Giáo án dạy – học theo hướng tích hợp liên môn.Văn bản: ÔN DỊCH, THUỐC LÁ

Giáo án dạy học theo hướng tích hợp liên môn.Văn bản: ÔN DỊCH, THUỐC

Giáo án dạy – học theo hướng tích hợp liên môn.Văn bản:   ÔN DỊCH, THUỐC LÁ
... mơn học 17 Giáo án dạy học theo hướng tích hợp liên mơn - u thích mơn Ngữ văn mơn khoa học khác như: Giáo dục cơng dân, Tốn học, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Âm nhac, Mỹ thuật Đối tượng dạy học ... loại 10 Giáo án dạy học theo hướng tích hợp liên mơn phạm pháp điếu thuốc ? Hút thuốc ảnh hưởng kinh tế? Hướng dẫn HS tích hợp Tốn 6: Bàì 15 chương III: Tìm số biết giá trị phân số Địa lí Biểu ... trường tự nhiên 18 Giáo án dạy học theo hướng tích hợp liên mơn Hướng dẫn HS tích hợp Tốn 6: Bàì 15 chương III: Tìm số biết giá trị phân số Địa lí Biểu đồ + Bước 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu...
 • 19
 • 281
 • 1

Phát triển năng lực của học sinh từ dạy học theo hướng tích hợp, liên môn

Phát triển năng lực của học sinh từ dạy học theo hướng tích hợp, liên môn
... để phát triển lực học sinh dạy học giáo viên cần phải thay đổi phương pháp dạy học mình, chuyển từ dạy học định hướng nội dung sang định hướng phát triển lực cho học sinh phương pháp dạy tích hợp, ... đề tích hợp, liên môn chương trình học - Xác định lực phát triển cho học sinh chủ đề - Xác định kĩ thuật dạy học phù hợp với chủ đề tích hợp liên môn để học sinh trở thành chủ thể việc học từ ... .trang Tích hợp - liên môn gì? .trang Nhiệm vụ giáo viên học sinh .trang Một số kĩ thuật dạy học áp dụng dạy học tích hợp, liên môn phát triển lực học sinh trang...
 • 16
 • 388
 • 1

Biện pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn trong bài mỹ thuật lớp 8 Mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1975

Biện pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn trong bài mỹ thuật lớp 8 Mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1975
... NGHIỆM BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG BÀI MỸ THUẬT 8: "MỸ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 195 4- 1975" ĐẠT HIỆU QUẢ CAO Năm học: 201 4-2 015 Tên đề tài: Biện pháp dạy học theo hướng "tích ... hội cập nhật liên tục yêu cầu đổi dạy học Đáp ứng với xu hướng vận dụng vào dạy học môn Mỹ thuật lớp thường thức Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 195 4- 1975 Dạy học theo hướng tích hợp liên môn: Âm nhạc, ... triển đội ngũ giáo viên môn Chính mà chọn nghiên cứu đề tài: Biện pháp dạy học theo hướng "tích hợp liên môn" tiết dạy mỹ thuật lớp 8: "Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975" Mục đích nghiên...
 • 44
 • 401
 • 2

GIÁO án DAY HOC CHU DE TICH HOP LIEN MON

GIÁO án DAY HOC CHU DE TICH HOP LIEN MON
... Điện Biên Phủ vào thời điểm nào? (Chọn đáp án đáp án sau) a 6h 30' sáng 1954 b 5h 30' sáng 1954 c h 30' sáng 1954 d 2h 30' sáng 1954 Trả lời: Đáp án c Câu 6: Phân tích tiềm năng, thực trạng phát ... học dự án - theo chủ đề tích hợp Kiểm tra đánh giá trình học tập  Giáo viên tổ chức cho học sinh nhóm tự đánh giá đánh giá lẫn trình, kết làm việc thành viên nhóm ( Phụ lục - Phiếu 2)  Giáo viên ... với đánh giá giáo viên công bố kết đánh giá tiết học sau Kiểm tra đánh giá sau học xong dự án GV yêu cầu học sinh viết thu hoạch (có sản phẩm học sinh kèm theo) IV THÔNG TIN PHẢN HỒI CỦA GIÁO...
 • 37
 • 558
 • 1

Biện pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn trong bài mỹ thuật lớp 8

Biện pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn trong bài mỹ thuật  lớp 8
... lượng dạy học môn Mỹ thuật trường THCS, từ kinh nghiệm giảng dạy giúp em HS hứng thú học tập môn Mỹ thuật Tôi chọn nghiên cứu đề tài: Biện pháp dạy học theo hướng "tích hợp liên môn" tiết dạy mỹ thuật ... hội cập nhật liên tục yêu cầu đổi dạy học Đáp ứng với xu hướng vận dụng vào dạy học môn Mỹ thuật lớp thường thức Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 Dạy học theo hướng tích hợp liên môn: Âm nhạc, ... đề dạy học môn học chủ đề tích hợp, liên môn Mặt khác xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với chủ đề theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển lực học...
 • 43
 • 1,095
 • 0

Áp dụng dạy học theo hướng tích hợp cho môn học giác sơ đồ trên máy tính tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật vinatex thành phố hồ chí minh

Áp dụng dạy học theo hướng tích hợp cho môn học giác sơ đồ trên máy tính tại trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật vinatex thành phố hồ chí minh
... nghiên c u Phân tích, tổng hợp cơăs lý lu n v d y h c tích hợp Kh o sát ho tăđ ng d y h c th c tế Trang Xây d ng quy trình d y h c tích hợp phù hợp cho môn h c Giác đ máy tính h cao đẳng ngh Th ... ng tích hợp cho môn h c giác đ trên máy tính. ăĐ mong mu n sinh viên c aătr ngăCĐăKT-KT Vinatex TP.HCM tĕngăhứng thú, tính tích c c, tính t giác, sáng t o t h că trongă tr ng h c nâng cao kỹ ... 14 Theo ThS TrầnăVĕnăN ch, Phó V tr ng GV ậCB qu n lý d y ngh cho biết “ Dạy học tích hợp hiểu hình thức dạy học kết hợp dạy lý thuyết thực hành để dạy cho người học hình thành lực nhằm áp ứng...
 • 167
 • 226
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 9 tích hợp liên môn: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Giáo án Sinh Học lớp 9 tích hợp liên môn: Môi trường và các nhân tố sinh thái
... gọi nhân tố sinh thái - GV: Nêu vấn đề, nhân tố sinh thái? em nghiên cứu hoạt động HOẠT ĐỘNG 2: Các nhân tố sinh thái môi trường - HS: Dựa vào đáp án khái quát thành khái niệm nhân tố sinh thái ... sống sinh vật - Phân biệt nhân tố sinh thái sinh nhân tố sinh thái hữu sinh * Thông qua chủ đề em: - Nắm ô nhiễm môi trường nguyên nhân gây ô nhiễm (Kiến thức 54 Sinh học 9: Ô nhiễm môi trường) ... trung tâm đồ tư - Các em vẽ nhánh cấp là: Môi trường nhân tố sinh thái - Từ nhánh cấp môi trường vẽ tiếp nhánh cấp là: Khái niệm môi trường, Các loại môi trường, Ô nhiễm môi trường gì?, Nguyên...
 • 38
 • 10,290
 • 99

Vận dụng dạy học theo hướng tích hợp qua dự án: Bảo tồn phát huy Nghi lễ Chầu văn Lễ hội Phủ Dầy Nam Định

Vận dụng dạy học theo hướng tích hợp qua dự án: Bảo tồn phát huy Nghi lễ Chầu văn Lễ hội Phủ Dầy – Nam Định
... đề Vận dụng dạy học theo hướng tích hợp qua dự án: Bảo tồn phát huy Nghi lễ Chầu văn Lễ hội Phủ Dầy Nam Định làm đề tài nghi n cứu 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Cơ sở xuất phát Việc vận ... dụng dạy học theo hướng tích hợp qua dự án: Bảo tồn phát huy giá trị Nghi lễ chầu văn lễ hội Phủ Dầy - Nam Định - Định hướng dạy học theo hướng tích hợp qua các môn học trường phổ ... án tích hợp thông qua dự án cụ thể (Kèm phiếu học tập) Trên sở nguyên tắc yêu cầu nêu, chúng đề xuất giáo án tích hợp qua dự án: Bảo tồn phát huy nghi lễ chầu văn lễ hội Phủ Dầy Nam Định ...
 • 71
 • 187
 • 0

SKKN vận dụng dạy học theo hướng tích hợp qua dự án bảo tồn và phát huy nghi lễ chầu văn và lễ hội phủ dầy nam định

SKKN vận dụng dạy học theo hướng tích hợp qua dự án bảo tồn và phát huy nghi lễ chầu văn và lễ hội phủ dầy – nam định
... sắc văn hóa quê hương Nam Định? Mối quan hệ truyền thống tại? Nêu hiểu biết em Nghi lễ Chầu văn ? Phân tích nét đặc sắc Lễ hội Phủ Dầy ? Đề xuất biện pháp bảo tồn phát huy Nghi lễ Chầu văn Lễ ... 3.2.1 Giáo án tích hợp thông qua dự án cụ thể (Kèm phiếu học tập) T n sở nguyên tắc yêu cầ ãn , tích hợp qua dự n: Bảo tồn phát huy nghi lễ chầ a n i ề xuất giáo án n ễ h i Phủ Dầy Địn ” (kèm ... dân , ịa p n Bộ câu hỏi định hướng Chúng ta phải làm để bảo tồn phát huy Nghi lễ Chầu văn Lễ hội Phủ Dầy - Nam Định? Câu hỏi khái quát Câu hỏi học Bạn ó ể ể bảo tồn p n óa p i ật thể ịa p...
 • 71
 • 66
 • 0

Vận dụng dạy học theo hướng tích hợp qua dự án bảo tồn và phát huy nghi lễ chầu văn và lễ hội phủ dầy nam định

Vận dụng dạy học theo hướng tích hợp qua dự án bảo tồn và phát huy nghi lễ chầu văn và lễ hội phủ dầy – nam định
... Nghi lễ Chầu văn Phân tích nét đặc sắc Lễ hội Phủ Dầy Đề xuất biện pháp bảo tồn phát huy Nghi lễ Chầu văn Lễ hội Phủ Dầy III Kế hoạch đánh giá Lịch trình đánh giá 40 TTrước bắt đầu dự ... II Tổng quan dạy Tiêu đề dạy BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHI LỄ CHẦU VĂN” VÀ “LỄ HỘI PHỦ DẦY” - NAM ĐỊNH Tóm tắt dạy T iểu ịch sử ịa p n vi c n iều ý n ĩa v an ợc n n i d c v n iều ban n n quan tâ ... dạy ct n c c c ể dự i , p ân tíc , r t kin n i ạt Giải pháp Yêu cầu chung dạy học theo hướng tích hợp 3.1 Vận dụng dạy học theo hướng tích hợp cần tránh quan niệm phép cộng đơn giản Địn ớn dạy...
 • 71
 • 325
 • 0

Dạy học theo hướng tích hợp

Dạy học theo hướng tích hợp
... kỹ chưa thiết thực theo sát đào tạo nghề nghiệp, đến tại thời điểm ứng dụng nghề nghiệp chuyên biệt thì SV không còn nhớ gì về nội dung liên quan kéo theo không thiết lập ... đặc biệt lưu tâm vận dụng các xu hướng và PPDH hiện đại, theo [2], [1], dạy học từng SV sau đây: + Xu hướng ĐM PPDH theo cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm, phát huy ... việc theo nhóm + PPDH thuyết trình tích cực, PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề, PP xeminathảo luận, PPDH phân hoá - Trong hoạt động bản cho loại bài dạy “lý thuyết” theo...
 • 12
 • 272
 • 4

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. Module THCS: 14 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢPTÍCH CỰC.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. Module THCS: 14 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP VÀ TÍCH CỰC.
... liệu: BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN Module THCS: 14 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP VÀ TÍCH CỰC Chân trọng cảm ơn! Module THCS: 14 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY ... nội dung, phuơng pháp cửa kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp MỤC TIÊU CỤ THẾ: - vế kiến thức: Nâng cao hiểu biết kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Xác định yêu cầu cửa kế hoạch dạy học theo ... học tích hợp, kỉ lập kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp nội dung giáo dục theo môn học - vế thái độ: Tich cục với việc xây dụng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy...
 • 76
 • 1,591
 • 0

CHUYÊN ĐỀ: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP

CHUYÊN ĐỀ: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP
... đại Chuyên đề dạy học theo hướng tích hợp trình bày với hai nội dung sau: Các yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Mục tiêu, nội dung, phương pháp kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp ... CÁO CHUYÊN ĐỀ: “XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP” Mã Mô đun THCS 14 – Thuộc nhóm Môđun (MĐ2-THCS) I Đặt vấn đề: II Nội dung chuyên đề: Các yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp: ... CÁO CHUYÊN ĐỀ: “XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP” Mã Mô đun THCS 14 – Thuộc nhóm Môđun (MĐ2-THCS) I Đặt vấn đề: II Nội dung chuyên đề: Các yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp: ...
 • 8
 • 2,773
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng dạy học truyền thuyết an dương vương và mị châu trọng thủy theo hướng tích hợp liên mônphương pháp dạy học theo hướng tích hợpkế hoạch dạy học theo hướng tích hợpxây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợpgiáo án dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh thcs môn ngữ văngiáo án dạy học theo hướng phát triển năng lực môn ngữ văn thptlập kế hoạch dạy học theo hướng tích hợpmodum 14 xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợptác phẩm trữ tình của tố hữu hàm chứa những khả năng cho phép dạy học theo hướng tích hợptai lieu day hoc theo chu de tich hop van ban on dich thuoc ladự án dạy học tích hợp liên môn văn bản truyện an dương vương và mị châu trọng thủygiao an vat li 11 nang cao bai khuc xa anh sang day hoc theo huong tich cuc hoa hoat dong nhan thuc cua hoc sinhgiao an dạy học theo chủ đề tích hợpgiao an day hoc theo chu de tich hopcơ sở khoa học của việc dạy học truyện an dương vương và mị châu trọng thủy ở trung học phổ thông theo định hướng tích hợp liên mônchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ