Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến

Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến

Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến
... tài: Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực công ty CP VTC truyền thông trực tuyến CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VTC TRUYỀN THÔNG ... trị nhân lực Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến Nguyễn Thị Hồng Nhung Cao học QTKD 2010B Đề tài: Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực công ty CP VTC truyền ... CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VTC TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN 63 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyển dụng đánh giá nhân lực...
 • 96
 • 56
 • 0

Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần dệt may sơn nam đến năm 2020

Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần dệt may sơn nam đến năm 2020
... lý luận chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích trạng Công ty cổ phần dệt may Sơn Nam Chương 3: Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần dệt may Sơn Nam Bùi Thị ... chọn đề tài: Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần dệt may Sơn Nam đến năm 2020 Trong trình tìm hiểu đề tài nhận giúp đỡ anh chị Công ty cổ phần dệt may Sơn Nam giúp đỡ tận ... dệt may, phân tích nội Công ty cổ phần dệt may Sơn Nam từ tổng hợp hội thách thức, điểm mạnh điểm yếu Công ty Bản luận văn đưa số giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần dệt may Sơn Nam...
 • 121
 • 114
 • 1

Tài liệu Luận văn:Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vị thế hoạt động cho công ty cổ phần nhà Việt Nam giai đoạn 2012-2015 pdf

Tài liệu Luận văn:Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vị thế hoạt động cho công ty cổ phần nhà Việt Nam giai đoạn 2012-2015 pdf
... nhi v Công ty K C H T Phó ch Công ty v Ki chi ,k H U TE Có ch ,s u Xem xét, ki sách Công ty ban hành ho hi tri Phát hi , ng phòng ban, ki n Công ty Xây d c, lãng phí Công ty ro báo cáo cho T B L ... doanh b t k th pv nh h m VÀ PH Công ty CP Nhà Vi Thành ph H dung nghiên c Vì s nên ph nghiên c phân tích nh Thành ph H , nh , , t nâng cao v công ty Nhà Vi -2015) Ph : pháp lu :D chí, thông tin, ... c , ch :“M cho công ty c -2015) ” M : t hóa c s lý lu n v chi n l nh h n ho t gi c ng s n, ho t nh h ng n môi tr kinh doanh c a công ty t Công ty C H U TE tiêu c phân tích y u công ty, xây d ng...
 • 99
 • 259
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG TY NESTLE VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG TY NESTLE VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010
... CUA CONG TY , NESTLE " VI~T NAM TRONG GIAI DO~N 1993- 2003 11.1 Gioi thic$u chung ve Nestle Vic$t Nam 11.1.1 So lu'qc ve t~p do~m Nestle to~m dlu 11.1.2 Gioi thic$u chung ve Nestle Vic$t Nam 11.1.2.1 ... nang rna Nestle rnu6n nhcirn tOi tu'dng lai 13 !/!u4Jt Wt t!tf!C dt 11.1.2 Gi6'i thi~u chung v~ Nestle Vi~t Nam 11.1.2.1 Qua trinh hinh cua Nestle Vi~t Nam Nestle da co m~t a Vi~t Nam tit nam 1916 ... cua Nestle Vic$t Nam 11.1.2.2 Mot s6 qua d~t du'qc nam dffu ho~t dong 11.2 Phan tfch chie'n lu'qc kinh doanh cua Nestle Vic$t Nam 11.2.1 Su m~ng cua t~p doan Nestle toan dlu 11.2.2 Su m~ng cua Nestle...
 • 79
 • 71
 • 0

một số biện pháp chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dệt may hà nội

một số biện pháp chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dệt may hà nội
... III: Một số biện pháp chiến lợc nhằm nâng cao khả cạnh tranh Công ty dệt may Nội Chơng I: sở lý luận cạnh tranh thị trờng khả cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế thị trờng I khái quát thị trờng cạnh ... triển Công ty Giới thiệu Công ty: Công ty dệt may nội (Tên gọi trớc nhà máy sợi Nội, xí nghiệp liên hợp sợi dệt kim nội) Doanh nghiệp lớn thuộc ngành công nghiệp nhẹ Việt Nam Công ty đợc ... cô Công ty để viết em đợc hoàn thiện Kết cấu viết gồm ba chơng: Chơng I: Cơ sở lý luận cạnh tranh thị trờng khả cạnh tranh Doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng khả cạnh tranh Công ty dệt may Nội...
 • 129
 • 194
 • 0

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng mặt hàng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng mặt hàng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ
... chung chất lợng chất lợng sản phẩm áo phông Tổng công ty may Việt Nam Chơng II : Thực trạng chất lợng sản phẩm áo phông Tổng công ty may Việt Nam Chơng III : Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao ... hớng nâng cao chất lợng sản phẩm áo phông Tổng công ty may Việt Nam Để thực mục tiêu chất lợng đặt ra, Tổng công ty may Việt Nam đặt số phơng hớng nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm áo phông Tổng công ... giá chất lợng áo phông khác Thực trạng chất lợng sản phẩm áo phông công ty may Việt Nam a Tình hình chất lợng sản phẩm áo phông công ty may Việt Nam Hiện công ty may Việt Nam sản phẩm áo phông...
 • 53
 • 314
 • 0

215 Một số giải pháp chiến lược Marketing đối với Công ty Abacus Việt Nam

215 Một số giải pháp chiến lược Marketing đối với Công ty Abacus Việt Nam
... luận chung chiến lược Marketing doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng chiến lược Marketing công ty Abacus Việt Nam - Chương 3: Một số giải pháp chiến lược Marketing công ty Abacus Việt Nam Trần Thị ... thị trường Việt Nam, vị độc quyền công ty thị trường bị tác động mạnh với tham gia hai công ty khác vào thị trường Galileo Amadeus Để đối phó với đối thủ này, công ty Abacus Việt Nam cần phải ... ABACUS VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu chung công ty Abacus 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty * Về công ty Abacus quốc tế Công ty Abacus Quốc tế (Abacus International Pte.Ltd) công ty cung cấp...
 • 79
 • 311
 • 2

555 Một số giải pháp chiến lược Marketing đối với Công ty Abacus Việt Nam

555 Một số giải pháp chiến lược Marketing đối với Công ty Abacus Việt Nam
... mục tiêu Công ty, kết hợp với lý luận xác lập chiến lược marketing ta xây dựng phương án chiến lược cho Công ty 2.1 Chiến lược thâm nhập sâu vào thị trường Thực chiến lược này, tức Công ty khai ... phẩm năm tới 36 II/ Một số định hướng chiến lược marketing 37 Mục tiêu công ty 37 Chiến lược marketing nhằm nâng cao hiệu kinh doanh sách văn hoá phẩm 38 III Một số giải pháp marketing hỗn hợp ... doanh nhà xuất 40 Chiến lược sản phẩm 40 Chiến lược giá 42 Chiến lược phân phối 43 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 45 IV Một số giải pháp khác 47 Với nhà xuất giao thông vận tải 47 Một số kiến nghị 47...
 • 48
 • 249
 • 1

Một số giải pháp chiến lược Marketing đối với công ty Abacus Việt Nam

Một số giải pháp chiến lược Marketing đối với công ty Abacus Việt Nam
... luận chung chiến lược Marketing doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng chiến lược Marketing công ty Abacus Việt Nam - Chương 3: Một số giải pháp chiến lược Marketing công ty Abacus Việt Nam Trần Thị ... TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY ABACUS VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu chung công ty Abacus 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty * Về công ty Abacus quốc tế Công ty Abacus Quốc tế (Abacus ... trường Marketing điều kiện định để xây dựng chiến lược chung Marketing giải pháp Marketing- Mix Phân tích môi trường trình lập kế hoạch chiến lược cấp công ty nhằm tìm hiểu vị trí chiến lược công ty, ...
 • 79
 • 269
 • 1

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa nước tại huyện thiệu hoá thanh hoá

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa nước tại huyện thiệu hoá  thanh hoá
... tế xã hội huyện Thiệu Hóa 3.2.3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật đợc áp dụng sản xuất lúa nớc huyện Thiệu Hóa 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu điều kiện tự nhiên huyện Thiệu Hoá Vị trí ... Phơng pháp thí nghiệm trờng ĐHNN I Hà Nội, dới hớng dẫn PGS.TS Phạm Tiến Dũng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sản xuất lúa nớc huyện Thiệu Hóa - Thanh Hoá ... kỹ thuật đợc áp dụng sản 26 xuất lúa nớc huyện Thiệu Hóa 3.3 26 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu điều kiện tự nhiên huyện Thiệu Hoá 26 3.3.2 Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội 26 3.3.3 Nghiên...
 • 117
 • 233
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUANY LÝ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TAI NHNN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUANY LÝ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TAI NHNN
... triển mạng lưới + Nâng cao chất lượng đào tạo, coi công tác đào tạo biện pháp chủ yếu để nâng cao trinh độ cán công nhân viên + Tiếp tục phát triển mạng lưới, đôi với nâng cao phòng giao dịch ... ro hoạt động môi trường - Giải pháp tài chính: Hoàn thiện công tác khoán tài cho sở, hạn chế miễn giảm phí dịch vụ, tận thu nguồn thu, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu - Giải pháp nguồn ... hoàn thiện tốt công tác toán quốc, mở rộng thêm dịch vụ kinh doanh đối ngoại, cho phép số chi nhanh cấp II làm toán quốc tế trực tiếp - Giải pháp tín dụng: Tiếp tục làm tốt công tác giải ngân cho...
 • 6
 • 131
 • 0

Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lí dự án lưới điện tại điện lực Nghệ An

Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lí dự án lưới điện tại điện lực Nghệ An
... tủ bảng điện cáp tổng đồng vơi MBA II Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản dự án lưới điện điện lực Nghệ An Các giải pháp Nhóm giải pháp người Đào tạo nâng cao trình độ cán dự án giúp ... nâng cao hiệu quản dự án lưới điện, Điện lực Nghệ An có nhiều mặt yếu cần khắc phục Nâng cao hiệu quản dự án đồng thời nâng cao hiệu kinh doanh mục tiêu cần đạt tới tất Điện lực nói chung Điện ... 1.5 .Giải pháp nâng cao hiệu quản chi phí dự án lưới điện Chi phí cho dự án vấn đề quan tâm hàng đầu Quản lý tốt chi phí cho toàn dự án định tới hiệu đầu tư dự án Trong thời gian qua, việc quản...
 • 31
 • 147
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ LAO ĐỘNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ(INTERSERCO)-BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ LAO ĐỘNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ(INTERSERCO)-BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI.
... cáo tài Công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (Interserco) Sở lao động thơng binh hội Một số số liệu Công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (Interserco) Sở lao động thơng binh hội ... tế Công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (Interserco) Bộ lao động thơng binh hội, kết hợp với việc tham khảo số sách vở, tài kiệu, em hoàn thiện đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ... thâm nhập khai thác thị trờng Mỹ, dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (Interserco) Sở lao động thơng binh hội đặt nhiệm vụ trớc mắt nh lâu dài nh sau: - Chủ động quan hệ buôn bán với Công ty Mỹ...
 • 18
 • 193
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
... tới chất lượng kiểm toán độc lập ngân hàng thương mại Việt Nam Trên sở phân tích xu hướng vận động phát triển hoạt động ngân hàng Việt Nam, đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng kiểm ... Luật kế toán sớm ban hành Luật kiểm toán Việt Nam nhằm tạo hành lang pháp lý hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam - Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán + Xây dựng, hoàn thiện pháp ... nêu góp phần trì nâng cao chất lượng kiểm toán KẾT LUẬN Khóa luận giải số vấn đề sau: Vận dụng lý thuyết kiểm toán ngân hàng để nhữn yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập ngân hàng...
 • 14
 • 196
 • 0

Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại các NHTM Việt Nam

Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại các NHTM Việt Nam
... tới chất lượng kiểm toán độc lập ngân hàng thương mại Việt Nam Trên sở phân tích xu hướng vận động phát triển hoạt động ngân hàng Việt Nam, đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng kiểm ... Luật kế toán sớm ban hành Luật kiểm toán Việt Nam nhằm tạo hành lang pháp lý hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam - Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán + Xây dựng, hoàn thiện pháp ... nêu góp phần trì nâng cao chất lượng kiểm toán KẾT LUẬN Khóa luận giải số vấn đề sau: Vận dụng lý thuyết kiểm toán ngân hàng để nhữn yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập ngân hàng...
 • 12
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại các nhtm việt nammột số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao công tác kiểm tra kiểm soát đối với hoạt động tín dụng tại công tymột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh công nghệ và nguyên liệu thực phẩmii một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quan trị nhân lực tại pccimot so giai phap chien luoc nham cai thien tinh trang thieu vi chat dinh duongmot so giai phap chien luoc nham cai thien tinh trang ve sinh thuc pham o viet nammột số giải pháp chiến lược nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ du lịchthực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế tại công ty du lịch vmột số giải pháp marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩn khăn ướt em bé tại công ty tnhh yahomột số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt định hoá huyện định hoá tỉnh thái nguyênvốn lưu động và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư kim han nam tại hà nộimột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cầu 12định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao kết quả sử dụng các công trỡnh thủy nụng trờn địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam địnhphương hướng và một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải biển tại công ty cổ phần vận tải biển bắcđánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình những thuận lợi khó khăn và đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độnggiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 2 full v3MAY hàn digitech 4000Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 2017DÒ tìm điểm làm VIỆC cực đại TRONG hệ THỐNG PIN QUANG điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP LOGIC mờGIẢI PHÁP đào tạo, bồi DƯỠNG CÔNG NHÂN tại xí NGHIỆP đáp ỨNG THEO NHU cầu KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN hòaGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP CHO học VIÊN NGHỀ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG tại học VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAMGIÁM sát AN NINH DÙNG kĩ THUẬT xử lý HÌNH ẢNHGIÁO dục kỹ NĂNG mềm TRONG môi TRƯỜNG kỹ THUẬT ở TRƯỜNG TRUNG học kỹ THUẬT THỰC HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN DỤNG của DOANH NGHIỆP NHẬT tại VIỆT NAMHỆ THỐNG THEO dõi TÌNH TRẠNG sức KHỎE NGƯỜI CAO TUỔIGIÁO TRÌNH ÁP CAO VÀ VẬT LIỆU ĐIỆNGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIẾT NIỆUGIẢI PHẪU – SINH lý hệ SINH dụcGIẢI PHẪU SINH lý hệ TUẦN HOÀNTóm tắt luận văn đã sửa theo HĐBVchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoán