Tính dưới khả vi của hàm lồi suy rộng và ứng dụng

Tính dưới khả vi của hàm lồi suy rộng ứng dụng

Tính dưới khả vi của hàm lồi suy rộng và ứng dụng
... 1.3.2 Hàm giả lồi 22 1.3 Tính khả vi hàm lồi suy rộng 26 2.1 Tính khả vi hàm lồi 26 2.2 Tính khả vi hàm lồi suy rộng 32 2.2.1 32 Tính khả vi hàm tựa lồi ... khái niệm, tính chất khả vi hàm lồi, hàm lồi suy rộng không gian Banach 44 Chương Ứng dụng hàm lồi suy rộng khả vi Chương trình bày số ứng dụng hàm lồi suy rộng Nội dung chương tham khảo [10] ... khả vi hàm lồi suy rộng - Một số toán ứng dụng hàm lồi suy rộng khả vi Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cách có hệ thống tính chất hàm lồi suy rộng khả vi số toán ứng dụng Đối tượng phạm vi nghiên...
 • 59
 • 230
 • 0

Luận văn hàm toàn phương lồi suy rộng ứng dụng

Luận văn hàm toàn phương lồi suy rộng và ứng dụng
... thức tập lồi, hàm lồi, hàm tựa lồi, hàm giả lồi mối quan hệ hàm lồi suy rộng Các kiến thức sử dụng để nghiên cứu vấn đề chương Chương 2: Hàm toàn phương tựa lồi hàm toàn phương giả lồi Nội dung ... tính giả lồi hàm toàn phương oc-tan nửa dương oc - tan không âm Chương 3: Ứng dụng vào toán tối ưu Luận văn trình bày ứng dụng hàm toàn phương lồi suy rộng vào nghiên cứu toán tối ưu toàn phương ... tính lồi suy rộng hàm toàn phương Rn Tuy nhiên, hàm toàn phương dạng toàn phương giả lồi tựa lồi tập lồi Rn , chẳng hạn Rn , không lồi tập Ví dụ hàm + f (x, y) = −xy tựa lồi R2 , không lồi +...
 • 69
 • 290
 • 0

Tính h khả vi của hàm nhiều biến ứng dụng

Tính h khả vi của hàm nhiều biến và ứng dụng
... sát tính H- khả vi h m nhiều biến ứng dụng vào Tối ưu h a Bài toán bù Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: H m nhiều biến - Đối tượng nghiên cứu: Tính H- khả vi h m nhiều biến ứng dụng ... Clarke h m Lipschitzian địa phương, vi phân Bouligand h m nửa liên tục C -vi phân h m C -khả vi trường h p riêng H- vi phân Từ đến nay, nhiều tác giả nghiên cứu tính H- khả vi h m nhiều biến ứng dụng ... trình bày tính H- khả vi h m nhiều biến ứng dụng vào vi c khảo sát toán tối ưu toán bù phi tuyến 43 Kết luận Luận văn trình bày cách có h thống nội dung sau: Khái niệm tính chất H vi phân H khả vi...
 • 52
 • 136
 • 0

Luận văn tính h khả vi của hàm nhiều biến ứng dụng

Luận văn tính h khả vi của hàm nhiều biến và ứng dụng
... Tớnh liờn tc ca hm nhiu bin 1.3 Tớnh kh vi ca hm nhiu bin 1.4 Mt s khỏi nim o hm suy rng 1.4.1 Mt s ký hiu v nh ngha 1.4.2 Hm C-kh vi 1.4.1 Hm kh vi Prộchet Chng Tớnh i-kh vi ca hm nhiu bin H- 2 ... bn v hm nhiu bin Nhng kin thc ny s s dng n chng sau Chng Tớnh i-kh vi ca hm nhiu bin Trong chng ny, ta nghiờn cu khỏi nim H -kh vi ca hm nhiu bin v xột hai ng dng ca H- KHK vi ng dng th nht, ta ... a phng ca hm H -kh vi cú c iu kin cn ti u ca bi toỏn ti u liờn quan n hm H -kh vi, trc tiờn, ta xột tớnh H -kh vi ca nhng hm H -kh vi cc i hoc cc tiu nh lý 2.2 Vi i = H- vi phõn Tfi (a) cho /*...
 • 55
 • 124
 • 0

Tiểu luận Hàm lồi suy rộng gradient suy rộng Tính đơn điệu suy rộng

Tiểu luận Hàm lồi suy rộng và gradient suy rộng Tính đơn điệu suy rộng
... hm suy rởng Sỹ tữỡng tỹ giỳa biu ỗ cĂc hm lỗi suy rởng v biu ỗ cĂc Ănh xÔ ỡn iằu suy rởng l khổng ngău nhiản Náu ta t F = rf thẳ tẵnh ỡn iằu suy rởng cừa hm F tữỡng ữỡng vợi tẵnh lỗi suy ... bơng suy rởng cừa Blum v Oettli Khi lm viằc vợi tẵnh ỡn iằu suy rởng, ta thứa nhên mởt tẵnh chĐt cõ th ch sỹ tỗn tÔi hay iãu kiằn cƯn hỡn so vợi nh nghắa ban Ưu, giống nhữ tẵnh lỗi suy ... tiảu chuân Ôo hm cừa tẵnh ỡn iằu suy rởng cừa nhõm cĂc Ănh xÔ Trữợc tiản, ta giợi thiằu loÔi Ănh xÔ ỡn iằu (suy rởng)v cĂc ối tĂc cừa nõ, loÔi hm lỗi suy rởng chữỡng Chữỡng giợi thiằu sỹ...
 • 25
 • 401
 • 0

TIỂU LUẬN HÀM LỒI SUY RỘNG GRADIENT SUY RỘNG TÍNH LỒI SUY RỘNG ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU TRONG VECTƠ VÔ HƯỚNG TỐI ƯU

TIỂU LUẬN HÀM LỒI SUY RỘNG VÀ GRADIENT SUY RỘNG TÍNH LỒI SUY RỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU TRONG VECTƠ VÔ HƯỚNG TỐI ƯU
... ĐẦU Hàm Lồi Suy Rộng Điều Kiện Tối Ưu Hàm Hướng Tính Lồi Suy Rộng Sự Xác Định Ràng Buộc 12 Giá Trị Cực Đại Tính Lồi Suy Rộng 14 MỞ ĐẦU Trong định lý tối ưu, tính tối ưu có thuộc tính ... trọng điều kiện ràng buộc Trong trường hợp hướng chọn lớp hàm vectơ suy rộng chúng đảm bảo tính địa phương tính toàn cục Trong chương có điều kiện bản, thuộc tính vectơ hàm hàm lồi suy rộng, ... Cũng hàm lồi, hàm trước invex cực tiểu địa phương cực tiểu toàn cục 11 Chương Tính Lồi Suy Rộng Sự Xác Định Ràng Buộc Như biết điều kiện dừng điều kiện tối ưu cần thiết cho toán P điều kiện...
 • 17
 • 151
 • 0

hàm lồi, hàm lồi suy rộng tính chất

hàm lồi, hàm lồi suy rộng và tính chất
... toàn hàm lồi 21 Chương HÀM LỒI VÀ HÀM LÕM SUY RỘNG Chương trình bày số lớp hàm lồi, hàm lõm suy rộng: hàm tựa lồi, tựa lõm (tựa lồi chặt, tựa lồi mạnh, tựa lõm chặt), hàm giả lồi, giả lõm, giả lồi ... hiểu rõ tập lồi hàm lồi Chương Hàm lồi (lồi chặt) hàm lõm (lõm chặt)” trình bày số lớp hàm lồi, hàm lõm suy rộng tính chất đáng ý chúng Hàm tựa lồi (tựa lõm) mở rộng trực tiếp hàm lồi (hàm lõm) ... bày khái niệm hàm lồi, hàm lõm tính chất hàm tính liên tục, đạo hàm theo hướng, vi phân hàm lồi, hàm liên hợp, hàm lồi khả vi tính chất đặc trưng hàm lồi khả vi, giúp nhận biết hàm lồi Cuối chương...
 • 46
 • 479
 • 1

Dưới vi phân suy rộng ứng dụng luận án thạc sĩ

Dưới vi phân suy rộng và ứng dụng luận án thạc sĩ
... Chương DƯỚI VI PHÂN SUY RỘNG 1.1 Dưới vi phân suy rộng vi phân 1.2 .Dưới vi phân suy rộng quy vi phân suy rộng tối thiểu 1.3.Quy tắc tính vi phân suy rộng 15 1.4.Định lý giá trị trung bình 20 1.5 .Vi ... 1.5 .Vi phân suy rộng vi phân 27 Chương DƯỚI VI PHÂN SUY RỘNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU 31 2.1.Một số kết Dutta-Chandra vi phân suy rộng 31 2.2 .Dưới vi phân suy rộng tính lồi suy rộng ... Chương DƯỚI VI PHÂN SUY RỘNG Chương trình bày nghiên cứu vi phân suy rộng không lồi V.Jeyakumar D.T.Luc [9] bao gồm khái niệm vi phân suy rộng dưới, vi phân suy rộng quy tối thiểu Khái niệm vi phân...
 • 56
 • 371
 • 0

Đặc trưng của toán tử khả nghịch dạng suy rộng ứng dụng giải các bài toán biên tương ứng

Đặc trưng của toán tử khả nghịch dạng suy rộng và ứng dụng giải các bài toán biên tương ứng
... noi suy ca bàn nhu: nói suy Lagrange, noi suy Newton, noi suy Hermite Muc 1.3 nghién cuu càch giài p h u a n g trình sinh bòi toàn t u khà nghich phài suy rong V dang (0.0.4) va ung dung vào ... a c càc còng t h u c noi suy co bàn doi vài toàn noi suy Hermite, noi suy Lagrange, noi suy Newton D i n h n g h i a 1.2.1 Cho V G Ri{X) , W G R\, Phàn té N u^^W'^-h.n vài ^iv/O; zu ,zj^ ekevV, ... càcli giài toàn nói suy tong quàt sinh bòi V vói he toàn t u ban dau phài co t m h chat c{W) va CG{W) m a mot so toàn noi suy co dién nhu: nói suy Lagrange, nói suy Newton, nói suy Hermite d u g...
 • 126
 • 177
 • 0

Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết lá ổi ứng dụng hạn chế sự oxy hóa thịt cá dầu bảo quản lạnh

Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết lá ổi và ứng dụng hạn chế sự oxy hóa thịt cá dầu bảo quản lạnh
... t Các nguyên nhân gây hư h ng D u trình b o qu n l nh: Oxi hóa: oxi hóa làm cho ch t béo b ôi, hi n tư ng x y th t ti p xúc v i oxi không khí hay lo i enzyme có s ng m Th t ... ng cách làm t m ch oxi hóa Kìm hãm s oxi hóa b ng cách làm gi m t c phát tri n m ch Kìm hãm trình oxi hóa b ng cách làm vô ho t ion kim lo i có ho t tính xúc tác 1.3.4 Tác h i c a trình oxi hóa ... n có s ng th t lây nhi m m t ph n t bên vào, tùy vào cách th c x lý b o qu n Chúng tác nhân gây hư h ng t i t nh t cho th t trình b o qu n s n ph m c a chúng có ch a Các bi n • ct i...
 • 61
 • 742
 • 3

Đạo hàm suy rộng ứng dụng (LV00189)

Đạo hàm suy rộng và ứng dụng (LV00189)
... phép tính vi-tích phân số ứng dụng nó, chọn nghiên cứu đề tài "Đạo hàm suy rộng ứng dụng" Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu kết đạt đạo hàm suy rộng với số ứng dụng vào toán tối ưu Nhiệm vụ ... Ω x ¯ f (x; v) đạo hàm theo hướng f x theo hướng v f (x; v) đạo hàm theo hướng suy rộng (đạo hàm Clarke) f x theo hướng v ∂ ∞ f (x) vi phân suy biến f x D∗ F (¯, y ) x ¯ đối đạo hàm Mordukhovich ... sử dụng (1.24) 1.3 Kết luận Trong chương trình bày định nghĩa, số tính chất không gian Banach, đạo hàm Fréchet (đạo hàm mạnh), đạo hàm Gâteaux (đạo hàm yếu) với số ví dụ minh họa Một ứng dụng...
 • 102
 • 895
 • 1

Xem thêm