bai tap tinh huong luat kinh te

Bài tập tình huống Luật kinh tế.doc

Bài tập tình huống Luật kinh tế.doc
... trường hợp chuyển nhượng không hợp pháp Tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân thành phố Q thụ lý hồ sơ đưa vụ án xét xử Anh, chị giải tình trên? Bài tập hợp đồng kinh doanh, thương mại Công ty TNHH sản xuất ... VietcomBank Incombank), chi phí phá sản 50 triệu Hãy phân chia cho chủ nợ? Căn pháp lý? Bài Tập luật Kinh tế Bài A, B, C, D góp vốn thành lập công ty TNHH X, vốn điều lệ tỷ đồng, A góp 800 triệu ... QN? TÌNH HUỐNG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Giả sử năm tháng năm 2006 ông Nguyễn Văn N gửi Hồ sơ đăng ký kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh TN để thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh...
 • 21
 • 13,966
 • 40

Bài tập tình huống luật kinh tế (có lời giải)

Bài tập tình huống luật kinh tế (có lời giải)
... BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MÔN LUẬT KINH TẾ Bài 1: Cty TNHH xây dựng M cty CPTM P thỏa thuận góp vốn để thành lập doanh nghiệp ... phán thương mại ( tòa án thương mại là tòa án kinh tế trọng tài kinh tế ) Nếu hợp đồng dân tranh chấp phát sinh tranh chấp dân quan giải tòa dân Bài 4: Cty CP nhựa gia dụng A có trụ sở quận Long ... may theo Hợp đồng kinh tế số 17/98/HĐKT, bao gồm tiền lãi nợ hạn tính đến ngày 31/10/1998 Ngày 27/1/2000, Toà Kinh tế Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội vào sổ thụ lý vụ án nói Tình tiết bổ sung...
 • 24
 • 49,982
 • 438

Bài tập tình huống luật kinh tế

Bài tập tình huống luật kinh tế
... tịch UBND tỉnh QN? BÀI TẬP MÔN HỌC LUẬT KINH TẾ TÌNH HUỐNG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Giả sử năm tháng năm 2006 ông Nguyễn Văn N gửi Hồ sơ đăng ký kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh ... hoạch Bộ Y tế Doanh nghiệp làm không phải tiến hành thủ tục pháp lý gì? Tình Ông Peter Vũ nhà kinh doanh người Mỹ gốc Việt Ông định cư Mỹ từ năm 1975 Sau lần thăm Việt Nam, trước tình cảm nồng ... thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp Cán Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh TN từ chối cấp đăng ký kinh doanh cho ông N với lý do: Địa điểm kinh doanh gần số quan quan trọng...
 • 8
 • 2,966
 • 68

57 ebook.vcu cac loai bai tap tinh huong luat kinh te ( chua co giai ) !

57 ebook.vcu cac loai bai tap tinh huong luat kinh te ( chua co giai ) !
... thỏa thuận Hải góp vốn 500 triệu đồng (chiếm 25% vốn điều l ), Hồng góp vốn tỷ đồng (chiếm 50% vốn điều l ) Công góp vốn 500 triệu đồng (chiếm 25% vốn điều l ) Trong Điều lệ thành viên soạn thảo ... triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ( HĐC ) đầu tiên, 150 cổ đông (1 00% số cổ đông cổ đông phổ thông công nhân viên công ty) tiến hành bầu Hội đồng quản trị (gồm người) thông qua Điều lệ Sau đó, ngày ... đây: Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Bên bán bán cho bên mua lô hàng gồm 20 loại phụ tùng xe tải IFA - W50 (có phụ lục chi tiết kèm theo); hàng sản xuất công nghiệp Cộng hoà Dân chủ Đức (c ), hàng...
 • 22
 • 1,649
 • 8

bài tập tình huống luật kinh tế

bài tập tình huống luật kinh tế
... Theo quy định pháp luật, hợp đồng giao dịch pháp nhân phải người đại diện theo pháp luật pháp nhân ký kết có hiệu lực pháp luật Theo tình Hùng giám đốc đại diện theo pháp luật cty nên Hùng đc ... định giống luật DN Ngày 25-03-2007, ông Bảo với tư cách chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giàm đốc cty triệu tập phiên họp Hội đồng thành viên để định dự án đầu tư cty Phiên họp triệu tập hợp lệ, ... Trả lời: 1) Theo Điểm a Khoản Điều 52 Luật DN, qđịnh HĐTV thông qua họp Được số phiếu đại diện 65% tổng số vốn góp thành viên dự họp chấp thuận , theo tình huống, số phiếu biểu ông Quân bà Mơ chiếm...
 • 4
 • 4,193
 • 31

Một vài bài tập tình huống Luật kinh tế

Một vài bài tập tình huống Luật kinh tế
... đơn khởi kiện C công ty X: Do tình thiếu nhiều kiện cần thiết; vậy, phạm vi nội dung tình huống, Tổ tư vấn xin trao đổi số ý kiến tình sau: Theo điểm d khoản Điều 47 Luật Doanh nghiệp (viết tắt ... tiến hành triệu tập họp HĐQT theo yêu cầu một số thành viên” thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đề nghị Do ông Lương Hoài Nam không triệu tập họp HĐQT thành viên yêu cầu triệu tập họp HĐQT ... (tỉnh T) Theo điều Luật Thương mại 2005 có quy định “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng kí kinh doanh” nên công...
 • 15
 • 898
 • 1

Bài tập tình huống Luật kinh tế

Bài tập tình huống Luật kinh tế
... Luật DN 2005, Điều 77,78,79 Luật Chứng khoán năm 2006, Nghị Định 58/2012 CP CH3: TAND TP K có quyền thụ lý Căn cứ: Điều 34-BLTTDS (Xem thẩm quyền tòa án cấp) tình tranh chấp nội DN Toà kinh tế ... yêu cầu kinh doanh, thương mại sau thuộc thẩm quyền giải Toà kinh tế Toà án nhân dân tỉnh trường hợp: Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh ... nghiệp theo quy định Luật này; b) Là cá nhân sở hữu 10% vốn điều lệ công ty người thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế quản trị kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu công...
 • 5
 • 385
 • 0

Các loại bài tập tình huống LUẬT KINH T Ế

Các loại bài tập tình huống LUẬT KINH T Ế
... Chủ t ch Hội đồng quản trị phải triệu t p họp Hội đồng quản trị để tiến hành cải cách cần thi t nhằm thúc đẩy t nh hình sản xu t kinh doanh Công ty bầu thêm phó chủ t ch Hội đồng quản trị Công ty ... ty TNHH? Nhận x t định Thân trường hợp trên? Người đại diện theo pháp lu t công ty TNHH? Nhận x t tính hợp pháp hợp đồng vay tiền nói trên? T nh T ng, Cúc, Trúc, Mai góp vốn thành lập công ty TNHH ... nghị Thanh tra t nh tiến hành tranh tra ho t động công ty để có k t luận vấn đề Bình luận bạn đối với: - Khiếu nại Bà Lê? - Chỉ thị Chủ t ch UBND t nh TN? T NH HUỐNG T CHỖ KHÔNG CHÍNH DANH… ĐẾN...
 • 22
 • 1,761
 • 10

Tài liệu CÁC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT KINH DOANH pptx

Tài liệu CÁC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT KINH DOANH pptx
... định triệu tập họp HĐTV( mà không mời B tham dự) để định khai trừ B( thành viên dự họp bỏ phiếu khai trừ B) Hãy giải vấn đề theo Luật Doanh nghiệp TÌNH HUỐNG Ông A muốn thành lập DN kinh doanh lĩnh ... viên tham gia quản lý doanh nghiệp; điều có không? Tại sao? Nếu doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thiết kế công trình cần thêm điều kiện gì? Ai cần phải có điều kiện đó? TÌNH HUỐNG A, B, C, D góp ... lệ công ty X Ý kiến ông A ông D đồng ý ông B bà C phản đối Hãy giải vấn đề theo Luật Doanh nghiệp 1999 2005 TÌNH HUỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ CT.TNHH A,B,C,D thành lập Cty TNHH PĐông, vốn điều lệ tỷ...
 • 5
 • 4,252
 • 102

Bài tập tình huống luật kinh doanh pptx

Bài tập tình huống luật kinh doanh pptx
... chấp VIAC RIAC HƯỚNG SỬA ĐỔI ĐIỀU 10 CỦA TÌNH HUỐNG NÀY - Hai bên nên quy định luật áp dụng từ giai đoạn đàm phán, ký kết hợp đồng cách rõ hợp đồng luật nước áp dụng cho hợp đồng Ví dụ: “Mọi ... BÁN ĐÃ CÓ ĐIỀU KHOẢN TRANH CHẤP PHÙ HỢP CHƯA? Theo tình rõ ràng người mua người bán chưa có điều khoản tranh chấp phù hợp Vì: - Không thấy luật dẫn chiếu hai trung tâm trọng tài Quốc tế Nga Việt ... nơi cuối để giải tranh chấp, phán trọng tài chung thẩm ràng buộc với hai bên.” NỘI DUNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG A Thử xác định chất mối quan hệ pháp lý phát sinh từ hợp đồng B Giữa người mua người bán...
 • 7
 • 1,318
 • 13

CÁC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT KINH DOANH

CÁC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT KINH DOANH
... kh¸c lµm Gi¸m ®èc qu¶n lý doanh nghiƯp th× chđ doanh nghiƯp t nh©n ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh vµ vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiƯm vỊ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cđa doanh nghiƯp Do A thuª ... TÌNH HUỐNG 12  Cho kiện A B giao kết hợp đồng Theo anh chò cần có điều kiện để hợp đồng hợp dồng kinh tế?  Để hợp đồng kinh tế có hiệu lực pháp luật, cần phải đáp ứng điều kiện ?ø 30 TÌNH HUỐNG ... thÈm qun ®èi víi doanh nghiƯp kinh doanh ngµnh, nghỊ mµ theo quy ®Þnh cđa ph¸p lt ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh Chøng chØ hµnh nghỊ cđa Gi¸m ®èc vµ c¸ nh©n kh¸c ®èi víi doanh nghiƯp kinh doanh ngµnh, nghỊ...
 • 25
 • 1,072
 • 4

Các bài tập tình huống luật kinh doanh ôn thi kế toán hành nghề

Các bài tập tình huống luật kinh doanh ôn thi kế toán hành nghề
... ko hỵp lƯ TÌNH HUỐNG  Ông A muốn thành lập DN kinh doanh lónh vực xây dựng, không đủ vốn A mời thêm ông B, C, D, E, F góp vốn Được biết số người trên, ông B, C giám đốc DNNN (riêng ông B tham ... ®· ®ỵc giao kÕt 24 TÌNH HUỐNG  Công ty B ký kết hợp đồng mua gỗ công ty A để xuất cho nước Được biết công ty B đăng ký kinh doanh xuất thuỷ sản HĐKT có hiệu lực pháp luật không? Hỵp ®ång ko cã ... sao?  Vì góp vốn nên tất số thành viên muốn làm sáng lập viên tham gia quản lý doanh nghiệp; điều có không? Tại sao?  Nếu doanh nghiệp kinh doanh lónh vực thi t kế công trình cần thêm điều kiện...
 • 27
 • 602
 • 0

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT KINH DOANH FULL RẤT HAY

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT KINH DOANH FULL RẤT HAY
... LDB 2005 Giải - Luật DN 2005 có hiệu lực 01/7/2006, luật DN 1999 có hiệu lực 01/01/2000, trước ngày 01/01/2000 theo luật cty - trường hợp chuyển nhượng TV HĐQT khơng hợp lệ vi phạm luật cty - trường ... hiệu lực quan hệ cty theo pháp luật HĐ, quan hệ B cty PĐ theo luật DN Bồi thường thiệt hại trả lại cho cty X cty PĐ tốn Còn khoản thiệt hại cty PĐ u cầu B hồn trả Tình (Góp vốn cty TNHH): Vương, ... qua phương án phân chia lợi nhuận kế hoạch kinh doanh năm tới Sau họp, B gửi đơn đến thành viên phản đối kế hoạch phân chia lợi nhuận; A định triệu tập họp HĐTV (mà khơng mời B tham dự) để định...
 • 16
 • 633
 • 4

BÁO CÁO THỰC TẬP-CÁC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP-CÁC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT KINH DOANH
... triệu tập họp HĐTV( mà không mời B tham dự) để đònh khai trừ B( thành viên dự họp bỏ phiếu khai trừ B) Hãy giải vấn đề theo Luật Doanh nghiệp TÌNH HUỐNG     Ông A muốn thành lập DN kinh doanh ... sao? TÌNH HUỐNG 12   Cho kiện A B giao kết hợp đồng Theo anh chò cần có điều kiện để hợp đồng hợp dồng kinh tế? Để hợp đồng kinh tế có hiệu lực pháp luật, cần phải đáp ứng điều kiện ?ø TÌNH HUỐNG ... tiến thành lập loại doanh nghiệp nào? Vì sao? Vì góp vốn nên tất số thành viên muốn làm sáng lập viên tham gia quản lý doanh nghiệp; điều có không? Tại sao? Nếu doanh nghiệp kinh doanh lónh vực thiết...
 • 41
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tạp tình huống luật kinh tếbài tập tình huống luật kinh tế có lời giảibài tập tình huống luật kinh tế có giảibài tập tình huống luật kinh tế về hợp đồngđáp án bài tập tình huống luật kinh tếbài tập tình huống luật kinh tế về phá sảnbài tập tình huống luật kinh tế và thương mạibài tập tình huống luật kinh tế có trả lờibài tập tình huống luật kinh tế uehbài tập tình huống luật kinh tế và đáp ánbài tập tình huống luật kinh tế có hướng dẫnbài tập tình huống luật kinh tế docbai tap tinh huong luat kinh te ve tu vanbài tập tình huống luật kinh tế có lời giải về hợp đồngbài tập tình huống luật kinh doanh quốc tếPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây