Giáo án tuần 11 lớp 4 chuẩn

Giáo án tuần 11 lớp 4 chuẩn

Giáo án tuần 11 lớp 4 chuẩn
... thực Hoạt động học - HS thực (3 em bảng lớp) HS khác làm vào nhận xét bổ sung a) 17 b) 42 8 c)2057 x 86 x39 x 23 102 3852 6171 136 12 84 41 14 146 2 16692 47 311 - em đọc: viết giá trị biểu thức vào ... nhóm xong trước dán bảng - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm a/ 142 x 12 + 142 x 18 b/ 49 x 365 - 39 x 365 c/ x 18 x 25 = 142 x (12 + 18) = 365 x (49 - 39) = (4 x 25) x 18 = 142 x 30 = 42 60 = 365 x 10 ... ĐẠO ĐỨC (Tiết 14) BÀI : BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO I MỤC TIÊU: + Biết công lao thầy giáo, giáo + Nêu việc cần làm thể biết ơn thầy giáo, giáo + Lễ phép, lời thầy giáo, giáo * MTR : HS...
 • 58
 • 261
 • 0

GIAO AN TUAN 11- LOP 4 CKTKN

GIAO AN TUAN 11- LOP 4 CKTKN
... a) 1 342 b)13 546 c) 5 642 - Nhận xét kết x 40 x 30 x Bài 2/ Tính 200 - Y/c HS nêu cách nhân thưc 53 040 40 6380 tính theo qui tắc học 112 840 0 - Nhận xét két - HS lần lựợt lên bảng tính – lớp Trang ... trò hai biểu thức GV HS - Ghi bảng (2 x 3) x x( x 4) - Gọi HS lên bảng tính - HS lên bảng – lớp làm vào (2 x 3) x = x = 24 x (3 x 4) = x 12 = 24 Trang 13 Trườ ng Tiể u học Ninh Thớ i B T̀ n ... tự tự từ trái sang phải * Tính cấht kết hợp phép nhân a) 13 x x x x 34 b) x 26 x 5x9x3x2 T̀ n 11 = 90 x x = x (2 x 7) = x 14 = 70 x x = x (4 x 5) = x 20 = 60 - p dụng tính chất giao hoán kết hợp...
 • 37
 • 245
 • 1

Giáo án tuần 11 lớp 4 có soạn HSKT

Giáo án tuần 11 lớp 4 có soạn HSKT
... làm nháp Giáo án - Lớp - HS tính so sánh: - HS theo (2 x 3) x = x = 24 dõi Và x (3 x 4) = x 12 = 24 Vậy (2 x 3) x = x (3 x 4) - HS tính giá trị biểu thức nêu: (5 x 2) x = x (2 x 4) (4 x 5) x ... HS tự đánh giá sản phẩm theo tiêu chuẩn - HS lớp GV: Hoàng Thị Vân - HS thực Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo án - Lớp Ngày soạn: 6 / 11/ 2010 Ngày giảng: Thứ ngày 12 tháng 11 năm 2010 Toán: Mét ... = 73 500 Ngày soạn : 14 /11/ 2009 Ngày giảng: Thứ ngày18 tháng 11 năm 2009 Toán : Nhân với số tận chữ số I.Mục đích- yêu cầu GV: Hoàng Thị Vân Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo án - Lớp - Biết cách...
 • 75
 • 223
 • 3

Gián án GIáo án Tuần 20 Lớp 4 (Chuẩn KTKN-Huong)

Gián án GIáo án Tuần 20 Lớp 4 (Chuẩn KTKN-Huong)
... Hơng Trờng tiểu học Gio Sơn Giáo án lớp Tuần 20 ? Khi chia số tự nhiên cho STN khác kết phép nhân nh ? (số tự nhiên) ? Có bánh chia cho bạn Hỏi bạn đợc phần bánh ? 3 :4 = ? ? Trong phạm vi phép ... Sơn 1 24 Giáo án lớp Tuần 20 ? Để biết số phần cam Vân ăn ta làm nh ? ? Ăn tức ăn phần cam ? ? Ăn thêm 1 /4 cam nữa, tức ăn thêm phần Vậy Vân ăn tất phần ? ( ) - H sử dụng đồ dùng học toán để nhận ... nắm đợc truyền thống quê hơng Lê Thị Lan Hơng Trờng tiểu học Gio Sơn 1 34 Giáo án lớp Tuần 20 - H nắm đợc kế hoạch tuần tới - Giáo dục H ý thức giữ gìn truyền thống tốt đẹp quê hơng II.Hoạt động...
 • 18
 • 560
 • 0

Gián án GIáo án Tuần 21 Lớp 4 (Chuẩn KTKN-Huong)

Gián án GIáo án Tuần 21 Lớp 4 (Chuẩn KTKN-Huong)
... 48 84 35 84 b 24 19 24 Bài 3: H nêu yêu cầu: (H khá, giỏi) : Viết phân số lợt mẫu số chung 24 - H làm vào - Gv chấm bài, nhận xét = 5x4 x4 = 20 24 ; = 21 22 c x3 x3 = ; 14 22 có 27 24 3.Củng cố, ... Trờng tiểu học Gio Sơn 52 Giáo án lớp Tuần 21 Hoạt động lên lớp : Giáo dục an toàn giao thông I.Mục tiêu: - H nắm đợc u khuyết điểm tuần qua - H nắm đợc kế hoạch tuần tới - Giáo dục H an toàn giao ... 1: H nêu yêu cầu - Gv dán tờ phiếu viết sẵn - H gạch chân câu Ai ? 41 Lê Thị Lan Hơng Trờng tiểu học Gio Sơn Giáo án lớp Tuần 21 - Lớp nhận xét, thống - Gv chốt: Câu 1, 2, 4, 5, Bài 2: H nêu yêu...
 • 18
 • 661
 • 3

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)
... HS làm - Cả lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thầm lại đoạn văn, trao đổi bạn để tìm câu kể Ai làm gì? - HS phát biểu - GV dán bảng phiếu rời, mời HS lên bảng đánh - HS đánh dấu kí hiệu ... HS kể chyện theo nhóm b) Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp - GV mời HS xung phong lên trước lớp kể chuyện - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện - GV viết lên bảng tên HS tham gia thi ... chia 5 :4 + cam gồm cam & cam 4 + Đơn vò cam Nên > Vậy + phân số có tử số lớn mẫu số phân số so với đơn vò nào? có tử số 4 mẫu số, phân số đơn vò, viết = + Phân số có tử số bé mẫu số (1 ...
 • 25
 • 552
 • 3

giáo án tuần 22 lớp 4(mới)

giáo án tuần 22 lớp 4(mới)
... vào vở, lớp làm nháp - HS lên bảng làm - Cả lớp nhận xét kết làm - Cả lớp sửa theo lời giải - Nét vẽ cảnh đẹp Hồ Tây đồ sành sứ - HS đọc yêu cầu tập - nhóm HS lên bảng thi tiếp sức – - Cả lớp nhận ... Luyện tập miêu tả phận Môn: Toán - HS đọc nội dung tập Cả lớp theo dõi Sgk - HS làm theo nhóm - Sau thời gian quy đònh, đại diện nhóm dán nhanh kết làm lên bảng lớp, trình bày kết - HS đọc yêu ... quan sát Cả lớp nhận xét Tiết 108 BÀI: LUYỆN TẬP - I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: Kiến thức - Kó năng: Giúp HS - Củng cố so sánh hai phân số có mẫu số; so sánh hai phân số với - Thực hành so sánh hai phân...
 • 23
 • 892
 • 9

giáo án tuần 21 lóp 4 (mới)

giáo án tuần 21 lóp 4 (mới)
... ngày, tháng, năm nào? Đặt tên nước gì? - Nhà Hậu Lê trải qua số đời vua & đạt tới đỉnh cao rực rỡ đời vua nào? Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân - 4/ 142 8 Đại Việt Lê Thánh Tông ( 146 0 – 149 7) - Nhìn ... thầm lại viết mình, đọc kó lời phê cô giáo, tự sửa lỗi - HS viết vào phiếu học tập lỗi làm theo loại & sửa lỗi 14 b) Hướng dẫn HS chữa lỗi chung - GV dán lên bảng số tờ giấy viết số lỗi điển ... trả lời - HS nhận xét - HS trả lời - HS nhận xét - HS quan sát hình trang 84 SGK dự đoán điều xảy gõ trống - HS dự đoán tượng Sau tiến hành thí nghiệm, gõ trống quan sát vụn giấy nảy - HS rút...
 • 26
 • 302
 • 0

giao an tuan 17 lop 4 (moibosung)

giao an tuan 17 lop 4 (moibosung)
... giải(hs - Nhận xét-sửa -giỏi ) 40 x 46 8 = 18720 (bộ) 18720 : 156 = 120 (bộ) - Bài 4: Hướng dẫn HS đọc biểu đồ trả lời câu hỏi - HS làm vào a/Tuần bán tuần 5500 - 45 00 = 1000 (cuốn) - HS lên bảng ... HLS - D·y s«ng G©m, Ng©n S¬n, B¾c S¬n, §«ng TriỊu - §Ønh Phan-xip¨ng n»m trªn d·y HLS §é cao ?§Ønh nói Phan-xi-p¨ng n»m trªn d·y nói 3 143 m nµo? ®é cao?m so víi mùc níc biĨn? ? Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa ... - GV mời HS đọc yêu cầu tập - GV hướng dẫn HS quan sát tranh (cảnh sân trường vào chơi); nhắc HS ý nói từ đến câu miêu tả hoạt động nhân vật tranh theo mẫu câu Ai làm gì?  Củng cố - Dặn dò:...
 • 26
 • 275
 • 0

giao an tuan 16 lop 4 (moi)

giao an tuan 16 lop 4 (moi)
... nhanh truyện mà em mang đến lớp Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề - GV gạch từ ngữ quan trọng đề bài, giúp HS xác đònh yêu cầu đề: Kể câu chuyện liên quan đến đồ chơi em bạn xung quanh ... liên quan đến chủ điểm 2.Kó năng: - Biết sử dụng thành ngữ, tục ngữ tình cụ thể II.CHUẨN BỊ: - Phiếu khổ to kẻ bảng để HS làm BT1 - Giấy trắng để HS làm BT2 - Tranh ảnh trò chơi ô ăn quan, nhảy ... (liên quan đến đồ chơi em bạn bè), nhân vật câu chuyện em bạn bè Lời kể phải giản dò, tự nhiên Hoạt động 3: Gợi ý HS kể chuyện - GV mời HS đọc gợi ý - HS giới thiệu nhanh truyện mà em mang đến...
 • 21
 • 296
 • 3

Giao an tuan 27 lop 4

Giao an tuan 27 lop 4
... (bể) 35 35 KHỐI TUẦN 27 Đáp số : bể 35 - Làm chữa GIẢI Số kg cà phê lấy lần sau : 271 0 x = 542 0 (kg) Số kg cà phê lấy lần : 271 0 + 542 0 = 8130 (kg) Số kg cà phê lại : 23 45 0 – 8130 = 15 320 (kg) ... mến có ý thức chăm sóc , bảo vệ xanh Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học - Quan sát hình dáng , màu sắc Quan sát lọ hoa có trang trí KHỐI TUẦN 27 Âm nhạc (tiết 27) Ôn tập hát : CHÚ VOI CON Ở ... vẽ lên giấy - Quan sát làm theo mẫu nhận xét - Quan sát hình vẽ trang trí SGK , nhận hoa văn hình thoi Quan sát tiếp hình vẽ biểu diễn hình thoi ABCD bảng SGK - Yêu cầu HS quan sát mô hình...
 • 49
 • 636
 • 4

Giao an tuan 28 lop 4

Giao an tuan 28 lop 4
... 198 : 11 x = 54 Số lớn : 198 – 54 = 144 Đáp số : 54 144 - Đọc đề , vẽ sơ đồ minh họa , thực bước giải GIẢI Tổng số phần : + = (phần) Số cam bán : 280 : x = 80 (quả) Số quýt bán : 280 – 80 = 200 ... : x = 44 Số lớn : 99 – 44 = 55 Đáp số : 44 55 Củng cố : (3’) - Chấm , nhận xét - Nêu lại bước giải toán vừa học Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học - Làm tập tiết 138 sách BT KHỐI TUẦN 28 Toán ... KHỐI TUẦN 28 Đạo đức (tiết 28) TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu : Cần phải tôn trọng Luật Giao thông Đó cách bảo vệ sống người Kó năng: Biết tham gia giao thông an toàn...
 • 47
 • 1,589
 • 11

Giao an tuan 29 lop 4

Giao an tuan 29 lop 4
... TUẦN 29 Mó thuật (tiết 29) Vẽ tranh đề tài : AN TOÀN GIAO THÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu đề tài , tìm chọn hình ảnh phù hợp với nội dung Kó năng: Biết cách vẽ vẽ tranh đề tài an toàn giao ... thời gian - Thuật lại diễn biến kiện Quang Trung đại phá quân Thanh Hoạt động lớp KHỐI TUẦN 29 giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh - Kể vài mẩu chuyện kiện Quang Trung ... KHỐI TUẦN 29 Đạo đức (tiết 29) TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu : Cần phải tôn trọng Luật Giao thông Đó cách bảo vệ sống người Kó năng: Biết tham gia giao thông an toàn...
 • 49
 • 1,318
 • 6

Giao an tuan 30 lop 4

Giao an tuan 30 lop 4
... , vật - Tranh đề tài an toàn giao thông - Vở Tập vẽ - Đất nặn , màu vẽ giấy màu , hồ dán III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Vẽ tranh đề tài : An toàn giao thông ... KHỐI PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành - Bài : - Bài : - Bài : TUẦN 30 - Tự làm chữa GIẢI Tổng số phần : + = (phần) Số ô tô có gian hàng : 63 : x = 45 (ô tô) Đáp số : 45 ô tô - Tự làm ... ném xác xuống biển Phải giao tranh với thổ dân - Ra với thuyền , đoàn lớn , gần 200 người bỏ mạng dọc đường ; có Ma-gien-lăng bỏ trận giao tranh với thổ dân đảo Ma-tan ; thuyền với 18 thủy thủ...
 • 48
 • 599
 • 1

Giao an tuan 31 lop 4

Giao an tuan 31 lop 4
... lắp theo hình , NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH TUẦN 31 lớp nhận xét - Quan sát hình , trả lời câu hỏi SGK - Lắp bệ thang giá đỡ thang : + Tiến hành lắp bệ thang giá đỡ thang vít dài ; lưu ý lắp tạm để ... Cho HS quan sát mẫu xe có thang lắp sẵn - Hỏi : Xe có phận ? Hoạt động lớp - Quan sát kó phận để trả lời câu hỏi - phận : giá đỡ bánh xe sàn ca-bin ; ca-bin ; bệ thang giá đỡ thang ; thang ; ... thùng xe - Lắp thang : - Quan sát hình để thực lắp bên thang ; sau lắp tiếp bên thang lại - Lắp trục bánh xe : + Tiến hành nhanh HS quen thuộc - Kiểm tra chuẩn bò xe việc quay thang - Tháo rời...
 • 48
 • 1,084
 • 1

Xem thêm