đề số 005

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ - Đề số 005 potx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ - Đề số 005 potx
... lượng vật nặng m dao động với tần số f Nếu tăng khối lượng vật thành 2m tần số vật A) 2f B) Các đáp án sai C) f D) (1/2).f 25) + Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định sau đúng? A) Khi vật qua ... tốc cực đại B) Khi vật qua vị trí cân có vận tốc cực đại, gia tốc C) Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc D) Khi vật qua vị trí biên động Khởi tạo đáp án đề số : 005 1C; 2B; 3B; 4D; ... lực cưỡng phải lớn chu kì riêng hệ B) Tần số lực cưỡng f tần số riêng f0 hệ C) Lực cưỡng phải lớn giá trị F0 D) Tần số lực cưỡng phải lớn nhiều tần số riêng hệ 18) + Một lắc lò xo dao động điều...
 • 3
 • 125
 • 0

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 005 pptx

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 005 pptx
...  A Benzyl clorua B m-metylphenol C o-cresol p-cresol 27 Chất gọi tên hai loại danh pháp ? công thức tên gọi CH3-CH=O anđehit axetic (metanal) A B CH2=CH-CH=O CH3-CH(CH3)-CH=O anđehit isobutiric ... công thức C9H12 Oxi hóa mãnh liệt X tạo axit có công thức C8H6O4 Đun nóng với brom có mặt bột sắt, X cho hai sản phẩm monobrom X : A 1,2,3-trimetylbenzen B p-etylmetylbenzen C m-etylmetylbenzen ... gam hỗn hợp tác dụng vừa hết với 0,80 gam Br dung dịch Số mol glucozơ fructozơ hỗn hợp : A 0 ,005 mol 0,015 mol B 0,01 mol 0,01 mol C.0 ,005 mol 0,035 mol D 0,02 mol 0,02 mol 19 Cho lượng dư anilin...
 • 5
 • 53
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG – ĐỀ SỐ 005 docx

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG – ĐỀ SỐ 005 docx
... tell anyone about it A mustn't B needn't C mightn't D won't Question 28: "Happy birthday! This is a small present for you." “ _ ” A What a pity! B How terrible ! C Have a good time! D How ... more pollution, and use more natural resources This all puts pressure on animals, which cannot really compete with humans An excellent example of this would be the case of the leatherback sea ... beach Scientists think that the leatherback population is perhaps only 1% of what it was just 50 years ago Human development over the last 50 years is undoubtedly the reason for this Question 31:...
 • 4
 • 95
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ (90phút) ĐỀ SỐ 005 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ (90phút) ĐỀ SỐ 005 pot
... ;Vật sáng AB cố định cách đoạn 80cm thấu kính hội tụ f=20cm di chuyển khoảng ngời ta tìm đợc vị trí cho ảnh rõ nét ảnh có độ cao : A) vật B) cao vật C).cao gấp lần vật D) cao gấp lần vật 18) Vật ... bớc sóng 28) Vật sáng AB cố định TKHT có tiêu cự 20cm di chuyển từ vị trí cách vật doạn 40cm đến 60cm ảnh vật qua TK di chuyển nh so với vật: A) Di chuyển vào gần vật B) Di chuyển xa vật C) Di chuyển ... trờng có tác dụng tăng cường lẫn hiệu lộ trình phải : A) số chẵn lần bớc sóng B) số nguyên lần bớc sóng C) số nguyên lần nửa bớc sóng D) số lẻ lần bớc sóng 32) cho mạch điện xoay chiều gồm điện...
 • 5
 • 106
 • 0

đề số 005

đề số 005
... trình điện phân dung dịch KCl, trình sau xảy cực dương (anot) Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 005 -2- A ion Cl− bị oxi hoá B ion Cl− bị khử C ion K+ bị khử D ion K+ bị oxi hoá Câu 30: Để làm ... H2SO4 loãng, nhận biết kim loại số kim loại: Mg, Al, Fe, Cu, Ba? A B C D Câu 42: Cho sơ đồ phản ứng: CH2=CH2 + KMnO4 + H2SO4 → (COOH)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Tỉ lệ hệ số chất khử chất oxi hoá tương ... 16; Fe = 56; Cu = 64) A 14,4 gam B 7,2 gam C 16 gam D 32 gam Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 005 -3- Câu 44: Dãy sau xếp theo chiều tăng dần bán kính ion? A Al3+ ; Mg2+; Na+ ; F− ; O2− B...
 • 4
 • 5
 • 0

Đề thi thử TN 2009 số 005 ( CT mới, hoàn chỉnh )

Đề thi thử TN 2009 số 005 ( CT mới, hoàn chỉnh )
... 10 kV ( dùng cho câu 25, 26 ) Câu 25: cường độ dòng điện trung bình A) 0.002 A B) A C) 0.02A D) 200A Câu 26: Tốc độ cực đại các êlectron tới anơt A) 5.106 m/s B) 5.108 m/s C) 5.107 m/s D) 5.104 ... km/s Câu 27: Độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số ngược pha là: a ∆ϕ = kπ b ∆ϕ = k 2π c ∆ϕ = (2 k + 1) d ∆ϕ = (2 k + 1) π Câu 28: Công suất tiêu thụ đọan mạch RLC nối tiếp lớn khi: ... trong): A Electron kim loại bật khỏi kim loại chiếu sáng thích hợp B Electron bán dẫn bật khỏi bán dẫn chiếu sáng thích hợp C Electron bề mặt kim loại bật khỏi kim loại chiếu sáng thích hợp D Electron...
 • 2
 • 184
 • 0

Bài giảng ĐỀ THI THỬ ĐH- SỐ 005- ĐÁP ÁN

Bài giảng ĐỀ THI THỬ ĐH- SỐ 005- ĐÁP ÁN
... 2-etyl-3-metylbutan D 2-etyl-3-metylbutanol 50 Loại tơ tơ tổng hợp? A Tơ tằm B Tơ visco C Tơ axetat D nilon-6 ĐÁP ÁN ĐỀ 05: D D 11 D 16 A 21 D 26 A 31 C 36 C 41 D B B 12 B 17 D 22 D 27 B 32 A 37 D 42 C C B 13 ... Ag2O dung dịch NH3 A phản ứng tráng gương B phản ứng oxi hoá khử C phản ứng axit bazơ D Cả A B 36 Để phân biệt axit: fomic, axetic, acrylic người ta dùng thuốc thử A dung dịch Br2, dung dịch AgNO3 ... để thu hỗn hợp nổ mạnh nhất? A 1:1 B 1:2 C 2:1 D 1:3 41 Một hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon cháy tạo số mol CO2 H2O Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào? A Ankan ankađien B Ankan ankin C Anken anken...
 • 5
 • 201
 • 0

Đề thi Vật lí 12 số 005

Đề thi Vật lí 12 số 005
... với nguồn sóng điểm M cách nguồn sóng A) Số nguyên lần bớc sóng B) Số lẻ lần bớc bớc sóng C) Số chẳn lần bớc sóng D) số nguyên lần nửa bớc sóng Vật 12 năm 2011 Câu II.22: Một sóng có phơng ... mặt nớc, hai nguồn S1, S2 cách 5,2(cm) có tần số 40(Hz) tốc độ truyền sóng 0,8(m/s) Trên đoạn S1S2 có số điểm thuộc vân giao thoa cực tiểu là: Vật 12 năm 2011 A) B) C) D) Câu II.32: Trong thí ... Vật 12 năm 2011 Câu II.11: Một ngời quan sát sóng biển thấy hai sóng cách 2(m) sóng truyền qua trớc mặt 4(s) Hãy tính tốc độ truyền sóng? A) 3m/s B) 1m/s C) 2m/s D) 4m/s Câu II .12: Một...
 • 5
 • 144
 • 0

Đề số 1 thi thử trắc nghiệm đại học môn Vật Lý

Đề số 1 thi thử trắc nghiệm đại học môn Vật Lý
... 2009 VT Lí 12 S 01 DAP AN: 1D 2B 3D 4C 5D 6B 7D 8D 9C 10 D 11 D 12 D 13 A 14 D 15 B 16 C 17 A 18 C 19 C 20D 21A 22B 23C 24A 25C 26D 27A 28C 29C 30A 31C 32B 33C 34B 35B 36D 37C 38C 39A 40D 41A 42B 43B ... 1, 70 .10 -19 J B 17 ,00 10 -19 J C 0,70 10 -19 J D 70,00 10 -19 J 3Biờn son v ging dy thy :TRNH VN THNH da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T DD :09742365 01 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com THI ... 8,2 .10 -14 J B 8,7 .10 -14 J C 8,2 .10 -16 J D 8,7 .10 -16 J 4Biờn son v ging dy thy :TRNH VN THNH da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T DD :09742365 01 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com THI TH I HC NM...
 • 5
 • 446
 • 2

Chuyên đề số phức

Chuyên đề số phức
... Loinguyen1310@gmail.com CHUYÊN ĐỀ: SỐ PHỨC I DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC Một số phức biểu thức có dạng a  bi , a, b số thực số i thoả mãn i  1 Ký hiệu số phức z viết z  a  bi (dạng đại số) i gọi đơn ... số phức z  a  bi , ký hiệu Im  z   b Tập hợp số phức ký hiệu C Chú ý: - Mỗi số thực a dương xem số phức với phần ảo b = - Số phức z  a  bi có a = gọi số ảo số ảo - Số vừa số thực vừa số ... bb ' (ab ' a ' b)i Số phức liên hợp Cho số phức z  a  bi Số phức z  a – bi gọi số phức liên hợp với số phức Vậy z  a  bi  a  bi Chú ý: 1) z  z  z z gọi hai số phức liên hợp với 2)...
 • 70
 • 1,059
 • 8

9 điểm học kỳ Đất đai đề số 13

9 điểm học kỳ Đất đai đề số 13
... nội, 2005 Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 20 09) , nxb Lao động Nghị định Chính phủ số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành Luật Đất đai Nghị định Chính phủ số 105/20 09/ NĐ-CP ngày ... dụng đất, UBND xã nơi có đất bị thu hồi để đảm bảo lợi ích cho chủ sử dụng đất tạo thuận lợi việc thu hồi đất Từ trên, kết luận việc thu hồi đất UBND xã Mỹ Yên trái với quy định pháp luật đất đai ... dụng đất Trường hợp này, ruộng 7000m2 đất ông Tâm UBND huyện Mỹ Đức, tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số QSDĐ/0204-LA cấp ngày 21/5/ 199 6 nên ông Tâm người sử dụng hợp pháp đất...
 • 8
 • 849
 • 20

đề số 2 bài cá nhân tuần 1 môn luật thương mại 1.docx

đề số 2 bài cá nhân tuần 1 môn luật thương mại 1.docx
... học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại (tập 1) , Nxb CAND, Hà Nội, 20 06 Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật kinh tế (tập 1: Luật doanh nghiệp), Nxb ĐHQG, Hà Nội, 20 06 Luật ... tư nhân tư cách pháp nhân không thỏa mãn điều kiện độc lập tài sản chủ doanh nghiệp doanh nghiệp, khẳng định : « Doanh nghiệp tư nhân nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân tư cách pháp nhân ... nghĩa vụ doanh nghiệp tư nhân quyền nghĩa vụ chủ doanh nghiệp tư nhân Khẳng định sai, : Khoản Điều 14 1 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nhân làm chủ tự chịu trách...
 • 4
 • 4,242
 • 89

de so 3 bai tap hoc ky hinh su 2 (8diem).doc

de so 3 bai tap hoc ky hinh su 2 (8diem).doc
... định khoản Điều 18 Nghị định số 73/ 20 10/NĐ – CP ngày 12 tháng năm 20 10 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức phạt từ 20 00.000 đồng đến 5000.000 đồng KẾT ... lấy số tiền 4.500.000, sau chia cho bà H 20 00.000 đồng Đối tượng tác động tội chiếm giữ trái phép tài sản tài sản chủ chưa có chủ Theo Điều 1 63 Bộ luật dân 20 05 tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy ... trị tài sản bị chiếm đoạt Theo quy định khoản Điều 137 BLHS, giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 2. 000.000 đồng trở lên tài sản bị chiếm đoạt 2. 000.000 đồng phải kèm điều kiện gây hậu nghiêm trọng...
 • 8
 • 846
 • 13

de so 8 bai tap hoc ky lao dong (9 diem).doc

de so 8 bai tap hoc ky lao dong (9 diem).doc
... thuận tập thể lao động với NSDLĐ Do vậy, TƯLĐTT coi loại nguồn có tính chất bổ sung luật lao động c Thoả ước lao động tập thể cụ thể hoá quy định PLLĐ TƯLĐTT mang chất pháp lý song hợp: vừa ... cho loại lao động, cách thức giao định mức, dự kiến biện pháp xử lí, trường hợp không hoàn thành định mức An toàn vệ sinh lao động: Phải nêu biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, ... hộ lao động, biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bồi thường tai nạn lao động, bềnh nghề nghiệp, Bảo hiểm xã hội: Thoả thuận số vấn đề trách nhiệm, quyền lợi người sử dụng lao động, người lao...
 • 15
 • 656
 • 0

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 1

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 1
... - Đây hình thức đầu t chịu ảnh hởng mạnh mẽ yếu tố tâm lý nên khả nhà đầu t theo rút vốn dễ xảy Khác khía cạnh: - Chủ thể tham gia liên kết; - Cơ sở pháp lý; - Mục đích liên kết; - Hình ... cạnh: - Chủ thể tham gia liên kết; - Cơ sở pháp lý; - Mục đích liên kết; - Hình thức liên kết; - Nội dung liên kết ...
 • 2
 • 430
 • 5

Xem thêm