SỰ SUY GIẢM đa DẠNG SINH học

Sự suy giảm đa dạng sinh học docx

Sự suy giảm đa dạng sinh học docx
... mang tính hủy diệt Săn bắn Buôn bán động vật hoang dã nhu cầu đa dạng người NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI ĐDSH NGUYÊN NHÂN TRỰC TIẾP - SỰ MỞ RỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẰNG CÁCH LẤN VÀO ĐẤT RỪNG, ĐẤT NGẬP ... Tăng dân số nhanh nguyên nhân làm suy thoái ĐDSH Việt Nam - Sự di dân: Từ năm 1960, có khoảng 1,5 triệu người di dân theo kế hoạch tự từ vùng đồng lên khai hoang sinh sống vùng núi Cuộc vận động ... THÁC CỦI: HÀNG NĂM MỘT LƯỢNG CỦI KHOẢNG 21 TRIỆU TẤN ĐƯỢC KHAI THÁC TỪ RỪNG ĐỂ PHỤC VỤ CHO NHU CẦU SINH HOẠT TRONG GIA ĐÌNH - KHAI THÁC CÁC LÂM SẢN NGOÀI GỖ KHÁC: CÁC SẢN PHẨM NGOÀI GỖ NHƯ SONG,...
 • 10
 • 1,523
 • 11

Các tác động của biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học

Các tác động của biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học
... hành động cụ thể để đối phó với kịch tồi tệ biến đổi khí hậu suy giảm đa dạng sinh học tương lai Chương trình đếm ngược 2010  Hãy tham gia tích cực vào mạng lưới để hướng tới mục tiêu đa dạng sinh ... tới/cho nhiều người cách thức hữu ích để thức tỉnh, kêu gọi, hiệu triệu người có hành động thiết thức cho việc bảo tồn đa dạng sinh học hạn chế tác động tiêu cực biến đổi khí hậu Việt nam toàn ... đa dạng sinh học vào năm 2010 – giảm đáng kể tỷ lệ suy giảm đa dạng sinh học mức quy mô tòan cầu, khu vực quốc gia đóng góp cho xóa đói giảm nghèo đem lại sống cho sống trái đất vào năm 2010...
 • 11
 • 1,622
 • 4

Nguyên nhân dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học

Nguyên nhân dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học
... -(^_^) Các nguyên nhân dẫn tới suy giảm đa dạng sinh học Khái quát chung  Theo công ước đa dạng sinh học năm 1992 hội nghị LHQ môi trường phát triển đa dạng sinh học đa dạng sinh học toàn phong ... nhiều nguyên nhân Các nguyên nhân dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học Nguyên nhân gián tiếp: Là nguyên nhân không tác động đến hay loài cụ thể cả, song đóng vai trò quan trọng việc gia tăng suy ... đa dạng sinh học nguyên nhân sở nguyên nhân trực tiếp phạm vi ảnh hưởng lớn nhiều vùng địa lí sinh học khác  Nguyên nhân trực tiếp: Là nguyên nhân định trực tiếp đến tồn vong loài sinh vật Nguyên...
 • 28
 • 6,999
 • 71

Những ảnh hưởng của suy giảm đa dạng sinh học pptx

Những ảnh hưởng của suy giảm đa dạng sinh học pptx
... trung tâm đa dạng sinh học thê giới, với hệ sinh thái tự nhiên phong phú Trong Bắc Ninh đóng góp nhiều hệ sinh thái động, thực vật đa dạng Tuy tỉnh có diện tích nhỏ nước song Bắc Ninh có hệ sinh thái ... sống người Tình hình cho thấy việc khôi phục bảo vệ hệ sinh thái, nguồn tài nguyên rừng, đa dạng loài đa dạng di truyền để bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn diệt vong loài quý việc làm cấp bách ... tính đa dạng di truyền hẳn giống ngoại lai, giống suất cao, có khả chống chịu với sâu hại bệnh tật, nguồn nguyên liệu quý để lai tạo cải tiến giống Suy thoái đa dạng sinh học dẫn đến cân sinh...
 • 4
 • 690
 • 6

Những ảnh hưởng của suy giảm đa dạng sinh học pot

Những ảnh hưởng của suy giảm đa dạng sinh học pot
... người Tình hình cho thấy việc khôi phục bảo vệ hệ sinh thái, nguồn tài nguyên rừng, đa dạng loài đa dạng di truyền để bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn diệt vong loài quý việc làm cấp bách ... tính đa dạng di truyền hẳn giống ngoại lai, giống suất cao, có khả chống chịu với sâu hại bệnh tật, nguồn nguyên liệu quý để lai tạo cải tiến giống Suy thoái đa dạng sinh học dẫn đến cân sinh ... xu hướng thay đổi hệ sinh thái, đa dạng loài đa dạng di truyền cho thấy nguy sóng tuyệt chủng loài sinh vật Các giống địa bị dần du nhập giống hay động, thực vật ngoại lai Những mát nghiêm trọng...
 • 3
 • 409
 • 0

Đề tài: Suy giảm đa dạng sinh học pps

Đề tài: Suy giảm đa dạng sinh học pps
... Vấn đề suy giảm đa dạng sinh học - Nguyễn Thị Hiền Thảo - Page II NỘI DUNG: Thực trạng ĐDSH: Như đề cập đa dạng sinh học gồm có loại: đa dạng nguồn gen, đa dạng loài, đa dạng hệ sinh thái Đa dạng ... chọn đề tài tìm hiểu :"vấn đề suy giảm đa dạng sinh học" Mục đích nghiên cứu Giá trị đa dạng sinh học Việt Nam, đánh giá thực trạng tình hình nhắm nâng cao nhận thức người đa dạng sinh học sống ... Sự suy giảm đa dạng sinh học Việt Nam: Thực trạng đa dạng sinh học Việt Nam nay: - Các hệ sinh thái tự nhiến bị suy thoái - Các loài tự nhiên bị suy giảm - Nguồn gen trồng vật nuôi bị suy giảm...
 • 26
 • 653
 • 2

nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học ô nhiễm môi trường

nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học ô nhiễm môi trường
... hủy môi trường suy giảm đa dạng sinh học ô nhiễm  Sự tác động ô nhiễm môi trường đến suy thoái đa dạng sinh học lớn Ô nhiễm môi trường kéo theo suy giảm, nghèo kiệt đa dạng sinh học hệ sinh ... họa lớn đa dạng sinh học biển Giao thông vận tải biển thăm dò dầu khí nguyên nhân gây nên ô nhiễm biển nhiều nguyên nhân khác lắng đọng bùn cửa sông… gây nên thổn thất lớn cho đa dang sinh học biển ... thất lớn cho đa dang sinh học biển Ô nhiễm biển  Tóm lại, ô nhiễm môi trường nguyên nhân gây nên suy thoái đa dạng sinh học nước ta có tác động lớn đến đa dạng ...
 • 30
 • 843
 • 0

Báo cáo môn học môi trường và con người đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học

Báo cáo môn học môi trường và con người đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
... tài: Đa dạng sinh học & Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học I - ĐỊNH NGHĨA Theo Công ước Đa dạng sinh học, khái niệm "Đa dạng sinh học" (biodiversity, biological diversity) có nghĩa khác sinh ... thuộc vào đa dạng sinh học, tài sản cho tương lai khu vực cần phải bảo vệ Đa dạng loài sở đa dạng sinh học Hiện nay, đa dạng sinh học giới suy giảm nghiêm trọng, biến loài minh chứng rõ nét cho suy ... Trần Thanh Đạt MỤC LỤC Đề tài: Đa dạng sinh học & Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học ĐẶT VẤN ĐỀ Sự sống trái đất phụ thuộc vào tính đa dạng sinh học để trì chức sinh thái để điều hoà nguồn nước...
 • 25
 • 421
 • 0

Nghiên cứu những nguyên nhân sâu xa về kinh tế - xã hội của sự suy thoái đa dạng sinh học tại một số vùng địa sinh thái tại Việt Nam

Nghiên cứu những nguyên nhân sâu xa về kinh tế - xã hội của sự suy thoái đa dạng sinh học tại một số vùng địa sinh thái tại Việt Nam
... [18, tr 266] hội Do vậy, sản xuất biểu đặc trng mối liên hệ chặt chẽ tự nhiên hội Trong tác động đó, lao động ngời, mặt, tiêu chuẩn khách quan để phân biệt ngời với vật, hội loài ngời ... chớnh C Mác chỗ, ngời ta truy tìm giải thích đắn đợc nguồn gốc hay nguyên nhân ý thức hội từ nhng iu kin sinh hot vt cht ó sn sinh Khi khng nh vai trũ quyt nh ca tn ti xó hi i vi ý thc xó hi, ... cho rng, ng v mt a sinh hc thỡ "mụi trng l tt c cỏc yu t chung quanh, bao gm cỏc nhõn t vụ sinh v hu sinh nh hng trc tip hoc giỏn tip n cuc sng, s phỏt trin v s sinh sn ca cỏc sinh vt" Song, tỏc...
 • 87
 • 477
 • 2

Chuyên đề môn môi trường và con người đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học

Chuyên đề môn môi trường và con người đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
... hệ sinh thái ổn định bền vng Khoa học đa dạng loài có liên quan chặt chẽ với khoa học hệ thống học, phân loại học phát triển tiến hóa sinh giới a dạng hệ sinh thái a a dạng hệ sinh thái đa dạng ... dạng môi trờng sống sinh vật việc thích a trờng nghi với điều kiện tự nhiên chúng Bảo vệ đa dạng hệ sinh thái bảo vệ môi trờng sống loài, có vai trò lớn trờng việc bảo vệ đa dạng sinh học 1.2 ... thể, nh ng biến dị loài gia loài a dạng di truyền đa dạng cấp độ phân tử đa dạng trao đổi chất, đem lại nhng khác cốt lõi định đa dạng sống a dạng v loi a dạng loài phong phú số lợng loài quần...
 • 33
 • 271
 • 0

Đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
... Sự suy giảm đa dạng sinh học Việt Nam Thực trạng đa dạng sinh học Việt Nam nay: - Các hệ sinh thái tự nhiến bị suy thoái - Các loài tự nhiên bị suy giảm - Nguồn gen trồng vật nuôi bị suy giảm ... bảo tồn đa dạng sinh học Nhiều lý đưa để người thấy việc bảo tồn đa dạng sinh học cần thiết ví dụ như: phục vụ cho mục đích sử dụng tương lai nhân tố đa dạng sinh học nguồn tài nguyên sinh học; ... nhiều nguyên nhân làm cho diện tích rừng tự nhiên bị giảm sút thời gian qua kéo theo suy giảm đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng nói chung Các hệ sinh thái Việt Nam phong phú đa dạng, nhiên hệ sinh...
 • 38
 • 212
 • 0

ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC

ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC
... hệ sinh thái ổn định bền vng Khoa học đa dạng loài có liên quan chặt chẽ với khoa học hệ thống học, phân loại học phát triển tiến hóa sinh giới a dạng hệ sinh thái a dạng hệ sinh thái đa dạng ... thể, nhng biến dị loài gia loài a dạng di truyền đa dạng cấp độ phân tử đa dạng trao đổi chất, đem lại nhng khác cốt lõi định đa dạng sống a dạng v loi a dạng loài phong phú số lợng loài quần ... cỏc t hp sinh thỏi m chỳng l thnh viờn, bao gm s a dng bờn v gia cỏc loi, v s a dng ca cỏc h sinh thỏi mức độ : - a dạng di truyền - a dạng loài - a dạng hệ sinh thái a dạng di truyền a dạng di...
 • 33
 • 257
 • 2

Sinh vật ngoại lai làm suy giam đa dạng sinh học

Sinh vật ngoại lai làm suy giam đa dạng sinh học
... 1 MỞ ĐẦU Sinh Đa dạng vật ngoại sinh học lai Một số khái niệm 2.1 Đa dạng sinh học gì? Theo luật đa dạng sinh học VN 2008 đa dạng sinh học phong phú gen, loài sinh vật hệ sinh thái tự nhiên” ... 2.2 Sinh vật ngoại lai gì? Luật đa dạng sinh học Việt Nam 2008: • “Loài ngoại lai loài sinh vật xuất phát triển khu vực vốn môi trường sống tự nhiên chúng” • “Loài ngoại lai xâm hại loài ngoại lai ... xâm nhập loài ngoại lai xâm hại  Một số hướng công tác tiêu diệt sinh vật ngoại lai Tận dụng lợi ích sinh vật ngoại lai sinh vật ngoại lai xâm hại để thu gom tiêu diệt Ốc bưu vàng làm thức ăn...
 • 37
 • 561
 • 0

suy thoái đa dạng sinh học

suy thoái đa dạng sinh học
... giảm đa dạng sinh học I Khái niệm Sự suy thoái đa dạng sinh học hiểu suy giảm tính đa dạng, bao gồm suy giảm loài, nguồn gen hệ sinh thái, từ từ làm suy giảm giá trị, chức đa dạng sinh học Sự suy ... trạng suy thoái đa dạng sinh học Việt Nam III Nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học IV Quy trình suy thoái đa dạng sinh học V Thang bậc phân hạng mức đe dọa IUCN,1994 VI Biện pháp ngăn chặn suy ... chức đa dạng sinh học Sự suy thoái đa dạng sinh học thể mặt:  Hệ sinh thái bị biến đổi  Mất loài  Mất đa dạng di truyền II Thực trạng Suy thoái di truyền Mức độ suy giảm biến dị di truyền thường...
 • 82
 • 4,296
 • 11

HIỆN TRẠNG VÀ SUY THOÁI ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM ppt

HIỆN TRẠNG VÀ SUY THOÁI ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM ppt
... tả Việt Nam Điều thể tính đặc hữu cao động vật thuỷ sinh nước Việt Nam - Sinh vật biển: Đã phát 11.000 loài sinh vật sống vùng biển Việt Nam  Trong giai đoạn từ 1992-2004, nhà khoa học Việt Nam ... tích, đánh giá trạng ĐDSH cấp độ HST loài Việt Nam việc tổ chức, bảo vệ phát triển bền vững HST tự nhiên • Đánh giá diễn biến ĐDSH Việt Nam HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN VIỆT NAM Hiện trạng HST tự nhiên ... 33.478.855 Bình quân trữ 52,5 lượng m3/ha Hiện trạng số HST nước nội địa Hiện trạng HST sông - Suy giảm diện tích, chất lượng rừng • Năm 1943, Việt Nam có khoảng 14,3 triệu rừng, chiếm 43% diện...
 • 28
 • 7,111
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: nguyên nhân của sự suy giảm đa dạng sinh họcsự suy giảm đa dạng sinh học ở việt namsự suy giảm đa dạng sinh họcsự suy giảm đa dạng sinh học trên thế giớibiểu hiện của sự suy giảm đa dạng sinh họcảnh hưởng của sự suy giảm đa dạng sinh họcỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường quang trung quận hà đông thành phố hà nộiBài 15. Phòng bệnh viêm gan Acông vănCV đi số 1024CV đi số 2119Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam (tt)Hoàn thiện pháp luật BHYT việt nam (tt)SKKN kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động chuyen monTuần 9. Động từTuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoàiĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Y TẾBài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾBài 5. Tây Nguyên11 de tk kiem tra 1 tiet chuong 1 hinh hoc 8 quan 1 tp ho chi minh nam 20172018Tuần 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhCÂU hỏi PHỎNG vấn VIÊN CHỨC GIÁO dục NGHẠCH THƯ VIỆN