Tài liệu rủi ro lãi suất

Tài liệu Đề tài “Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa “ pdf

Tài liệu Đề tài “Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa “ pdf
... biện pháp phòng ngừa đưa Sau số biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng sử dụng Chương 3: Cácbiên pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất Phòng ngừa lãi suất mô hình đo độ rủi ro lãi suất 1.1 ... phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất hữu hiệu làm cho tài sản có tài sản nợ có nhiều ưu điểm lúc bảo vệ ngân hàng trước rủi ro lãi suất Thật để phòng ngừa rủi ro lãi suất cách triệt để ngân hàng ... lai ngân hàng phải gánh chiụu hậu nặng nên hơn, chí gây ảnh hưởng đến an toàn kinh doanh ngân hàng an toàn hệ thống Vì thế, việc sâu nghiên cứu “Rủi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giải...
 • 49
 • 207
 • 0

Tài liệu BAO HIEM RUI RO LAI SUAT docx

Tài liệu BAO HIEM RUI RO LAI SUAT docx
... ban hành quy chế thực giao dịch hốn đổi lãi suất Nguyễn Minh Kiều Phân tích rủi ro lãi suất  Rủi ro lãi suất - Rủi ro lãi suất biến động, xảy khi:    Lãi suất cho vay cố định lãi suất huy động ... sau Nguyễn Minh Kiều Xác định vấn đề  Vấn đề rủi ro lãi suất đặt bối cảnh:      Tự hóa lãi suất Hội nhập kinh tế Vay nợ nước ngồi Tự hố tài khoản vốn Quyết định 1133/2003/QĐ-NHNN ngày 30/09/2003 ... Nội dung trình bày      Mục tiêu Xác định vấn đề Phân tích rủi ro lãi suất Hốn đổi lãi suất – cơng cụ bảo hiểm rủi ro Ứng dụng giao dịch hốn đổi lãi suất Nguyễn Minh Kiều Mục tiêu hội thảo...
 • 16
 • 317
 • 0

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu về loại sản phẩm hoán đổi để đẩy mạnh sử dụng hoán đổi trong phòng ngừa rủi ro lãi suất, tỷ giá pptx

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu về loại sản phẩm hoán đổi để đẩy mạnh sử dụng hoán đổi trong phòng ngừa rủi ro lãi suất, tỷ giá pptx
... thương trường Do đó, đề tài thực nghiên cứu loại sản phẩm hoán đổi để đẩy mạnh sử dụng hoán đổi phòng ngừa rủi ro lãi suất, tỷ giá II Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu cách thức thực hiện, ... vài đề xuất để đẩy mạnh sử dụng hoán đổi phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất Chương I: TỔNG QUAN VỀ HOÁN ĐỔI 1.1 Lịch sử hình thành phát triển thị trường hoán đổi: Hợp đồng hoán đổi (Swap) khởi ... dụng sản phẩm phái sinh mà nghiệp vụ Swap để bảo hiểm rủi ro tỷ giá lãi suất Đứng quan điểm đó, mong muốn đưa số kiến nghị nhằm đẩy mạnh sử dụng sản phẩm hoán đổi để phòng ngừa rủi ro lãi suất...
 • 65
 • 547
 • 0

Tăng cường quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.DOC

Tăng cường quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.DOC
... Ngọc Bình Ngày áp dụng Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất 7%/năm 8.5%/năm 10%/năm ... TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ... pháp quản rủi ro lãi suất Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 2.2.3.1 Chương trình quản giá trị chịu rủi ro lãi suất (VaR lãi suất) Chương trình quản VaR lãi suất Ban Quản rủi ro thị...
 • 79
 • 1,167
 • 22

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (2).doc

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (2).doc
... công tác phòng ngừa rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chương III: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Trương Cẩm ... tác phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất với thực tiễn rủi ro lãi suất NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Từ tìm mặt hạn chế, nguyên nhân, đề giải pháp, kiến nghị giúp ngân hàng phòng ngừa hạn chế rủi ro ... tác phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất với thực tiễn rủi ro lãi suất NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Từ tìm mặt hạn chế, nguyên nhân, đề giải pháp, kiến nghị giúp ngân hàng phòng ngừa hạn chế rủi ro...
 • 112
 • 1,710
 • 30

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN Lý. RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM EXIMBANK.pdf

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN Lý. RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM EXIMBANK.pdf
... ành quản rủi ro lãi suất rủi ro giảm thu nhập lãi ròng ngân hàng Chương 2: Thực trạng quản rủi ro lãi suất Việt Nam Eximbank CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY TR ÌNH QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI ... lường rủi ro lãi suất ngân hàng phải nêu rõ tất nguồn rủi ro rủi ro tái định lãi suất, rủi ro đường cong lợi nhuận, rủi ro co rủi ro quyền chọn Trong nhiều tr ường hợp, đặc điểm lãi suất hạng ... dụng để phòng ngừa rủi ro lãi suất Chương 1: Lý luận nghiên cứu tổng quan CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM EXIMBANK 2.1 Giới thiệu chung Việt Nam Eximbank: 2.1.1...
 • 84
 • 766
 • 6

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.doc

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.doc
... suất công tác phòng ngừa rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chương III: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Trương Cẩm ... tác phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất với thực tiễn rủi ro lãi suất NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Từ tìm mặt hạn chế, nguyên nhân, đề giải pháp, kiến nghị giúp ngân hàng phòng ngừa hạn chế rủi ro ... tác phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất với thực tiễn rủi ro lãi suất NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Từ tìm mặt hạn chế, nguyên nhân, đề giải pháp, kiến nghị giúp ngân hàng phòng ngừa hạn chế rủi ro...
 • 115
 • 550
 • 3

Luận văn tốt nghiệp về phân tích rủi ro lãi suất tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hậu Giang

Luận văn tốt nghiệp về phân tích rủi ro lãi suất tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hậu Giang
... nh p c a Ngân hàng thu lãi s l n chi phí Ngân hàng tr lãi Ngư c l i, n u lãi su t gi m thu nh p c a Ngân hàng s nh chi phí Ngân hàng d n ñ n r i ro lãi su t R < 1: r i ro lãi su t x y lãi su t ... THI U V NGÂN HÀNG ð U TƯ VÀ PHÁT TRI N CHI NHÁNH T NH H U GIANG 3.1 L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N 3.1.1 Gi i thi u v Ngân hàng ð u Phát tri n Vi t Nam Tên ñ y ñ : Ngân hàng ð u Phát Tri ... ro lãi su t t i Ngân hàng ð u & Phát tri n H u Giang T th c tr ng ñã phân tích, ñ nh ng gi i pháp phù h p nh m h n ch r i ro lãi su t cho Ngân hàng 1.2.2 M c tiêu c th - Nh n bi t r i ro lãi...
 • 96
 • 1,617
 • 17

Luận văn tốt nghiệp về quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng công thương

Luận văn tốt nghiệp về quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng công thương
... Phương Quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ để hạn chế mức thấp thiệt hại gây cho ngân hàng Đó lý em định chọn đề tài: Quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng Công Thương ... tích quản rủi ro biến động lãi suất thực theo hai loại: rủi ro thay đổi lãi suất cố định rủi ro thay đổi lãi suất biến đổi 2.3.3.1 Rủi ro thay đổi lãi suất biến đổi: Rủi ro thay đổi lãi suất ... doanh Ngân hàng GVHD: Nguyễn Hữu Tâm Trang 21 SVTH: Nguyễn Tú Phương Quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ Chương PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG...
 • 84
 • 1,650
 • 20

Xây dựng Quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank.

Xây dựng Quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank.
... ành quản rủi ro lãi suất rủi ro giảm thu nhập lãi ròng ngân hàng Chương 2: Thực trạng quản rủi ro lãi suất Việt Nam Eximbank CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY TR ÌNH QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI ... thiết lập quy trình quản trị rủi ro hiệu rủi ro l ãi suất ln nằm tầm kiểm sốt ngân hàng 1.1.2 Ngun nhân rủi ro lãi suất Rủi ro quy định lại mức l ãi suất: Hình thức phổ biến rủi ro lãi suất xuất ... 3: Xây dựng quy trình quản rủi ro lãi suất 44 Ngân hàng phải ước tính mức lãi suất quản ban điều hành thay đổi (trái với thay đổi lãi suất hồn tồn bị chi phối thị trường) Lãi suất quản lý, ...
 • 84
 • 702
 • 6

Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng TMCP Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng TMCP Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
... Ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro như: Rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái rủi ro lãi suất Trong phạm vi đề tài, nghiên cứu rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất loại rủi ro xuất ... SOÁT RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 2.1 Tình hình lãi suất huy động cho vay thị trường tiền tệ từ cuối năm 2006 đến tháng 06 năm 2008 Lãi suất huy động lãi suất ... lý luận Chương II: Thực trạng kiểm soát rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam Chương III: Giải pháp quản trị TSN - TSC để hạn chế rủi ro lãi suất NHTMCP Việt Nam -1- CHƯƠNG I:...
 • 103
 • 396
 • 7

Luận văn thạc sĩ về rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng TMCP Việt Nam thực trạng và giải pháp

Luận văn thạc sĩ về rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng TMCP Việt Nam thực trạng và giải pháp
... Ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro như: Rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái rủi ro lãi suất Trong phạm vi đề tài, nghiên cứu rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất loại rủi ro xuất ... I: Cơ sở lý luận Chương II: Thực trạng kiểm soát rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam Chương III: Giải pháp quản trị TSN - TSC để hạn chế rủi ro lãi suất NHTMCP Việt Nam -1- CHƯƠNG ... SOÁT RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 2.1 Tình hình lãi suất huy động cho vay thị trường tiền tệ từ cuối năm 2006 đến tháng 06 năm 2008 Lãi suất huy động lãi suất...
 • 103
 • 692
 • 1

24 Xây dựng quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank

24 Xây dựng quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank
... ành quản rủi ro lãi suất rủi ro giảm thu nhập lãi ròng ngân hàng Chương 2: Thực trạng quản rủi ro lãi suất Việt Nam Eximbank CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY TR ÌNH QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI ... thiết lập quy trình quản trị rủi ro hiệu rủi ro l ãi suất ln nằm tầm kiểm sốt ngân hàng 1.1.2 Ngun nhân rủi ro lãi suất Rủi ro quy định lại mức l ãi suất: Hình thức phổ biến rủi ro lãi suất xuất ... CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY TR ÌNH QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIET NAM EXIMBANK 28 3.1 Xây dựng sách quản rủi ro l ãi suất: 28 3.1.1 Nhiệm vụ Hội Đồng Quản trị: 28 3.1.2...
 • 84
 • 358
 • 0

Rủi ro lãi suất và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại ở Việt nam

Rủi ro lãi suất và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại ở Việt nam
... 0918.775.368 Phần I Rủi ro lãi suất hoạt động Kinh Doanh Ngân hàng thơng mại việt nam I Khái niệm nguyên nhân rủi ro lãi suất Khái niệm rủi ro lãi suất Có nhiều loại rủi ro lãi suất nh : Rủi ro tái tài ... có khái niệm rủi ro lãi suất nh sau: Rủi ro lãi suất trờng hợp lợi nhuận kinh doanh Ngân hàng giảm biến động lãi suất (tăng giảm) Nguyên nhân rủi ro lãi suất Để tìm hiểu rủi ro lãi suất ta nghiên ... giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất nhtm việt nam 1.thực trạng rủi ro lãI suất số ngân hàng thơng mại việt nam Trong năm vừa qua nhiều ngân hàng trởng thành phát triển hệ thống Tuy nhiên...
 • 15
 • 304
 • 0

Xem thêm