PHÂN TÍCH HÓA THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỤNG CỤ

PHÂN TÍCH HÓA THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỤNG CỤ

PHÂN TÍCH HÓA THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỤNG CỤ
... PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỤNG CỤ HAY PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆN ĐẠI -Phương pháp phân tích quang phổ ( Spectroscopic methods) : 1/ Phương pháp đo mầu : UV/VIS spectrophotometry ... đònh phương khác : Phương pháp phổ phát xạ : 10-5 – 10-4 Phương pháp đo mầu, so mầu : 4.10-7 – 10-5 Quanh phổ lửa : 10-6 – 10-5 Phân tích huỳnh quang: 10-6 – 10-5 Cực phổ : 10-8 – 10-6 Phân tích ... năm 1795 Phương pháp đo mầu sử dụng phản ứng hóa học chất cần xác đònh chuyển thành hợp chất có mầu Đo hấp thụ ánh sáng dung dòch mầu (phân tích đo mầu) so sánh cường độ mầøu chất phân tích với...
 • 29
 • 300
 • 0

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang
... triển ứng dụng phương pháp với đối tượng nghiên cứu thực phẩm nước ngầm chọn đề tài: Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) mẫu nước ngầm thực phẩm phương pháp động học xúc tác trắc quang CHƯƠNG ... chuyển Selen dạng 5-nitropiazoSeol (đồng phân 80 Se 82Se) 1.3 Phương pháp động học xúc tác trắc quang xác định Selen 1.3.1 Nguyên tắc phương pháp sở phương pháp trắc quang dựa vào phản ứng ... phương pháp sử dụng để phân tích xúc tác phương pháp vi phân phương pháp tích phân, kết hợp với ba cách xây dựng đường chuẩn: phương pháp thời gian ấn định, phương pháp nồng độ ấn định phương pháp...
 • 70
 • 473
 • 4

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang’

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang’
... triển ứng dụng phương pháp với đối tượng nghiên cứu thực phẩm nước ngầm chọn đề tài: Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) mẫu nước ngầm thực phẩm phương pháp động học xúc tác trắc quang’ CHƯƠNG ... phương pháp sử dụng để phân tích xúc tác phương pháp vi phân phương pháp tích phân, kết hợp với ba cách xây dựng đường chuẩn: phương pháp thời gian ấn định, phương pháp nồng độ ấn định phương pháp ... chuyển Selen dạng 5-nitropiazoSeol (đồng phân 80 Se 82Se) 1.3 Phương pháp động học xúc tác trắc quang xác định Selen 1.3.1 Nguyên tắc phương pháp sở phương pháp trắc quang dựa vào phản ứng...
 • 69
 • 376
 • 0

Phân tích dạng Se (IV) ,Se ( VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học - xúc tác trắc quang

Phân tích dạng Se (IV) ,Se ( VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học - xúc tác trắc quang
... 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 1M Bình 4: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 2M Bình 5: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 3M Bình 6: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 4M 50 Bình 7: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) ... oxi hóa lên Se( IV), đồng thời Se( VI) bị khử Se( IV), tổng lượng Selen, Se( VI), Se( IV) Selen hữu xác định phương pháp quang phổ xúc tác phương pháp vi phân Khoảng tuyến tính phương pháp 0,14 – ... khác Selen Vì vậy, để đóng góp việc phát triển ứng dụng phương pháp với đối tượng nghiên cứu thực phẩm nước ngầm chọn đề tài: Phân tích dạng Se( IV), Se( VI) mẫu nước ngầm thực phẩm phương pháp...
 • 69
 • 242
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng zn2+, cd2+, pb2+, cu2+ trong thực phẩm bằng phương pháp vôn ampe hòa tan anot xung vi phân luận văn thạc sỹ hóa học

Luận văn nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng zn2+, cd2+, pb2+, cu2+ trong thực phẩm bằng phương pháp vôn ampe hòa tan anot xung vi phân luận văn thạc sỹ hóa học
... Nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu thực phẩm phương pháp VônAmpe hòa tan anot xung vi phân Với đề tài đề nhiệm vụ: -Tìm điều kiện tối ưu để định lượng đồng thời ... đường Vôn Ampe hòa tan 53 Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ .53 3.6 Định lượng Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu thực phẩm 3.6.1 Định lượng Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu hến Hình 3.11: Kết định lượng ... 52 Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ .53 3.6 Định lượng Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu thực phẩm 3.6.1 Định lượng Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu hến Hình 3.11: Kết định lượng Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu...
 • 74
 • 559
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuẩn phân tích hoocmon clenbuterol trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khối phổ (gc-ms)

Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuẩn phân tích hoocmon clenbuterol trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khối phổ (gc-ms)
... VSAT thực phẩm , tiến hành đề tài : Nghiên cứu xây dựng phơng pháp chuẩn phân tích hocmon Clenbuterol thực phẩm phơng pháp sắc khí khối phổ (GC/MS) Mục tiêu đề tài : Xây dựng qui trình chuẩn ... Phần II : Thực nghiệm 2.1 Phơng pháp nghiên cứu 2.1.1 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu phân tích 1.Nguyên tắc chung Tuỳ đối tợng phân tích, mục đích phân tích, phơng pháp phân tích mà qui trình phân tích có ... khẳng định kết phơng pháp sắc khí khối phổ (GC/MS- gas chromatography- mass spectrometry) Việc nghiên cứu ứng dụng phơng pháp sắc khí khối phổ (GC/MS) để phân tích định lợng Clenbuterol đợc...
 • 46
 • 885
 • 1

Xác định các loại có độc tính trong thực phẩm bằng phương pháp phân tích hiện đại

Xác định các loại có độc tính trong thực phẩm bằng phương pháp phân tích hiện đại
... NGHIÊN c ứ u KH-CN Tên dề tài: XÁC ĐỊNH CÁC KIM LOẠI CĨ ĐỘC TÍNH TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆN ĐẠI Mã số: QT 05-20 Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN ... XÁC ĐỊNH MỘT SỐ KIM LOẠI Đ ộ c HẠI TRONG THỤC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI I Mở đầu Ngày nay, với phát triển mặt xã hội nhu cầu vệ sinh an tồn ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cao Vì việc xác định ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN ^l* ị f#t»1» *Ị» t ka>*** f 1i »y» *Ị» «Y »ị» »p «ị» » TÊN ĐỂ TÀI: XÁC ĐỊNH CÁC KIM LOẠI CĨ ĐỘC TÍNH • • • TRONG THỰC PHẨM phư...
 • 31
 • 193
 • 0

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
... dạng PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ CÁC ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ  Phân tích đồng thời lúc  Độ phân giải cao  Độ nhạy cao (ppm-ppb)  Thể tích tiêm mẫu nhỏ (1-100uL) CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ   Các phương ... tên cho phương pháp phương pháp sắc ( nghóa ghi mầu) 1931 sau Vinterstin Lederer dùng phương pháp tách caroten thành α ß caroten nhận thấy gía trò phương pháp bắt đầu phương pháp sác phát ... ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LỌAI CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ   Sắc qúa trình tách liên tục vi phân hỗn hợp chất phân bố không đồng chúng pha tónh pha động cho pha động xuyên qua pha tónh Sắc qúa trình...
 • 124
 • 434
 • 0

Luận văn nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị làm khô thực phẩm bằng phương pháp sấy thăng hoa

Luận văn nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị làm khô thực phẩm bằng phương pháp sấy thăng hoa
... Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý thuyết trình sấy thăng hoa - Thiết kế chế tạo mô hình thiết bị sấy thăng hoa thí nghiệm - Nghiên cứu quan hệ trao đổi nhiệt ẩm thiết bị sấy thăng hoa thí ... sấy thăng hoa 12 1.3 Tình hình ứng dụng sấy thăng hoa nớc 14 1.3.1 Hệ thống thiết bị sấy thăng hoa gián đoạn 15 1.3.2 Hệ thống thiết bị sấy thăng hoa liên tục 15 1.4 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu ... hình thực tế sản xuất, đợc hớng dẫn thầy giáo TS Trần Nh Khuyên thầy cô giáo khoa Cơ Điện tiến hành thực đề tài Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị làm khô thực phẩm phơng pháp sấy thăng hoa...
 • 92
 • 478
 • 0

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... Viện Dinh D ng Trung tâm kiểm nghiệm vsATTP ***************** Báo cáo kết nghiên cứu Chuẩn hóa phơng pháp xác định hàm lợng vitamin D (D2 D3 ) thực phẩm phơng pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) Chủ ... (trong vitamin D2 D3 ) đợc chiết ete d u hoả Vitamin D2 D3 đợc xác định cách làm d ch chiết bơm vào cột sắc phát detector DAD bớc sóng 265nm Phạm vi áp d ng Quy trình áp d ng cho loại thực ... nói thực nội dung sau đây: - Khảo sát điều kiện chạy dung d ch chuẩn vitamin D2 vitamin D3 - Xác định giới hạn phát (LOD) - Xác định giới hạn định lợng (LOQ) - Xác định khoảng tuyến tính - Xác định...
 • 59
 • 1,332
 • 8

Xác định hàm lượng Asen trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật Hidrua hóa (HVG AAS) và xác nhận lại bằng ICP MS

Xác định hàm lượng Asen trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật Hidrua hóa (HVG AAS) và xác nhận lại bằng ICP MS
... tiến hành thực đề tài: Xác định hàm lượng asen thực phẩm phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng thuật hidrua hóa (HVG- AAS) xác nhận lại ICP- MS Mục tiêu yêu cầu đạt đƣợc đề tài là: ... định asen thức ăn vật nuôi [20] 1.7 PHƯƠNG PHÁP HVG –AAS, ICP- MS, PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KẾT QUẢ 1.7.1 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng thuật hidrua hóa (HVG- AAS) ... –AAS, ICP- MS, PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ MẪU VÀ PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ KẾT QUẢ 19 1.7.1 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng thuật hidrua hóa (HVG- AAS) 19 1.7.2 Phƣơng pháp phổ...
 • 94
 • 1,067
 • 3

phân tích các dạng antimon bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sau hidrua hóa ( hg-aas) kết hợp với chemometrics

phân tích các dạng antimon bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sau hidrua hóa ( hg-aas) kết hợp với chemometrics
... - Vũ Thị Thảo PHÂN TÍCH CÁC DẠNG ANTIMON BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SAU KHI HIDRUA HÓA (HG-AAS) KẾT HỢP VỚI CHEMOMETRICS Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN ... đặt phân tích dạng antimon bao gồm Sb(III) vô cơ, Sb(V) vô dạng hữu phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử sau hidrua hóa (HG-AAS) kết hợp với Chemometrics nhƣng điều kiện thực tế, tiến hành phân tích ... antimon phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử sau hidrua hóa (HG-AAS) kết hợp với chemometrics -2- Luận văn thạc sĩ Vũ Thị Thảo Tổng quan CHƢƠNG - TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ ANTIMON VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA...
 • 92
 • 776
 • 1

Công thức phần tử, thuật toán và chương trình số trong phân tích dầm đàn-dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Công thức phần tử, thuật toán và chương trình số trong phân tích dầm đàn-dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... II : Ph-ơng pháp phần tử hữu hạn cho dầm đàn-dẻo 2.1 Mở đầu 20 2.2 Ph-ơng pháp phần tử hữu hạn 20 2.3 Phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến 25 2.4 Thuật toán số phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến ... nội Viện khoa học công nghệ việt nam Tr-ờng đại học công nghệ Viện học Nguyễn văn luật Công thức phần tử, thuật toán ch-ơng trình số phân tích dầm đàn-dẻo ph-ơng pháp phần tử hữu hạn Ngành : Cơ ... học Quy trình tính toán ví dụ số 3.1 Quy trình tính toán Dựa thuật toán trình bày Mục 2.4 công thức phần tử hữu hạn xây dựng Mục 2.5, trình tự tính toán cho khung dầm đàn-dẻo ph-ơng pháp PTHH...
 • 77
 • 357
 • 2

Xác định Vitamin B1 trong thực phẩm bằng phương pháp huỳnh quang phân tử

Xác định Vitamin B1 trong thực phẩm bằng phương pháp huỳnh quang phân tử
... trạng thái sinh lý thể,… Quy trình xác định Vitamin B1 sữa phương pháp huỳnh quang 2.1 Nguyên tắc xác định: Chiết Vitamin B1 dung dịch HCl bếp cách thủy, sau Vitamin B1 bị oxy hóa Kaliferricyanur ... có huỳnh quang xanh da trời Chiết Thyocrom isobutanol sau đo huỳnh quang bước sóng kích thích 365nm bước sóng phát huỳnh quang 425nm 2.2 Phạm vi áp dụng : Phương pháp áp dụng cho xác định Vitamin ... NỘI DUNG TRÌNH BÀY Tìm hiểu Vitamin B1 Quy trình xác định Vitamin B1 1.Tìm hiểu Vitamin B1 vitamin B1( thiamine) 2-[3-[(4-amino-2-methyl- pyrimidin-5-yl)methyl]-...
 • 14
 • 1,207
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 3 bài toán cực trị hiện tượng cộng hưởngchuyên đề 3 kỹ năng xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu vấn đềchuyên đề kinh tế nghiên cứu hành vi tiêu dùng mì hảo hảođề 3 hoạt động của công ty cổ phần hà linh chuyên cho thuê xe ô tôchuyên đề 3 phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựngchuyên đề 3 di cư đói nghèo và phát triểnchuyên đề 3 phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trìnhnội dung chuyên đề 3chuyên đề 6 pp giải dạng toán kim loại tác dụng với phi kim axitchuyên đề 7 pp giải dạng toán kl tác dụng với muối hỗn hợp muối axitchuyên đề dạng lượng giác của số phứcchuyên đề địa lý dân cưđề thi dạng đúng của từchuyên đề 3 phân tích nlsxchuyên đề luật xây dựng lưới điệnPhác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn2 Phiếu xác nhận tham dự(3)08BLK phieu gui kem ban cam ketNASAL ALVEOLAR MOLDINGRecommedations for Management of Neonatal Purpura Fulminans | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnPOSTOPERATIVE CONGENITAL ESOPHAGEAL ATRESIA COMPLICATIONSMedical management of vascular anomalies | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTYPE 2 DIABETES IN THE CHILD AND ADOLESCENT31 10 K DV 2 Plastic Bags for Prevention of Hypothermia in preterm LBW infantsQui trình truyền máu | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnVitamin D for the management of asthmaSucrose for analgesia in newborn infants undergoing painfulhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anZ2M5ZWJ0NHVQMjQhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anUWJPTDJIR29MUFkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anRE45YjdobXJ1SDAIVIG in ADEM treatment(1)ENTERAL NUTRION IN PRETERM NEONATESPREVENTION OF POST OPERATIVE VOMITINGCS BN có KTTW 30 11 2016https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anNzRnSGV1elJwREU