trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm 12 sinh học 12 nguyễn quang hợp

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 ôn luyện thi đại học có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 ôn luyện thi đại học có đáp án
... VINAMATH.COM Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) D u hi u ch ng t s s ng ñã phát sinh ... C) D) ðáp án Câu 65 A) B) C) D) ðáp án Câu 66 A) B) C) D) ðáp án Câu 67 A) B) C) D) ðáp án Câu 68 A) B) C) D) ðáp án Câu 69 A) B) C) D) ðáp án Câu 70 A) K than ñá K ðêvôn D Trong ñ i c sinh, sâu ... VINAMATH.COM D) ðáp án Câu 59 A) B) C) D) ðáp án Câu 60 A) B) C) D) ðáp án Câu 61 A) B) C) D) ðáp án Câu 62 A) B) C) D) ðáp án Câu 63 A) B) C) D) ðáp án Câu 64 A) B) K ðêvôn C Trong k than ñá,...
 • 13
 • 1,109
 • 1

bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 10

bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 10
... nhit ti u cho sinh trng vi sinh vt l mc nhit m ú : a Vi sinh vt bt u sinh trng b Vi sinh vt bt u gim sinh trng c Vi sinh vt dng sinh trng d Vi sinh vt sinh trng mnh nht Vi sinh vt no sau õy ... th, h sinh thỏi, qun xó b Qun xó , qun th, h sinh thỏi, c th c Qun th, qun xó, c th, h sinh thỏi d C th, qun th, qun xó, h sinh thỏi 16 sinh vt, n v qun xó dựng ch hp ca : a Ton b cỏc sinh ... Sng kớ sinh khụng bt buc b Sng hoi sinh c Sng cng sinh d Sng kớ sinh bt buc c im sinh sn ca vi rut l: a Sinh sn bng cỏch nhõn ụi b Sinh sn da vo nguyờn liu ca t bo ch c Sinh sn hu tớnh d Sinh sn...
 • 55
 • 496
 • 2

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 11- CÓ ĐÁP ÁN

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 11- CÓ ĐÁP ÁN
... C sinh giống bố, mẹ D Con sinh giống giống mẹ 192 Ở Thực vật hình thức sinh sản vô tính là: A sinh sản bào tử sinh sản sinh dưỡng B sinh sản hạt sinh sdản cành C sinh sản chồi sinh sản D sinh ... kiểu sinh sản: A sinh sản sinh dưỡng sinh sản bào tử B sinh sản phân đôi nảy chồi C sinh sản vô tính sinh sản hữu tính D sinh sản thân củ thân rễ 191 Sinh sản vô tính là: A sinh khác mẹ B sinh ... vật chia thành loại sau: A bẩm sinh, học được, hỗn hợp B bẩm sinh, học C bẩm sinh, hỗn hợp D học được, hỗn hợp 149 .Học sinh học loại tập tính: A bẩm sinh B hỗn hợp C học D 120 Sơ đồ sở thần kinh...
 • 95
 • 6,896
 • 8

bộ câu hỏi trắc nghiệm 12 LTĐH

bộ câu hỏi trắc nghiệm 12 LTĐH
... V Câu 74: Tần số f dòng điện xoay chiều máy phát có giá trị bao nhiêu? A 25Hz C 60Hz B 120 Hz D 50Hz Câu 75: Số vòng cuộn dây phần ứng A N = 108vòng C N = 54vòng B N = 27vòng D N = 60vòng Câu ... π  ⇒ u = 200 2sin 100πt −  (V) Chọn C 2  Câu 8: HD: Tổng trở mạch tính theo biểu thức: Câu 9: HD: Tổng trở đoạn mạch : Z = Câu 10: HD: I = U 120 = Z 50   Z = R +  ωL −  ωC   R + (Z ... U0 = U =100V Chọn B Câu 93 29 HD: Z L = U UL = 180Ω , Z C = C = 80Ω ⇒ ZL > ZC ⇒ ϕ uMB = ϕ i + 90 = 120 I I Mặt khác UMB = I(Zl - ZC) = 50V ⇒ uMB = 50 Câu 94 sin(314t + 120 0) (V) Chọn A HD:...
 • 31
 • 359
 • 0

bo cau hoi trac nghiem 12

bo cau hoi trac nghiem 12
... gen ca qun th ú trng thỏi cõn bng l: A 40,96% DD : 46,08% Dd : 12, 96% dd B 7,92% DD : 39,42% DD d : 53,29% dd C 14,44% DD : 47 ,12% Dd : 38,44% dd D 29,375% DD : 1,25% Dd : 69,375% dd Cõu 33 Thuyt ... lc cao Cõu 48 Thc vt v ng vt cú t l giao t mang gen t bin khỏ ln do: A S lng t bo sinh dc ln v v s lng gen mi t bo khỏ cao B Cú mt s gen rt d b t bin C Tng gen riờng r cú tn s t bin rt cao D ... l: A Axit Nuclờic B Prụtờin C Hidratcỏcbon D Gl uxit Cõu 111 Loi thc vt xut hin u tiờn mụi trng cn l A Quyt trn B Cỏc loi to C Dng x D Rờu v a y Cõu 112 i Trung sinh gm cỏc k : A Tam ip - Giu...
 • 35
 • 445
 • 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật
... nuôI cấy VK môI trường nhân tạo Câu 20: Chỉ điểm sai kháng sinh Kháng sinh chất ức chế giết chết VK Kháng sinh để phòng bệnh cho bệnh VR Kháng sinh độc cho thể Kháng sinh dùng để điều trị bệnh nhiễm ... trùng Hiện VK kháng lại với tỷ lệ cao với nhiều kháng sinh Câu 21: Kể tên chế tác dụng kháng sinh Câu 22: Kể tên chế kháng thuốc VK Câu 23: Chọn câu nói sai độc lực Độc lực yếu tố Vk không thay đổi ... Là: Fuonzalidac Câu 49: Chọn ý sai virut vi m não nhật Lây bệnh muỗi truyền lây bệnh qua đường hô hấp Có thể phòng chống bệnh vacxin dạng tiêm Virut lưu hành nhật nên tên gọi virut vi m não nhật...
 • 19
 • 9,843
 • 39

1300 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 12

1300 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 12
... tử Trắc nghiệm Sinh học 12 A Di truyền qua sinh sản sinh dưỡng B Phát sinh trình giảm phân số tế bào sinh dục C Di truyền qua sinh sản hữu tính D Cả B, C 48 Đột biến sôma A Là đột biến phát sinh ... Không có khả sinh sản sinh dưỡng B Có quan sinh dưỡng to lớn C Không có khả sinh sản hữu tính D Cả A, B, C 121 Cơ thể tam bội có đặc điểm Trắc nghiệm Sinh học 12 28 A Không có khả sinh giao tử ... phôi A Phát sinh lần nguyên phân hợp tử B Di truyền qua sinh sản hữu tính C Di truyền qua sinh sản sinh dưỡng Trắc nghiệm Sinh học 12 D Phát sinh nguyên phân thể trưởng thành 55 Đột biến xảy lần...
 • 129
 • 1,068
 • 10

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học
... lai cá thể có kiểu gen AA x aa (A trội so với a) thi hệ F2 có tỉ lệ kiểu gen: A đồng hợp: dị hợp B 100% dị hợp C đồng hợp: dị hợp D dị hợp: đồng hợp 17 Trong phép lai thứ đậu chủng: đậu hạt vàng, ... gen đồng hợp trội dị hợp B thể mang kiểu gen dị hợp C thể mang kiểu gen đồng hợp lặn D thể mang kiểu gen đồng hợp dị hợp 87 Tính trạng trung gian tính trạng xuất cá thể mang kiểu gen dị hợp, A ... Số kiểu gen đồng hợp tử cặp gen là: - - Ôn thi A B C D 119 Số kiểu gen dị hợp cặp gen: A B C D 120 Số kiểu gen dị hợp cặp gen: A B C D 121 Phép lai thứ cà chua thân cao, tròn dị hợp tử cặp gen...
 • 101
 • 758
 • 3

191 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 12

191 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 12
... 101B 102D 103A 104D 105D 106A 107A 108A 109A 110A 111A 112C 113A 114B 115A 116B 117A 118A 119A 120 A 121 B 122 D 123 B 124 C 125 C 126 A 127 B 128 A 129 A 130B 131D 132D 133C 134B 135C 136D 137C 138C 139B ... amin k ên mã C©u 125 : T ch A bào t B v C tr D v C©u 126 : A NST B ARN C ti th D l C©u 127 : ên k bao nhiêu? A 24 B 12 C 20 D 10 www.mathvn.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com C©u 128 : Nguyên t à: ... g s ên k thu A thay th –X b –T B m –T C thêm m –T D thay th –Tb –X C©u 91: Sinh v à: A Sinh v ìl B Sinh v C Sinh v D Sinh v C©u 92: Ch ình th kho D IQ < 45 C©u 93: B ã di truy à: êin B trình t...
 • 14
 • 501
 • 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật
... động vật bậc cao Vi sinh vật có độc tố gây dược bệnh nhiễm trùng Câu 4: Chon y sai độc lực vi sinh vật Mọi loài vi sinh vật có độc lực Độc lực yếu tố định đến trình nhiễm trùng Tính lây bệnh vi sinh ... lên virus yếu tố độc lực Chỉ có vi sinh vật có độc tố có độc lực Vỏ yếu tố độc lực giúp vi khuẩn tránh bị thể tiêu diệt Vi sinh vật có độc lực có khả gây bệnh Câu 10: Chọn điểm độc tố vi sinh vật ... đọc tố vi khuẩn 3- Ức chế virus 4- Ức chế vi khuẩn Câu hỏi 153: Giải độc tố chế tạo từ 1- Nội độc tố 2- Độc tố vi khuẩn tiết 3- LPS thành tế bào vi khuẩn 4- … kháng nguyên O Câu hỏi 154: Vi khuẩn...
 • 109
 • 1,201
 • 2

TRỌN BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HAY

TRỌN BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HAY
... lợng - Thực phẩm phải nhóm để đảm bảo cân dinh dỡng - Thay đổi ăn để tránh nhàm chán, thay đổi phơng pháp chế biến để có ăn ngon miệng Câu 3:(1,0đ): - Bảo quản tốt quần áo, vật dụng cá nhân gia ... (1,0đ) Câu 2:(4,0đ): Học sinh cần trả lời đợc: a) Các nguyên tắc tổ chức tốt bữa ăn (2,0đ) - Đáp ứng nhu cầu thành viên gia đình - Phù hợp với điều kiện tài - Đảm bảo cân dinh dỡng - Thay đổi ... 4 ăn; bữa ăn thờng 0,5 đ tiền 0,25đ đờng bột 0,25đ nớc 0,25đ II - Tự luận (7,0đ): Câu 1:(2,0đ): Học sinh cần trả lời đợc: Biện pháp bảo quản chất dinh dỡng trình...
 • 2
 • 136
 • 0

Xem thêm