Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của ngân hàng cổ phần á châu (ACB)

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ở Việt Nam

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ở Việt Nam
... a công ty niêm y t nh 4.5 a công ty niêm y a công ty l 55% n n n a công ty 2007 22%, 25% Nhìn chung su t 38 sinh l i v n c ph n bì 2007-2011 cao Trong 80 công ty niêm y c ph n > 0, n công ty ... nghiên c u Bài nghiên c u v Xá niêm y t l i câu i sau: nh nhân t nh h Vi t Nam? ng n sách c t c a công ty 13 v ánh giá m công ty niêm y t 1.3 it nh h ng a nhân t ng nghiên c u Vi ng it ng nghiên c ... www.hsc.vn 3.2 n m u nghiên c u ti n hành nghiên c u tác tr ng ch ng khoán Vi t Nam Nghiên c u nh m nhân t t l n m u nghiên c u g m 80 công ty niêm y t ng ng n sách c t c o sát nhân t phân tích k...
 • 61
 • 183
 • 0

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB)

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB)
... cần ý nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến sách cổ tức ngân hàng ACB giai đoạn gần 2.4 Đánh giá sách cổ tức ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Qua phân tích bốn nhân tố tác động đến sách cổ tức ngân hàng ... 2006-2010 Đánh giá xác nhân tố tác động đến sách cổ tức ngân - hàng cổ phần ACB thời gian qua Chỉ điểm hạn chế việc lựa chọn sách cổ tức ngân hàng ACB Đối tượng nghiên cứu Chính sách cổ tức ngân hàng ... hàng ACB nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức ngân hàng Phạm vi nghiên cứu Không gian: Nghiên cứu đánh giá sách cổ tức nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức ngân hàng TMCP Á Châu, mã chứng khoán ACB niêm...
 • 52
 • 89
 • 1

Những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức trong thực tiễn

Những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức trong thực tiễn
... trực tiếp đến lợi ích cá nhân tập thể Trong thực tế sách diễn bất cập xem qua nghiên cứu Những nhân tố tác động đến sách cổ tức thực tiễn sau 7 Lý luận tổng quan: 1.1 Chính sách cổ tức thị trường ... 1.1 Chính sách cổ tức thị trường hoàn hảo 1.2 Các sách cổ tức thực tiễn 1.2.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động 1.2.2 Chính sách tiền mặt ổn định 10 1.2.3 Các sách ... Một số yếu tố ủng hộ cổ tức cao, yếu tố khác hàm ý sách chi trả thấp Hội đồng quản lý doanh nghiệp nên cân nhắc yếu tố tùy trường hợp để đạt đến sách cổ tức tốt Thực trạng sách cổ tức số công...
 • 52
 • 1,541
 • 8

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.PDF

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.PDF
... c a doanh nghi i, sách c t c kh , quy mô doanh nghi v i ro c a doanh nghi p, …V i mong mu n xem xét t i Vi t Nam, m c tiêu nghiên c u nh nh ng nhân t có tác n sách c t c c a doanh nghi p Vi t ... m t cách ng n g n g m mô hình : Các doanh nghi p có t l chi tr c t c m c tiêu dài h n V i thu nh p i nh, doanh nghi p sung mãn th doanh nghi - ng c th c hi n b i Jonh Lintner (1956) b ng cách ... ki nh xem nhân t n sách c t c c a doanh nghi p Vi t Nam Nh ng nhân t ã c nghiên c ch ng minh b ng nghiên c u th c nghi m có n sách c t ch c r t nhi u nhà nghiên c u th gi i xác nh n ng nhân t m...
 • 76
 • 109
 • 0

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến hành vi sử dụng điện của khách hàng

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến hành vi sử dụng điện của khách hàng
... thuyết hành vi tiêu dùng, nhân tố tác động đến ý định tiết kiệm điện hành vi sử dụng điện, mô hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nhân tố tác động đến ý định tiết kiệm điện hành vi sử dụng điện ... thành phố Nha Trang Do tác giả chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố tác động đến hành vi sử dụng điện khách hàng thành phố Nha Trang” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ... đến nhận thức môi trường yếu tố kinh tế ý định tiết kiệm điện hành vi sử dụng điện Phạm vi nghiên cứu đề tài thực điều tra, khảo sát vấn đề sử dụng điện tiết kiệm điện khách hàng nhân sử dụng...
 • 142
 • 1,070
 • 31

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chất lượng Thông Tin Kế Toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chất lượng Thông Tin Kế Toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
... hưởng nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Thứ ba, đưa đề xuất giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Thủ Dầu ... Dầu Một, tỉnh Bình Dương có giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin kế toán đơn vị - Câu hỏi nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn ... thông tin kế toán Nắm bắt tầm quan trọng TTKT lựa chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố tác động đến chất lượng TTKT doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Mục tiêu nghiên cứu...
 • 23
 • 1,288
 • 11

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến cấu trúc tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến cấu trúc tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ AN BÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ... Đó lý đề tài : Nghiên cứu nhân tố tác động đến cấu trúc tài doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam lựa chọn làm luận văn thạc sĩ kinh t ế 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu ... sau niêm yết Điều tương tự môi trường thể chế kinh tế Việt Nam Okuda Nhung (2010) nghiên cứu định nguồn tài trợ doanh nghiệp niêm yết Việt Nam sở chịu tác động từ tác nhân tài chính, cấu trúc...
 • 73
 • 194
 • 0

NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÁC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÁC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM.PDF
... Nam 4.2.1 Phân ng nh ng nhân t công ty n c u trúc v n c a t t i Vi t Nam Vi c nghiên c u nhân t ng s n niêm y t t i Vi n c u trúc v n c a công ty b t tài nghiên c u này, tác gi ch y u d a ng Do ... không? 1.3 M c tiêu nghiên c u v c - nghiên c nh, m c tiêu nghiên c u tài bao g m: Nghiên c u nhân t n c u trúc c a công ty y t t i Vi t Nam - Xây d kh o sát m a nhân t n c u trúc v n c a doanh ... doanh nghi p Các công ty có t l kho n cao có th s d ng nhi u n vay công ty có th tr kho n n vay ng n h nh u ng ý r ng kh toán c a công ty có m i quan h t l thu n v i t l n vay Trong công ty t t i...
 • 73
 • 101
 • 0

Tiểu luận: Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức. Một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Tiểu luận: Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức. Một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
... nghĩa thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu  TÌM RA CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM  MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐÓ ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ... ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Câu hỏi nghiên cứu Các nhân tố thực tác động đến sách cổ tức công ty Việt Nam? Mức độ tác động nhân tố? Phạm vi nghiên cứu Không gian: Việt Nam Thời gian: năm 2009 Đối tượng: ... thiệu Các nghiên cứu trước giả thuyết NC Thiết kế nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết thực nghiệm Kết luận đề xuất cho NC Giới thiệu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu...
 • 33
 • 480
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.PDF
... u có phù h v nhân t n quy ng h p th ng Vi t Nam nh n m gi ti n c a doanh nghi p gì? vào lý nêu trên, tác gi nh ng nhân t Vi t Nam a ch n v n vi c n m gi ti n c a doanh nghi p tài nghiên c u cho ... c a nghiên c quan nghiên c cc n t ng u, ph n 4 trình bày n i dung k t qu nghiên c u ph n cu i t ng k t l i k t lu n hàm ý c a nghiên c u Qua kh o sát, tác gi nh n th y có m t s công trình nghiên ... nhi i, chi phí nghiên c u phát tri n c a công ty Các tác gi p trung vào vi công ty phi tài nh m n m gi ti n c a Pakistan d a vi c ch n l a công ty có quy c kinh doanh khác Các tác gi s d ng d...
 • 64
 • 89
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... tài: NGHIÊN C3U CÁC NHÂN T4 TÁC NG N T5 SU6T SINH L7I C8A C9 PHI U TRÊN TH: TR NG CH3NG KHOÁN VI;T NAM Tóm t%t Ch−ng Gii thiu 1.1 Ti cn phi thc hin nghiên ... NG KHOÁN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP.H Chí Minh – N m 2013 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T TP.H CHÍ MINH - NGUY N XUÂN THANH NGHIÊN C U CÁC NHÂN T TÁC NG N T SU T SINH ... ca mô hình CAPM th tr∋ng chng khoán Vit 45 Nam cho danh m!c giai on 2005-2012 4.9 K∀t qu h i quy nhân t SMB HML ca Fama French th tr∋ng chng khoán Vit Nam cho danh m!c giai on 2005-...
 • 79
 • 160
 • 1

nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định tái mua sắm trực tuyến và phân khúc thị trường trực tuyến của giới trẻ

nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định tái mua sắm trực tuyến và phân khúc thị trường trực tuyến của giới trẻ
... h p Phân khúc theo hành vi bao g m lo i sau: (1) phân khúc theo d p mua, (2) phân khúc theo l i ích tìm ki m, (3) phân khúc theo m c đ trung thành, (4) phân khúc theo m c đ s d ng 2.1.3.2 Các ... Các lo i phân khúc th trư ng Phân khúc theo d p mua Phân khúc theo d p mua lo i đ u tiên c a phân khúc theo hành vi Các s n ph m chocolate, bánh k o, t ng ph m… thư ng đư c bán nhi u vào d p l ... 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên c u nhân t tác đ ng đ n ý đ nh tái mua s m tr c n phân khúc th trư ng tr c n c a gi i tr 1.2.2 M c tiêu c th Đ tài ti n hành phân tích hành vi mua s m tr c n c a gi...
 • 147
 • 468
 • 0

nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng hối lộ của các công ty cổ phần ở việt nam

nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng hối lộ của các công ty cổ phần ở việt nam
... công ty cổ phần Việt Nam Nghiên cứu Nghiên cứu nhân tố tác động đến khả hối lộ công ty cổ phần Việt Nam cho biết nhân tố tác động đến khả hối lộ công ty cổ phần Dựa vào kết nghiên cứu đề ... hệ hối lộ tỷ lệ cổ phần cổ đông lớn 34 Bảng 4.4 Mối quan hệ hối lộ giới tính nhà quản lý công ty 34 Bảng 4.5 Các nhân tố tác động đến khả hối lộ công ty cổ phần 35 Bảng 4.6 Các nhân tố tác động ... nhũng, hối lộ Việt Nam Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố tác động đến khả hối lộ công ty cổ phần Việt Nam Mục tiêu 3: Đề xuất số giải pháp để giảm tình trạng hối lộ công ty cổ phần 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU...
 • 62
 • 294
 • 0

Phân tích các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của những công ty niêm yết tại Việt Nam

Phân tích các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của những công ty niêm yết tại Việt Nam
... HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  VÕ CẢNH THỊNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA NHỮNG CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN ... nghiệm yếu tố định đến sách cổ tức Anh Mục đích nghiên cứu nhằm tìm yếu tố định đến sách cổ tức công ty phi tài Anh năm 2007 Các nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức chia thành hai phần nhân tố quản ... nghiệm lại sách cổ tức: Phân tích động liệu bảng Các tác giả kiểm nghiệm thực tế Tunisia phát rằng: Chính sách cổ tức công ty Tunisia dựa hai yếu tố lợi nhuận cổ tức khứ Tuy nhiên, sách cổ tức có...
 • 109
 • 224
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động đến lòng trung thành công việc của nhân viên tại furama resort – đà nẵngmô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến thu hút vốn đầu tư phát triểndu lịch tỉnh bà rịa vũng tàunhững nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếnhững nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của tổng công ty cổ phần dệt may hà nộinhân tố tác động đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhâncác nhân tố tác động đến chất lƣợng dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân tại nhtmphân tích các nhân tố tác động đến chất lƣợng dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt namcác nhân tố tác động đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mạinhững nghiên cứu liên quan đến những nhân tố tác động đến fdinghiên cứu các yếu tố tác động đến sự trung thành của nhân viênslide nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của công nhân sản xuất trực tiếp tại công ty cổ phần dệt may phú hòa annhững nhân tố tác động đến hoạt động logistics ở việt namnghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên sở chứng khoán hà nộimô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hương đến ý định và quyết định sử dụng thẻ atm tại việt nam docnhững nhân tố tác động đến sự điều chỉnh kinh tế của chủ nghĩa tư bản ngày nayĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây