SKKN ren ki nang noi trong gio day tieng viet cho hoc sinh lop 2 (1)

SKKN ren ki nang noi trong gio day tieng viet cho hoc sinh lop 2 (1)

SKKN ren ki nang noi trong gio day tieng viet cho hoc sinh lop 2 (1)
... ca hc sinh, tụi thng kờ cht lng u nm nh sau: Rốn k nng núi gi dy Ting Vit cho hc sinh lp Bng thng kờ kh nng núi, giao tip ca hc sinh lp u nm hc 20 15 -20 16 Tng s hc sinh: 56 em Kh nng S hc sinh ... hc sinh lp, sau ú lp k hoch bi dng nõng cao vi hc sinh gii v luyn k nng núi cho t n trỡnh chun i vi hc sinh khỏ v hc sinh trung bỡnh Sau phõn loi hc sinh tụi chn lc nhng cõu hi, cõu gi m cho ... ụng - B t Chun b mt s vt cho cỏc vai din xut Mt vũng hoa cho nng Xuõn, qut cho nng H, mõm qu cho nng Thu, ỏo m khn m cho nng ụng, trang phc cho B t Cỏch tin hnh cho hc sinh nhp vai hc thuc li...
 • 24
 • 221
 • 0

SKKN Rèn năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

SKKN Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2
... lượng Tỉ lệ Lớp 2A1 30 10 33,3% 30% 11 36,7% 2A2 29 24 ,1% 10 34,5% 12 41,4% 2A3 30 30% 40% 30% 12 Bảng thống kê khả nói - giao tiếp học sinh khối năm học 20 11 -20 12 Khả nói Lớp Sĩ số Nói Tốt Tạm ... khả nói, giao tiếp học sinh lớp 2A đầu năm học 20 12 - 20 13 Tổng số học sinh: 30 em Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt HS 23 ,3% Tạm 10 HS 33.3% Chưa 13 HS 43.4% Sau nắm đặc điểm khả giao tiếp học sinh ... lệ 2A1 31 11 35,4% 10 32, 3% 10 32, 3% 2A2 30 30% 11 36,7% 10 33,3% 2A3 30 10 33,3% 14 46,7% 20 % Bảng thống kê khả nói - giao tiếp học sinh khối năm học 20 12- 2013 (đến cuối học kì 1) Khả nói Lớp...
 • 29
 • 451
 • 6

Một số biện pháp rèn năng nói trong giờ dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Trần Phú - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Trần Phú - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ – HUYỆN LỤC YÊN – TỈNH YÊN BÁI CHUYÊN NGÀNH: ... HS nêu trên, lựa chọn đề tài Một số biện pháp rèn nói dạy tiếng Việt cho học sinh lớp trường Tiểu học Trần Phú - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái Lịch sử vấn đề Trong khóa luận này, sưu tầm tổng ... tiếp 29 HS lớp 2A năm học 20 1 2- 2013 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 11 HS 37,9 % Tạm 12 HS 41,4 % Chưa HS 20 ,7 % Bảng 2: Thống kê khả nói - giao tiếp 29 HS lớp 2B năm học 20 1 2- 2013 Khả Số học sinh...
 • 81
 • 1,502
 • 19

Rèn năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2
... Quỳnh Như 22 SKKN: Rèn nói dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 Bài học kinh nghiệm Trong trình dạy áp dụng kinh nghiệm nhằm góp phần hình thành nên nói cho học sinh lớp 2, thân đọc kỹ tìm hiểu ... Rèn nói dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp Khả nói Lớp Nói Tốt Sĩ số Tạm Chưa Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 35,4% 10 32, 3% 10 32, 3% 11 36,7% 10 33,3% 14 46,7% 20 % 2A1 31 11 2A2 ... có quy định riêng cho dạng, học sinh tiểu học (nhất học sinh Người thực hiện: Võ Thị Quỳnh Như SKKN: Rèn nói dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp yếu) dễ lẫn lộn Hơn học sinh lớp có nhiều em người...
 • 32
 • 427
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2
... chọn đề tài Rèn nói dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 để trao đổi với bạn đồng nghiệp giúp cho công tác giảng dạy nhà trường ngày tốt Trịnh Thị Phú Hà - Khối | Page Sáng kiến kinh nghiệm NỘI ... hình thức dạy học áp dụng nhiều môn học khác khối lớp khác mà đạt hiệu cao Bảng thống kê khả nói – giao tiếp học sinh lớp 2I đến học kỳ II năm học 20 1 1 -2 0 12 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 38 ... Sáng kiến kinh nghiệm MỞ ĐẦU Cũng SGK Tiếng Việt Tiểu học cải cách giáo dục cũ, SGK Tiếng Việt tiểu học tổ chức rèn luyện sử dụng Tiếng Việt cho học sinh thông qua phân...
 • 23
 • 177
 • 0

Trao đổi kinh nghiệm - MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2

Trao đổi kinh nghiệm - MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2
... kết học tập học sinh, có kết xếp loại khả nói giao tiếp học sinh lớp sau: Bảnh thống kê khả nói_ giao tiếp học sinh lớp 2c năm học 20 0 4 -2 005 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 20 HS 40% Tạm 20 HS ... 100% học sinh nhận xét: thực đầy đủ Học kì II: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 22 học sinh chiếm : 51% Học sinh giỏi: học sinh chiếm: Học sinh tiên tiến: 25 học sinh chiếm: 59% Về đạo đức: 100% học ... học, với chủ điểm sau: - Bốn mùa (tuần 19, 20 ) - Chim chóc (tuần 21 , 22 ) - Muông thú (tuần 23 , 24 ) - Sông biển (tuần 25 , 26 ) - Cây cối (tuần 28 , 29 ) - Bác Hồ (tuần 30, 31) - Nhân dân (tuần 32, ...
 • 27
 • 920
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2

sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2
... lượng Tỉ lệ Lớp 2A1 30 10 33,3% 30% 11 36,7% 2A2 29 24 ,1% 10 34,5% 12 41,4% 2A3 30 30% 12 40% 30% Bảng thống kê khả nói - giao tiếp học sinh khối năm học 20 11 -20 12 Khả nói 27 Lớp Sĩ số Tạm Nói Tốt ... nói, giao tiếp học sinh lớp 2A2 đầu năm học 20 12 2013 Tổng số học sinh: 30 em Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt HS 23 ,3% 11 Tạm 10 HS 33.3% Chưa 13 HS 43.4% Sau nắm đặc điểm khả giao tiếp học sinh ... 35,4% 10 32, 3% 10 32, 3% 11 36,7% 10 33,3% 14 46,7% 20 % 2A1 31 11 2A2 30 2A3 30 10 30% 33,3% Bảng thống kê khả nói - giao tiếp học sinh khối năm học 20 12- 2013 ( đến cuối học kì 1) 28 Khả nói Lớp Sĩ...
 • 42
 • 535
 • 0

một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2

một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2
... kết học tập học sinh, có kết xếp loại khả nói giao tiếp học sinh lớp sau: Bảnh thống kê khả nói_ giao tiếp học sinh lớp 2c năm học 20 04 -20 05 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 20 HS 40% Tạm 20 HS ... 100% học sinh nhận xét: thực đầy đủ Học kì II: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 22 học sinh chiếm : 51% Học sinh giỏi: học sinh chiếm: Học sinh tiên tiến: 25 học sinh chiếm: 59% Về đạo đức: 100% học ... bạn bè lớp cởi mở, tự tin nhiều Kết học tập đạo đức lớp sau: Học kì I: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 17 học sinh chiếm: 44% Học sinh giỏi: học sinh chiếm Học sinh tiên tiến: 20 học sinh chiếm:...
 • 17
 • 454
 • 2

Một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

Một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2
... kết học tập học sinh, có kết xếp loại khả nói giao tiếp học sinh lớp sau: Bảnh thống kê khả nói_ giao tiếp học sinh lớp 2c năm học 20 04 -20 05 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 20 HS 40% Tạm 20 HS ... 100% học sinh nhận xét: thực đầy đủ Học kì II: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 22 Học sinh giỏi: học sinh chiếm: Học sinh tiên tiến: 25 học sinh chiếm : 51% học sinh chiếm: 59% Về đạo đức: 100% học ... bạn bè lớp cởi mở, tự tin nhiều Kết học tập đạo đức lớp sau: Học kì I: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 17 học sinh chiếm: 44% Học sinh giỏi: học sinh chiếm Học sinh tiên tiến: 20 học sinh chiếm:...
 • 19
 • 360
 • 1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2.
... việc rèn kỹ nói cho học sinh lớp Môn tiếng Việt tiểu học có vai trò quan trọng việc giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học Nhu cầu học tập học sinh ngày cao, giáo viên phải không ngừng học ... tập học sinh lớp Đánh giá kết học tập học sinh thông qua lời phát biểu học sinh luyện nói tiết học, qua lời nói học sinh với người xung quanh nơi, lúc qua tập thực hành tập Tiếng Việt in Biện pháp ... bạn bè lớp cởi mở, tự tin nhiều Kết học tập đạo đức lớp sau: Học kì I: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 10 học sinh chiếm: 35,7% 21 Học sinh giỏi: Học sinh tiên tiến: học sinh chiếm 25% học sinh...
 • 24
 • 131
 • 2

Rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2

Rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2
... cứu giáo dục Nhằm quan sát dạy giáo viên việc học tập học sinh lớp Đánh giá kết học tập học sinh thông qua lời phát biểu học sinh luyện nói tiết học, qua lời nói học sinh với người xung quanh ... Hiện thực đổi phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính sáng tạo, tích cực học tập học sinh Theo môn Tiếng Việt môn học cần phải tạo điều kiện cho học sinh tự giác luyện tập ... dưỡng nâng cao học sinh giỏi luyện kĩ nói cho đạt đến trình độ chuẩn học sinh học sinh trung bình Sau phân loại học sinh thân chọn lọc câu hỏi, câu gợi mở cho phù hợp với đối tượng học sinh, để em...
 • 10
 • 192
 • 0

skkn một số biện pháp rèn năng đọc trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp hai

skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp hai
... Nhung 11 Năm học: 2015 – 2016 Trang Một số biện pháp rèn đọc phân mơn Tập đọc cho học sinh lớp Hai đọc mẫu lại cho hai học sinh đọc tốt đọc cho lớp nghe Sau đó, tơi cho học sinh luyện đọc cá nhân ... chế học sinh thường mắc phải có biện pháp cụ thể rèn đọc nghe cho học sinh Người thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Năm học: 2015 – 2016 Trang Một số biện pháp rèn đọc phân mơn Tập đọc cho học sinh ... định chọn đề tài: Một số biện pháp rèn đọc phân mơn Tập đọc cho học sinh lớp Hai để nghiên cứu đề xuất số biện pháp hợp lí nhằm nâng cao chất lượng phân mơn Tập đọc lớp hai Mục đích nhiệm...
 • 23
 • 112
 • 0

SKKN Rèn năng trình bày lời giải bài toán cho học sinh lớp 6

SKKN Rèn kĩ năng trình bày lời giải bài toán cho học sinh lớp 6
... bài, phân tích tìm hiểu lời giải học sinh phải trình bày lời giải Song học sinh mắc sai lầm trình trình bày lời giải Trong thực tế giảng dạy thấy việc mắc phải số sai lầm trình bày lời giải học ... luyện cách trình bày lời giải số toán nh sau 2.các hình thức rèn luyện cách trình bày lời giải toán cho học sinh lớp 2.1.Đa giải mẫu Việc đa giải mẫu quan trọng Bớc đầu trình tự học học sinh ciệc ... lời giải toán cho học sinh lớp có kết rõ rệt , thân rút đợc học kinh nghiệm phơng pháp rèn luyện cách trình bày lời giải toán cho học sinh lớp : Trình bày giải mẫu Trình bày giải nhng bớc xếp...
 • 16
 • 146
 • 0

Biện pháp rèn kỹ năng đọc trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp 2

Biện pháp rèn kỹ năng đọc trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp 2
... riêng , việc đọc đúng, hay cho học sinh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Bởi có đọc học sinh học mơn học khác Đề tài "Biện pháp rèn đọc phân mơn tập đọc cho học sinh lớp 2" giúp học sinh pháp âm đúng, ... sai tiếng học sinh có giọng đọc hay 2 Một số giải pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2. 2.1 Giáo viên đọc mẫu diễn cảm: Tôi nhận thấy giáo viên đọc mẫu tốt tập đọc kích thích tính tò mò học sinh, em ... NĂNG ĐỌC TRONG PHÂN MƠN TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP Lệ Thủy, tháng năm 20 14 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC TRONG PHÂN...
 • 17
 • 170
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH LỚP 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH LỚP 3
... viên dạy tiếng Anh nên việc dự rút kinh nghiệm gặp nhiều khó khăn II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Từ nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh thường mắc lỗi luyện kỹ nói môn tiếng Anh Tôi thấy có số giải pháp: ... cho học sinh có kỹ nói tiếng Anh cách thành thạo giáo viên phải có kiến thức nói chuẩn tiếng Anh - Trước lên lớp giáo viên phải có đủ giáo án, đồ dùng cần thiết hỗ trợ cho tiết dạy - Cần theo ... tiếp tiếng Việt nên chuyển sang nói tiếng Anh em thường hay bị mắc lỗi - Do em chưa tập trung vào trình luyện nói giáo viên thực hành theo cặp, nhóm - Do cách phát âm tiếng Anh khác với tiếng...
 • 4
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn rèn kĩ năng làm văn nghị luận xã hội cho học sinh qua việc dạy kiểu bài đọc – hiểu văn bản nghị luận xã hộiskkn rèn kĩ năng đọc qua phân môn tập đọc cho học sinh yếu lớp 3cách dạy tiếng anh cho học sinh lớp 2dạy tiếng minh cho học sinh lớp 2phương pháp dạy tiếng việt cho học sinh lớp 1phần mềm dạy tiếng việt cho học sinh lớp 1dạy tiếng anh cho học sinh lớp 2khóa luận tốt nghi đại học vận dụng trò chơi học tập vào dạy học môn tiếng việt cho học sinh lớp 2 trường tiểu học số ii thị trấn phố ràng bảo yên lào caimột số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện học sinh lớp 2rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2rèn kĩ năng phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 đân tộc môngkhóa luận tốt nghiệp rèn kĩ năng phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc môngkĩ năng đọc tiếng việt của học sinh lớp 2 dân tộc thái huyện thuận châu sơn laren ky nang giai bai toan co loi van cho hoc sinh lop 4rèn chữ viết cho học sinh lớp 2Báo cáo tài chính | Trang web chính thức của Everon EVE BCTCHN Q3.2012Báo cáo tài chính | Trang web chính thức của Everon EVE BCTCHN Q4.2012EVE BCTCHN soat xet 2010EVE BCTCHN quy 3.2010Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 5 TmbctcBáo cáo tài chính | Trang web chính thức của EveronBáo cáo tài chính | Trang web chính thức của EveronQuy định 3599 về xây dựng và phát triển ngànhQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU QD-14Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL1Thuyet minh BCTC qui 4 (HN) (Gui UBCK)Luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano fe và feb bằng phương pháp mô hình hóa (tt)Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông cầu (tt)đồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàuKỹ năng thấu cảm trong tham vấn và công tác xã hội.bể xử lý nước thải UASB - EGSBBài tập đại số sơ cấpChuyên đề phương trình và hệ phương trìnhPhát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh thái bình ttGiáo dục giới tính cho học sinh THCS