Đề cương chi tiết môn Độc tố học trong thực phẩm

Đề cương chi tiết môn Quản trị học

Đề cương chi tiết môn Quản trị học
... nghiệp Quản trị doanh nghiệp 1.1.2 Các chức quản trị 1.1.3 Vai trò quản trị 1.2 Nhà quản trị 1.2.1 Khái niệm vai trò nhà quản trị 1.2.2 Các cấp quản trị tổ chức 1.2.3 Nhiệm vụ nhà quản trị 1.2.4 ... nhà quản trị 1.3 Quá trình phát triển học thuyết quản trị 1.3.1 Các trường phái quản trị cổ điển 1.3.2 Trường phái quản trị hành vi 1.3.3 Trường phái quản trị hệ thống 1.3.4.Trường phái quản trị ... vấn đề Quản trị học (Thời gian: 10 TC, lý thuyết: TC, Thảo luận: giờ) 1.1 Khái niệm, chức vai trò quản trị 1.1.1 Khái niệm - Tổ chức (khái niệm, loại tổ chức) - Quản trị - Kinh doanh Quản trị...
 • 5
 • 921
 • 9

Đề cương chi tiết môn Lịch sử học thuyết kinh tế pot

Đề cương chi tiết môn Lịch sử học thuyết kinh tế pot
... Hạn chế II .Học thuyết kinh tế Saint Simon 1- Sơ lược tiểu sử tác phẩm Quan điểm lịch sử Phê phán chủ nghĩa tư III Học thuyết kinh tế Charles Fourier Tiểu sử tác phẩm Lý thuyết lịch sử xã hội 3.Sự ... triển kinh tế trị học Mác - Lênin I - Điều kiện lịch sử phát sinh chủ nghĩa Marx: 1- Những tiền đề khách quan hình thành học thuyết kinh tế Mác- Ăngghen: * Tiền đề trị: * Tiền đề kinh tế * Tiền đề ... lý thuyết kinh tế J.B.Say: * Lý thuyết giá trị – ích lợi * Lý thuyết "Ba nhân tố sản xuất" * Lý thuyết bồi hoàn (bù trừ)) * Lý thuyết thực * Lí thuyết vai trò kinh tế Nhà nước Học thuyết kinh tế...
 • 15
 • 1,696
 • 6

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN TÂM LÝ HỌC DÂN TỘC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN TÂM LÝ HỌC DÂN TỘC
... pháp pháp nghiên cứu của tâm học dân nghiên cứu tâm tâm học dân tộc tộc để nghiên cứu học tộc Chỉ mối đặc điểm tâm dân quan hệ Tâm tộc học dân tộc với khoa học khác Nội dung Mô tả ... chi tiết môn học 5.1.Bài Những vấn đề chung TLH dân tộc Khái niệm dân tộc tâm học dân tộc 1.1 Khái niệm Dân tộc 1.2 Khái niệm Tâm học dân tộc Đối tượng, mục đích, nhệm vụ nghiên cứu Tâm ... nghiên cứu Tâm học 2.1 Đối tượng nghiên cứu Tâm học dân tộc 2.2 Mục đích nghiên cứu Tâm học dân tộc 2.3 Nhiệm vụ Tâm học dân tộc Phương pháp nghiên cứu Tâm học dân tộc 3.1 Phương...
 • 20
 • 507
 • 6

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT môn SINH lý học NGƯỜI và ĐỘNG vật

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT môn SINH lý học NGƯỜI và ĐỘNG vật
... sinh học người động vật II Vị trí môn sinh học người động vật III Các phương pháp nghiên cứu môn sinh học người động vật IV Lịch sử phát triển môn sinh học người động vật Chương Sinh ... hóa học Cơ chế điều hòa vật Chương Sinh tiết I Ý nghĩa sinh tiết tiến hóa hệ tiết Ý nghĩa sinh tiết Sự tiến hóa hệ tiết nước tiểu II Sơ lược cấu tạo hệ tiết nước tiểu người động vật ... vấn đề chung sinh học người động vật Sinh máu Sinh tuần hoàn Sinh tiêu hóa Hình Thời Nội dung Mục tiêu cụ thể Yêu thức tổ gian cầu chức Địa sinh dạy học điểm viên chuẩn bị tiết...
 • 37
 • 2,138
 • 3

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN TÂM LÝ HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN TÂM LÝ HỌC
... trường - Hoạt động giao tiếp 3.Sự hình thành phát triển tâm lý, ý thứ - Sự hình thành phát triển tâm - Sự hình thành phát triển ý thức Vấn đề 4: Quá trình nhận thức cảm tính 1 1.Cảm giác - Khái ... hóa Vấn đề 9: Nhân cách 1.Khái quát chung nhân cách - Khái niệm - Đặc điểm nhân cách - Cấu trúc nhân cách - Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách 2.Các thuộc tính tâm nhân ... tượng Vấn đề 6: Trí nhớ ý 1.Trí nhớ - Khái niệm trí nhớ - Vai trò trí nhớ - Các loại trí nhớ - Các giai đoạn trình trí nhớ - Sự quên 2.Chú ý - Khái niệm - Các loại ý - Các thuộc tính ý Vấn đề 7:...
 • 4
 • 339
 • 0

De cuong chi tiet mon hoc TO CHUC SAN XUAT

De cuong chi tiet mon hoc TO CHUC SAN XUAT
... gian kiểm tra lý thuyết đợc tính vào lý thuyết, kiểm tra thực hành đợc tính vào thực hành Nội dung chi tiết: Chơng 1: Đặc điểm bản, nhiệm vụ, quyền hạn doanh nghiệp nhà nớc (DNNN) Mục tiêu: - Trình ... Điều kiện thực chơng trình: - Vật liệu: Bảng viết, phấn viết đủ màu - Dụng cụ trang thiết bị: Máy chi u đa phơng tiện máy vi tính - Học liệu: Đề cơng học trình bày theo Powerpoint V Phơng pháp nội ... công việc cá nhân, tổ, đội sản xuất thuộc phạm vi quản lý doanh nghiệp cách khoa học, hiệu quả, an to n, pháp luật + Tổ chức quản lý kỹ thuật, quản lý chất lợng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh...
 • 8
 • 892
 • 6

Tài liệu Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic doc

Tài liệu Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic doc
... Ánh Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện FILE : S7-200-e.pdf Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic ... Ánh Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện FILE : S7-200N-e.pdf Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic ... 11 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện FILE : Communication With SIMATIC Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 12 Đề cương chi tiết môn học điều...
 • 13
 • 313
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH doc

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH doc
... §Ò c¬ng chi tiÕt Kü thuËt lËp tr×nh Tài liệu tham khảo Ngôn ngữ lập trình C++ - GS TS Phạm Văn Ất C++ lập trình Hướng đối tượng - GS TS Phạm Văn Ất Kỹ thuật lập trình - Nguyễn Tiến ... Trần Hạnh Nhi Ngôn ngữ lập trình C++ - Ngô Trung Việt … CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ Môi trường lập trình C++ Ngôn ngữ lập trình C++ mở rộng ngôn ngữ lập trình C, đó, chủ yếu đưa ... chương trình: Bấm phím F9 để dịch chương trình Nếu chương trình có lỗi, chương trình dịch báo lỗi Chương trình thực thi lỗi [6] Thực thi chương trình: Bấm tổ hợp phím Ctrl + F9 để thực thi chương trình...
 • 73
 • 551
 • 13

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC doc

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC doc
... Ánh Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện FILE : S7-200-e.pdf Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic ... Ánh Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện FILE : S7-200N-e.pdf Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic ... 11 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện FILE : Communication With SIMATIC Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 12 Đề cương chi tiết môn học điều...
 • 13
 • 178
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUÂT VIỆT NAM doc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUÂT VIỆT NAM doc
... máy Nhà nước, pháp luật lịch sử Việt Nam trước năm 1884 Nội dung môn học chia làm bài, cụ thể sau : Phương pháp giảng dạy đánh giá môn học - Nội dung mục tiêu môn học làm rõ kết hợp phương pháp ... Phụng Lịch sử Nhà nước Pháp luật Việt Nam từ nguồn gốc đến trước Cách mạng tháng Tám 1945 – NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội 1990 + Viện Luật học Sơ thảo lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam (từ ... nghĩa nhà nước tự chủ giai đoạn B TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU - Giáo trình Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam, ĐH Luật Hà Nội, Hà Nội 2002, trang 35 – 64 - Lịch sử định chế trị pháp quyền Việt Nam, Phan...
 • 38
 • 3,799
 • 89

Đề cương chi tiết môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh doc

Đề cương chi tiết môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh doc
... này, kiến thức học từ người cha, bắt gặp tưởng thời đại Hồ Chí Minh nâng lên thành tưởng cốt lõi đường lỗi trị Cuộc sống người mẹ - bà Hoàng Thị Loan – ảnh hưởng đến tưởng, tình cảm ... 10: Trình bày quan điểm HCM vấn đề dân chủ Quan niệm Hồ Chí Minh vấn đề dân chủ Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ có nghĩa “dân chủ” Khi xác định , có lúc Hồ Chí Minh đem quan niệm “dân chủ” đối ... kiệm, liêm, chính, chí công vô Đây phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày người, đại cương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh cho rằng, bọn phong kiến nêu cần, kiệm, liêm, chính, không...
 • 25
 • 523
 • 1

hướng dẫn viết đề cương chi tiết môn học theo tín chỉtổ chức thực hiện giờ tín chỉ

hướng dẫn viết đề cương chi tiết môn học theo tín chỉ và tổ chức thực hiện giờ tín chỉ
... I HƢỚNG DẪN VIẾT CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ PHẦN II HƢỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIỜ TÍN CHỈ PHẦN I HƢỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ I Mục ... khối lượng học phần tính theo đơn vị học trình 1,5 đơn vị học trình quy đổi thành tín Một tiết học tính 50 phút 41 1.3 Giờ tín Giờ tín thực bảng sau: Hình thức tổ chức thực tín Giờ tín Lý thuyết ... cương môn học theo mẫu hướng dẫn viết đề cương môn học Bƣớc Tổ chức hội thảo, có tham gia giảng viên liên quan đến môn học, sinh viên học môn học Bƣớc Hoàn chỉnh đề cương môn học để thẩm định, nghiệm...
 • 59
 • 241
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TIẾNG ANH 1 ĐỌC HIỂU 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TIẾNG ANH 1 ĐỌC HIỂU 1
... DẠY-HỌC 6 .1 Lịch trình chung  Học phần I Tuần Nội dung 1 Thảo luận Hình thức tổ chức dạy -học Lên lớp Thực hành Bài tập Tự học 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 10 1 11 10 1 12 11 1 13 12 1 14 1 15 1 15 15 15 ... Làm đọc số “Primer on Smell” tr 11 5 - 11 6 Đọc tr 11 2 - 11 3 Xem: Câu hỏi p A, tr 11 3 Xem: p B, tr 11 4 Xem: p C, tr .11 4 Xem: Câu hỏi p D, tr .11 4 Xem: p Predicting tr 11 8 Đọc đọc tr 11 8 - 11 9 Xem: ... NỘI DUNG MÔN HỌC Môn đọc hiểu môn học thực hành tiếng Anh dành cho sinh viên hệ cử nhân Ngôn ngữ Anh quy trường Đại học Luật Hà Nội Môn học cung cấp cho sinh viên kĩ chi n lược đọc hiểu trình...
 • 20
 • 306
 • 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: HÀNH VI TỔ CHỨC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: HÀNH VI TỔ CHỨC
... CHỨC Hành vi tổ chức vai trò hành vi tổ chức Chức hành vi tổ chức Quan hệ hành vi tổ chức với môn khoa học khác Hành vi tổ chức với thách thức hội tổ chức Đối tượng, nhiệm vụ nội dung môn học hành ... tiếp tổ chức Cơ cấu tổ chức Văn hóa tổ chức Thay đổi phát triển tổ chức số tiết 3 3 3 3 3 Bài Thảo giảng luận 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Thi NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC ... Thảo luận: 10 tiết Tổng Chương I II III IV V VI VII VIII IX X IV Nội dung Tổng quan hành vi tổ chức Cơ sở hành vi cá nhân Ra định cá nhân Tạo động lực cho người lao động Cơ sở hành vi nhóm Lãnh...
 • 5
 • 206
 • 3

Đề cương chi tiết môn học toán cao cấp

Đề cương chi tiết môn học toán cao cấp
... y môn Toán CC C2 trang Web c a b môn Toán – Th ng kê [2] Bài t p môn Toán CC C2 trang Web c a b môn Toán – Th ng kê [3] Sách Economics - Fundamental Methods Of Mathematical Economics - Alpha Chiang ... các môn h c khác Tóan CC C1, T i ưu hóa, Lý thuy t trò chơi v.v Môn h c s h tr công c toán h c tính ch t ch h c môn h c nói Nhi m v c a Sinh viên Sinh viên ... survey, Taro Yamane [3] Fundamental methods of mathematical economics, by Alpha C.Chiang [4] PGS TS Lê Văn H t, Toán Cao C p- Ph n I: kinh t TP HCM 2000 i S Tuy n Tính , Trư ng ih c 10 Tiêu chu n...
 • 6
 • 2,232
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết môn luật tố tụng hình sựđề cương chi tiết môn kinh tế học đại cươngđề cương chi tiết môn giải phẫu họcđề cương chi tiết môn quản trị họcđề cương chi tiết môn tâm lý học quản lýđề cương chi tiết môn tâm lý học đại cươngđề cương chi tiết môn họcđề cương chi tiết môn học kinh tế vĩ môđề cương chi tiết môn triết học mác lêninđề cương chi tiết môn triết họcđề cương chi tiết môn học luật kinh tếđề cương chi tiết môn logic họcđề cương chi tiết môn hóa học đại cươngđề cương chi tiết môn học mạng máy tínhđề cương chi tiết môn học luật đất đaiCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học