QC 02 2008 quy chuẩn về an toàn vật liệu nổ

QC 02 2008 quy chuẩn về an toàn vật liệu nổ

QC 02 2008 quy chuẩn về an toàn vật liệu nổ
... khoảng cách an toàn nổ mìn bảo quản vật liệu nổ công nghiệp………… .91 D.1 Tính khoảng cách an toàn chấn động nổ mìn 91 D.2 Tính khoảng cách an toàn truyền nổ 95 D.3 Khoảng cách an toàn tác ... Phụ kiện nổ: loại kíp nổ, dây nổ, dây cháy chậm, mồi nổ, vật phẩm chứa thuốc nổ có tác dụng tạo kích thích ban đầu làm nổ khối thuốc nổ loại thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ Vật liệu nổ công ... dụng QCVN 02 : 2008/ BCT Sử dụng VLNCN: Là trình làm nổ vật liệu nổ công nghiệp theo quy trình công nghệ xác định Huỷ VLNCN: Là trình phá bỏ làm khả tạo phản ứng nổ vật liệu nổ công nghiệp theo quy...
 • 164
 • 117
 • 0

Quy chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình xây dựng.pdf

Quy chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình xây dựng.pdf
... cách phòng cháy chống cháy nhà công trình E.1 Đối với nhà ở, công trình công cộng nhà phụ trợ sở công nghiệp Khoảng cách phòng cháy chống cháy (PCCC) nhà ở, công trình công cộng nhà phụ trợ sở công ... phòng chống cháy theo thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn hành thẩm duyệt theo quy định; − Thực yêu cầu phòng cháy chữa cháy cho công trình xây dựng, công trình phụ trợ quy định phòng cháy chữa cháy ... xe chữa cháy có kể tới tải trọng cho phép chúng lớp áo đất 5.6 Đường cho xe chữa cháy nhà công trình công nghiệp Theo toàn chiều dài nhà công trình công nghiệp, phải đảm bảo có lối vào cho xe chữa...
 • 85
 • 3,263
 • 4

QCVN 18 2014 BXD quy chuẩn về an toàn trong xây dựng

QCVN 18 2014 BXD quy chuẩn về an toàn trong xây dựng
... 14 /2014/ TT -BXD ngày 05 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng QCVN 18: 2014/ BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG National technical regulation on Safety in Constructions Quy ... .82 QCVN 18: 2014/ BXD Lời nói ñầu QCVN 18: 2014/ BXD Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm ñịnh, Bộ Xây dựng ban hành ... QCVN 07:2012/BLðTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao ñộng ñối với thiết bị nâng QCVN 18: 2014/ BXD 1.4 Giải thích từ ngữ Các từ ngữ Quy chuẩn ñược hiểu sau: 1.4.1 Cơ quan chức có thẩm quy n:...
 • 82
 • 356
 • 0

Quy định về an toàn sinh học nông nghiệp biến đổi gen

Quy định về an toàn sinh học nông nghiệp biến đổi gen
... bao gồm vật biến đổi gen nông nghiệp sinh vật nông nghiệp biến đổi gen phải xác định rõ ràng Sinh vật nông nghiệp biến đổi gen bao gồm thư mục sinh vật nông nghiệp biến đổi gen, xác định đơn vị ... nhận an toàn sinh vật nông nghiệp biến đổi gen, phá hủy nguy hiểm nông nghiệp vật biến đổi gen Hình phạt Điều 43, vi phạm quy định Pháp lệnh này, tham gia Ⅲ cấp IV nông nghiệp sinh vật biến đổi gen ... nghiệm sinh vật nông nghiệp biến đổi gen phải có thiết bị an toàn biện pháp để thích ứng với mức độ an ninh để đảm bảo an toàn nghiên cứu thử nghiệm sinh vật nông nghiệp biến đổi gen, thiết lập nông...
 • 6
 • 289
 • 0

Báo cáo khoa học " CÁC ĐẶC TRƯNG NGUY HIỂM CHÁY CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG - QUY ĐỊNH TRONG MỘT SỐ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH " docx

Báo cáo khoa học
... xét rút sau: - Các đặc trưng nguy hiểm cháy vật liệu hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam nhìn chung thể đầy đủ tính chất mức độ cần thiết cho việc quy định yêu cầu an toàn cháy cho nhà công trình không ... đồng định Vì vậy, việc quy định sử dụng, đưa vào công trình loại vật liệu theo đặc tính nguy hiểm cháy chúng cần phải đảm bảo tính đồng bộ, thống với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn cháy ... dụng cho công trình TÀI LIỆU THAM KHẢO HOÀNG ANH GIANG, Các thử nghiệm đốt vật liệu phận công trình việc áp dụng Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, 2/2007, trang 22 - 26 2 PATRICK VAN...
 • 8
 • 626
 • 3

ẫu Quy định về an toànvệ sinh lao động (Công ty Vân Chung) 532

ẫu Quy định về an toàn và vệ sinh lao động (Công ty Vân Chung) 532
... khai hoạt động mặt An toàn Lao động Vệ sinh Lao động theo thị Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm hoạt động CHƯƠNG III: QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Công nhân viên trang bị bảo hộ lao động dụng ... TTAT-TBNX có quy n giám sát hoạt động công nhân viên Công ty mặt An toàn Lao động Vệ sinh Lao động Huấn luyện cho công nhân viênvà thực nội dung khác An toàn Vệ sinh Lao động Ban TTAT-TBNX có trách nhiệm ... làm giảm hiệu thiết bị An toàn Lao động có Công ty 15 Công nhân viên phải thực theo dẫn bảng cấm, bảng hướng dẫn An toàn nơi sản xuất CHƯƠNG IV: QUI ĐỊNH VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG Trong làm việc, công...
 • 8
 • 1,018
 • 12

Tài liệu Quy định về an toàn về vệ sinh lao động pptx

Tài liệu Quy định về an toàn về vệ sinh lao động pptx
... Các An toàn viên Công ty có trách nhiệm triển khai hoạt động mặt An toàn Lao động Vệ sinh Lao động theo thị Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm hoạt động CHƯƠNG III: QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ... ty thành lập Ban Trật tự vệ sinh, An toàn Lao động Quản lý thiết bị nhà xưởng 2 Ban TTAT-TBNX có quy n giám sát hoạt động công nhân viên Công ty mặt An toàn Lao động Vệ sinh Lao động Huấn luyện ... khác An toàn Vệ sinh Lao động Ban TTAT-TBNX có trách nhiệm lập dự thảo bổ sung, sửa đổi Nội qui An toàn Vệ sinh Lo động trình Tổng Giám Đốc phê duyệt trường hợp: - Công ty có thay đổi hoạt động...
 • 7
 • 462
 • 1

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM
... số an toàn vốn toàn hệ thống NHTM đạt mức 8% (theo Quy t định 457/2005/NHNN) 9% (theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN) Tuy nhiên, quy định Ủy ban Basel an toàn vốn tối thiểu an toàn hệ thống NHTM vốn ... Pakistan Philippines CAR 11,85% 11,13% 28,58% 11,8% 13,6% 17,6% 16,4% 13,6% 16,7% Khi đánh giá mối quan hệ với NHTM khu vực, mức độ an toàn vốn NHTM Việt Nam mức thấp CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG ... CÁC THÔNG TƯ CỦA NHNN QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN ĐỐI VỚI NHTM TẠI VIỆT NAM Sơ lược hệ thống tài Việt Nam trước Thông tư 13 ban hành • Ban đầu, hệ thống tài nước dường tự hóa hoàn toàn Tuy nhiên,...
 • 37
 • 710
 • 3

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
... quan hệ thống Ngân hàng Việt Nam Tổng quan hệ thống Ngân hàng Việt Nam Quy định an toàn vốn Hiệp ước Basel NHNN Việt Nam Quy định an toàn vốn Hiệp ước Basel NHNN Việt Nam Đánh giá mức độ đáp ứng ... ứng quy định an toàn vốn NHTM Đánh giá mức độ đáp ứng quy định an toàn vốn NHTM Việt Nam Việt Nam Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực an toàn vốn VN Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực an ... quan hệ thống ngân hàng VN Các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định thực chất không bảo đảm Tổng quan hệ thống ngân hàng VN Lợi nhuận có xu hướng giảm Quy định an toàn vốn BASEL Quy định an toàn...
 • 23
 • 235
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐNCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐNCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
... CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ  ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU (CAR) CỦA CÁC  NHTM  VIỆT NAM Thực trạng mức độ đáp ứng quy định CAR NHTM Việt Nam sở đối chiếu với chuẩn mực Việt Nam Xét  trên  ... kiện quốc gia: mức từ 0% - 2,5% CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH VỀ CHỈ SỐ AN TOÀN VỐN TẠI VIỆT NAM VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG SO VỚI QUY ĐỊNH TRONG BASEL THEO TỪNG THỜI KỲ QUY ĐỊNH NĂM 1990 → Do quy định sở hữu không ... không áp dụng Theo chuẩn mực Việt Nam: Hầu hết Ngân hàng thương mại cổ phần đạt hệ số an toàn vốn (CAR) 8% Theo Basel: Ngân hàng thương mại Việt Nam đạt tỷ lệ an toàn vốn mức 8% → VÌ: Theo Basel mẫu...
 • 39
 • 356
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
... ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM Quy vốn tự có tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ an toàn hoạt động ngân hàng Hệ số CAR cho biết mức độ rủi ro mà ngân hàng phép mạo ... TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam bao gồm Ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng sách xã hội, 35 Ngân hàng thương mại cổ phần, ... CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM 26 Giai đoạn áp dụng định 297/1999/QĐ-NHNN5 quy định tỉ lệ đảm bảo an toàn hoạt động NHTM ...
 • 50
 • 363
 • 3

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
... 30/04/2012 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ QUY ĐỊNH AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM Đánh giá khả đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ QUY ĐỊNH AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT ... tranh Vốn Chi phối toàn hoạt động ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ QUY ĐỊNH AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM Quy vốn điều lệ tổng tài sản ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ QUY ĐỊNH AN TOÀN VỐN CỦA CÁC ... • Đánh giá mức độ đáp ứng quy định an toàn vốn NHTM Việt Nam • Tổng quan tình hình phát triển hệ thống ngân hàng việt nam TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY Đánh...
 • 17
 • 237
 • 0

Đánh giá việc thực thi các quy định về an toàn thực phẩm và khả năng lây nhiễm chéo trong quá trính xử lý nghiên liệu hải sản tại các cảng cá ở Nha Trang

Đánh giá việc thực thi các quy định về an toàn thực phẩm và khả năng lây nhiễm chéo trong quá trính xử lý nghiên liệu hải sản tại các cảng cá ở Nha Trang
... quản sản phẩm chiên trì độ giòn sản phẩm nhƣ snack… 1.3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến sản phẩm trình bảo quản 1.3.3.1 Không khí Thời gian bảo quản sản phẩm đƣợc đánh giá thông qua: tiêu cảm quan, ... cho sản phẩm thủy sản nhƣ mực, tôm….mà áp dụng cho sản phẩm rau nhƣ mít, khoai lang, chuối, khoai tây… 1.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng trình chiên 1.2.2.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm ... gian bảo quản cần giảm lƣợng dầu có sản phẩm 1.3.4 Các biến đổi sản phẩm trình bảo quản Các biến đổi mặt cảm quan: trình bảo quản sản phẩm có biến đổi màu, mùi, vị, trạng thái Màu: màu sản phẩm...
 • 107
 • 231
 • 0

Đánh giá việc thực thi các quy định về an toàn thực phẩm và khả năng lây nhiễm chéo trong quá trính xử lý nghiên liệu hải sản tại các chợ ở Nha Trang

Đánh giá việc thực thi các quy định về an toàn thực phẩm và khả năng lây nhiễm chéo trong quá trính xử lý nghiên liệu hải sản tại các chợ ở Nha Trang
... dung nghiên cứu Nghiên cứu thực với ba nội dung chính: - Đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm chợ bán hải sản Nha Trang - Đánh giá việc thực thi quy định an toàn thực phẩm khả lây nhiễm chéo ... trình xử nguyên liệu hải sản người buôn bán hải sản chợ Nha Trang Nội dung đề tài bao gồm: + Đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm chợ bán hải sản Nha Trang + Đánh giá việc thực thi quy ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM *‫*ﻐﻏ*ﻐﻏ*ﻏﻐ‬ ĐẶNG THỊ THỦY ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM CHÉO TRONG QUÁ...
 • 120
 • 235
 • 0

Đánh giá việc thực thi các quy trình về an toàn thực phẩm và khả năng lây nhiễm chéo trong quá trình xử lý nguyên liệu hải sản tại các cơ sở mua bán hải sản ở Nha Trang

Đánh giá việc thực thi các quy trình về an toàn thực phẩm và khả năng lây nhiễm chéo trong quá trình xử lý nguyên liệu hải sản tại các cơ sở mua bán hải sản ở Nha Trang
... mua bán hải sản Nha Trang ” Đề tài thực với nội dung nghiên cứu cụ thể sau: Đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm sở mua bán hải sản Nha Trang Đánh giá việc thực thi quy định an toàn thực ... thực phẩm khả lây nhiễm chéo trình xử nguyên liệu hải sản sở mua bán hải sản Nha Trang phương pháp phân tích ghi chép Xây dựng chương trình SSOP cho sở mua bán hải sản điển hình Nha Trang 2 ... hải sản nhiệm vụ người kinh doanh người tiêu dùng Nha Trang 1.2 Tổng quan sở mua bán hải sản nha trang 1.2.1 Tình hình hoạt động sở mua bán hải sản Nha Trang Hoạt động kinh doanh sở mua bán hải...
 • 139
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệpquy định về quản lý vật liệu nổkỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệpan toàn vật liệu nổquy định về vận chuyển vật liệu nổquy định về kho chứa vật liệu nổ công nghiệpquy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệpchuẩn bị tiềm lực tài chính để sẵn sàng áp dụng các quy điịnh về an toàn vốn mới theo quy chuẩn basel iiiquy định về an toàn máyquy định về an toàn thực phẩmquy định về an toàn lao độngquy định về an toàn tín dụngquy định về an toàn hàng hảiquy định về an toàn truyền máuquy định về an toàn phòng chống cháy nổBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 13. Phản ứng hoá họcTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồingọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsNeoweb Cellular Confinement Systemchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014thực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanKE HOACH NGHIEN CUUPPCT KHTN6 2017 2018IZOME hóa trong hóa dầu