - Bệnh thủy đậu - Bệnh sởi - Bệnh quai bị - Bệnh cúm - Common cold - Bệnh nấm Ngày với phát triển đô thị - khoa học kỹ thuật (KHKT)...
 • 14
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: test hoa sinh y duoctrac nghiem hoa sinh 5 co dap angiáo án khao học lớp 5 cơ quan sinh sản của thực vật có hoa docxde thi hoc sinh gioi mon toan lop 5 hoang hoaphụ lục 5 các xét nghiệm hoá sinh về tuyến tuỵbước 5 khẳng định sinh hóa và kháng huyết thanhđiều hòa sinh trưởnghoá sinhgiáo trình hoá sinhtrắc nghiệm hóa sinhtrắc nghiệm hóa sinh chunghóa sinhđặc điểm hóa sinhchất điều hòa sinh trưởnghóa sinh họcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học