ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

23 275 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 15:33

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM1. Võ Thị Như K0940405832. Lê Thị Quy K0940405933. Nguyễn Thị Tươi K0940406331. Võ Thị Như K0940405832. Lê Thị Quy K0940405933. Nguyễn Thị Tươi K094040633K09404ANHÓM 1K09404ANHÓM 1NỘI DUNG TRÌNH BÀY112233Tổng quan về hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nayTổng quan về hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nayQuy định về an toàn vốn của Hiệp ước Basel và của NHNN Việt NamQuy định về an toàn vốn của Hiệp ước Basel và của NHNN Việt NamĐánh giá mức độ đáp ứng về quy định an toàn vốn của các NHTM tại Việt NamĐánh giá mức độ đáp ứng về quy định an toàn vốn của các NHTM tại Việt Nam44Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện an toàn vốn tại VNMột số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện an toàn vốn tại VNTổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay51355045Ngân hàng thương mại Nhà nướcNgân hàng thương mại Nhà nướcNgân hàng Chính sách xã hộiNgân hàng Chính sách xã hộiNgân hàng thương mại Cổ phầnNgân hàng thương mại Cổ phầnChi nhánh Ngân hàng nước ngoàiChi nhánh Ngân hàng nước ngoàiNgân hàng liên doanhNgân hàng liên doanhNgân hàng 100% vốn nước ngoàiNgân hàng 100% vốn nước ngoàiTổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nayHệ thống Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay (bối cảnh tái cơ cấu kinh tế)Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nayNền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào khu vực ngân hàngTổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nayTổng tài sản tăng nhanh nhưng không đồng đều và chứ đựng yếu tố “tăng ảo” Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nayCơ cấu tài sản và nguồn vốn của hệ thống diễn biến theo chiều hướng xấu điTổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nayTốc độ tăng trưởng tín dụng giảmTổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nayVốn điều lệ toàn hệ thống đã tăng nhanhTổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nayChất lượng tài sản suy giảm nhanh nhưng mức trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) đạt thấp[...]...Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay Các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định thực chất không bảo đảm Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay Lợi nhuận có xu hướng giảm Quy định về an toàn vốn BASEL Quy định về an toàn vốn THÔNG TƯ 13 MỨC ĐỘ ĐÁP Ứng quy định về an toàn vốn Giai đoạn áp dụng quy t định 297/1999/QĐ-NHNN5 STT Tên ngân hàng CAR 1 Vietcombank 7.32% 2 Vietinbank 5.35% 3... Agribank 4.79% 5 MHB 8.48% MỨC ĐỘ ĐÁP Ứng quy định về an toàn vốn Giai đoạn thực hiện quy t định 457/2005/QĐ-NHNN  Vốn tự có của các ngân hàng thương mại đã gia tăng nhanh  Việc tách bạch giữa hoạt động NHTM và NHĐT vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức  Tín dụng tại các NHTM đã tăng đột biến MỨC ĐỘ ĐÁP Ứng quy định về an toàn vốn Giai đoạn thực hiện đảm bảo an toàn vốn tối thiểu theo tinh thần của. .. tư 13  Các giải pháp tăng trưởng vốn bền vững cho các NHTM Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện an toàn vốn tại VN Hoàn thiện thông tư 13 Thay đổi trong cách tính hệ số an toàn vốn Thay đổi trong cách tính hệ số an toàn vốn Xây dựng việc tính mức độ đủ vốn căn cứ vào quy mô và phạm vi hoạt động của các NHTM Xây dựng việc tính mức độ đủ vốn căn cứ vào quy mô và phạm vi hoạt động của các NHTM... 13/2010/TT-NHNN Tỉ lệ an toàn vốn toàn ngành Ngân hàng năm 2010-2012 Năm 2010 Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) Năm 2011 Tháng 10 năm 2012 11.02% 14.15% 13.7% MỨC ĐỘ ĐÁP Ứng quy định về an toàn vốn Tổng tài sản 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 C AR 0.3 0.25 0.2 201 0 0.15 0.1 0.05 VCB ACB Dai A 0 VCB ACB Dai A Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện an toàn vốn tại VN  Hoàn thiện... sử dụng vốn hợp lý Tăng vốn đi kèm với sử dụng vốn hợp lý Chuẩn bị tiềm lực tài chiính sẵn sàng cho việc áp dụng các quy định về an toàn vốn theo Basel Chuẩn bị tiềm lực tài chiính sẵn sàng cho việc áp dụng các quy định về an toàn vốn theo Basel III III MỨC ĐỘ ĐÁP Ứng quy định về an toàn vốn KẾT LUẬN ... NHTM Khắc phục những bất cập về hệ số rủi ro của các tài sản có Khắc phục những bất cập về hệ số rủi ro của các tài sản có Bổ sung quy định về giới hạn đòn bẩy Bổ sung quy định về giới hạn đòn bẩy Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện an toàn vốn tại VN Các giải pháp tăng vốn bền vững cho các NHTM Tăng vốn đi kèm với sử dụng vốn hợp lý Tăng vốn đi kèm với sử dụng vốn hợp lý Chuẩn bị tiềm lực . tư 13 /2 010 /TT-NHNNNăm 2 010 Năm 2 011 Tháng 10 năm 2 012 Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) 11 .02% 14 .15 % 13 .7%Tỉ lệ an toàn vốn toàn ngành Ngân hàng năm 2 010 -2 012 MỨC. Lê Thị Quy K0940405933. Nguyễn Thị Tươi K094040633 K09404A NHÓM 1 K09404A NHÓM 1 NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1 12233Tổng quan về hệ thống Ngân hàng Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay