Tổng hợp đề thi vào agribank 5 đề

Tổng hợp đề thi vào agribank ( 5 đề ) - Tổng hợp 5 đề thi vào ngân hàng nông nghiệp Việt Nam Agribank

Tổng hợp đề thi vào agribank ( 5 đề ) - Tổng hợp 5 đề thi vào ngân hàng nông nghiệp Việt Nam Agribank
... ng vi c ngân hàng s d ng ngu n v n t có, ngu n v n huy ng cho vay u tư Khách hàng i vay ch c vay t i m t ngân hàng không vư t 15% v n t có c a ngân hàng 3 Khách hàng i vay c a ngân hàng g m: ... 31/12/2003 T ng tài s n 38. 254 81.482 Tài s n lưu ng 35. 723 65. 583 Ti n 441 1 .55 5 Các kho n ph i thu 27.799 47. 058 Hàng t n kho 690 466 Tài s n lưu ng 6.793 16 .50 4 Tài s n c nh 2 .53 1 3.891 u tư tài dài ... Tài s n lưu ng 29. 155 37.170 Ti n 602 2.311 Các kho n ph i thu 21.230 25. 867 Hàng t n kho 7 45 489 Tài s n lưu ng 6 .57 8 8 .50 3 Tài s n c nh 6.867 9.208 3.Chi phí XDCB d dang (2 . 158 ) T ng ngu n v n...
 • 7
 • 2,111
 • 52

Tổng hợp đề thi vào agribank 5 đề

Tổng hợp đề thi vào agribank  5 đề
... 32.6 35 41.634 Lợi tức sau thuế 1.664 1.2 95 Tình hình tài năm 2002 2003 sau: ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 31/12/2002 31/12/2003 Tổng tài sản 38. 254 81.482 Tài sản lưu động 35. 723 65. 583 Tiền 441 1 .55 5 ... dang (2. 158 ) Tổng nguồn vốn 36.024 44.220 Nợ phải trả 25. 489 31.267 Nợ ngắn hạn 25. 489 31.267 - Vay ngắn hạn 8 .59 2 12.8 65 - Phải trả khác 16.897 18.402 Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu 10 .53 5 12. 953 Yêu ... Công ty phá triển nhà đề nghị vay ngân hàng với nội dung đề nghị sau: - Mục đích vay: xây dựng khu nhà chung cư Giá trị hợp đồng: 6 ,5 tỷ đ tổng chi phí phải thực hợp đồng: 5, 83 tỷ đ vốn tự có tham...
 • 7
 • 144
 • 0

Mot so de tong hop on thi vao THPT.doc

Mot so de tong hop on thi vao THPT.doc
... lấy điểm M (khác K, B) Trên tia AM lấy điểm N cho AN = BM Kẻ dây BP song song với KM Gọi Q giao điểm đờng thẳng AP, BM a) So sánh hai tam giác AKN, BKM b) Chứng minh: Tam giác KMN vuông cân c) ... phẩm Trong 12 ngày đầu họ làm theo kế hoạch đề ra, ngày lại họ làm vợt mức ngày 20 sản phẩm, nên hoàn thành kế hoạch sớm ngày Hỏi theo kế hoạch ngày cần sản xuất sản phẩm Bài 3: Hình học.( Đề thi ... thức Nguyễn Trần Khánh A= m m3 m +1 m m ữ: ữ m m 1ữ m m +1 m 1ữ a) Rút gọn A b) So sánh A với 2/ Tìm giá trị nhỏ biểu thức: y = (x - 1)(x + 2)(x + 3)(x + 6) Bài 2: Cho hệ phơng...
 • 16
 • 253
 • 1

Một số đề tổng hợp ôn thi vào THPT

Một số đề tổng hợp ôn thi vào THPT
... Giải toán cách lập phơng trình Một đội công nhân xây dựng hoàn thành công trình với mức 420 ngày công thợ Hãy tính số ngời đội, biết đội vắng ngời số ngày hoàn thành công việc tăng thêm ngày x2 Bài ... lập phơng trình Một đội công nhân gồm 20 ngời dự đinh hoàn thành công việc đợc giao thời gian định Do trớc tiến hành công việc ngời đội đợc phân công làm việc khác, để hoàn thành công việc ngời ... giác BCD ACD có tổng bán kính không đổi Bài 4: Tìm giá trị x để biểu thức: M = ( x 1) x + đạt giá trị nhỏ tìm giá trị nhỏ Bài 5: vẽ đồ thị hàm số : y = x2 x + + x2 + 4x + Đề số 10 Bài 1: Cho...
 • 16
 • 246
 • 1

Mộ số đề tổng hợp ôn thi vào THPT

Mộ số đề tổng hợp ôn thi vào THPT
... Bài 5: Để hoàn thành công việc hai tổ phải làm chung , sau 2giờ làm chung tổ hai đợc điều làm công việc khác ; tổ hoàn thành công việc 10 Hỏi tổ làm riêng sau làm xong công việc Bài Cho tam giỏc ... b Tìm x cho C...
 • 3
 • 305
 • 2

Một số đề thi tổng hợp ôn thi vào lớp 10 THPT

Một số đề thi tổng hợp ôn thi vào lớp 10 THPT
... OI = OJ Câu IV (1đ) Tìm số nguyên lớn không vợt ( + ) Đề số 59 (Đề thi tỉnh Hải Dơng năm học 2002 2003) Câu I (2,5đ) Cho hàm số y = (2m 1)x + m 1) Tìm m để đồ thị hàm số qua điểm (2; 5) 2) ... HA2 + HC2 Tính góc AHC Đề số 54 (Đề thi tỉnh Hải Dơng năm học 2000 2001) Câu I Cho hàm số y = (m 2)x + m + 1) Tìm điều kiện m để hàm số nghịch biến 2) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm ... thứ tự hình chiếu vuông góc B, C AD Chứng minh HM vuông góc với AC 3) Gọi bán kính đờng tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác vuông ABC r R Chứng minh : r + R AB.AC Đề số 55 (Đề thi tỉnh Hải Dơng...
 • 88
 • 432
 • 0

KT cơ bản(VDAD)+Nâng cao+Bộ đề tổng hợp ôn thi vào 10(Hot-hot)

KT cơ bản(VDAD)+Nâng cao+Bộ đề tổng hợp ôn thi vào 10(Hot-hot)
... công việc là: 15 -Bài toán 28 ( Dạng toán công việc chung, công việc riêng ) Một đội công nhân hoàn thành công việc với mức 420 ngày công Hãy tính số công ... vuông biết cạn huyền 13 cm tổng hai cạnh góc vuông 17 Lời Giải : Gọi cạnh góc vuông thứ tam giác x ( cm ), ( 0< x < 17 ) Ta có cạnh góc vuông lại là: ( 17 x ), ( cm) Vì cạnh huyền tam giác vuông ... Một đội công nhân hoàn thành công việc với mức 420 ngày công thợ (nghĩa công việc có ngời làm phải 420 ngày) Hãy tính số công nhân đội biết đội tăng thêm ngời số ngày để đội hoàn thành công việc...
 • 76
 • 164
 • 0

tổng hợp bài thi vao lop10

tổng hợp bài thi vao lop10
... …………… August 1992 I think we should put different kinds …………… waste …………… different places If we go on wasting water, there will be a shortage …………… fresh water …………… a few decades This label tells ... looked at everything carefully All the plants and animals looked new and strange They couldn't find any intelligent life After several hours, they returned to their spaceship Everything looked ... there are programs for (1) …………… math problems Second, there are programs for (2) …………… studies Third, some programs are like fancy typewriters They are often used by (3) …………… and business people...
 • 4
 • 107
 • 0

Bai tập tông hợp luyen thi vao 10 Bac Giang

Bai tập tông hợp luyen thi vao 10 Bac Giang
... and fish 107 We are going to held a summer camp this July 108 How long you and your friend known each other, Tom? 109 Everyone in the neighborhood are pleased about the new shopping mail 110 It ... peanuts (fun) 104 What's the of his mother? (old) 105 His made her happy (invite) 106 there was an talk on wild animals (interest) 107 Are you going to the tomorrow? (meet) 108 She smiles ... Listen to this ! I think this news (surprise) you Question 3: Use the correct form of the words in brackets to complete sentences He is looking thinner ( appreciate) The water in this lake is...
 • 59
 • 331
 • 0

kiến thức tổng hợp luyện thi vào lớp 10 thpt môn tiếng anh

kiến thức tổng hợp luyện thi vào lớp 10 thpt môn tiếng anh
... 10 Sandra/ worked/ the company/ three years/ now  Đề kiểm tra kiến thức tổng hợp luyện thi vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh – Nguyễn Tiến Dũng ... discipline and love their country Statements True (T) False (F) Đề kiểm tra kiến thức tổng hợp luyện thi vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh – Nguyễn Tiến Dũng Email: kimsangphan12a123@yahoo.com Sports and ... school?”  The teacher asked Lan _ Đề kiểm tra kiến thức tổng hợp luyện thi vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh – Nguyễn Tiến Dũng Email: kimsangphan12a123@yahoo.com All the students...
 • 5
 • 1,550
 • 17

tổng hợp ôn thi vào lớp 10 Đinh Huyền

tổng hợp ôn thi vào lớp 10 Đinh Huyền
... One of the (107 ) things that can happen on our earth is an earthquake When an earthquake happens near large cities, many people may be (108 ) and many buildings are knocked (109 ) Fire ... building stronger buildings in these place 107 A bad B badly C worse D worst 108 A kill B killed C killing D to kill 109 A down B up C to D under 110 A myself B himself C itself D themselves ... earth temperature (environment) 100 Road accident is one of our serious problems nowadays.(society) 101 Sir Isaac Newton was an English scientist(stand) 102 The for modern school...
 • 6
 • 180
 • 0

TONG HOP ON THI VAO LOP 10

TONG HOP ON THI VAO LOP 10
... đổi Bài 23 Một ôtô từ A cần tới B lúc 10 cách B 40 km Ngời lái xe thấy giữ nguyên vận tốc đến B lúc 10 10 phút Ngời tăng vận tốc thêm 10 kkm/h đến B lúc 10 10 phút Tính vận tốc lúc đầu ô tô Bài ... A= + 1+ + + 2+ 24 + 25 B= 1 1 + + + + +1 + +3 100 99 + 99 100 C= + 12 + 12 + + 12 + 12 + + 12 + 12 + + + + 2 3 4 99 100 Dạng toán : Rút gọn Bài 10 : Cho biểu thức : A= 57 + 40 ; B = 57 40 Tính ... thẳng xy song song với NP đờng thẳng cắt đờng thẳng BC K Chứng minh xy tiếp tuyến đờng tròn (O) AK2 = KB BC Gọi I điểm đối xứng O qua BC, tính HI theo R IV.Chứng minh hai đờng thẳng song song vuông...
 • 26
 • 122
 • 0

CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC TỔNG HỢP ÔN THI VÀO LỚP 10

CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC TỔNG HỢP ÔN THI VÀO LỚP 10
... suất 10 m3/h Cả hai máy bơm hoạt động để bơm đầy bể thời gian dự kiến Tính cơng suất máy bơm thứ thời gian máy bơm hoạt động Bài 3: Hình học. ( Đề thi tuyển vào trường Hà Nội – Amsterdam năm học ... 1) > x + a Bài 2: Giải tốn cách lập phương trình Một tàu thuỷ chạy khúc sơng dài 80 km, lẫn 20 phút Tính vận tốc tàu thuỷ nước n lặng, biết vận tốc dòng nước km/h Bài 3: Hình học. ( Đề thi tốt nghiệp ... Tìm điểm cách bốn điểm A, I, C, K d) Khi M chuyển động cung nhỏ AC, tìm tập hợp trung điểm E BM Bài 5: Tìm cặp(a, b) thoả mãn: a − 1.b = b − a − Sao cho a đạt giá trị lớn ĐỀ SỐ 47 Bài 1: Cho...
 • 81
 • 689
 • 0

TỔNG HỢP ÔN THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2011 2012

TỔNG HỢP ÔN THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2011 2012
... xong Nếu lớp tu sửa muốn hành thành công việc lớp 9A cần thời gian lớp 9B ngày Hỏi lớp làm hoàn thành công việc Bài : Hai tổ sản xuất nhận chung công việc.Nếu làm chung hoàn thành công việc ... công việc Hỏi ngời làm công việc xong công việc Bài 12 : Hai ngời thợ làm chung công việc 16 xong Nếu ngời thứ làm giờ, ngời thứ hai làm họ làm đợc 25% công việc Hỏi ngời làm công việc xong công ... Bài13 Một tam giác vuông có cạnh huyền 15 cm hai cạnh góc vuông 3cm Tính độ dài cạnh tam giác vuông Bài14 Tính cạnh góc vuông tam giác vuôngcó cạnh huyền 10 Và cạnh góc vuông trung bình cộng cạnh...
 • 30
 • 132
 • 0

Các kiến thức tổng hợp ôn thi vào lớp 10

Các kiến thức tổng hợp ôn thi vào lớp 10
... liệu ơn thi vào lớp 10 II Các dạng tốn thƣờng gặp Dạng tốn rút gọn biểu thức khơng chứa ẩn *) Phương pháp: Sử dụng cơng thức biến đổi biểu thức chứa dấu đẳng thức học lớp Dạng tốn tổng hợp ( Rút ... ơn thi vào lớp 10 Vậy A = với m  m  Do biểu thức A khơng phụ thuộc vào m Nhận xét: - Lưu ý điều kiện cho tham số để phương trình cho có nghiệm - Sau dựa vào hệ thức VI-ÉT rút tham số theo tổng ... CỦA CÁC BIỂU THỨC NGHIỆM Đối tốn dạng điều quan trọng phải biết biến đổi biểu thức nghiệm cho biểu thức có chứa tổng nghiệm S tích nghiệm P để áp dụng hệ thức VI-ÉT rổi tính giá trị biểu thức...
 • 27
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: down loaddown load CV đi số 358(1)down loaddown load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnNganh BH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh