GIÁO ÁN VAN 8 HOC KY I (TỈNH PHÚ THỌ)

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - tuần 1

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - tuần 1
... trả l i N I DUNG I Đọc-tìm hiểu thích: II Tìm hiểu n i dung văn bản: (tt) Tìm phân tích hinhd ảnh so sánh nhà văn vận dụng truyện ngắn: - T i quên quang đãng - Ý nghĩ thoáng n i - Họ chim cảnh ... động 1: I Chủ đề văn bản: GV cho hs nhắc l i văn T i +Ví dụ: Văn T i học học -Tác giả nhớ l i kỷ niệm… -Thảo luận câu h i -Sự h i tưởng g i cảm giác bâng khuâng… -Trình bày =>Chủ đề “T i học” ... định mình, xin mẹ cầm bút thước - Trường xinh xắn trang nghiêm - bé nh -> lo sợ vơ - H i hộp chờ tên - Thấy sợ r i xa bàn tay mẹ - Vừa xa lạ, vừa gần g i v i ngư i, ? Tìm hình ảnh, chi tiết chứng...
 • 8
 • 217
 • 0

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I-T2

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I-T2
... Văn An thầy giáo giỏi , tính tình cứng cỏi , không màng danh lợi + Thân : “ Học trò …vào thăm “ Trình bày rõ ý : thầy giáo giỏi , tính tình cứng cỏi , không màng danh lợi + Kết : Đánh giá , tổng ... xây dựng bố cục văn mạch lạc , phù hợp với đối tượng nhận thức người đọc B CHUẨN BỊ : GV: Soạn giáo án HS: Đoc SGK,tìm hiểu nội dung C.PHƯƠNG PHÁP: Quy nạp, thực hành D.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn ... mẹ + Khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả lúc thơm tho lạ thường  Đoạn văn cho ta không gian ánh sáng , + Khát khao gặp mẹ , màu sắc , hương thơm vừa vừa gần gũi Nó dỗi hờn mà hạnh phúc , tức...
 • 8
 • 222
 • 0

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 9

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 9
... văn – T. H.C.S H i Quy Phan Văn Sơn Ti t :3 5-3 6 B I VI T TẬP LÀM VĂN SỐ NS:25 .9 A.MỤC TIÊU CẦN Đ T : Giúp hs -Bi t vận dụng kiến thức học để thực hành vi t văn t k t hợp v i miêu t biểu cảm -Rèn ... l i t , dùng t … B Dàn ý : a.Mở : Gi i thiệu v t nu i t nh cảm em v i v t b.Thân : -Em có v t hoàn cảnh nào? -Trông v t ? T nh cảm ngư i gia đình , đặc bi t em -Kể kỉ niệm sâu sắc v t nu i ... yêu thích A.Yêu cầu cụ thể: - úng kiểu t k t hợp có k t hợp v i miêu t biểu cảm -Kể l i kỉ niệm sâu sắc v i v t đáng yêu , cụ thể : gà , chó, mèo , thỏ , chim… -Vi t văn gãy gọn , bi t xây...
 • 3
 • 218
 • 0

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 10

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 10
... “ N i giảm n i tránh” E RKN : 61 Ngữ văn – T. H.C.S H i Quy Phan Văn Sơn Ti t :40 N I GIẢM – N I TRÁNH NS:28.9 A.MỤC TIÊU B I HỌC: Giúp HS: -Hiểu n i giảm n i tránh t c dụng n i giảm n i tránh ... ghi nhớ sgk /108 108 * H t m Vd có dùng phép tu t n i giảm n i tránh văn học nêu t c dụng Lưu ý : Khi cần thi t ph i n i thẳng, n i mức độ th t II.Luyện t p: không nên n i giảm n i tránh b t ... đònh: 2.Kiểm tra: -Kiểm tra việc soạn H 3.B i m i: * Gi i thiệu b i: TIẾN TRÌNH T CHỨC CÁC HO T ĐỘNG GHI BẢNG 1.Lập bảng * Ho t động 1: Lập bảng thống kê văn truyện kí Vi t Nam thống kê học theo...
 • 8
 • 216
 • 0

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 12

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 12
... B i toán dân số Ti t sau trả vi t số 76 Ngữ văn 8-THCS H i Quy Ti t: 48 NS:06.11 Phan VănSơn TRẢ B I KIỂM TRA VĂN, B I T P LÀM VĂN SỐ I. MỤC TIÊU: Ti t trả giúp học sinh: +Thấy ưu i m ,t n để r t ... vò trí thuy t minh ? - Có vò trí đứng đầu b i, đầu đoạn, giữ vai trò gi i thiệu * Trong câu văn trên, ta thường gặp t ? Sau t ấy, ngư i ta cung cấp kiến thức ? -Trong câu đònh nghóa, gi i thích ... chứng minh, cho thấy t c h i ghê gớm thuốc lá” -Cách trình bày t c giả t nhỏ đến lớn, t ngo i, t mỉ, chi li, cụ thể * Vì t c giả đ t giả đònh “Có ngư i bảo: T i h t, bò bệnh, mặc t i! ” Trong...
 • 7
 • 99
 • 0

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 13

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 13
... b i, thân b i, k t + Mở : gi i thiệu kh i qu t xe đạp +Thân b i: gi i thiệu cấu t o, ho t động xe đạp +K t b i: nêu vò trí cuả xe dạp đ i sống c.Phương pháp: gi i thích li t - T phân t ch trên, ... 1: T m hiểu đề văn thuy t minh 1.Đề văn thuy t - HS đọc đề văn thuy t minh SGK/ 137 ,138 - Xác đònh phạm vi n i dung đề minh: SGK Cho bi t yêu cầu đề b i? a.Gi i thiệu gng m t trẻ tu i Vi t Nam: ... Đoạn k t: Con đường t n ph t triển nhân lo i Hiện t ơng lai ngư i, đ t nước phụ thuộc vào vấn đề ph t triển dân số theo kế hoạch thực thi có k t II Ghi nhớ: Học phần ghi nhớ SGK /132 III.Luyện t p...
 • 7
 • 216
 • 0

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 14

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 14
... l i t B.Đáp án biểu i m: Đáp án: I Mở b i: - Kính v t dụng quen thuộc, hữu ích, cần thi t ngư i II Thân b i: Gi i thiệu cấu t o hình dáng kính đeo m t: - Hai phận chính: + Tròng kính: hình dáng, ... m i v i l i t , dùng t không đáng kể -Thuy t minh phương pháp i m 5+6: -Thuy t minh đ i t ợng chưa th t đầy đủ đặc i m, cấu t o, công dụng thuy t minh sơ lược -Có sai l i t , dùng t , diễn ... cầu -Diễn đ t rõ ràng, dùng t đúng, không sai l i t ,vi t sẽ.-Thuyê t minh phương pháp, giọng i u thu h t, hấp dẫn i m 7+8: -Thuy t minh đ i t ợng ,đảm bảo n i dung theo yêu cầu -Diễn đ t rõ...
 • 5
 • 94
 • 0

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 15

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 15
... chỗ trống B i 2 /152 : Ph t l i , thay dấu câu thích hợp -BC: Học ghi nhớ,hoàn chỉnh t p.Chuẩn bị t t cho ti t sau kiểm tra T. V 45 ph t -BM: Soạn : Thuy t minh lo i thể văn học Xem l i đặc i m thể ... thể thơ th t ngôn b t cú Đọc văn thuy t minh SGK , đ i chiếu v i đặc i m thể thơ học , r t cách làm VI:RKN : 95 Ngữ văn - THCS H i Quy Họ t n: Lớp :8 Phan Văn Sơn KIỂM TRA TIẾNG VI T Th i gian:45ph t ... chí chiến đấu niềm tin không d i đ i vào nghiệp + Học thuộc lòng thơ Nắm vững n i dung phân t ch + Soạn : ôn luyện dấu câu : gi i câu h i mục I II /15 0-1 51 93 Ngữ văn - THCS H i Quy Ti t 59 NS...
 • 8
 • 163
 • 0

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 16

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 16
... – THCS H i Quy +B i b :T m ca dao Vi t Nam hai ví dụ biện pháp tu t n i n i giảm n i tránh -Hình thức luyện t p: Cho t thi đua đọc câu ca dao Vi t Nam có dùng n i n i giám n i tránh (Th i gian ... hình t t ợng To å3 :T ngữ đòa phương bi t ngữ xã h i T 4:Các biện pháp tu t (N i quá;N i giảm ,n i tránh) 102 Ngữ văn – THCS H i Quy Phan Văn Sơn Ti t: 63 ƠN T P TIẾNG VI T NS: 02.12 I. MỤC TIÊU ... tr i tim,tiếng linh hồn”, “là quý báu thi só” * Theo em T n Đà có t m buồn chán trần thế? GHI BẢNG I. T m hiểu t c giả, t c phẩm: xem SGK trang 155 II .T m hiểu văn bản: 1.Đọc: 2.Phân t ch: a .T m...
 • 8
 • 137
 • 0

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 17

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 17
... cảm thơ? B i cũ: Đọc nhiều lần thơ, học ghi nhớ, phân t ch theo g i ý B i m i: Ti t sau làm thơ chữ Chuẩn thi học kỳ I VI RKN ( Ti t 6 7-6 8 THI HỌC KỲ II đề phòng sở ) 109 Ngữ văn – THCS H i Quy ... T p ) Câu : Đoạn văn trích t t c phẩm ? A Chiếc cu i O Hen-ri B Đôn Ki-hô -t Xécvan-tet C Em bé bán diêm An-đec-xen D Hai phong Aima -t p Câu : Trong đoạn văn , t c giả k t hợp phương thức biểu ... đề, ph t vấn , bình giảng IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: Ổn đònh: Kiểm tra: B i m i: TIẾN TRÌNH T CHỨC CÁC HO T ĐỘNG * Ho t động 1: H t m hiểu v i n t tác giả, t c phẩm * Hãy gi i thiệu v i n t tác giả Á...
 • 8
 • 83
 • 0

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 18

GIÁO ÁN NV 8-Học Kỳ I - T 18
... CỐ - DẶN DỊ : T m quan trọng tiếng Vi t C i hay đẹp tiếng Vi t - n l i t n kiến thứcNGỮ VĂN n i chung TIẾNG VI T n i riêng -Ti t sau trả kiểm tra học kỳ I VI RKN :  112 Ngữ văn – THCS H i Quy ... H i Quy Ti t: 71 NS: 13.12 Phan Văn Sơn TRẢ B I KIỂM TRA TIẾNG VI T I. MỤC TIÊU: Ti t trả giúp học sinh: +M t lần kiểm tra l i kiến thức +Bổ t c, r t kinh nghiệm, ơn t p l i n i dung t m hiểu lớp ... Kiểm tra: K t hợp trả B i m i: -Giáo viên nhận x t kiểm tra học sinh -Giáo viên trả cho học sinh.(Đã vào i m nhà ) -Học sinh đ i chiếu v i đáp án giáo viên nêu (đã soạn phần đáp án đề ra.) -T ...
 • 4
 • 80
 • 0

giáo án hình 8 học kỳ I

giáo án hình 8 học kỳ I
... giao i m MF v i BC b)M trung diểm AC III Dặn dò : - Tip tc ụn lý thuyt theo cõu hi SGK - Lm cỏc bi 88 - SGK ; 162; 163 - SBT - Tit 25 lm bi kim tra vit tiết Tiết 24: Ngày 27 tháng 10 năm 20 08 ... tam giác đềuRAB LN đờng trung bình tam giác SAB Ngày 15 tháng 10 năm 20 08 Tiết 20 : Đ11 .Hình thoi 38 A Mục tiêu : - Hiểu đ/n hình thoi, tính chất hình thoi, dấu hiệu nhận biết tứ giác hình thoi ... toán dựng hình lớp 6, lớp - Các hình vẽ 46, 47 bảng phụ C.Hoat động dạy hoc: I/ B i cũ : GV kiểm tra dụng cụ dựng hình HS II/ B i m i: Học sinh ghi B i toán dựng hình ( Xem SGK) Các toán dựng hình...
 • 61
 • 130
 • 0

Giáo án Văn 8 - HọcI

Giáo án Văn 8 - Học kì I
... B I GHI HỌC SINH Hoạt động 1: Gi i thiệu B i học hơm em tìm hiểu đoạn trích tiếng nhà văn Xéc-van-téùt Đó đoạn Đánh v i c i xay gió I) Tìm hiểu chung : Hoạt động 2: Tìm hiểu chung văn 1)Tác giả: ... cách trình bày n i dung văn ? - Tự viết đoạn văn, cách trình bày 2)B i m i: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS B I GHI HỌC SINH Hoạt động 1: Gi i thiệu B i học hơm em tìm hiểu việc Giáo viên: Phan Tấn Quan ... biểu thò th i độ, nhấn mạnh, đánh giá ngư i n i v i vật, việc n i đến câu  trợ từ II) Thán từ ? * Tìm hiểu kh i niệm thán từ - Thán từ từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm 1) Này : gây ý Giáo viên:...
 • 125
 • 102
 • 0

giáo án văn 8 học kỳ 1

giáo án văn 8 học kỳ 1
... kháng bị tên Cai lệ áp - Trích từ tác phẩm “Tắt đèn” sáng tác 19 39 (chương 18 ) II TÌM HIỂU VĂN BẢN Tình cảnh gia đình chị Dậu - Anh Dậu đau ốm bị đánh đập thiếu tiền sưu - Bán con, bán chó, bán ... cục văn cách xếp nội dung phần thân Hơm học cách xây dựng đoạn văn đoạn văn HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HS NỘI DUNG BÀI HỌC 1H 1: Hình thành khái niệm I.THẾ NÀO LÀ ĐOẠN VĂN: đoạn văn -GV gọi HS đọc văn ... BT3:viết đoạn văn, BT4; viết đoạn văn, phân tích cách trình bày V HƯỚNG DẪN HỌC SINH: * Học bài: học thuộc nội dung học , làm tập sgk37 Đọc, soạn văn Lão Hạc Nam Cao + Tóm tắt văn + Nắm tác...
 • 193
 • 450
 • 0

giáo án văn 8 học kỳ 2

giáo án văn 8 học kỳ 2
... cách xếp đoạn văn I Đoạn văn văn thuyết minh thuyết minh (20 ph) - Treo bảng phụ có ghi đoạn văn a, b + Em đọc đoạn văn a, b Nêu cách xếp câu đoạn văn đó? (Đoạn văn gồm câu? Tìm ý đoạn văn? Câu chủ ... sách Ngữ văn 8, tập I ĐÁP ÁN: - Khi làm văn thuyết minh cần xác định ý lớn, ý viết thành đoạn văn Khi viết đoạn văn cần trình bày rõ ý chủ đề đoạn, tránh lẫn ý đoạn văn khác Các ý đoạn văn nên ... dung thơ qua sách tập Ngữ văn 8- T2 Vă n : « Khi tu hú » Tố Hữu - Đọc thơ, đọc phần giải sgk 19 +20 - Tham khảo nội dung thơ qua sách tập Ngữ văn 8- T2 RÚT KINH NGHIỆM Tuần 21 - Tiết 77 Ngày dạy:...
 • 166
 • 398
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an van 8 hoc ky 2giáo án hóa 8 học kỳ 2giáo án sinh 7 học kỳ igiáo án văn 10 học kỳ 2giáo án văn 8 học kì 2giao an van 8 hoc ki iigiao an van 8 hoc ki 1giáo án văn 9 học kỳ 2giáo án văn 7 học kỳ 2giao an ngu van 8 hoc ki igiao an ngu van 8 hoc ky iigiáo án ngữ văn 8 học kỳ 1giao an ngu van 8 hoc ky ii loai 2 cotgiao an van 8 bai tinh thai tuđề kiểm tra môn giáo dục công dân học kỳ i lớp 8 đề số 2Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm