Môn quản trị chiến lược: Phân tích chiến lược kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

12 1,327 7
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2015, 15:36

. - Thị trường Viễn thông đã có sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty dịch vụ viễn thông khác như MOBIEPHONE, VINAPHONE, SPHONE, BEELINE… - Thói quen sử dụng các dịch vụ Viễn thông, internet. đội. Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) do Bộ Quốc phòng thực hiện quyền chủ sở hữu và là một doanh nghiệp quân đội kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin 1030 Tỷ giá hối đoái 15.984 16.072 16.525 Lạm phát(%) 6.6 12.6 23 Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) là Công ty dịch vụ viễn thông với thu nhập người dân ngày càng tăng cao, khả năng tiếp cận với
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn quản trị chiến lược: Phân tích chiến lược kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, Môn quản trị chiến lược: Phân tích chiến lược kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, Môn quản trị chiến lược: Phân tích chiến lược kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn