Các yếu tố tác động đến tiếp cận nguồn vốn tài chính cho giảm nghèo bền vững (nghiên cứu trường hợp tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng)

Tác động của các yếu tố gia đình đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp học sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ)

Tác động của các yếu tố gia đình đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp học sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ)
... thấy gia đình nơi trẻ sinh lớn lên, phần lớn thời gian em sinh hoạt, học tập gia đình Do phủ nhận vai trò gia đình việc hình thành nên nhân cách tác động từ phía gia đình lên kết học tập học sinh ... đạt mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung trả lời câu hỏi nghiên cứu sau:  Các yếu tố gia đình có ảnh hưởng đến kết học tập học sinh THPT?  Có khác biệt tác động yếu tố gia đình HS nam HS nữ ... nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu có mục tiêu khám phá tác động số yếu tố thuộc gia đình đến kết học tập học sinh học tập trường THPT TP Cần Thơ Ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Kết nghiên cứu đề...
 • 33
 • 263
 • 0

Tác động của các yếu tố gia đình đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp học sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ)

Tác động của các yếu tố gia đình đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp học sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ)
... C GIA HÀ N I VI N M B O CH T LƯ NG GIÁO D C TR NH NGUY N THI B NG TÁC NG C A CÁC Y U T GIA ÌNH N K T QU H C T P C A H C SINH TRUNG H C PH THÔNG (Nghiên c u trư ng h p: H c sinh trung h c ph thông ... c t cho th y gia ình nơi tr sinh l n lên, ph n l n th i gian em sinh ho t, h c t p gia ình Do ó không th ph nh n vai trò c a gia ình vi c hình thành nên nhân cách s tác ng t phía gia ình lên k ... sau: Các y u t gia ình có nh hư ng th n k t qu h c t p c a h c sinh THPT? Có s khác bi t gi a tác ng c a y u t gia ình i v i HS nam HS n hay không? Có s khác bi t gi a tác ng c a y u t gia ình...
 • 82
 • 910
 • 8

Các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch ở thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch ở thành phố Nha Trang - Khánh Hòa
... nhân lực ngành du lịch thành phố Nha Trang Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Nha Trang nhƣ nào? Những yếu tố tác động đến chất lƣợng nguồn nhân lực ... lƣợng nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Nha Trang Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Nha Trang 15 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn ... 1.1.1.4 Chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch 1.1.1.4.1 Nguồn nhân lực ngành du lịch Nguồn nhân lực ngành du lịch đƣợc hiểu lực lƣợng lao động tham gia vào trình phát triển du lịch, bao gồm lao động...
 • 91
 • 245
 • 3

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự lựa chọn mua sắm ở chợ truyền thống của người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự lựa chọn mua sắm ở chợ truyền thống của người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh
... nghiên c tiêu dùng v i m nào, mua xây d ng chi i h mua mua i tiêu dùng mua s m s n ph m, d ch v c a hình sau (hình 2.1 i n bi t nhu c u, s thích, thói quen c a h , c th xem i tiêu dùng mu n mua ... Chí Minh NG NGHIÊN C U VÀ PH M VI NGHIÊN C U ng nghiên c u ng nghiên c u y u t ch truy n th ng c n s l a ch n mua s m t i i tiêu dùng 1.3.2 Ph m vi nghiên c u tài gi i h n ph m vi th c hi n nghiên ... L A CH M TRONG HÀNH VI I TIÊU DÙNG 2.2.1 S l a ch m hành vi t hi n nhi i tiêu dùng mv i tiêu dùng: i tiêu dùng c hi u m t lo t quy nh v vi c mua gì, t t l n, li i tiêu dùng ph i có quy v ng ho...
 • 184
 • 280
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ tại agribank chi nhánh vĩnh long

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ tại agribank chi nhánh vĩnh long
... cao chất lượng dịch vụ, tăng trưởng bền vững 42 CHƢƠNG IV: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TẠI AGRIBANK CN VĨNH LONG 4.1 Quy trình nghiên cứu yếu tố tác động đến chất ... 43 Sơ đồ 4.2: Các nhân tố tác động đến chất lương dịch vụ Agribank CNVĩnh Long 48 Sơ đồ 5.1: Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ Agribank CN Vĩnh Long .66 Hình ... lý luận chất lượng dịch vụ Ngân hàng thương mại Chương 3: Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ Agribank CN Vĩnh Long Chương 4: Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ Agribank...
 • 87
 • 130
 • 0

Các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh vĩnh long 2015

Các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng nông nghiệp  phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh vĩnh long 2015
... cao chất lượng dịch vụ khách hàng nhân Đó lý để tác giả chọn đề tài Các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ khách hàng nhân ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn CN tỉnh Vĩnh Long ... Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn CN Vĩnh Long? (2) Chất lượng dịch vụ khách hàng nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển ... chất lượng dịch vụ khách hàng nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Long - Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Long -...
 • 84
 • 138
 • 0

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng chống sốt rét của người dân xã long môn, huyện minh long, tỉnh quảng ngãi, năm 2013

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng chống sốt rét của người dân xã long môn, huyện minh long, tỉnh quảng ngãi, năm 2013
... 66 4.2 Một số yếu tố liên quan đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ ĐTNC 68 4.2.1 Các yếu tố liên quan đến tiếp cận dịch vụ xã: 68 4.2.2 Các yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ xã: ... tài Thực trạng số yếu tố liên quan đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng chống sốt rét (PCSR) người dân Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 tiến hành với hai mục tiêu mô tả thực ... cho người dân vùng SRLH Với lý đó, tiến hành thực đề tài: Thực trạng số yếu tố liên quan đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng chống sốt rét người dân Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng...
 • 120
 • 171
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu, 1975) tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu, 1975) tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng
... tuyệt chủng Với ý nghĩa đó, tiến hành th c đề tài: Nghiên c u nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến tồn phát triển loài Thiết sam giả ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng & L. K. Fu, 1975) huyện Nguyên ... Đại H c L m Nghiệp (4) Nghiên c u nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến tồn phát triển loài Thiết sam giả ngắn - Ảnh hưởng địa hình đến sinh trưởng loài Thiết sam giả ngắn: yếu tố địa hình (chân, sườn, ... bình chênh l ch 1,37cm, chiều cao trung bình chênh l ch 0,27m so với độ cao 1000m Về sinh trưởng phát triển loài Thiết sam giả ngắn tốt loài xuất núi đá vôi c độ cao l n c điều kiện hoàn c nh khắc...
 • 62
 • 395
 • 0

Nghiên Cứu Các Nhân Tố Sinh Thái Ảnh Hưởng Đến Sự Tồn Tại Và Phát Triển Của Loài Thiết Sam Giả Lá Ngắn (Pseudotsuga Brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) Tại Huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng

Nghiên Cứu Các Nhân Tố Sinh Thái Ảnh Hưởng Đến Sự Tồn Tại Và Phát Triển Của Loài Thiết Sam Giả Lá Ngắn (Pseudotsuga Brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) Tại Huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng
... Lâm Thái Nguyên tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến tồn phát triển loài Thiết sam giả ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) huyện Nguyên Bình, tỉnh ... hành thực đề tài: Nghiên cứu nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến tồn phát triển loài Thiết sam giả ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 1.2 Điều kiện ... Đại Học Lâm Nghiệp (4) Nghiên cứu nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến tồn phát triển loài Thiết sam giả ngắn - Ảnh hưởng địa hình đến sinh trưởng loài Thiết sam giả ngắn: yếu tố địa hình (chân, sườn,...
 • 62
 • 154
 • 0

Theo dõi một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của giống lợn địa phương (Lợn Đen) nuôi tại huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng.

Theo dõi một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của giống lợn địa phương (Lợn Đen) nuôi tại huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng.
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRƯƠNG NGỌC ANH Tên đề tài: THEO DÕI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GIỐNG LỢN ĐỊA PHƯƠNG (LỢN ĐEN) NUÔI TẠI NGUYÊN BÌNH CAO BẰNG ... phân công thực tập tốt nghiệp huyện Nguyên Bình với đề tài: Theo dõi số đặc điểm ngoại hình khả sinh sản giống lợn địa phương (Lợn Đen) nuôi huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng” Qua tháng thực tập ... điểm ngoại hình huyện Nguyên Bình 51 Bảng 2.6 Một số tiêu sinh sinh dục lợn nái Đen Nguyên Bình 54 Bảng 2.7 Một số tiêu khả sinh sản lợn nái địa phương .56 Bảng 2.8 Tỷ lệ nuôi...
 • 80
 • 238
 • 1

Nghiên Cứu Sử Dụng Bã Dong Riềng Làm Thức Ăn Bổ Sung Nuôi Bò Thịt Tại Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Nghiên Cứu Sử Dụng Bã Dong Riềng Làm Thức Ăn Bổ Sung Nuôi Bò Thịt Tại Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ DUY NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÃ DONG RIỀNG LÀM THỨC ĂN BỔ SUNG NUÔI BÒ THỊT TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Mã số: CHĂN NUÔI 60 6240 LUẬN VĂN ... tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng dong riềng làm thức ăn bổ sung nuôi thịt huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá chất lượng dong riềng trước sau chế biến ... chế biến, bảo quản dong riềng bổ sung urê để sử dụng làm thức ăn cho thịt - Xác định hiệu khả sử dụng dong sau chế biến làm thức ăn bổ sung cho sinh trưởng già thải loại 3...
 • 103
 • 203
 • 0

Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng miến dong nhằm đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho người nông dân sản xuất miến dong tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng miến dong nhằm đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho người nông dân sản xuất miến dong tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng
... ch yu l cụng c giỳp qun lý iu hnh a cỏc quyt nh cú tớnh cht chin lc Chuỗi giá trị nhà cung cấp Chuỗi giá trị công ty Chuỗi giá trị ngời mua Hỡnh 1.2 H thng giỏ tr ca Porter (1985) [6] Phng phỏp ... gúp phn nõng cao hiu qu sn xut ch bin dong thi gian ti T nhng trờn, vic nghiờn cu ti "Phõn tớch chui giỏ tr ngnh hng dong nhm xut gii phỏp nõng cao thu nhp cho ngi nụng dõn sn xut dong ti huyn ... sõu phõn tớch ngnh hng dong Bỡnh Liờu, t ú nh hng gii phỏp xut phỏt trin ngnh hng dong nhm tng thu nhp cho ngi dõn sn xut dong - K hoch phỏt trin chui giỏ tr dong tnh Cao Bng giai on 2013 2015,...
 • 137
 • 328
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các yếu tố tác động đến sự hình thành bsc tại công tytnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpacac yeu to tac dong den kha nang tiep can von tin dung chinh thuc cua doanh nghiep nhocác yếu tố tác động đến cán cân thương mạicác yếu tố tác động đến sự gắn kết tổ chức của nhân viên khối văn phòng thành phố cần thơphân tích các yếu tố tác động đến cán cân vốncác yếu tố tác động đến cán cân vốncâu 12 trình bày kết cấu của tài khoản thanh toán vãng lai xác định hàm xuất khẩu nhập khẩu và cho biết các yếu tố tác động đến cán cân thương mạidự báo các yếu tố tác động đến thời kỳ hoạch định tiếp phân tích pestdự báo các yếu tố tác động đến thời kỳ hoạch định tiếpcác yếu tố tác động đến quá trình giao tiếpcác yếu tố tác động đến việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa phòng và tương đương trong trường đại họccác yếu tố tác động đếnphân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liềnđánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viêncác yếu tố tác động đến cầu lao động111Nghi quyet DHCD 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2bao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch rhmThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch hhtmMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Dao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox