Bai 32 bai tap thuc tien ung dung

Bai 32 bai tap thuc tien ung dung

Bai 32 bai tap thuc tien ung dung
... NaCl dung d ch NaCl có th t o ion Cl  có tính kh (6).Trong khí th i công nghi păth chúng ng ch a khí SO , NO2 ,ăHF.ăNg i ta dùng ch tăKOHăđ lo i b (7) D n m u khí th i c a m t nhà máy qua dung ... nghi m b ô nhi m b iăkhíăclo.ă kh đ c, có th x t vào không khí dung d ch NH3 S phát bi uăđúngălà : A.2 B.4 C.3 Câu 54: Thí nghi m v i dung d ch HNO th nghi m,ăng i ta nút ng nghi m b ng: (a) Bông ... Nh ngănhânăđinhă ung la 2+ A 1, 2, B 2, 3, 2+ C 1, 2, c D 2, 3, Câu 18: đánhăgiáăs ô nhi m kim lo i n ngătrongăn c th i c a m tănhàămáy,ăng i ta l y m tăítăn c, côăđ c r i thêm dung d ch Na2 S...
 • 8
 • 133
 • 0

Bai 32 dap an thuc tien ung dung

Bai 32 dap an thuc tien ung dung
... nhi m môi tr (3) CH3 COONa + NaOH/CaO  o t C  NaNO2 + 1/2O2 (4) NaNO  o áp án: A Câu 9: Nh ng ion gây ô nhi m ngu n n - - SO42-, c PO43- Các anion Cl , NO , Và h u h t kim lo i n ng đ u có ... (3) Do thai t cac ph ng tiên giao thông úng nguyên nhân (4) Do sinh t qua trinh quang h p xanh Sai trình quang h p r t t t cho môi tr (5) Do nông đô cao cua cac ion kim loai : Pb , Hg , Mn , ... chua có công th c K SO Al2 (SO )3 24H2O dùng đ thu c da, làm n c, c m màu úng ng dungh c a phèn chua áp án: B Câu 32 : Khí biogaz s n xu t t ch t th i ch n nuôi đ c s d ng làm ngu n nhiên li u...
 • 8
 • 109
 • 0

GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH ỨNG DỤNG ADS ROAD TRONG THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÔTÔ

GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH ỨNG DỤNG ADS ROAD TRONG THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÔTÔ
... cấu giống kết cấu phần mở rộng Bộ môn TĐH TKCĐ - ĐH GTVT Học phần ứng dụng ADS Road o Kết cấu mặt đường cũ gồm lớp: 12 + 18 = 30cm Yêu cầu:  Thiết kế tuyến nâng cấp tuyến đường Thiết kế trắc ... phần ứng dụng ADS Road Thiết kế trắc dọc tuyến (Tỉ lệ vẽ X = 1/1000 tỉ lệ vẽ Y = 1/100):  Thiết kế đoạn đổi dốc bố trí đường cong ứng  Hoàn thiện trắc dọc theo quy định trình bày vẽ Việt Nam Thiết ... mô hình số: “\So lieu ADS\ Binhdo2.dwg” lưu lại (Save As) với tên file Bai2.dwg DESKTOP Bộ môn TĐH TKCĐ - ĐH GTVT Học phần ứng dụng ADS Road Thiết kế mặt tuyến:  Thiết kế đường cong  Rải cọc...
 • 12
 • 3,103
 • 1

Bài tập thực hành-ứng dụng thống kê trong kinh doanh

Bài tập thực hành-ứng dụng thống kê trong kinh doanh
... Worksheets("Stem").Activate End Sub Sử dụng SPSS để giải đáp • Sử dụng tính Analyze menubar >> Descriptive Statistics >> Explore… Sử dụng SPSS để giải đáp Sử dụng SPSS để giải đáp • Sử dụng tính Analyze menubar ... phân vị giải thích ý nghĩa của t quả tính được c Hãy vẽ một biểu đồ hộp ria mèo (box plot) của liệu rút t luận bộ liệu vào box plot So sánh với t luận câu a d Từ box plot xác ... không nhớ hết mặt học sinh hồ chi bạn lại không xưng danh tính… • Nhưng vấn đề bạn đặc tập đưa cho em sinh viên Kinh Tế Sài Gòn (Home work) Và thật bạn có tham gia đầy đủ buổi học tự bạn trả lời...
 • 30
 • 335
 • 1

BÀI TẬP CÓ YẾU TỐ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG TRONG CHƯƠNG V SÁCH GIÁO KHOA HOÁ LỚP 10 NÂNG CAO” pps

“ BÀI TẬP CÓ YẾU TỐ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG TRONG CHƯƠNG V SÁCH GIÁO KHOA HOÁ LỚP 10 NÂNG CAO” pps
... thực tiễn CHƯƠNG II : SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN TRONG CHƯƠNG V SÁCH GIÁO KHOA HOÁ LỚP 10 NÂNG CAO 2.1.Nội dung chương V sách giáo khoa hoá lớp 10 nâng cao 2.2 .Bài tập chương 2.3.Sử dụng tập yếu ... đề việc ứng dụng kĩ thuật v o đời sống 1.2 .Bài tập hoá học tập hoá học thực tiễn 1.2.1.Khái niệm tập hoá học 1.2.2.Tầm quan trọng tập hoá học 1.2.3.Tác dụng tập hoá học 1.2.4 .Bài tập hoá học thực ... V sách giáo khoa hoá lớp 10 nâng cao 5.Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lí luận : Sách giáo khoa hoá lớp 10 nâng cao tài liệu liên quan Nghiên cứu thực tiễn : sưu tầm loại tập tính ứng dụng, thực...
 • 7
 • 595
 • 1

Tài liệu SKKN Xây dựng và thiết kế bài tập thực nghiệm ứng trong chương halogen và oxi - huỳnh

Tài liệu SKKN Xây dựng và thiết kế bài tập thực nghiệm ứng trong chương halogen và oxi - huỳnh
... dụng kĩ kĩ xảo thực hành để thực phơng án vạch Vì tính hạn chế sở vật chất nên đề tài xây dựng tập dùng thực hành (bài tập thực nghiệm) đề tài xây dựng ~4~ tập khác mang tính thực nghiệm dùng giảng ... Hoá học phần hoá học vô cơ: Nhóm halogen oxi lu huỳnh Với chuyên đề nhỏ đề tài sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng thiết kế tập thực nghiệm ứng chơng halogen oxi - huỳnh hi vọng qua giúp đỡ thân đồng ... sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng thiết kế tập thực nghiệm ứng chơng halogen oxi - huỳnh II Mục đích nhiệm vụ đề tài Mục đích Nhằm nâng cao chất lợng, hiệu trình giảng dạy học tập môn Hoá học phần...
 • 34
 • 345
 • 3

Bài tập tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm pdf

Bài tập tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm pdf
... toán công nghệ phần mềm EXCEL 10.1 Thí nghiệm động hoá học công nghệ Bài 91: Xác định số tốc độ phản ứng hoá học bậc zero Xác định số tốc độ phản ứng hoá trong thí nghiệm cô đặc sản phẩm thực phẩm ... nghiệm yếu tố, Latin Bài 31: So sánh kết luận để đưa vào sản xuất từ kết thí nghiệm độ sản phẩm xử lý loại phụ gia (A, B, C, D) ứng ví trí đo sản phẩm Sản phẩm giã người công nhân: Công nhân giã ... 100 150 200 250 300 350 thời gian (s) Bài 92: Xác định số tốc độ phản ứng hoá học bậc Xác định số tốc độ phản ứng hoá trong thí nghiệm cô đặc sản phẩm thực phẩm với số liệu thu được: thời gian...
 • 65
 • 527
 • 0

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn trong dạy học học phần hóa học hữu cơ lớp 12 ở trường Trung học phổ thông

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn trong dạy học học phần hóa học hữu cơ lớp 12 ở trường Trung học phổ thông
... Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập hoá học gắn với thực tiễn phần hóa học hữu 12 dùng dạy học trƣờng THPT - Nghiên cứu cách sử dụng hệ thống tập hoá học gắn với thực tiễn dạy học - Thực nghiệm sƣ phạm ... (2007), Xây dựng, lựa chọn hệ thống tập hóa học thực tiễn Trung học phổ thông (phần hóa học hữu cơ) , Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, Đại học Sƣ phạm Hà Nội Ngô Thị Kim Tuyến (2004), Xây dựng hệ thống ... Chƣơng HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC TIỄN PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ 30 THÔNG 2.1 Phân tích nội dung kiến thức cấu trúc phần hoá học hữu chƣơng trình THPT 2.1.1 Nội dung kiến thức phần...
 • 144
 • 493
 • 0

SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập thực tiễn khi dạy phần hai Nhiệt hoc Vật li 10

SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập thực tiễn khi dạy phần hai  Nhiệt hoc Vật li 10
... xỏc nh Tr li : ỏp ỏn A Bi 36 S n vỡ nhit ca vt rn Cõu Ti lm ng ray xe la, lm cu, ngi ta thng gia hai ray hoc hai nhp cu mt khong cỏch nh ? Tr li : Khong cỏch y lm cho hai ray hay hai nhp cu ... cõu nc u vt dựng cho nhng ngi khụng bit nghe li dy bo ca cha m, thy cụ Cõu ny cú li n quan n kin thc vt lớ no khụng ? Nu cú ú l kin thc no ? Tr li: Li n quan n s dớnh t - 10 - SKKN : Xõy dng ... lng 400 g Bit nhit núng chy riờng ca nc ỏ l 34 .104 J/kg A 13,6 .104 J/kg B 27,3 .104 J/kg C 6,8 .104 J/kg D 1,36 .104 J/kg Q = m = 34 .10 4.0,4 = 13,6 .10 J / kg Gii : Bi 39 m ca khụng khớ Cõu 1: Ly...
 • 16
 • 268
 • 0

SKKN sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề “cân bằng và chuyển động của vật rắn”

SKKN sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề “cân bằng và chuyển động của vật rắn”
... giảng dạy, kiểm tra đánh giá môn vật theo định hướng phát triển lực học sinh, định chọn đề tài: Sử dụng tập thực tiễn dạy học, kiểm tra theo hướng phát triển lực học sinh chủ đề “cân chuyển động ... yêu cầu vận dụng, vận dụng cao II.1.4 Sử dụng tập thực tiễn dạy học kiểm tra đánh giá Mục đích việc sử dụng tập thực tiễn dạy học Bài tập thực tiễn sử dụng trình dạy học kiểm tra đánh giá với mục ... học sinh trực giác nhạy bén tượng vật lý Các hình thức sử dụng tập thực tiễn dạy học kiểm tra đánh giá - Bài tập thực tiễn kết hợp với phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh...
 • 88
 • 362
 • 2

SKKN sử DỤNG bài tập THỰC TIỄN TRONG dạy học hóa học

SKKN sử DỤNG bài tập THỰC TIỄN TRONG dạy học hóa học
... thống hóa kiến thức học Bài tập hóa học giúp học sinh rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo cần thiết hóa học GV Hồ Thị Mỹ Dung - Trang 1- Sử dụng tập thực tiễn dạy học hóa học Bài tập hóa học tạo điều kiện ... dung chứa loại tập trên) 1.4 Sử dụng tập thực tiễn dạy học hóa học [3, 4] Giáo viên sử dụng vấn đề thực tiễn để xây dựng dạng tập lí thuyết, toán hóa học hay tập tổng hợp sử dụng dạng tập để tổ chức ... Phạm vi sử dụng Có thể sử dụng “ANKAN” – phần tập hóa học 11 (chương trình bản) GV Hồ Thị Mỹ Dung - Trang 17- Sử dụng tập thực tiễn dạy học hóa học Ý nghĩa thực tiễn: Bài tập giúp học sinh...
 • 33
 • 255
 • 0

skkn sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề “cân bằng và chuyển động của vật rắn”

skkn sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề “cân bằng và chuyển động của vật rắn”
... giảng dạy, kiểm tra đánh giá môn vật theo định hướng phát triển lực học sinh, định chọn đề tài: Sử dụng tập thực tiễn dạy học, kiểm tra theo hướng phát triển lực học sinh chủ đề “cân chuyển động ... yêu cầu vận dụng, vận dụng cao II.1.4 Sử dụng tập thực tiễn dạy học kiểm tra đánh giá Mục đích việc sử dụng tập thực tiễn dạy học Bài tập thực tiễn sử dụng trình dạy học kiểm tra đánh giá với mục ... học sinh trực giác nhạy bén tượng vật lý Các hình thức sử dụng tập thực tiễn dạy học kiểm tra đánh giá - Bài tập thực tiễn kết hợp với phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh...
 • 90
 • 260
 • 0

SKKN: Sử dụng bài tập thực tiễn trong giảng dạy Hóa học THPT

SKKN: Sử dụng bài tập thực tiễn trong giảng dạy Hóa học THPT
... thay Trong phạm vi chương trình Hóa học lớp 12, xây dựng hệ thống tập thực tiễn, hướng dẫn HS giải qua rèn luyện khả vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sống HS Vấn đề nghiên cứu Sử dụng tập ... tập thực tiễn có làm tăng khả vận dụng kiến thức Hóa học vào sống HS lớp 12 Trường THPT số TP Lào Cai không? Giả thiết nghiên cứu Sử dụng tập thực tiễn có làm tăng khả vận dụng kiến thức Hóa học ... ứng dụng Dự án Việt- Bỉ, Sách giáo khoa lớp 12 (Cơ nâng cao)– NXB Giáo Dục Sách tập Hóa học lớp 12 (cơ nâng cao) –NXB Giáo Dục 10 PHỤ LỤC 1: BÀI TẬP THỰC TIỄN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY...
 • 33
 • 294
 • 0

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN
... chn h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim - Nhúm VIIA Halogen) cho i tng hc sinh lp 10 thc hin gi ngoi khoỏ Mc ớch v kt qu cn t Thụng qua vic gii mt bi ... kim tra ỏnh giỏ, c bit l vi hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ mi trc nghim khỏch quan Trờn õy l nhng ý kin ch quan ca tụi v h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim ... tip tc hc hi, tip tc phn u v phỏt trin II MT S CU HI V BI TP HO HC THC TIN PHN PHI KIM- PHN NHOM CHI NH NHOM VII- HALOGEN Clo Obitan nguyờn t Clo Mụ hỡnh phõn t Clo Khớ Clo 1.Ti cụng nghip ngi...
 • 15
 • 1,738
 • 6

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN
... chn h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim - Nhúm VIIA Halogen) cho i tng hc sinh lp 10 thc hin gi ngoi khoỏ Mc ớch v kt qu cn t Thụng qua vic gii mt bi ... kim tra ỏnh giỏ, c bit l vi hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ mi trc nghim khỏch quan Trờn õy l nhng ý kin ch quan ca tụi v h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim ... tip tc hc hi, tip tc phn u v phỏt trin II MT S CU HI V BI TP HO HC THC TIN PHN PHI KIM- PHN NHOM CHINH NHOM VII- HALOGEN Clo Obitan nguyờn t Clo Mụ hỡnh phõn t Clo Khớ Clo 1.Ti cụng nghip ngi...
 • 15
 • 803
 • 2

Xem thêm