BAI GIẢNG hóa CAO PHÂN tử trùng hợp

bài giảng hóa học 9 bài 35 cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ

bài giảng hóa học 9 bài 35 cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ
... liờn kt gia cỏc nguyờn t Mch cacbon Trong phân tử hợp chất hữu nguyên tử H cacbon liên kết trực tiếp với tạo thành mạch cacbon - H H C C H H H Tit 44 - Bi 35: Cu to phõn t hp cht hu c I- c im cu ... cacbon Trong phân tử hợp chất hữu nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với tạo thành mạch cacbon - Bi 2: Biu din liờn kt gia cỏc nguyờn t cỏc phõn t sau: a C3H8 b C4H10 Tit 44 - Bi 35: Cu to phõn ... ca phõn t v trt t liờn kt gia cỏc nguyờn t phõn t Công thức cấu tao cho thnh phn biết .của phân tử trt t liên kết nguyên tử phân tử Bi 1: Hóy ni cỏc ý ct A vo cụng thc ct B cho phự hp:...
 • 31
 • 880
 • 0

thiết kế bài giảng hóa học lớp 11 trung học phổ thông theo tưởng dạy học hợp tác

thiết kế bài giảng hóa học lớp 11 trung học phổ thông theo tư tưởng dạy học hợp tác
... sâu dạy học hợp tác, tìm cách thiết kế tổ chức giảng hóa học theo quan điểm cách có hiệu thiết thực, định chọn đề tài: “THIẾT KẾ BÀI GIẢNG HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TƯ TƯỞNG DẠY HỌC ... thích hợp hiệu phương pháp dạy học hóa học cho HS phổ thông CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG HÓA HỌC LỚP 11 PHẦN HỮU CƠ THEO TƯ TƯỞNG DẠY HỌC HỢP TÁC 2.1 TỔNG QUAN PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 THPT ... động học tập theo tưởng dạy học hợp tác lên lớp đạt chất lượng cao Điểm đề tài - Hoàn thiện lí luận dạy học hợp tác - Xây dựng nguyên tắc, qui trình thiết kế giảng theo tưởng dạy học hợp tác...
 • 137
 • 178
 • 0

Thiết kế bài giảng hóa học phần các hợp chất vô cơ lớp 9 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục học

Thiết kế bài giảng hóa học phần các hợp chất vô cơ lớp 9 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục học
... 76 2.2 Thiết kế số giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh phần hoá học hợp chất lớp .82 2.2.1 Bài giảng tính chất oxit .82 2.2.2 Bài giảng tính chất axit ... 1 .Thiết kế giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS phần hoá học hợp chất lớp 10 Xây dựng số câu hỏi, tập phần phi kim chơng trình hoá học lớp theo hớng phát huy tính tích ... 64 Chơng Thiết kế số giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh phần hợp chất lớp 2.1 Vị trí, mục tiêu, cấu trúc nội dung chơng trình phần hoá học hợp chất ...
 • 120
 • 624
 • 0

Thiết kế bài giảng hoá học (phần kim loại hoá học 12 nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

Thiết kế bài giảng hoá học (phần kim loại  hoá học 12 nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh
... việc làm thiết thực cần thiết Nhận thức đợc điều đó, thực đề tài: Thiết kế giảng hoá học (phần kim loại - hoá học 12 nâng cao) theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh = ... thức soạn giảng, tập theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS - Thăm dò ý kiến HS sau học phần hoá học nguyên tố kim loại theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS ... phần hoá học nguyên tố kim loại (hoá học 12 nâng cao) theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS Thực nghiệm s phạm, đánh giá chất lợng phơng pháp giảng dạy theo hớng phát phát huy tính...
 • 116
 • 507
 • 0

Thiết kế bài giảng hóa học (phần phi kim hóa học 11 nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực,chủ động,sáng tạo của học sinh

Thiết kế bài giảng hóa học (phần phi kim hóa học 11 nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực,chủ động,sáng tạo của học sinh
... giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS tiết phi kim chơng trình trình hoá học 11 nâng cao Xây dựng số câu hỏi, tập phần phi kim chơng trình hoá học 11 nâng cao theo hớng phát ... dung 81 2.2 Thiết kế số giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh phần nguyên tố kim loại - Hoá học 12 nâng cao 87 2.2.1 Bài giảng giới thiệu nguyên ... trình, chuẩn kiến thức kĩ hoá học phổ thông nói chung phi kim nói riêng Thiết kế số tiết dạy phần phi kim lớp 11 nâng cao theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS Thực nghiệm s phạm,...
 • 107
 • 493
 • 1

Bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn dành cho học viên cao học

Bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn dành cho học viên cao học
... bậc Phần tử bậc Phần tử bậc Phần tử bậc Phần tử bậc Phần tử bậc Phần tử hai chiều: Phần tử bậc Phần tử ba chiều : Dạng tứ diện Phần tử bậc 34 Biên soạn Vũ Khắc Bảy – Tháng 06 năm 2014 Bài giảng ... 2014 Bài giảng : Phương pháp phần tử hữu hạn – Bộ môn Toán ĐHLN Chương II CƠ SỞ VÀ CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN - CÁC PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN II.1 Khái niệm phương pháp phần tử ... thời kỳ đầu phương pháp số : phương pháp tích phân số phương pháp sai phân hữu hạn Cùng với phát triển máy tính điện tử, phương pháp phần tử hữu hạn đời phát triển mạnh mẽ phương pháp dùng phổ...
 • 102
 • 281
 • 2

Bài giảng hóa học công nghệ các hợp chất hữu cơ tự nhiên

Bài giảng hóa học công nghệ các hợp chất hữu cơ tự nhiên
... GIỚI THIỆU CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG THIÊN NHIÊN 1 .Hợp chất hữu gì? +Lịch sử tên gọi: Các hợp chất cacbon từ xa xưa mang tên hợp chất hữu có mặt hầu hết thể sống trái đất Do khoa học chưa phát ... SINH HỌC +Đại cương +Các chất có HTSH carbonhydrat + Các chất có HTSH glycosid + Các chất có HTSH Axít hữu + Các chất có HTSH Alcaloid + HTSH tinh dầu + Vitamine tự nhiên thực vật + Công nghệ ... HOÁ HỌC CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ THIÊN NHIÊN GIỚI THIỆU CÁC TRONG TN + Hợp chất HC thảm thực vật + Sơ lược dầu béo,tinh dầu, đường & tinh bột,dược liệu (các chất có hoạt tính sinh học) +...
 • 648
 • 366
 • 0

Bài giảng sinh học phân tử hóa mô miễn dịch

Bài giảng sinh học phân tử hóa mô miễn dịch
... kháng thể) kết hợp với hóa chất 1 ĐẠI CƯƠNG HÓA MÔ MIỄN DỊCH ‟ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN  1940s: Coons (miễn dòch hùynh quang) Chất phát huỳnh quang Kháng thể Kháng nguyên - đông lạnh, - cần trang ... tắc kỹ thuật hóa miễn dòch Hệ thống phát Hệ thống phát „ Men + Chất màu (DAB : màu vàng nâu) „ (EAC : màu đỏ) CÁC KỸ THUẬT MIỄN DỊCH MEN • Miễn dòch men trực tiếp: „Kháng nguyên (mô) + kháng ... Biết hóa miễn dịch • Biết ứng dụng chẩn đốn • Biết ứng dụng tiên lượng số bệnh ung thư • Biết ứng dụng điều trị số bệnh ung thư • Biết điều kiện đánh giá kết nhuộm hạn chế phương pháp HÓA MÔ MIỄN...
 • 108
 • 432
 • 1

Bài giảng bài tập hóa học phân tử

Bài giảng bài tập hóa học phân tử
... phân loại tuần hoàn Vị trí nguyên tố bảng phân loại tuần hoàn Là xác định chu kỳ phân nhóm ng.tố: Chu kỳ:số lượng tử chánh n lớn ng.tố Phân nhóm: Phân nhóm chánh A Phân nhóm phụ B Nguyên tố phân ... = cột phân nhóm ng.tố X (ns2 npy) + (6-y)e  X(6-y)- {…ns2 np6} * Z Số oxyd hóa (-) thấp = ∑e hóa trị - →Kim loại có số oxyd hóa (+) →phi kim có : số oxyd hóa (+) (-) b.Năng lượng ion hóa thứ ... xuống số lượng tử chánh n↑bán kính ng .tử *Cùng1chu kỳ: ng.tố thuộc ph.nh A, từ trái sang phải Z↑rng.tố ↓ rng .tử, tính khử, kl ↑,I1↓ rng .tử , oh,pk,đađ ↑ CHƯƠNG II LIÊN KẾT HÓA HỌC I Các đặc...
 • 196
 • 79
 • 0

tích hợp nội dung giáo dục môi trường trong các bài giảng hóa học ở trường trung học phổ thông

tích hợp nội dung giáo dục môi trường trong các bài giảng hóa học ở trường trung học phổ thông
... chọn đề tài: Tích hợp nội dung giáo dục môi trường giảng hóa học trường trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu tích hợp nội dung giáo dục môi trường vào giảng hóa học để cung cấp ... dạy học hóa học - Các phương pháp GDMT qua môn hóa học trường THPT - Những nội dung GDMT chương trình hóa học trường THPT Chương TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC BÀI GIẢNG HÓA HỌC ... trạng việc giáo dục môi trường môn hóa học trường THPT - Thiết kế giáo án hóa học tích hợp nội dung giáo dục môi trường - Biên soạn tập trắc nghiệm khách quan có nội dung giáo dục môi trường -...
 • 159
 • 305
 • 2

Bài giảng HÓA 8. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài giảng HÓA 8. PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... phẩm phản ứnggnàyy phản ứn nà Tiết 18 – Bài 13 PHẢN ỨNG HÓA HỌC • I/ ĐỊNH NGHĨA : II/ DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC Phân tử ? *Khi chất có phản ứng phân tử phản ứng *Phản ứng phân tử thể phản ứng ... muố magie sunfat khí hiđro bay khí hiđro bay Phản ứng hóa học ? Phản ứng hóa học ? Tiết 18 – Bài 13 PHẢN ỨNG HÓA HỌC • I/ ĐỊNH NGHĨA : Phản ứng hóa học trình biến đổi chất thành chất khác VÍ ... phản ứng với khí oxi tạo nước Khí HIDRO Khí OXI NƯỚC Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học khí hiđro khí oxi tạo nước DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC TRƯỚC PHẢN ỨNG TRONG PHẢN ỨNG SAU PHẢN ỨNG...
 • 28
 • 618
 • 0

Tài liệu Bài giảng:"Chỉ thị phân tử" docx

Tài liệu Bài giảng:
... nghĩa • Trình tự DNA đặc trưng cho cá thể Phân loại thị • Chỉ thị hình thái: Kiểu hình • Chỉ thị sinh hóa: Protein • Chỉ thị phân tử: Trình tự DNA Chỉ thị hình thái • Ví dụ: màu sắc, kích thước, ... Định danh giống thị sinh hóa Chỉ thị sinh hóa - Hạn chế • Hạn chế số lượng: enzym phát gel • Các enzym đa cấu tử ⇒ kết phức tạp • Kết phụ thuộc vào môi trường mô nghiên cứu Chỉ thị phân tử • Số ... trường • Không phụ thuộc vào mô Phân loại thị phân tử • Bản chất : so sánh kích thước sản phẩm cắt DNA thể gen enzym hạn chế gel • Các bước tiến hành: -Tách tinh DNA - Phân cắt hay nhiều enzym hạn...
 • 30
 • 518
 • 8

BÀI GIẢNG SINH HỌC PHÂN TỬ CHƯƠNG 7 BỘ GEN TẾ BÀO NHÂN THẬT

BÀI GIẢNG SINH HỌC PHÂN TỬ CHƯƠNG 7 BỘ GEN TẾ BÀO NHÂN THẬT
... proinsulin thành insulin 7. 4 ĐIỀU HOÀ HOẠT TÍNH GEN CỦA TẾ BÀO NHÂN THẬT Trong tế bào nhân thật có số điểm, mà biểu gen điều hoà (hình 7. 7) Hình 7. 7 Các điểm gen tế bào nhân thật điều hoà biểu Một ... số đặc điểm điều hoà hoạt động gen tế bào nhân thật cần nhấn mạnh: - Ở operon tế bào nhân nguyên thuỷ, gen điều hoà promoter thường nằm gần nhau, tế bào nhân thật gen điều hoà nằm gần promoter ... hoạt động gen tế bào nhân nguyên thuỷ phần lớn đáp lại tín hiệu ngoại sinh Ngược lại, phần lớn điều hoà tế bào nhân thật đáp lại tín hiệu nội sinh 7. 4.1 Các promoter Tương tự tế bào nhân nguyên...
 • 27
 • 1,969
 • 4

Xem thêm