đề số 004

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 004

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 004
... 38).điều sau sai nói tơng quan ảnh vật qua thấu kính hội tụ? A) Vật thật ảnh ảo nằm phía thấu kính B) Khi vật đặt tiêu điểm ảnh vô C) Vật thật cho ảnh ảo ngợc chiều D )Vật thật ảnh thật nằm hai phía ... thị kính không thay đổi đợc B) Tiêu cự vật kính kính thi n văn lớn C) Vật kính thị kính kính thi n văn kính hiển vi đồng trục D) Thị kính hai kính giống (đều có tiêu cự ngắn) 41) Kính lúp f = ... đợc vật xa cách mắt 1m Hỏi ngời phải đeo kính sát mắt có tiêu cự để nhìn đợc vật A) 10dp B) 1dp C) 10dp D) 1dp 40) Điều sau SAI so sánh cấu tạo kính hiển vi kính thi n văn? A) khoảng cách vật...
 • 4
 • 169
 • 0

Đề kiểm vật lý lớp 10 thời gian 15 phút - Đề số 004 potx

Đề kiểm vật lý lớp 10 thời gian 15 phút - Đề số 004 potx
... mốc thời gian B Một vật làm mốc hệ toạ độ C Một hệ toạ độ thước đo D Một vật làm mốc mốc thời Câu 10 : Một vật rơi tự giây cuối rơi 34,3 m Cho g= 9,8 m/s2 Thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến lúc vật ... gia tốc chuyển động nhanh dần B Gia tốc chuyển động hệ số góc đường biểu diễn vận tốc theo thời gian C Gia tốc đại lượng biến đổi theo thời gian D Nếu vận tốc dấu với gia tốc chuyển động chậm đần ... toạ đọ gốc thời gian nơi lúc xe chân dốc Quãng đường xa theo sườn dốc mà ô tô lên A 225 m B 250 m C 220 m D 300 m Câu 14 : Công thức liên hệ tốc độ dài, tốc độ góc với chu kỳ T tần số f thông...
 • 8
 • 129
 • 1

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 004 doc

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 004 doc
... trí cuối chất điểm chuyển động B Độ dời dương âm C Véc tơ độ dời có độ lớn quãng đường chất điểm D Chất điểm đường thẳng quay vị trí ban đầu có độ dời không Câu 17 : Một chất điểm chuyển động thẳng ... chuyển động đường thẳng Khi hai xe cách Hà Nội A 180 km/h B 210 km/h C 240 km/h D 245 km/h Câu 20 : Trong chuyển động sau chuyển động vật coi chuyển động thẳng A Ôtô chuyển động vào bến B Chuyển động ... dần dọc theo chiều dương trục OX Phương trình chuyển động chất điểm có dạng đây: A C X= xo+ v0t – at B X= xo- v0t – at D X= xo+ v0t + at X= xo- v0t + at Câu 18 : Ném sỏi từ đất lên cao theo phương...
 • 8
 • 245
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ Trường THPT Vân Cốc - Đề số 004 docx

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ Trường THPT Vân Cốc - Đề số 004 docx
... phần âm trục Ox A) uM= 2cos(4πt-3)cm B) uM= 2cos4π(t+3) cm C) uM= 2cos4πt cm D) uM= 2cos4π(t-3)cm 25) + Kết luận sau sai nói phản xạ sóng ? A) Sóng phản xạ tần số với sóng tới B) Sự phản xạ đầu ... Sóng phản xạ pha với sóng tới D) Sóng phản xạ tốc độ với sóng tới ngược hướng Khởi tạo đáp án đề số : 004 1D; 2D; 3B; 4D; 5A; 6A; 7D; 8A; 9B; 10C; 11B; 12B; 13D; 14C; 15C; 16C; 17A; 18B; 19D; 20B; ... C) Khi vật qua vị trí biên động D) Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc 18) + Một ống sáo dài 100cm hở hai...
 • 3
 • 196
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 004 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 004 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương pptx
... lặn có h i bị gen tr i ác chế 38) Phát biểu dây SAI n i trẻ đồng sinh A) Trẻ đồng sinh trứng luôn gi i tinh B) Trẻ đồng sinh khác trứng sinh từ hợp tử C) Trẻ đồng sinh trứng giống kiểu gen D) ... 0,40 29) Trong giảm phân tạo giaop tử, phát sinh đột biến gen g i dạng đột biến A) Đột biến tiền ph i B) Đột biến soma tiền ph i C) Đột biến soma D) Đột biến giao tử 30) Để xác định tình trạng ... thể giao ph i, gen có alen giao ph i tự tạo số tổ hợp kiểu gen A) B) C) D) 18) Mã di truyền có tính đặc hiệu A) Tất lo i sinh vật dùng chung mã di truyền B) Nhiều ba mã hóa cho lo i axic amin C)...
 • 10
 • 186
 • 0

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 004 pps

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 004 pps
... Cl2 t B cao su thi n nhiên + HCl t → → − + ,t ,t C poli(vinyl axetat) + H2O OH→ D amilozơ + H2O H→   23 Loại cao su kết phản ứng đồng trùng hợp ? A Cao su buna B Cao su buna-N C Cao su ... chế tạo hợp kim có độ bền cao, chống ăn mòn C chế tạo pin điện hóa (như pin Zn-Mn dùng phổ biến nay) D chế tạo dây dẫn điện thi t bị điện khác 49 Nếu dùng hai thuốc thử để phân biệt bốn dung ... nhóm -NO2 Đốt cháy hoàn toàn 2,34 g hỗn hợp A B tạo thành CO2, H2O 255,8 ml N2 (đo 27 oC 740 mmHg) A B là: A nitrobenzen o-đinitrobenzen B nitrobenzen m-đinitrobenzen C m-đinitrobenzen 1,3,5-trinitrobenzen...
 • 5
 • 55
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG – ĐỀ SỐ 004 pps

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG – ĐỀ SỐ 004 pps
... Giáo viên soạn đề: Trần Thị Tuyết Nhung Đơn vị: THPT Hồng Ngự Đề thi thử TNTHPT mơn tiếng Anh Trang TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ I ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ 1D 6B 11B 16A 21C 26C 31A 2A 7A 12C 17B 22B 27C 32C ... and on work lost at the company when you are sick This money counts the wages from people who die of cancer at young age and stop paying taxes This does not count fire started by cigarettes, which ... Question 50: What is this text about? A Taxes are not paid by smoke B Diseases that smokers get C Smoking costs the UK D The UK get more money THE END Giáo viên soạn đề: Trần Thị Tuyết...
 • 4
 • 75
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA Vật lý 10 đề số : 004 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA Vật lý 10 đề số : 004 ppsx
... theo thời gian B Tần số f chuyển động tròn số vòng vật giây C Chu kỳ chuyển động tròn khoảng thời gian ngắn để vật lặp lại vị trí cũ D Chu kỳ chuyển động tròn thời gian để vật vòng Câu 19 Trong ... gia tốc thời gian hãm phanh : A 1,5 (m/s2) ; 100 (s) B 2,25 (m/s2) ; 6,67 (s) C 0,15 (m/s2) ; 100 (s) D 0,15 (m/s2) ; 6,67 (s) Câu 13 Một bành xe đạp quay với tần số 200 vòng 400 giây Đướng kính ... lại : A 22,5 (m) B 450 (m) C 225 (m) D 45 (m) Câu Một vật rơi từ độ cao (m) xuống mặt đất 2(s).Nếu rơi từ độ cao 12 (m) ? A (s) B 2 (s) C (s) D (s) Câu 10 Công thức tính gia tốc hướng tâm : 2...
 • 6
 • 249
 • 2

ĐỀ THI HỌC KÌ II Môn: Lý lớp 12 - Nội dung đề số : 004 pps

ĐỀ THI HỌC KÌ II Môn: Lý lớp 12 - Nội dung đề số : 004 pps
... lượng phôtôn có bước sóng 0, 76 m 0, 4 m l : A) 2,6.1 0-1 9 J 0,4.1 0-1 9 J B) 26.1 0-2 0 J 49,7.1 0-2 0 J C) 13.1 0-2 0 J 0,4.1 0-1 9 J D) 1,3.1 0-1 9 J 49.1 0-2 0 J 21) Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã ... =3.108 m/s ,hằng số Plăng h=6,625.1 0-3 4Js lượng tử ánh sáng tia tím có giá trị A) 2,1 1 0-1 9J B) 4,965.1 0-1 3J C) 4,965.1 0-1 9J D) 2,1 1 0-1 3J 25) Điện tích hai tụ điện mạch dao động biến thi n theo phương ... tự cảm L = mH điện dung C  0,8F Chu dao động mạch l : A) 2,5.1 0-6 s B) 8,9.1 0-4 s C) 5.1 0-4 s D) -4 2,5.10 s 30) Sau 10 ngày ,số nguyên tử chất phóng xạ giảm 3/4lần so với lúc đầu.chu kỳ...
 • 3
 • 184
 • 0

đề số 004

đề số 004
... Câu 20 Mệnh đề sau không ? A Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm chuyển dịch cân B Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm thay đổi số cân C Sự thay đổi nhiệt độ phản ứng làm thay đổi số cân D Sự ... dần số nguyên tử C ancol tăng dần Công thức dãy đồng đẳng ancol A CnH2nO, n ≥ B CnH2n + 2O, n ≥ C CnH2n – 6O, n ≥ D CnH2n – 2O, n ≥ Câu 44 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu số mol CO số mol ... CH3COOC2H5 → C2H5OH Số phản ứng oxi hoá khử A B C D Câu 42 Có axit cacboxylic X Y Trộn mol X với mol Y cho tác dụng với Na dư mol H Trộn mol X với mol Y cho tác dụng với Na dư 2,5 mol H2 Số nhóm chức...
 • 4
 • 10
 • 0

Đề thi thử TN 2009 số 004 ( CT mới, hoàn chỉnh )

Đề thi thử TN 2009 số 004 ( CT mới, hoàn chỉnh )
... 0,50 mm 25 Đơn vị đo cường độ âm 2 A t mét ( W/m ) B Ben (B) C Niutơn mét vng ( N/m ) D t mét vng ( W/m ) 26 Trên sợi dây dài m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngồi đầu dây cố định ... Phản ứng hạt nhân tn theo định luật bảo tồn A) Bảo tồn điện tích, khối lượng, lượng B) Bảo tồn điện tích, số khối, động lượng C) Bảo tồn điện tích, số khối, động lượng, lượng D) Bảo tồn điện tích, ... được gọi là : a) Dao đợng b) Dao đợng t̀n hoàn c) Dao đợng tự d) Dao đợng điều hoà 28 Biểu hiện của Sự cợng hưởng là gì ? ( giả sử ma sát với mơi trường bé ) A.Tần sớ dao...
 • 2
 • 155
 • 0

Bài soạn ĐỀ THI THỬ ĐH- SỐ 004-ĐÁP ÁN

Bài soạn ĐỀ THI THỬ ĐH- SỐ 004-ĐÁP ÁN
... α-aminopropanoic giấy quỳ tím A mầu B không đổi mầu C chuyển thành mầu đỏ D chuyển thành mầu xanh ĐÁP ÁN ĐỀ 04: B C B C C A D D A 10 B 11 D 12 C 13 C 14 C 15 A 16 A 17 A 18 C 19 C 20 A 21 D 22 D 23 D ... 3NH3 + 3H2O + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl D N2 + 3H2 ƒ 2NH3 19 Cho cân bằng: N2 + 3H2 ƒ 2NH3 Hằng số cân phản ứng [NH ] [N ][H ] A K = B K = [N ][H ] [NH ] [NH ]2 [N ][H ]2 D K = [N ][H ]3 [NH ... A 3,62 gam B 29,1 gam C 39,75 gam D 36,2 gam 22 Để làm loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất kẽm, chì thi c người ta khuấy loại thuỷ ngân dung dịch C K = A CuSO4 B AgNO3 C PbCl2 D HgSO4 23 Một loại...
 • 5
 • 149
 • 0

Đề số 1 Mã đề 004 pdf

Đề số 1 Mã đề 004 pdf
... 1, 5i B 2,5i C 3i D 2i ¤ Ðáp án ðề thi :004 1. A [1] 2.D [1] 3.B [1] 4.D [1] 5.D [1] 6.C [1] 7.C [1] 8.B [1] 9.C [1] 10 .B [1] 11 .D [1] 12 .D [1] 13 .A [1] 14 .C [1] 15 .A [1] 16 .D [1] 17 .C [1] 18 .C [1] 19 .B [1] 20.C [1] ... 21. B [1] 22.B [1] 23.B [1] 24.C [1] 25.B [1] 26.D [1] 27.C [1] 28.B [1] 29.D [1] 30.C [1] 31. C [1] 32.B [1] 33.C [1] 34.D [1] 35.D [1] 36.C [1] 37.C [1] 38.A [1] 39.A [1] 40.B [1] 41. C [1] 42.B [1] 43.A [1] 44.C [1] ... 18 03 năm B 2500 năm C 12 00 năm D 2000 năm 23 40) Biết số Avôgađrô NA = 6,02 .10 hạt/mol Trong gam khí hêli He có A 24,08 .10 23 hạt prôtôn B 1, 204 .10 24 hạt prôtôn 24 C 24,08 .10 hạt prôtôn D 4, 816 .10 23...
 • 6
 • 79
 • 0

Đề số 2 Mã đề 004 potx

Đề số 2 Mã đề 004 potx
... thi :004 1.A[1] 2. C[1] 3.C[1] 4.C[1] 5.C[1] 6.D[1] 7.B[1] 8.D[1] 9.B[1] 10.B[1] 11.D[1] 12. A[1] 13.A[1] 14.D[1] 15.C[1] 16.D[1] 17.B[1] 18.B[1] 19.D[1] 20 .D[1] 21 .D[1] 22 .A[1] 23 .C[1] 24 .B[1] 25 .C[1] ... bước sóng 0,3975 μm Cho h = 6, 625 .10-34 J.s, c = 3.108 m/s, e=1,6.10-19C Hiệu điện hãm UAK đủ hãm dòng quang điện có giá trị A -1, 125 V B -1 ,25 V C -2, 5 V D -2, 125 V 28 ) Khi chiếu xạ điện từ có ... nhỏ 23 5 tổng khối lượng hạt 92 U hạt n 11) Ban đầu phòng thí nghiệm nhận 20 0 g iôt phóng xạ có chu kì bán rã T = ngày đêm Sau 768 khối lượng chất phóng xạ lại A 25 g B g C 50 g D 12, 5 g 12) Chọn...
 • 6
 • 70
 • 0

Xem thêm