Phát triển văn hóa và đạo đức kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội

TỔ CHỨC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT

TỔ CHỨC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
... phát triển doanh nghiệp, cụ thể Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam –VNPTtrong bối cảnh cạnh tranh ngày Đề tài Tổ chức, ứng dụng, phát triển văn hóa đạo đức kinh doanh Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt ... chủ thể kinh doanh Đạo đức kinh doanh đạo đức vận dụng vào hoạt động kinh doanh Đạo đức kinh doanh dạng đạo đức nghề nghiệp: đạo đức kinh doanh có tính đặc thù hoạt động kinh doanh kinh doanh ... dựng Đạo đức kinh doanh phát huy Văn hóa doanh nghiệp VNPT Chương 3: Tổ chức, ứng dụng, phát triển Đạo đức Văn hóa kinh doanh cho Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam (VNPT) Cuối cùng, Tôi xin trân...
 • 151
 • 276
 • 0

Văn hóa kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội (viettel)

Văn hóa kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội (viettel)
... đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Chương 3: Giải pháp củng cố, phát triển văn hóa kinh doanh Viettel Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò văn hóa kinh doanh ... VỀ VĂN HÓA KINH DOANH 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò văn hóa kinh doanh 1.2 Các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh 12 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa kinh doanh 26 ... TRIỂN VĂN HÓA KINH DOANH CỦA VIETTEL 60 3.1 Dự báo yếu tố tác động đến văn hóa kinh doanh Viettel giai đoạn đến 2020 60 3.2 Giải pháp củng cố, phát triển văn hóa kinh doanh...
 • 87
 • 548
 • 2

Môn quản trị chiến lược: Phân tích chiến lược kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

Môn quản trị chiến lược: Phân tích chiến lược kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
... III PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG CỦA VIETTEL Chiến lược thâm nhập thị trường Trên sở phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh, xem xét mục tiêu, nhiệm vụ xác định, nhà quản Viettel ... Viettel cạnh tranh đối thủ lớn 3) Đánh giá hoạt động kinh doanh Theo báo cáo kết kinh doanh tháng đầu năm, doanh thu Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) tăng 78% so với kỳ năm 2008, ước thực ... tiến hành phân tích, đánh giá tiến trình thực chiến lược, tình hình môi trường để từ xem xét điều chỉnh chiến lược Hàng năm Tổng công ty điều chỉnh tiêu chiến lược việc thực chiến lược kế hoạch...
 • 12
 • 649
 • 2

PHÂN TÍCH môi TRƯỜNG KINH DOANH của tập đoàn VIỄN THÔNG QUÂN đội VIETTEL

PHÂN TÍCH môi TRƯỜNG KINH DOANH của tập đoàn VIỄN THÔNG QUÂN đội VIETTEL
... nghiệp Để thực tốt vần đế cần có thông tin đầy đủ môi trường tổ chức hoạt động kinh doanh Với phân tích tình hình môi trường kinh doanh Tổng công ty quân đội viễn thông Viettel hoạt động công ty ta ... điều hành tập trung −Có tổng trạm lớn điều hành tập trung −Đã phát sóng 7000 trạm BTS II – Phân tích môi trường kinh doanh Phân tích môi trường Vĩ mô: 1.1 – Văn hóa xã hội: Ngày không nhà kinh tế ... chung doanh nghiệp: Doanh thu tháng đầu năm Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) tăng 78% so với kỳ năm 2008, ước thực 24.222 tỷ đồng đạt 54% kế hoạch năm Theo báo cáo kết kinh doanh Viettel...
 • 31
 • 344
 • 3

Chiến lược kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội (viettel)

Chiến lược kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội (viettel)
... cứu lựa chọn đề tài Chiến lược kinh doanh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) để làm luận văn tốt nghiệp Luận văn làm rõ chiến lƣợc kinh doanh Tập đoàn Viễn thông Quân đội sử dụng, đóng ... vụ viễn thông di động  Phân tích môi trƣờng kinh doanh yếu tố nội Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)  Phân tích thực trạng chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ viễn thông di động Tập đoàn Viễn thông ... chiến lƣợc kinh doanh Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) 1.2 Khái quát chung chiến lƣợc kinh doanh 1.2.1 Khái niệm chiến lược, chiến lược kinh doanh Trên thực tế có nhiều quan điểm khác chiến...
 • 97
 • 944
 • 4

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL)

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL)
... cứu lựa chọn đề tài Chiến lược kinh doanh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) để làm luận văn tốt nghiệp Luận văn làm rõ chiến lƣợc kinh doanh Tập đoàn Viễn thông Quân đội sử dụng, đóng ... vụ viễn thông di động  Phân tích môi trƣờng kinh doanh yếu tố nội Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)  Phân tích thực trạng chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ viễn thông di động Tập đoàn Viễn thông ... chiến lƣợc kinh doanh Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) 1.2 Khái quát chung chiến lƣợc kinh doanh 1.2.1 Khái niệm chiến lược, chiến lược kinh doanh Trên thực tế có nhiều quan điểm khác chiến...
 • 22
 • 137
 • 0

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho một số doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh phú thọ từ bài học kinh nghiệm của tập đoàn viễn thông quân đội công ty cổ phần viễn thông FPT

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho một số doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh phú thọ từ bài học kinh nghiệm của tập đoàn viễn thông quân đội và công ty cổ phần viễn thông FPT
... CHƯƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT VÀ THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA ... công ty cổ phần viễn thông FPT thực trạng văn hóa doanh nghiệp số doanh nghiệp may địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương 3: Một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho số doanh nghiệp may địa ... phát từ trên, nhóm tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho số doanh nghiệp may địa bàn tỉnh Phú Thọ từ học kinh nghiệm tập đoàn viễn thông quân đội công ty cổ phần...
 • 78
 • 644
 • 0

khóa luận tốt nghiệp văn hóa đạo đức kinh doanh trong các doanh nghiệp việt nam. thực trạng giải pháp

khóa luận tốt nghiệp văn hóa và đạo đức kinh doanh trong các doanh nghiệp việt nam. thực trạng và giải pháp
... VÃN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 4 1.1 Định nghĩa văn hóa doanh nghiệp 1.2 Văn hóa kinh doanh văn hóa doanh nghiệp ổ 1.3 Thành phần cùa văn hóa doanh nghiệp ... DỰNG VĂN HOA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM C H Ư Ơ N G li: THỰC TRẠNG VĂN HOA VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 33 ì NHẬN THỨC CỦA DOANH NGHIỆP ... NGHIỆP VIỆT NAM VÈ VÃN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 3 Sự hình thành phát triển cùa văn hóa doanh nghiệp đạo đức kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam 33 Nhận thức doanh nghiệp Việt Nam văn hóa...
 • 101
 • 1,122
 • 3

Bài luận Văn hóa đạo đức kinh doanh nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Bài luận Văn hóa và đạo đức kinh doanh nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
... Thu Hương Lớp: CH20V Bài luận Văn hóa đạo đức kinh doanh PHẦN I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM( VIB) Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB) thành lập ... Bài luận Văn hóa đạo đức kinh doanh LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, kinh doanh văn hóa đòi hỏi cấp thiết ngân hàng bối cảnh hội nhập Văn hóa kinh doanh( VHKD) không biểu bề trang ... hiệu ngân hàng uy tín Học viên: Nguyễn Thị Thu Hương 15 Lớp: CH20V Bài luận Văn hóa đạo đức kinh doanh tương lai rạng ngời cho bạn Với tâm trở thành top ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam vào năm...
 • 25
 • 315
 • 2

Đề thi học phần: Văn hóa đạo đức kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Kì 1, năm 2014)

Đề thi học phần: Văn hóa và đạo đức kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Kì 1, năm 2014)
... nước sông vào mục đích có nhiều hóa chất Công ty bị phạt nhiều tỉ đồng phải khôi phục lại môi trường Vấn đề liên quan đến môn học gì? Phân tích đối tượng hữu quan tình Câu 3: (2 điểm): Văn hóa ứng ... mong đợi Các khác biệt văn hóa dân tộc Pháp Mỹ thể gì? Nêu ngắn gọn số khuyến nghị mà Disney nên điều chỉnh để quản lý tốt công viên châu Âu Cán không giải thích thêm Đề thi sử dụng tài liệu ... vui vẻ, thân thi t với bạn mình, nhân viên khác mà cảm thấy ác cảm với cô ta, không hỗ trợ cô ta công việc Nếu người nhân viên đó, anh/chị làm nào? Câu 4: (2 điểm): Quản trị đa văn hóa: Disney...
 • 2
 • 444
 • 1

Tìm hiểu văn hoá đạo đức kinh doanh

Tìm hiểu văn hoá và đạo đức kinh doanh
... .- 11 1.2 Cơ sở lý thuyết đạo đức kinh doanh - 15 1.2.1 Khái niệm đạo đức đạo đức đức kinh doanh - 15 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ VĂN HOÁ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TẠI CÁC TỔ CHỨC ... truyền thống riêng doanh nghiệp Có thể coi nhân tố vàng để thành công kinh doanh 1.2 Cơ sở lý thuyết đạo đức kinh doanh 1.2.1 Khái niệm đạo đức đạo đức đức kinh doanh Nghiên cứu đạo đức truyền thống ... để tìm đạo đức kinh doanh định nghĩa tài liệu nghiên cứuvà ý thức nhà kinh doanh Sau tìm 17 điểm chung khái niệm trên, ông tổng hợp lại đưa khái niệm đạo dức kinh doanh sau: “ Đạo đức kinh doanh...
 • 46
 • 103
 • 0

Bài tập nhóm xây dựng bộ Văn hóa đạo đức kinh doanh cho một doanh nghiệp

Bài tập nhóm xây dựng bộ Văn hóa và đạo đức kinh doanh cho một doanh nghiệp
... Lãnh đạo phải gương văn hóa tronh công ty: Lãnh đạo người đặt móng xây dựng văn hóa công ty, người chịu trách nhiệm cuối cùng, quan trọng công ty, người lãnh đạo phải gương xây dựng văn hóa doanh ... công ty phải tập thể doanh nghiệp tạo dựng nên: Người lãnh đạo đóng vai trò đầu tàu xây dựng văn hóa công ty, qúa trình thành công với đóng góp tích cực thành viên công ty Văn hóa công ty phải hướng ... cử văn phòng, gần đầu cầu thang, nhà vệ sinh,… Thực văn hóa công ty  Tuyên truyền giáo dục văn hóa công ty: o Tổ chức buổi nói chuyện người quản lí nhà lãnh đạo với nhân viên văn hóa doanh nghiệp...
 • 15
 • 226
 • 0

Kinh nghiệm phương hướng phát triển mở rộng việc đầu tư ra nước ngoài của Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel

Kinh nghiệm và phương hướng phát triển mở rộng việc đầu tư ra nước ngoài của Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel
... phần Vinaconex - Viettel Công ty Viễn thông viettel Công ty mạng lưới viettel công ty bất động sản viettel công ty phát triển dịch vụ viettel 50% vốn điều lệ Công ty CP Công nghệ Viettel Công ty ... kết Tập đoàn sở hữu Công ty tập đoàn sở hữu>50% vốn điều lệ Công ty tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ P Chính trị P Kế hoạch P Tổ chức- Nhân lực P Tc-kế toán-kiểm toán P Đầu P chiến lược Kinh ... Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel Nhà máy thông tin M1 Nhà máy thông tin M3 Cty cổ phần đầu quốc tế viettel Cty cổ phần bưu viettel Cty cổ phần vấn thiết kế viettel Tổng công ty CP xuất...
 • 74
 • 412
 • 1

Định hướng một số giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ viễn thông công ích của tập đoàn viễn thông quân đội

Định hướng và một số giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ viễn thông công ích của tập đoàn viễn thông quân đội
... sách Đảng Nhà nước đề Xuất phát từ cần thiết nêu trên, đề tài: Định hướng số giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ viễn thông công ích Tập đoàn Viễn thông Quân đội lựa chọn nghiên cứu làm ... chia dịch vụ công thành loại là: Dịch vụ nghiệp công dịch vụ công ích Dịch vụ viễn thông công ích bao gồm: Dịch vụ viễn thông phổ cập nhằm phục vụ cộng đồng tạo điều kiện cho người dân sử dụng thông ... nghiệp viễn thông để triển khai thực chương trình phổ cập DVVTCI Đề tài: Định hướng số giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ viễn thông công ích Viettel” thực hiện, kết nghiên cứu đề xuất số nội...
 • 23
 • 344
 • 0

Văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn viễn thông quân đội chi nhánh HCM

Văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn viễn thông quân đội chi nhánh HCM
... Khái niêm văn hóa doanh nghiệp : 1.2 Đặc điểm ý nghĩa văn hóa doanh nghiệp: 10 1.3 Vai trò văn hóa doanh nghiệp 10 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp ... nghiệp kết luận rằng, doanh nghiệp văn hóa riêng Và, hầu hết doanh nghiệp thành công trì, gìn giữ văn hóa doanh nghiệp riêng Khái niệm văn hóa doanh nghiệp mơ hồ nhiều doanh nghiệp Việt Nam, Với ... quốc gia cố gắng xây dựng văn hóa doanh nghiệp độc đáo sở văn hóa vùng đất mà doanh nghiệp tồn Văn hóa doanh nghiệp phải bảo đảm tính thống nội doanh nghiệp, doanh nghiệp khác cần phải tạo nên...
 • 58
 • 501
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa và đạo đức kinh doanhsự thay đổi lớn của môi trường xã hội làm thay đổi diện mạo doanh nghiệp trong văn hóa và đạo đức kinh doanhthực tiễn văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình hội nhậpnăng lực và đạo đức kinh doanh của các nhà nhập khẩuvấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh tại tầp đoàn bảo việtnâng cao số lượng cũng như chất lượng và đạo đức kinh doanh của nguồn nhân lựcchiến lược phát triển và triết lý kinh doanh của tập đoàn tài chính bảo hiểm bảo việttình trạng độc quyền của vna và đạo đức kinh doanh của hãngsự minh bạch trong hệ thống kế toán tài chính của các dnnvv và đạo đức kinh doanh của chủ doanh nghiệpphân tích thực tiễn xây dựng đạo đúc kinh doanh ở tập đoàn bảo việttình hình tài chính và kết quả kinh doanh của tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ việt nam vinashin những năm gần đâycác nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanhvai trò của văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệpsự hình thành và phát triển của văn hóa doanh nghiệp và đạo đúc kinh doanh trong các doanh nghiệp việt namphát huy tốt vai trò của cơ quan ngôn luận tiến hành phổ biến kiến thức về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cho các công tyufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 01 11 1522267(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22455uftai ve tai day22456bctc hop nhat ban nien nam 2010hệ thống lạnh RefrigerationBiomass gasification and pyrolysis practical design and theory3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVBáo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDBao cao thuong nien 2010 Phan 2Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Tài liệu xây dựng nông thôn mới3 ptd participatory technology developmentBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013Bia - Phu luc Chien luoc 2011-2020