BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI NHỚT và TỪ BIẾN CỦA BÊ TÔNG cho các lớp cao học ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Bài giảng thuyết danh mục, CAPM các mô hình khác lê văn lâm

Bài giảng lý thuyết danh mục, CAPM và các mô hình khác  lê văn lâm
... Nội dung thuyết danh mục đại – Markowitz · hình định giá tài sản vốn (Capital assets pricing model) – Treynor, Sharp, Litner hình nhân tố & hình khác thuyết kinh doanh ... , Rm      46 hình đa nhân tố (multifactor model) hình nhân tố Ri  E  Ri   iGDPGDP  iIR IR  ei hình nhân tố Fama-French hình nhân tố Carhart 47 hình đa nhân tố (multifactor ... sản, danh mục gồm tài sản phi rủi ro danh mục thị trường (như chứng minh đường CML) hình CAPM giúp định giá tài sản trạng thái cân Nói cách khác, giá tài sản xác lập để cung cầu tài sản 37 CAPM...
 • 55
 • 2,067
 • 0

Bài giảng thuyết tính toán otomat ngôn ngữ hình thức GV hồ văn quân

Bài giảng lý thuyết tính toán otomat và ngôn ngữ hình thức  GV hồ văn quân
... Ôtômát ̈ ̈ Các mô hình tính toán t đ ng Ngôn ng hình th c (formal languages): ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ nh ngh a Phân lo i ngôn ng Quan h v i ôtômát ng d ng vào vi c xây d ng ngôn ng l p trình Trang thuy t Ôtômát ... thi u v thuy t tính toán Ôtômát h u h n Ngôn ng qui v n ph m qui Các tính ch t c a ngôn ng qui Ngôn ng phi ng c nh n gi n hóa v n ph m phi ng c nh d ng chu n ng Ôtômát đ y xu ng ng Các tính ch ... Các tính ch t c a ngôn ng phi ng c nh ng Máy Turing Trang thuy t Ôtômát & NNHT - Khoa Công Ngh Thông Tin TÀI LI U THAM KH O Bài gi ng thuy t Ngôn ng Hình th c Automat H V n Quân [2002] An...
 • 316
 • 53
 • 0

BÀI GIẢNG THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 9 MẠNG 2 CỬA(4 CỰC) TUYẾN TÍNH KHÔNG NGUỒN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 9 MẠNG 2 CỬA(4 CỰC) TUYẾN TÍNH KHÔNG NGUỒN
... A 12 I 2ng A 12 &' I 1ng & & U = U1ng & &' = A11 U1ng + A 12 I 2ng & &' = A 21 U1ng + A 22 I 2ng & I 2ng = & U1ng &' I 2ng & I 2ng (A) & ' = A 12 A 21 - A11 A 22 U & I1ng 1ng A 12 A 11A2 2 - ... A mạng cửa tuyến tính không nguồn: 2 & & & U1 = A11 U + A 12 I + A13 & & & I1 = A 21 U + A 22 I + A 23 & I2 & I1 & U1 Không nguồn & U2 Hệ phương trình trạng thái dạng A mạng cửa tuyến tính không ... B 12 I1 (A) & & & & & & I1 = A 21 U + A 22 I I = B 21 U1 + B 22 I1 (B) & & & & Từ hệ pt dạng (A) giải U ;I theo U1 ;I1 : & U2 = & U1 & I A 12 A11 A 22 A 21 A11 A A 21 12 A 22 & & = A 22 U1 -...
 • 111
 • 2,094
 • 2

Bài giảng môn Kinh Tế Phát Triển Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế

Bài giảng môn Kinh Tế Phát Triển Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế
... Kinh t Vit Nam nm 2006 2010, NXB H KTQD M U KINH T PHT TRIN NGHIấN CU Gè? Sự phân chia nước theo trỡnh độ phát triển kinh tế Các nước công nghiệp phát triển (developed countries - DCs) Các ... nghiệp (new industrial countries NICs) Các nước xuất dầu mỏ (OPEC) Các nước phát triển (less-developed countries LDCs) phát triển (developing countries) KINH T PHT TRIN NGHIấN CU Gè? PL u vo ... vng nn kinh t Phn th hai: Vai trũ ca cỏc yu t ngun lc vi tng trng Phn th ba: Kinh t quc t vi tng trng kinh t cỏc nc ang phỏt trin Ti liu tham kho Sỏch chuyờn kho dnh cho chng trỡnh cao hc,...
 • 109
 • 667
 • 1

BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC MÔN TRIẾT HỌC DÀNH CHO CÁC LỚP CAO HỌC

BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC MÔN TRIẾT HỌC DÀNH CHO CÁC LỚP CAO HỌC
... luận: cách thức liên kết tiền đề Kết luận: phán đoán thu từ tiền đề sở cho suy luận để rút kết luận thông qua lập luận suy luận Người có ý thức học tập thường hay trốn học Sinh viên A có ý thức học ... NIỆM: thao tác làm cho ngoại diên khái niệm rộng cách bỏ bớt dấu hiệu đặc trưng thuộc nội hàm khái niệm * THAO TÁC THU HẸP KHÁI NIỆM Là thao tác làm cho ngoại diên khái niệm hẹp cách thêm vào nội ... theo nguồn gốc phát sinh * định nghĩa qua quan hệ * định nghĩa cách miêu tả * định nghĩa cách nêu đặc trưng * định nghĩa cách so sánh Các quy tắc định nghĩa khái niệm + Quy tắc 1: Định nghĩa phải...
 • 47
 • 1,790
 • 0

Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế

Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế
... Mục tiê u kinh tế Kinh tế PTBV PTBV Mục tiê u Xã hội Xã hội Mục tiê u Môi trư ờng Môi Trư ờng Phỏt trin bn vng (tip) Bn vng kinh t: l la chn mt tc tng trng hp lý trờn c s mt c cu kinh t phự ... gia ca cỏc thnh viờn M U KINH T PHT TRIN NGHIấN CU Gè? Sự phân chia nước theo trỡnh độ phát triển kinh tế Các nước công nghiệp phát triển (developed countries - DCs) Các nước công nghiệp (new ... mụn h thng cỏc mụn kinh t hc, nghiờn cu nguyờn lý phỏt trin kinh t v dng iu kin kộm phỏt trin (ỏp dng cho cỏc nc ang phỏt trin): - Nghiờn cu cỏc kinh t : Lm th no chuyn nn kinh t t tỡnh trng...
 • 102
 • 199
 • 0

Kinh tế phát triển. Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế

Kinh tế phát triển. Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế
... gia ca cỏc thnh viờn M U KINH T PHT TRIN NGHIấN CU Gè? Sự phân chia nước theo trỡnh độ phát triển kinh tế Các nước công nghiệp phát triển (developed countries - DCs) Các nước công nghiệp (new ... Mục tiê u kinh tế Kinh tế PTBV PTBV Mục tiê u Xã hội Xã hội Mục tiê u Môi trư ờng Môi Trư ờng Phỏt trin bn vng (tip) Bn vng kinh t: l la chn mt tc tng trng hp lý trờn c s mt c cu kinh t phự ... nghiệp (new industrial countries NICs) Các nước xuất dầu mỏ (OPEC) Các nước phát triển (less-developed countries LDCs) phát triển (developing countries) KINH T PHT TRIN NGHIấN CU Gè? PL AD u...
 • 102
 • 399
 • 2

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của tông p1 potx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p1 potx
... độ điểm tiết diện liên hợp, lấy dấu cộng nằm trục trung hòa giai đoạn v ngợc lại +FT: diện tích tiết diện quy ớc phần tiết diện bị đốt nóng, lấy FT=0.8Fv + 0.3Fu +Fv, Fu: diện tích tiết diện sờn ... Hình 4.53: Biểu đồ ứng suất pháp nhiệt độ phân bố theo đờng cong 8.3.2-Do co ngót b tông: Co ngót b tông gây ứng suất phụ dầm liên hợp v tờng ny hon ton giống trờng hợp nhiệt độ b tông mặt cầu thấp ... hệ siêu tĩnh v tính toán với tổ hợp phụ tải trọng +Ibtđ, Sbtđ: mômen quán tính tiết diện liên hợp v mômen tĩnh trục trung hòa tiết diện liên hợp có xét đến từ biến thông qua môđun đn hồi Eh +Ictđ,...
 • 5
 • 162
 • 0

Tính co ngót từ biến của tông xi măng đại học giao thông vận tải

Tính co ngót và từ biến của bê tông xi măng  đại học giao thông vận tải
... ngót tính từ biến tông xi măng Biến dạng từ biến tính tích số biến dạng nén đàn hồi tức thời tải trọng thường xuyên hệ số từ biến Ѱ: = t tuổi của tông tính ngày kể từ thời điểm đổ tông ... Co ngót tông • Khái niệm, tính chất, ảnh hưởng, ví dụ II Tính từ biến tông • Khái niệm, tính chất, ảnh hưởng, ví dụ Nhóm 6: Có ngót tính từ biến tông xi măng SỰ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG 1.1 ... 6: CO NGÓT VÀ TỪ BIẾN CỦA BÊ TÔNG XI MĂNG Thành viên: Nguyễn Trung Kiên Phạm Ngọc Linh Đặng Hữu Long Tạ Quốc Long Bùi Văn Lưu Đinh Tiến Luyện Nhóm 6: Có ngót tính từ biến tông xi măng I Co ngót...
 • 25
 • 1,062
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC DÙNG CHO CÁC LỚP CAO HỌC CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC DÙNG CHO CÁC LỚP CAO HỌC CÓ ĐÁP ÁN
... phóng cho được, không giải phóng cho cá nhân riêng biệt” Như vậy, tư tưởng giải phóng người, giải phóng nhân loại tư tưởng xuyên suốt, cốt lõi Triết học Mac- Lênin − Triết học Mac-Lênin triết học ... Quan điểm triết học Mac-Lênin giải phóng người − Triết học Mac-Lênin triết học người Trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, C.Mac Ph.Aêngghen viết : “vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách bóc ... thể độ tất yếu thực hóa sao? Nguyên tắc LS-CT đòi hỏi phải bao kiện xảy nghiên cứu khoa học hay biến cố xảy tiến trình lịch sử nhân loại + Tuy nhiên, không cho phép kết hợp kiện khoa học...
 • 20
 • 520
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC DÙNG CHO CÁC LỚP CAO HỌC

CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC DÙNG CHO CÁC LỚP CAO HỌC
... tư tưởng xuyên suốt, cốt lõi Triết học Mac- Lênin - Triết học Mac-Lênin triết học đề cập đến vấn đề giải phóng người Vấn đề giải phóng người nhiều học thuyết triết học đề cập đến, hạn chế lịch ... sử định, với tập đoàn người, đồng thời mang chất chung nhân loại, phát triển toàn lịch sử loài người 2/ Quan điểm triết học Mac-Lênin giải phóng người - Triết học Mac-Lênin triết học người Trong ... động : Công cụ lao động kho tàng bến bãi, giao thông vận tải Trong TLLĐ, công cụ lao động không ngừng đựoc cải tiến, yếu tố động nhất, cách mạng Chính cải tiến hòan thiện không ngừng công cụ lao...
 • 23
 • 377
 • 6

Hướng dẫn giải bài tập thuyết đàn hồi học kết cấu potx

Hướng dẫn giải bài tập lý thuyết đàn hồi và cơ học kết cấu potx
... (i) Giải tốn dạng nêu theo ngun cơng bù Giải thích: cơng bù bạn đọc quen phần thuyết đàn hồi Trong hình 2.8 diện tích phần đường σ - ε biểu diễn cơng bù Hình 2.8 Với vật thể đàn hồi, cơng ... giá trị bốn dạng cơng nêu giới thiệu hình 2.1 Hình 2.1 Từ thuyết đàn hồi viết biểu thức tính cơng sau ε • Cơng biến dạng ∫ σdε = Eε • Cơng ảo σδε = Eεδε • Cơng bù σ ∫ εdσ = • Cơng bù ảo εδσ ... ngun bảo tồn cơng, cơng ảo áp dụng cho trường hợp kéo (nén) lực P dầm trụ diện tích mặt cắt dầm A, mơ đun đàn hồi vật liệu E, chiều dài dầm l , hình 2.2 24 Hình 2.2 Ngun lượng tồn phần Cơng...
 • 109
 • 2,713
 • 22

Bài giảng thuyết kiểm toán chương 5: cơ sở dẫn liệu bằng chứng kiểm toán

Bài giảng lý thuyết kiểm toán  chương 5: cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán
... cấu chương 5.1 .Cơ sở dẫn liệu 5.1.1 .Cơ sở dẫn liệu 5.1.2.Giải trình nhà quản 5.1.3.Mục tiêu kiểm toán chung mục tiêu kiểm toán đặc thù 5.2 .Bằng chứng kiểm toán 5.2.1.Ý nghĩa chứng kiểm toán ... 5.2.2.Các loại chứng kiểm toán 5.2.3.Yêu cầu chứng kiểm toán 5.2.4.Các kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán 5.1.1 .Cơ sở dẫn liệu - - - Quá trình xử nghiệp vụ kinh tế từ phát sinh đến phản ánh vào hệ ... tài liệu mà KTV thu thập trình kiểm toán đơn vị chứng kiểm toán Ý nghĩa: Bằng chứng kiểm toán sở để KTV đưa ý kiến nhận xét BCTC doanh nghiệp 5.2.2.Các loại chứng kiểm toán a) b) - Phân loại chứng...
 • 22
 • 329
 • 0

Bài giảng thuyết trường điện từ phần dẫn sóng bức xạ

Bài giảng lý thuyết trường điện từ phần dẫn sóng và bức xạ
... kiểu dẫn sóng Phân tích sóng phẳng dẫn sóng song phẳng Phân tích dẫn sóng song phẳng phương trình sóng Dẫn sóng chữ nhật Dẫn sóng điện môi phẳng Cáp quang Các nguyên anten Dẫn sóng & xạ - ... kiểu dẫn sóng Phân tích sóng phẳng dẫn sóng song phẳng Phân tích dẫn sóng song phẳng phương trình sóng Dẫn sóng chữ nhật Dẫn sóng điện môi phẳng Cáp quang Các nguyên anten Dẫn sóng & xạ - ... kiểu dẫn sóng Phân tích sóng phẳng dẫn sóng song phẳng Phân tích dẫn sóng song phẳng phương trình sóng Dẫn sóng chữ nhật Dẫn sóng điện môi phẳng Cáp quang Các nguyên anten Dẫn sóng & xạ -...
 • 68
 • 70
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: co ngót và từ biến của bê tôngảnh hưởng của cốt thép đến co ngót và từ biến của bê tôngkhái niệm chung về co ngót và từ biến của bê tôngngót và từ biến của bê tôngbiến dạng tự do và từ biến của bê tông cường ñộ caobài tạp lý thuyết đàn hôi và hướng dẫn giảibài giảng lý thuyết và bài tập pascalbài tập lý thuyết đàn hồibài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toánbài tập lý thuyết đàn hồi đinh thị như thảobài giảng lý thuyết thông tin và mã hóadownload bài tập lý thuyết đàn hồibài giảng lý thuyết đồ thị và áp dụnggiải bài tập lý thuyết đàn hồibài giảng lý thuyết sản xuất và chi phígiao an bai nha ba ngoaiỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnHoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong bộ luật lao động việt nam hiện nayskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAMskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNHSKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ KIỂM TRA THỂ LỰC ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 10SKKN LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC MÔN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH KHỐI 10 THPT”SKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn Một số biện pháp để sử dụng và bảo quản các thiết bị - đồ dùng dạy học đạt hiệu quảskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPTBài thuyết trình Làm việc nhóm (Worksets) trong RevitĐề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sáchĐề tài Lập trình mạng trên máy Pocket PCĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy luyện câu cho học sinh Tiểu học theo hướng giao tiếp.sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học cho sinh lớp 5skkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹpskkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8