Bài 48 (sbt 134)ôn tập chương ii ( hình học )

Ly thuyet va bai tap chuong II hinh học

Ly thuyet va bai tap chuong II hinh học
... c2 = a2 + b2 – 2ab.cosC Hệ cosA = II Đònh lý sin tam giác : ma C B b2 + c2 - a2 2bc cosB = c2 + a2 - b 2ca cosC = a2 + b - c2 2ab a b c = = = 2R sinA sinB sinC III Đònh lý đường trung tuyến : a2 ... tùy ý từ đến 180o r r r r  Nếu ( a , b ) = 90o, ta nói hai vectơ vuông góc Ký hiệu : ( a ⊥ b ) II. Tích vô hướng hai vectơ Đònh nghóa r r r r Tích vô hướng hai vectơ a b số, ký hiệu : a b , đònh...
 • 9
 • 613
 • 4

Bài tập Chương II hình học 11 nâng cao

Bài tập Chương II hình học 11 nâng cao
... với mp(BCD) Bài 10 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ điểm M nằm B, C Hãy xác định thiết diện hình hộp cắt mp chứa điểm M song song với mp(BC’D) Bài 11 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’có mặt bên hình vuông ... hai đường thẳng AC, DM Chứng minh IJ// (SBD) Bài Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ trung điểm P AB Chứng minh AC’ //(PB’C) Bài Cho hình chop S.ABCD đáy hình thang (AB//CD, AB > CD) Gọi M điểmở C D mặt ... mp(ABCD) Bài Cho chóp S.ABC Gọi I, J, K trọng tâm tam giác SAB, SBC, SCA Chứng minh mp(IJK) // mp(ABC) Tìm tập hợp điểm M nằm hình chóp S.ABC kể mặt chứa hình chóp cho KM/song song với mp(ABC) Bài...
 • 5
 • 942
 • 12

Ôn tập chương II - Hình học 7

Ôn tập chương II - Hình học 7
... cân 7. Tam giác ABC có AB > AC Từ trung điểm M BC vẽ đờng thẳng vuông góc với tia phân giác góc A, cắt tia phân giác H, cắt AB, AC lần lợt E F Chứng minh : c) a b BE = CF AE = AB + AC ; BE = AB - ... Góc ACB Góc B 2 Và bạn không giải đợc xem phần hớng dẫn dới : ( Lu ý : Đây định hớng để bạn giải đợc toán nên bạn xem xong tự trình bày cách đầy đủ nhớ làm hình phải vẽ hình ! ) 1.Ta có trờng hợp ... góc nhọn) EB = EC, tam giác EBC vuông cân góc ABC = 45 độ * Trờng hợp : Góc B tù Tơng tự : Ta đợc góc B = 135 độ 2.Ta có hình vẽ sau : y B C x Giả sử xOy góc vuông cho trớc Trên tia Ox lấy điểm...
 • 4
 • 2,543
 • 18

ÔN TẬP CHƯƠNG II ( HÌNH HỌC – T3 ) potx

ÔN TẬP CHƯƠNG II ( HÌNH HỌC – T3 ) potx
... nên ta có : ·  900 ACD  HDHT: +) Tiếp tục ôn tập định nghĩa tính chất hàm số bậc nhất, cách vẽ đồ thị hàm số bậc y  ax  b +) Ôn tập quan hệ vuông góc đường kính với dây đường tròn liên...
 • 2
 • 296
 • 0

ÔN TẬP VỀ BIẾN ĐỔI CĂN THỨC BẬC HAI ÔN TẬP CHƯƠNG II ( HÌNH HỌC) doc

ÔN TẬP VỀ BIẾN ĐỔI CĂN THỨC BẬC HAI ÔN TẬP CHƯƠNG II ( HÌNH HỌC) doc
... ÔN TẬP VỀ BIẾN ĐỔI CĂN THỨC BẬC HAI Bài 1: Cho biểu thức  N = 1    a  a  a  a  .1   với a  a  a 1  a 1 ... a = - 2004  -a = - 2004 –  -a = - 2005  a = 2005 Vậy với a = 2005 N = - 2004 Bài 2: Cho biểu thức: P = a) Rút gọn P a 3 a 1 a    4a a 2 a 2 với a  a  b) Tìm giá trị P với a = Giải: ...  a 2  Vậy P = a 2  =  a 2   a 2  a 2   a 2  = a 2 a 2 b) Thay a = vào biểu thức P = ta P = a 2 4 = =  3 ...
 • 3
 • 397
 • 1

ÔN TẬP CHƯƠNG II ( HÌNH HỌC – T3 ) ppt

ÔN TẬP CHƯƠNG II ( HÌNH HỌC – T3 ) ppt
... điểm cố định M (x0; y 0) với giá trị m  y0 = (m - 1). x0 - m - (với  m)  y0 = m.x0 - x0 - 2m (với  m)  ( m.x0 -2m) - ( x0 + - y0 ) = (với  m)  m.(x0 - 2) - ( x0 + - y0 ) =  x0     ... hàng b) Vì điểm C, B, D thẳng hàng (cmt) Mà ·  900 ( cmt)  AB  BC  AB  CD (1 ) ABC Mặt khác đường tròn (O; R) và(O’, r) cắt A B  OO’ đường trung trực đoạn AB  AB  OO ' (2 ) Từ (1 ) (2 )  OO’ ... qua điểm A (3 ; 5) Ta có : = (m - 1). 3 - m -  3m - 2m - =  m = 11 Vậy với m = 11 đồ thị hàm số y = (m - 1). x - m - qua điểm A (3 ; 5) c) Giả sử đồ thị hàm số y = (m - 1). x - m - luôn qua điểm...
 • 6
 • 283
 • 0

ÔN TẬP CHƯƠNG II ( HÌNH HỌC – T2 ) docx

ÔN TẬP CHƯƠNG II ( HÌNH HỌC – T2 ) docx
... (O; R), AD =2R, vẽ (D; R) (O; R) I (D; R)  B , C KL: a) OBDC hình gì? · · · b) Tính số đo góc CBD , CBO , OBA c) ABC tam giác Giải: a) Đối với đường tròn tâm O ta có: OB = OC = OD = R (O) (1 ) ... có: OB = OC = OD = R (O) (1 ) Đối với đường tròn tâm D ta có: DB = DC = DO = R (D) (2 ) Từ (1 ) (2 )  OB = OC = OD= DB = DC  OBDC hình thoi ( tứ giác có cạnh nhau) b) Xét OBD Có OD = OB = BD  ... ABC tam giác ABC ACB ( pcm)  HDHT: +) Tiếp tục ôn tập định nghĩa tính chất hàm số bậc +) Ôn tập đường tròn ( định nghĩa tính chất đối xứng đường tròn) ...
 • 3
 • 233
 • 2

PHẦN II:ÔN TẬP CHƯƠNG II (HÌNH HỌC - T1) pot

PHẦN II:ÔN TẬP CHƯƠNG II (HÌNH HỌC - T1) pot
... A; B; E; D nằm đường tròn tâm O2 bán kính AB  HDHT: +) Tiếp tục ôn tập thức bậc hai; phép biến đổi thức bậc hai +) Ôn tập đường tròn (định nghĩa tính chất đối xứng đường tròn) ... đường tròn  AC   O;    · · ·  · ABC  BCD  CDA  DAB  900  Tứ giác ABCD hình chữ nhật Bài tập 2: Cho ABC có góc nhọn Các đường cao AD; BE; CK cắt H CMR: a) điểm B; C; E; K nằm đường tròn ... ABM có MK  AB; AK = KB  ABM cân M  AM = MB = 1 BC mà MB = MC = BC  AM = MB = MC = 2 BC 2 Bài tập 2: µ µ Tứ giác ABCD có B = D  900 a) Chứng minh điểm A, B, C, D nằm đường tròn b) So sánh...
 • 4
 • 278
 • 2

ÔN TẬP CHƯƠNG II HÌNH HỌC 9 pps

ÔN TẬP CHƯƠNG II HÌNH HỌC 9 pps
... đươừng kính (O)  H  O Vậy EF lớn AD  H  O HĐ Hướng dẫn : - Ôn tập lý thuyết chương II , nắm cách có hệ thống - Hoàn thành tập ôn tập SGK 84,85,86 SBT ... thức lượng Vậy AEHF hình chữ nhật  vuông ? c Chứng minh AE AB = AF AC -Xét  AHBVuông ta có điều ?  AHBVuông có HE  AB=>AH =AE.AB -Xét  AHCVuông ta có điều ?  AHCVuông có HF  AC =>AH2=AF.AC ... -Vì  ABC vuông A ? b.Tứ giác AEHF hình ?Vì ? Xét  ABC có OB = OC = OA = BC =>  A =90 0 - Kết luận tứ giác AEHF ? Mà HE  AB =>  E = 90 0 HF  AC =>  F = 90 0 =>  A=  E =  F= 90 0 -Vận dụng...
 • 6
 • 1,395
 • 16

Ôn tập chương II - hình học 6 (cực dở :D )

Ôn tập chương II - hình học 6 (cực dở :D )
... a I II Hình gồm đờng thẳng a phần mặt phẳng bị chia a đợc gọi nửa mặt phẳng bờ a x O y Góc hình gồm hai tia chung gốc Góc vuông (= 90 0) Góc nhọn (< 90 0) Góc tù (> 90 0) Góc bẹt (=180 0) 60 0 300 ... vẽ Bài tập: vẽ tam giác Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết: BC = AC = cm cm, AB = cm, Bài tập: vẽ tam giác Cách vẽ: -Vẽ đoạn thẳng BC=5cm -Vẽ cung tròn(B;3cm) a 3c m 4c -Vẽ cung tròn(C;4cm) m cm b ... Hay: 300 + tOy = 60 0 300 O x tOy = 60 0 300 tOy = 300 Mà xOt = 300 suy xOt = tOy Từ ( 1) ( 2) suy tia Ot tia phân giác xOy ( 2) Hư ngưdẫnưvềưnhà Nắm vững kiến thức chơng II Xem lại tập chữa, tiết...
 • 17
 • 364
 • 3

ôn tập chương ii hình học

ôn tập chương ii hình học
... Tam giác c c c c g c g c g III Bài tập Tam giác vuông Cạnh huyền cạnh góc vuông c g c g c g Cạnh huyền góc nhọn Bài 69 SGK trang 141 ôn tập chương II ( tiết 1) I ôn tập tổng ba góc tam giác ... giác Tam giác c c c Tam giác vuông Cạnh huyền cạnh góc vuông F H K E c g c c g c B g c g III Bài tập g c g Cạnh huyền góc nhọn D C ôn tập chương II ( tiết 1) I ôn tập tổng ba góc tam giác A B ... huyền góc nhọn H C a ôn tập chương II ( tiết 1) I ôn tập tổng ba góc tam giác A B à 180 VABC : A +B +C = x C ã à ACx =A +B Bài tập 67 SGK trang 140 Bài 68 SGK trang 141 II ôn tập trường hợp hai...
 • 14
 • 141
 • 0

Bài tập quan hệ song song trong không gian (chương II, hình học 11 cơ bản và nâng cao)

Bài tập quan hệ song song trong không gian (chương II, hình học 11 cơ bản và nâng cao)
... = 2:3 Kẻ NI song song AB (I thuộc AD) (a) Chứng minh MI song song (SBD); (MIN) song song (SCD), Mn song song (SCD) (b) Tìm giao điểm P (MNI) SB Chứng minh : PJ song song SC Cho hai hình vuông ... minh MN song song (SBC), (SAD) (b) SB song song (MNP), SC song song (MNP) Cho hình chóp SABC điểm K trung điểm SC M, N điểm SA, BK cho : AM:AS = BM:2BK Chứng minh MN song song (ABC) Cho hai hình ... đầu hình không gian 1.1 Mở rộng mặt phẳng Trong phần tập mặt phẳng thường bị “thu gọn” thành tam giác, tứ giác “mở rộng” mặt phẳng ta có cách nhìn rõ ràng số dạng toán (không quan hệ song song,...
 • 51
 • 3,009
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG TÍNH CHẤT GÓC NGOÀI CỦA TAM GIÁC TRONG MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐƯỜNG TRÒN CHƯƠNG II HÌNH HỌC 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG TÍNH CHẤT GÓC NGOÀI CỦA TAM GIÁC TRONG MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐƯỜNG TRÒN CHƯƠNG II HÌNH HỌC 9
... tính chất góc tam giác số tập đờng tròn chơng ii hình học Kinh nghiệm: Sử dụng tính chất: Mỗi góc tam giác tổng hai góc không kề với số tập đờng tròn, chơng II -Hình học phần giúp học sinh có ... Tính cạnh lại tam giác Những kết đạt đợc: 15 skkn: sử dụng tính chất góc tam giác số tập đờng tròn chơng ii hình học Sau triển khai chuyên đề: Sử dụng tính chất: Mỗi góc tam giác tổng hai góc ... góc tam giác: Mỗi góc tam giác tổng hai góc không kề với số tập Đờng tròn, chơng II - Hình học 9, nhằm góp phần nâng cao khả giải toán hình học cho học sinh skkn: sử dụng tính chất góc tam giác...
 • 17
 • 622
 • 0

Bài 16: Ôn tập chương II: Âm học

Bài 16: Ôn tập chương II: Âm học
... Thanh Phong Bài 16: Ôn tập chương 2: ÂM HỌC I Tự kiểm tra: Hãy đánh dấu vào câu trả lời Tiếng vang là: a) Âm phản xạ b) Âm phản xạ đến lúc với âm phát c) Âm phản xạ truyền hướng, không thiết phải ... đến tai lúc với âm phản xạ b Âm phát đến tai trước âm phản xạ c Âm phát đến tai âm phản xạ nơi khác d Cả ba trường hợp 06/19/13 Nguyễn Thanh Phong Bài 16: Ôn tập chương 2: ÂM HỌC I Tự kiểm tra: ... Bài 16: Ôn tập chương 2: ÂM HỌC I Tự kiểm tra: Viết đầy đủ câu sau đây: a tần số, lớn, bổng Tần số dao động nguồn âm lớn âm phát bổng b tần số, nhỏ, trầm Tần số dao động nguồn âm nhỏ âm phát...
 • 10
 • 412
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập chương ii hình học 9 bài 42bài tập chương ii hình học 9bài tập ôn tập chương ii hình học 7bài giảng ôn tập chương ii hình học 9bài tập ôn tâp chương ii hình hoc 11bai giang on tap chuong ii hinh hoc 7bài giảng ôn tập chương ii hình học 7 tập 1bai giang dien tu on tap chuong ii hinh hoc 7đề cương ôn tập chương ii hình học 9toán 9 ôn tập chương ii hình họcôn tập chương ii hình học lớp 9ôn tập chương ii hình học 9ôn tập chương ii hình học 12ôn tập chương ii hình học lớp 8ôn tập chương ii hình học lớp 7PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học