K63C ngocmai bai41 sinh11

bai 30 sinh11 cb

bai 30 sinh11 cb
... đến cuối sợi thần kinh tiếp tục đến đâu? BÀi 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP I Khái niệm xinap: 1.khái niệm: 2.Cấu tạo: II Quá trình truyền tin qua xinap: BÀi 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP I Khái niệm xinap: ... qua xinap: chất tg hh 1? Màng trước Màng sau Khe xináp BÀi 30 : TRUYỀN TIN QUA XINAP II Quá trình truyền tin qua xinap: “Tin” gì? BÀi 30 : TRUYỀN TIN QUA XINAP I Khái niệm xinap: 1.khái niệm: ... thần kinh với tế bào thần kinh, tế bào thần kinh với tế bào tế bào thần kinh với tế bào tuyến BÀi 30 : TRUYỀN TIN QUA XINAP I.2 Cấu tạo xináp Chất trung gian hóa học phổ biến lớp thú acetincolin...
 • 19
 • 268
 • 0

Ankan cho học sinh11

Ankan cho học sinh11
... xuất monohalogen ankan loại hợp chất hữu nguyên tử H ankan thay nguyên tử halogen X Dẫn xuất monohalogen ankan có công thức dạng tổng quát CnH2n + 1X G.2 Dẫn xuất đihalogen ankan loại hợp chất ... + H2O Tính chất hóa học ankan tham gia phản ứng với halogen, chủ yếu Cl2, với diện ánh sáng khuếch tán hay đun nóng Nếu dùng Cl2 đủ dư thời gian phản ứng đủ lâu nguyên tử H ankan thay hết −Cl ... (của Cl2) CnH2n + + X2 askt CnH2n + 1X + HX Ankan Halogen Dẫn xuất monohalogen ankan Hiđro halogenua CnH2n + 1X + X2 askt CnH2n X2 + HX Dẫn xuất đihalogen ankan Thí dụ: CH4 + Cl2 askt CH3Cl + HCl...
 • 7
 • 143
 • 5

SINH11

SINH11
...
 • 5
 • 53
 • 0

Đề mẫu HK I Sinh11_2

Đề mẫu HK I Sinh11_2
... sỏch, d m i kh, d dy tuyn Hot ng no sau õy l ca h thn kinh ng ? B iu khin s bi tit ca cỏc tuyn tiờu iu khin s co búp ca tim húa D iu hũa hot ng hụ hp iu khin cỏc hot ng cú ý thc Ngi b huyt ỏp ... ng glucozo c phõn gii thnh : A phõn t nc B phõn t axit piruvic C phõn t axit axetic D phõn t axit piruvic Câu 30 : sõu b s trao i khớ din ? Mng t bo hoc A ễng khớ C Mng B Phi D b mt c th Câu ... rut khoang, dch tiờu húa cú cha cỏc Enzim c sinh t A Cỏc tuyn tiờu húa B Lizoxom C Riboxom D T i tiờu húa Câu 20 : Khi t bo ngh ngi hon ton v khụng b kớch thớch, in mng xy trng th i no sau õy ?...
 • 5
 • 117
 • 0

Đề mẫu HK I Sinh11_7

Đề mẫu HK I Sinh11_7
... hợp C4 27/ M i tế bào thể tiếp xúc v i m i trường chứa : a Dịch giàn bào b Máu c Mô liên kết d Chất 28/ Th i gian tâm nhĩ co : a 0,4 giây b 0,3 giây c 0,7 giây d 0,1 giây 29/ Th i gian cố định ... a Giai đoạn xảy vào ban ngày, giai đoạn xảy vào ban đêm b Giai đoạn xảy vào ban đêm, giai đoạn xảy vào ban ngày c Chỉ giai đoạn xảy vào ban đêm d Chỉ giai đoạn xảy vào ban ngày 30/ Nước mu i khoáng ... giảm dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ 15/ Th i gian cố định CO2 thực vật C3 gồm a Chỉ giai đoạn xảy vào ban ngày b Hai giai đoạn xảy vào ban ngày cGiai đoạn xảy vào ban ngày, giai đoạn xảy...
 • 3
 • 78
 • 0

Đề mẫu HK I Sinh11_3

Đề mẫu HK I Sinh11_3
... : Tốc độ sinh trởng không đồng phía đ i diện quan Sự di chuyển Auxin từ n i t i n i sáng Hàm lợng Auxin phân bố phía sáng Hàm lợng Auxin phân bố nhiều phía nhiều ánh sáng, phía t i Kiểu hớng động ... đợc g i là: B ứng động C Phản xạ Hớng động D Phản ứng i m bù ánh sáng cờng độ ánh sáng để: B IQH > IHH C IQH < IHH D IQH = IHH IQH đạt cực đ i phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Sinh ... n i m i đợc giữ ổn định nhờ : Hệ đệm lấy H+ OH- máu B Ph i i u hoà mu i khoáng Gan i u hoà glucôzơ máu D Thận i u hoà Prôtêin máu Trong hệ dẫn truyền tim, cấu trúc có khả tự phát xung i n...
 • 3
 • 77
 • 0

Đề mẫu HK I Sinh11_6

Đề mẫu HK I Sinh11_6
... thn kinh ng phỏt trin, trung khu iu hũa hot ng ca tim mch nm : C Hnh ty Nóo gia B Nóo trung gian D Ty sng Hot ng no sau õy l ca h thn kinh ng ? B iu khin s bi tit ca cỏc tuyn tiờu iu khin s ... phc hn ng khớ ca chim cú nhiu t i khớ hn Khớ cha cỏc t i khớ nm trc phi ca chim l: C Khớ bóo hũa ụxi Khớ giu ụxi B Khớ bóo hũa CO2 D Khớ giu CO2 i vi h tun hon dõy thn kinh giao cm cú tỏc dng ... phớa trc phi C honh nm gia khoang ngc v khoang bng tham gia vo hot ng hụ hp Khi th khớ ri cỏc t i khớ phớa sau phi Hin tng kh cc l trng th i : B in th hai bờn mng t bo bng in bo cht l in dng D...
 • 6
 • 58
 • 0

sinh11

sinh11
... có tốc độ cao Đáp án: Sinh11- Cơ bản- Đề 721 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án: Sinh11- Cơ bản- Đề 802 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án: Sinh11- Cơ bản- Đề 343 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...
 • 4
 • 61
 • 0

Đề-Đáp án môn Sinh11_HKI:2010-2011

Đề-Đáp án môn Sinh11_HKI:2010-2011
... Đáp án: made cauhoidapan 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169...
 • 5
 • 73
 • 0

Bài giảng ga sinh11

Bài giảng ga sinh11
... huyết :gan nhận nhiều gluco từ tĩnh mạch cửa gan ,biến đổi thnàh glycogen dự trữ gan ,phần glucodư thừa chuyển thành phân tử mỡ dự trữ mơ đảm bảo cho nồng độ glucozơ máu tương đối ổn định GV: giảng ... b.Vai trò gan chuyển hóa chất - Vai trò : điều hòa glucozơ protêin huyết tương + Điều hòa glucozơ huyết :gan nhận nhiều gluco từ tĩnh mạch cửa gan ,biến đổi thnàh glycogen dự trữ gan ,phần glucodư ... ,học sinh dễ hiểu hứng thú III Tiến trình giảng: Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số tác phong học sinh Kiểm tra cũ: Hơ hấp ĐV tiến hóa theo chiều hướng ? Bài Mở bài: Trừ ĐV đơn bào trực tiếp trao đổi vật...
 • 120
 • 101
 • 0

Xem thêm