Đồ án kĩ thuật thực phẩm II chu hoàng thành

ĐỒ án kỹ thuật thực phẩm

ĐỒ án kỹ thuật thực phẩm
... thành tốt đồ án kỹ thuật thực phẩm Chúng em xin cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Công Nghệ Thực Phẩm, quý Thầy Cô môn Công Nghệ Thực Phẩm giảng ... Thu Page 19 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THỰC PHẨM - GVHD: Th.S Đào Thanh Khê II Tính lượng không khí khô cần thiết cho trình sấy: Mai Thị Hồng Thu Nguyễn Thị Hồng Thu Page 20 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THỰC PHẨM - GVHD: ... Hồng Thu Page 29 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THỰC PHẨM - GVHD: Th.S Đào Thanh Khê TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Văn Phú, Kỹ thuật sấy, NXB giáo dục, 2008 [2] Trần Văn Phú, Lê Nguyên Đương, Kỹ thuật sấy nông sản,...
 • 30
 • 931
 • 3

Đồ án kỹ thuật thực phẩm cô đặc cà chua với buồng đốt trong kiểu treo

Đồ án kỹ thuật thực phẩm cô đặc cà chua với buồng đốt trong kiểu treo
... Tng quan v nguyờn liu C chua l mt loi rau qu lm thc phm Qu ban u cú mu xanh, chớn ng mu t vng n C chua cú v hi chua v l mt loi thc phm b dng, giu vitamin C v A .Trong c chua cú cha rt nhiu cht ... r, d dng ch to Thit b gii thiu ỏn l thit b cụ c bung t kiu treo Phũng t treo bờn thit b ca phũng t c t trờn cỏc giỏ Phũng t kiu treo ny cú th thỏo thit b c v sa cha Hi t i vo theo ng dn hi ... v ng Sv = 25mm 4.7 Tớnh tai treo - Chn vt liu l thộp CT3 c hn bn vi thõn thit b - Chn tai treo 4.7.1 Khi lng thõn bung t d ng d t mtbd = ữ ữ H (kg) Trong ú: dt: ng kớnh thõn bung...
 • 50
 • 419
 • 3

Đồ án công nghệ thực phẩm Ứng dụng kỹ thuật siêu lọc để cô đặc protein

Đồ án công nghệ thực phẩm Ứng dụng kỹ thuật siêu lọc để cô đặc protein
... Trang 12 Ứng dụng kỹ thuật siêu lọc để đặc protein Mẫn GVHD: PGS TS Lê Văn Việt CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP SIÊU LỌC PROTEIN 2.1 Phương pháp siêu lọc Kỹ thuật siêu lọc trình phân riêng chọn lọc hợp ... 24 Ứng dụng kỹ thuật siêu lọc để đặc protein Mẫn GVHD: PGS TS Lê Văn Việt Hình 2.14: Thiết bò membrane – mô hình cuộn xoắn SVTH: Ngô Thanh Phong Trang 25 Ứng dụng kỹ thuật siêu lọc để đặc ... 29 Ứng dụng kỹ thuật siêu lọc để đặc protein Mẫn GVHD: PGS TS Lê Văn Việt CHƯƠNG 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CÔ ĐẶC DUNG DỊCH PROTEIN BẰNG SIÊU LỌC Quá trình đặc dung dòch protein...
 • 67
 • 335
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN điều khiển tốc độ động cơ quạt làm mát dựa vào tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ GVHD PHẠM QUỐC THÁI

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN điều khiển tốc độ động cơ quạt làm mát dựa vào tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ GVHD PHẠM QUỐC THÁI
... Đồ Án KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: PHẠM QUỐC THÁI Lê Tấn Trường SVTH: Nhóm 9- Danh Sách Trang Đồ Án KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: PHẠM QUỐC THÁI MỤC LỤC I Khái quát chung vi điều khiển ... Đồ Án KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN II GVHD: PHẠM QUỐC THÁI Khảo sát quy trình công nghệ sản phẩm thiết kế Quy trình công nghệ thiết kế mạch điều khiển động làm mát dựa vào tín hiệu cảm biến nhiệt độ ... đồ khối mạch SVTH: Nhóm 9- Danh Sách Trang 27 Đồ Án KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN V.2 GVHD: PHẠM QUỐC THÁI Lưu đồ thuật toán SVTH: Nhóm 9- Danh Sách Trang 28 Đồ Án KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN V.3 GVHD: PHẠM...
 • 32
 • 249
 • 2

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI
... chia GVHD: Phạm Quốc Thái Đồ án Vi điều khiển Nhóm 10 (VDK 2) Sơ đồ khối AT89C51: 1.2 Cấu trúc bên vi điều khiển Tổ chức nhớ: GVHD: Phạm Quốc Thái Đồ án Vi điều khiển Nhóm 10 (VDK 2) Bảng đồ nhớ ... vào vi điều khiển tính toán thông số sau xuất hiển thị led đoạn GVHD: Phạm Quốc Thái 22 Đồ án Vi điều khiển Nhóm 10 (VDK 2) VI Lưu đồ thuật toán chương trình điều khiển 5.1 Lưu đồ thuật toán Bắt ... Đồ án Vi điều khiển Nhóm 10 (VDK 2) I Giới thiệu chung vi điều khiển: Vi điều khiển máy tính tích hợp chip, thường sử dụng để điều khiển thiết bị điện tử Về thực chất vi điều khiển vi xử...
 • 30
 • 204
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (1)

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (1)
... ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: ThS PHẠM QUỐC THÁI Qua nỗ lực tìm tòi với hướng dẫn thầy Phạm Quốc Thái giúp chúng em hồn thành xong đồ án vi điều khiển này.Trong q trình hồn thành đồ án khơng tránh ... *Sơ đồ khối AT89C51: SVTH : NHĨM Trang: ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: ThS PHẠM QUỐC THÁI *Cấu trúc bên vi điều khiển : Tổ chức nhớ: *Bảng đồ nhớ data chip sau: SVTH : NHĨM Trang: ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN ... bên ngồi định thời Chân P3.6 : điều khiển ghi nhớ liệu ngồi Chân P3.7 : điều khiển đọc nhớ liệu ngồi SVTH : NHĨM Trang: ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: ThS PHẠM QUỐC THÁI Chân 9, RST: Ngõ vào Reset...
 • 27
 • 203
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI
... ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN  Khoa Cơ Khí Giao Thông NỘI DUNG THUYẾT MINH ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 1.1 Khái quát chung vi điều khiển: Bộ vi điều khiển vi t ... END MỤC LỤC GVHD: Th.S :Phạm Quốc Thái Nhóm đồ án: 04 Trang 29 ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN Khoa Cơ Khí Giao Thông  NỘI DUNG VÀ ĐỒ ÁN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN” 1.1 ... digital GVHD: Th.S :Phạm Quốc Thái Nhóm đồ án: 04 Trang ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN Khoa Cơ Khí Giao Thông  chip Các công ty khác lần lược cho đời vi điều khiển bit tương tự 8048 hình thành họ vi điều khiển...
 • 30
 • 190
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (2)

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (2)
... CÔNG MẠCH CHƯƠNG V: LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 2 PHẦN II GVHD: GVC .Phạm Quốc Thái Trang 14 15 CÁC BẢN VẼ Nhóm đồ án: 07 Trang 26 BÁO CÁO ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN” Thông  Khoa Cơ ... tín hiệu mức thấp vi điều khiển nhận biết cảm biến chuyển từ mức cao xuống thấp 12/IC 74HC595: chốt liệu GVHD: GVC .Phạm Quốc Thái Nhóm đồ án: 07 Trang 16 BÁO CÁO ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN” Thông  Khoa ... máy tính đơn chíp bít 1.2 Sơ đồ chức chân Sơ đồ chân vỏ vi mạch MCS-51 hình dướ chức chân sau: GVHD: GVC .Phạm Quốc Thái Nhóm đồ án: 07 Trang BÁO CÁO ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN” Thông  Khoa Cơ Khí Giao...
 • 27
 • 181
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (3)

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (3)
... cho MCS-51 - Chõn /EA (31) l tin hiu vo, khỡ ni /EA vi +5v thỡ MCS-51 ch lm vic vi cỏc b nh ROM, RAM bờn nú, cũn ni /EA vi t thỡ MCS51 lm vic vi cỏc b nh ROM, RAM bờn ngoi - Chõn ALE (30) l tớn ... trc tip, vỡ th vic GVHD: GVC.Phm Quc Thỏi Nhúm ỏn: 06 Trang N VI IU KHIN Thụng Khoa C Khớ Giao truy nhp chỳng khụng b xung t v nhm ln 1.4 Phn mm lp trỡnh vi iu khin MCS-51 -Cú th vit trờn ngụn ... RD ly d liu ca 804 Chõn Vin (+) v Vin (-):õy l cỏc u vo tng t vi sai m V in = Vin (+) - Vin (-) Thụng thng Vin (-) c ni xung t v Vin (+) c dựng nh u vo tng t c chuyn i v dng s Chõn VCC:õy l chõn...
 • 23
 • 172
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (4)

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (4)
... 02_LỚP 08A,B NHÓM02 ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN Bảng đồ nhớ data chip sau: GVHD: PHẠM QUỐC THÁI SVTH:ĐẠT-ĐÔNG-HIỆP-HUY-NINH NHÓM 02_LỚP 08A,B NHÓM02 ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: PHẠM QUỐC THÁI SVTH:ĐẠT-ĐÔNG-HIỆP-HUY-NINH ... động nhân chia Sơ đồ khối AT89C51: GVHD: PHẠM QUỐC THÁI SVTH:ĐẠT-ĐÔNG-HIỆP-HUY-NINH NHÓM 02_LỚP 08A,B ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN 1.5 Cấu trúc bên vi điều khiển: Tổ chức nhớ: GVHD: PHẠM QUỐC THÁI SVTH:ĐẠT-ĐÔNG-HIỆP-HUY-NINH ... đồ nguyên lý mạch đèn giao thông 3.3.Sơ đồ thuật toán chương trình 3.4.Chương trình điều khiển GVHD: PHẠM QUỐC THÁI SVTH:ĐẠT-ĐÔNG-HIỆP-HUY-NINH NHÓM 02_LỚP 08A,B 18 18 21 22 23 ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN...
 • 31
 • 179
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (5)

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (5)
... hiệu điều khiển Kết nối với Vi điều khiển Ngõ nhận tín hiệu điều khiển led đoạn có đường, dùng Port Vi điều khiển để điều khiển led đoạn Như led đoạn nhận liệu bit từ Vi điều khiển để điều khiển ... linh kiện ta lắp theo sơ đồ mạch in - Vi t chương trình - Nạp chương trình chạy thử SVTH: Nhóm Trang 22 Đồ án Kỹ thuật Vi Điều Khiển GVHD: Phạm Quốc Thái Lưu đồ thuật toán: BEGIN CALL:Doc Cam Bien ... nhiều ngắt đồng thời, ngắt xảy ngắt khác phục vụ, có hai hỏi vòng sơ đồ ưu tiên hai mức dùng SVTH: Nhóm Trang 15 Đồ án Kỹ thuật Vi Điều Khiển GVHD: Phạm Quốc Thái để xác định vi c thực ngắt Vi c hỏi...
 • 24
 • 194
 • 0

Đồ án phân tích thực phẩm Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm soát chất lượng thành phẩm nước trái cây đóng chai lon

Đồ án phân tích thực phẩm Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm soát chất lượng thành phẩm nước trái cây đóng chai lon
... liệu, chất nhũ hóa đưa vào nhằm tăng giá trị cảm quan sản phẩm Các kỹ thuật kiểm soát chất lượng nước trái thành phẩm Chất lượng thực phẩm đánh giá dựa nhiều tiêu khác Và việc phân loại tiêu chất ... giới thiệu sơ qua số kỹ thuật kiểm soát chất lượng nguyên liệu sản xuất nước trái Một số phương pháp kiểm soát chất lượng nguyên liệu sản xuất 1.1 Kỹ thuật kiểm soát chất lượng trái nguyên liệu Bảng ... lọc phần Nước trái nghiền: dạng sản phẩm chế biến cách nghiền mịn mô dịch bào pha thêm đường, acid thực phẩm số phụ gia khác II CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRÁI CÂY THÀNH PHẨM Như...
 • 184
 • 300
 • 0

Đồ án phân tích thực phẩm Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm soát chất lượng rượu vang Sơ ri

Đồ án phân tích thực phẩm Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm soát chất lượng rượu vang Sơ ri
... xát Trang 20 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM CHƯƠNG 3.1 CÁC CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU BIA Theo quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 3.1.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ... số thập phân Trang 45 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM tài liệu tham khảo : Là Sóc Brew Chem J 46, 121 ( 1988) JAOAC 73 , 641 ( 1990) © 2000 AOAC QUỐC TẾ Trang 46 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM 3.2.8 ... Phần IV Trang 29 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM TỔ CHỨC THỰC HIỆN I TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP NƯỚC: Bảo đảm chất lượng nước thực việc giám sát theo quy định Quy chuẩn Chịu kiểm tra, giám sát...
 • 75
 • 366
 • 0

Đồ án phân tích thực phẩm Kỹ thuật phân tích và kiểm soát chất Bia thành phẩm

Đồ án phân tích thực phẩm Kỹ thuật phân tích và kiểm soát chất Bia thành phẩm
... dùng, bia phải đạt chất lượng an toàn vệ sinh ,do cần phải tìm hiểu kỹ thuật phân tích kiểm soát chất bia thành phẩm Đó lý chọn đề tài Mục đích Tìm hiểu tiêu chuẩn tiêu chất lượng bia thành phẩm ... kiểm tra tiêu bia thành phẩm theo TCVN Quốc tế (Codex, EAS, AOAC,…) Ý nghĩa đề tài Để kiểm tra bia có đạt chất lượng hay không Nhằm tìm hiểu chi tiêu bia thành phẩm, từ đưa phương pháp phân tích ... sinh vật 20 2.5 Chỉ tiêu phụ gia thực phẩm 20 Chương 3: Các phương pháp kiểm soát chất lượng bia thành phẩm .23 3.1 Bia _ Phân tích cảm quan _ Phương pháp cho điểm 23...
 • 97
 • 292
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án công nghê thực phẩmcác đồ án công nghệ thực phẩmđồ án kĩ thuật số thiết kế mạch đồng hồđồ án kĩ thuật tàu thủydo an ki thuat thi conggbai giang kĩ thuật thực phẩmBài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo)Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt NamBài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đạiBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷBài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 10. Các nước Tây ÂuBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANOdây truyền sản xuất xi măngMạ bạcNHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITEPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ sản xuất sạch hơn