HDC de trai he phuong nam toan

Đề thi Olympic trại Phương Nam lần 1 năm 2014 môn anh

Đề thi Olympic trại hè Phương Nam lần 1 năm 2014 môn anh
... lời A, B, C D theo nội dung Em viết câu trả lời vào ô trống cos đánh số phần 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Most languages have several levels of vocabulary that may be used ... từ sau (11 -15 ) Ví dụ: compen'sation 11 legality 12 judgemental 14 criminology 13 eligibility 15 defendant Em chọn câu trả lời A, B, C D đtrong phương án cho sẵn để hoàn thành câu sau (16 -25) Em ... lời vào 16 …………… 17 ………… 18 ………… 19 …………… 20………… 21 ………… 22 ………… 23 ………… 24………… 25………… STT giám thị ghi Họ tên thí sinh: _ Giám thị 1: Số báo danh: Phòng thi _...
 • 12
 • 399
 • 1

Đề thi và Kỷ yếu Trại Phương Nam 2014

Đề thi và Kỷ yếu Trại hè Phương Nam 2014
... mơn, trại hè) ; - Thảo luận chun đề dạy chun khó, mơn trường Trường mạnh mơn chủ trì mơn (trong lần tập huấn chun mơn, trại hè) ; - Trao đổi, giới thi u tài liệu mơn trường - Tổ chức thi đề thi ... đề, theo mạnh giáo viên Các chun đề biên soạn đáp ứng u cầu kỳ thi Giáo viên đầu tư đào sâu chun mơn, đọc dịch tài liệu nước ngồi, tích lũy kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ dạng thức đề thi kỹ đề thi ... Tháp; với tâm huyết GS.TS Nguyễn Văn Mậu TS Hồ Văn Thống, hội nghị đến định tổ chức Trại Phương Nam, trại tổ chức tinh thần tự nguyện bình đẳng; với mục đích GIAO LƯU-HỌC HỎIĐỒN KẾT-CHIA...
 • 39
 • 336
 • 1

Chuyên đề giải hệ phương trình - Toán 9

Chuyên đề giải hệ phương trình - Toán 9
... ph ơng trình bậc nhất, ph ơng trinh bậc ỡ x - y +1= ỡ x - 5y = - ù a) ù ù 2x2 - xy + 3y2 - 7x - 12y + = ù ù ợ ỡ x2 + y2 - 2x - 2y - 23 = ù c) ù ù x - 3y - = ù ù ợ Loại : ù b) ù ù x2 + y2 - 3xy ... 2x - 3y ù ợ ỡ ù ù ù 2x - y x + y = - ù e) ù ù 1 ù =0 ù ù 2x - y x + y ù ợ ỡ ù 2x + 3y = ù ù y- x- ù h) ù ù 2y 5x ù =2 ù ù x- y- ù ợ ỡ ù ù ù x - y + 2- x +y - = ù c) ù ù ù + =4 ù ù x - y +2 x +y- ... x2 + y2 - x - y = 22 ù ù ợ ỡ (2x + 3y - 2)(x - 5y - 3) = ù c) ù ù x - 3y = ù ù ợ ỡ (x + y)2 - 3(x + y) + = ù e) ù ù x- y- 5= ù ù ợ ỡ (x + y)2 - 4(x + y) = 12 ù ù g) ù ù (x - y)2 - x - y) = (...
 • 7
 • 3,112
 • 175

Chuyen de he phuong trinh toan

Chuyen de he phuong trinh toan
... phơng trình : 2mx + y = mx + y = a) Giải hệ phơng trình m = b) Giải biện luận hệ phơng trình theo tham số m c)Tìm m để x y = Bài 23 Cho hệ phơng trình : x + my = mx + y = a)Giải hệ m = ... trình : 2mx + y = mx + y = a) Giải hệ phơng trình với m = b) Giải biện luận hệ phơng trình theo tham số m c) Tìm m để hệ phơng trình có nghiệm thoả mãn x2 + y2 = Giáo viên : Đặng Văn Ph ... trình : 2mx + y = mx + y = a) Giải hệ phơng trình với m = b) Giải biện luận hệ phơng trình theo tham số m c) Tìm m để hệ phơng trình có nghiệm thoả mãn x2 + y2 = a2x y = Bài 31 Cho hệ...
 • 8
 • 212
 • 1

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN 9

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN 9
... ging dy mụn Toỏn lp 9A trng TH&THCS i Dc v bc u ó giỳp cho hc sinh hng thỳ hn vic hc Toỏn Vic dng sỏng kin ỏp dng vo ging dy mụn Toỏn, c bit l i vi hc sinh lp s giỳp cho hc sinh d dng hn vic gii ... tỡm hiu hc sinh cho thy t l bi di trung bỡnh cao l cỏc nguyờn nhõn sau: Mt s hc sinh quờn i nhiu kin thc c Mt s hc sinh cha dng c kin thc vo bi v cha cú k nng gii bi Phn ln hc sinh cha cú ... nhng hc sinh khỏ, gii Bờn cnh ú tụi thng xuyờn hng dn, sa cha ch sai cho hc sinh, lng nghe ý kin ca cỏc em Cho hc sinh ngoi lm vic cỏ nhõn cũn phi tham gia trao i nhúm cn thit Tụi yờu cu hc sinh...
 • 26
 • 554
 • 0

HDC đề HSG cấp tỉnh môn Toan 12 năm học 2010 - 2011

HDC đề HSG cấp tỉnh môn Toan 12 năm học 2010 - 2011
... = 2880 − 576 = 2304 Do số hoán vị theo yêu cầu B = 7!− 2304 = 2736 - - - - - - - - - - - - - Hết - - - - - - - - - - - - Trang 4/4 0,25 ... α ⇒ h = tan α 12 - Diện tích ΔABC S( ΔABC ) (1) 0,5 a2 = a2 a a3 tan α = tan α 24 1 1 1 - Trong ΔSAH vuông H, có = + 2⇒ = − 2 HE HA h h HE HA - Vậy thể tích hình chóp S.ABC V = - Từ (1) (2), ... thí sinh) - Gọi K trung điểm BC Vì S.ABC hình chóp tam giác nên AK ⊥ BC , SK ⊥ BC , suy AKS = α - Hạ KD ⊥ SA ⇒ SA ⊥ ( DBC ) ⇒ BDC = β Có DB = DC ⇒ BDK = β 0,5 - Hạ SH ⊥ AK ⇒ H tâm đáy - Ta có...
 • 4
 • 152
 • 0

đề kiểm tra cuối năm toán 1 và ôn tập

đề kiểm tra cuối năm toán 1 và ôn tập hè
... bài: 40 phút Số liền sau 67 42 18 Bài : Điền dấu > ,< , = ? 15 + 33 65 25 95 - 15 40 + 81 + 17 95 + 32 + 15 93 - 83 - 40 Bài : Số ? 28 + 10 = 13 43 + - 56 = 12 - 21 + 12 = 82 + 32 - 48 = Bài : Bạn ... 69, 68, 80, 1, 10 0 Bài : 61 + 37 99 - 24 + 15 31 + < > = 60 + 30 Bài : Số ? - 20 90 + 62 - 12 + 30 -10 32 + 11 + 35 95 Bài : Có 10 que diêm , xếp thành hình vuông ? Bài : Nhà ... ô trống? (2 điểm) 33 + 12 87 - 56 55 - 10 91 - 61 61 + 55 - 31 85 - 11 64 - 24 - 20 Bài 4: (1 điểm) Đàn vịt có 42 bờ 25 dới ao Hỏi đàn vịt có tất con? Bài giải Bài 5: (1 điểm) Khúc gỗ dài 98...
 • 27
 • 913
 • 0

Chuyên đề Hệ phương trình toán 9

Chuyên đề Hệ phương trình toán 9
...  by  c b) Phương pháp *) Cách giải hệ phương trình phương pháp Bước 1: Dùng quy tắc biến đổi hệ phương trình cho để hệ phương trình mới, có phương trình ẩn Bước 2: Giải phương trình ẩn vừa ... SĐT: 094 7 285 084 Bước 2: Áp dụng quy tắc cộng đại số để hệ phương trình mới, có phương trình hệ số hai ẩn (tức phương trình ẩn) Bước 3: Giải phương trình ẩn vừa thu được, suy nghiệm hệ cho ... hai.) Trường THCS Liêm Phong Page | SĐT: 094 7 285 084 fb.com/ n.v.tiens BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH Giải hệ phương trình phương Giải hệ phương trình phương pháp pháp cộng đại số 3 x  y  ...
 • 7
 • 34
 • 0

Xem thêm