Nghiên cứu đặc điểm biến đổi naringin trong quá trình chế biến và bảo quản nước bưởi tươi sạch (Citrus grandis Osbeck).

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG BỘ HÂM NƯỚC TẬN DỤNG NHIỆT KHÓI THẢI NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hồi nước ngưng Nhiệt độ nước cấp nồi cao tuỳ theo lượng nước ngưng hồi nhà lò Nếu áp dụng sơ đồ hâm nước gián tiếp nhiệt độ nước tn2 nhiệt lượng trao đổi Q biến đổi theo nhiệt độ nước vào hâm ... gas Đối với nồi đốt dầu FO cần có thêm nghiên cứu cụ thể Bài báo thực hỗ trợ kinh phí từ đề tài Nghiên cứu thiết kế hâm nước kiểu dàn ống có cánh để tận dụng nhiệt khói thải từ nồi cơng nghiệp ... thiết bị trao đổi nhiệt tự chế tạo chắn có hiệu suất thấp, cần thiết phải có hiệu chỉnh bổ sung Vì kết nghiên cứu chắn hữu ích cho việc thiết kế chế tạo hâm nước tận dụng nhiệt khói thải nồi cơng...
 • 8
 • 233
 • 1

Nghiên cứu tìm hiểu ban đầu về bộ nhiễm sắc thể tế bào bò Hà - Ấn trong quá trình nuôi cấy bảo quản tế bào

Nghiên cứu tìm hiểu ban đầu về bộ nhiễm sắc thể tế bào bò Hà - Ấn trong quá trình nuôi cấy và bảo quản tế bào
... (: 0918.775.368 Bộ nhiễm sắc thể tế bào - ấn qua trình nuôi invitro giống nh nhiễm sắc thể tế bào - ấn invivo hình thái Bộ nhiễm sắc thể gồm 30 cặp có cặp nhiễm sắc thể giới tính, ... dụ: nhiễm sắc thể 2n = 60; nhiễm sắc thể trâu 2n = 50; nhiễm sắc thể ngời 2n = 46; nhiễm sắc thể ruồi giấm 2n = Trong tế bào soma, nhiễm sắc thể tồn thành cặp tạo nên nhiễm sắc thể lỡng bội ... gọi chu kỳ tế bào Trong trình phân bào này, số nhiễm sắc thể tăng lên gấp đôi sau nhiễm sắc thể phân phối cho tế bào Kết số nhiễm sắc thể tế bào giống hệt tế bào mẹ Phân bào nguyên phân trình liên...
 • 38
 • 583
 • 3

Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi

Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi
... giai ño n lên men cao r t nhi u so v i phương pháp lên men h t • Sơ ñ quy trình Qu phê phê thóc quy trình ch bi n hi n (63%) T k t qu thu ñư c, ñ xu t quy trình lên men phê h t tươi nh ... l n m men thích h p b sung vào kh i lên men phê k t h p v i h n h p vi khu n lactic cho h t phê có hàm 3.5.3 Nghiên c u nh hư ng th i gian lên men ñ n ch s este h t phê sau lên men 3.5.3.1 ... t tươi nh m c i thi n trình t o hương v cho phê Phân lo i 3.7 Đ xu t quy trình lên men h t phê tươi • Quy trình lên men: Qu phê sau thu hái ñư c phân lo i theo phương pháp Tác ñ ng h...
 • 13
 • 476
 • 3

Luận văn:Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi ppt

Luận văn:Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi ppt
... ng h p hương phê 1.1 T ng quan v phê 1.5.1 Kh t o hương c a vi khu n lactic 1.1.1 Ngu n g c 1.5.2 M t s h p ch t t o hương phê 1.1.2 Các gi ng phê 1.6 Quy trình lên men phê thóc ... giai ño n lên men cao r t nhi u so v i phương pháp lên men h t • Sơ ñ quy trình Qu phê phê thóc quy trình ch bi n hi n (63%) T k t qu thu ñư c, ñ xu t quy trình lên men phê h t tươi nh ... t tươi nh m c i thi n trình t o hương v cho phê Phân lo i 3.7 Đ xu t quy trình lên men h t phê tươi • Quy trình lên men: Qu phê sau thu hái ñư c phân lo i theo phương pháp Tác ñ ng h...
 • 13
 • 332
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến chất lượng hải sâm (holothuria scabra) trong quá trình sấy lạnh bảo quản, đề xuất quy trình sản xuất thực phẩm hải sâm sấy lạnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến chất lượng hải sâm (holothuria scabra) trong quá trình sấy lạnh và bảo quản, đề xuất quy trình sản xuất thực phẩm hải sâm sấy lạnh
... kinh tế hải sâm Chính vậy, đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố công nghệ đến chất lượng hải sâm (Holothuria scabra) trình sấy lạnh bảo quản, đề xuất quy trình sản xuất thực phẩm hải sâm sấy lạnh ... nói riêng Vì đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố công nghệ đến chất lượng hải sâm (Holothuria scabra) trình sấy lạnh bảo quản, đề xuất quy trình sản xuất thực phẩm hải sâm sấy lạnh hướng cần thiết ... cho trình sấy lạnh hải sâm, từ đề xuất quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm hải sâm sấy lạnh Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu thành phần khối lượng thành phần hóa học hải sâm (Holothuria scabra)...
 • 144
 • 421
 • 3

CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BẢO QUẢN THỰC PHẨM

CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM
... BIẾN ĐỔI DO NHIỆT BIẾN ĐỔI DO EZYME BIẾN ĐỔI CỦA PROTEIN CÁC TÁC NHÂN KHÁC BIẾN ĐỔI DO NHIỆT Gia nhiệt vừa phải Gia nhiệt kiểu trùng Gia nhiệt khan Gia nhiệt nhiệt độ cao BIẾN ĐỔI DO ... huỳnh BIẾN ĐỔI DO ENZYME Các phản ứng khác Các acid amin chuyển hóa thành sản phẩm độc có mùi khó chịu scatol, indol, crezo, phenol •Phản ứng tạo scatol, indol BIẾN ĐỔI DO ENZYME BIẾN ĐỔI DO ... BIẾN ĐỔI DO NHIỆT Gia nhiệt khan Các protein nhiệt độ 200 C Triptophan bị vòng hoá để tạo α ,β γ cacbolin BIẾN ĐỔI DO NHIỆT Gia nhiệt Ở NHIỆT ĐỘ CAO Gia nhiệt nhiệt độ cao 200 C thực phẩm giàu protein...
 • 32
 • 810
 • 3

nghiên cứu ứng dụng chitosan vào mạ băng tôm để hạn chế sự giảm khối lượng chất lượng trong quá trình cấp đông bảo quản đông

nghiên cứu ứng dụng chitosan vào mạ băng tôm để hạn chế sự giảm khối lượng và chất lượng trong quá trình cấp đông và bảo quản đông
... nhiệm khoa Chế biến thầy Huỳnh Long Quân ủng hộ hướng dẫn thực đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chitosan vào mạ băng tôm để hạn chế giảm khối lượng chất lượng trình cấp đông bảo quản đông Nội dung ... tài Nghiên cứu ứng dụng chitosan vào mạ băng tôm để hạn chế giảm khối ượng chất lượng l trình cấp đông bảo quản đông có ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn cao 30 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG ... làm giảm hao hụt trọng lượng Nồng Nồng độ chitosan chọn 1% Đề tài nghiên cứu ứng dụng chitosan vào mạ băng tôm, tôm thẻ để xét khả làm giảm hao hụt lượng, khả kháng khuẩn tăng chất lượng chitosan...
 • 75
 • 486
 • 1

Tìm hiểu về nguyên liệu thịt các biến đổi xảy ra trong quá trình xử lý bảo quản thịt sau khi giết,mổ

Tìm hiểu về nguyên liệu thịt và các biến đổi xảy ra trong quá trình xử lý và bảo quản thịt sau khi giết,mổ
... Nguyên liệu thịt Các biến đổi thịt giết mổ Những biến đổi tự phân thịt biểu rõ dấu hiệu vật lý. Động vật sau giết ,các tính chất thịt điều thay đổi bản .Nguyên nhân biến đổi trình trao đổi ... đoạn xảy trình tự phân sau: + Xét biến đổi sinh hóa chia trình biến đổi thành giai đoạn: − Phân hủy liên kết chất cấu tạo lên hệ,mà từ tạo thành mô − Hủy chất thành chất đơn giản + Xét biến đổi ... tới(Maturity) Chín tới tập hợp biến đổi tính chất thịt kết thịt có nhiều biểu tốt hương thơm thịt Thịt trở nên mềm mại ngon xo với thịt tê cứng.Khả hdrat hóa cao 85-87% so với thịt tươi,dễ bị tác dụng...
 • 19
 • 434
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố nhiệt cắt trong quá trình mài phẳng Gia công thân động cơ 37E

Nghiên cứu sự phân bố nhiệt cắt trong quá trình mài phẳng và Gia công thân động cơ 37E
... nguyên công gia công tinh mài Yếu tố ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng bề mặt sản phẩm nhiệt cắt mài Do chung em đợc giao nhiệm vụ Nghiên cứu phân bố nhiệt cắt trình mài phẳng Nội dung đồ án đợc trình ... đợc trình bầy hai phân nh sau: +Phần 1 :Nghiên cứu phân bố nhiệt cắt trình mài phẳng +Phần 2:Thiết kế quy trình công nghệ gia công thân động 37-E Để hoàn thành đề tài này, cố gắng thân giúp đỡ tận ... số công nghệ hợp lí Nh tăng vận tốc chi tiết Thiết kế qui trình công nghệ gia công thân động 37e Chơng i: Thiết kế qui trình công nghệ gia công I- chức làm việc chi tiết +Chi tiết thân động 37E...
 • 133
 • 45
 • 0

Nghiên cứu mối liên kết kinh tế trong quá trình sản xuất tiêu thụ dưa chuột bao tử tại xã quang thịnh lạng giang bắc giang

Nghiên cứu mối liên kết kinh tế trong quá trình sản xuất và tiêu thụ dưa chuột bao tử tại xã quang thịnh  lạng giang  bắc giang
... Nghiên cứu mối liên kết kinh tế trình sản xuất tiêu thụ dưa chuột bao tử Quang Thịnh - Lạng Giang - Bắc Giang Đề tài nghiên cứu mối liên kết kinh tế trình sản xuất tiêu thụ DCBT, từ đề xuất ... cứu mối liên kết kinh tế trình sản xuất tiêu thụ dưa chuột bao tử Quang Thịnh - Lạng Giang - Bắc Giang 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu mối liên kết kinh tế trình sản ... luận thực tiễn mối liên kết kinh tế trình sản xuất tiêu thụ nông sản - Thực trạng mối liên kết kinh tế trình sản xuất tiêu thụ dưa chuột bao tử Quang Thịnh - Lạng Giang - Bắc Giang Khóa luận...
 • 134
 • 34
 • 0

các hiện tượng hư hỏng, khuyết tật của sản phẩm bánh qui trong quá trình sản xuất bảo quản

các hiện tượng hư hỏng, khuyết tật của sản phẩm bánh qui trong quá trình sản xuất và bảo quản
... ăn gia súc (1): Sản xuất bánh quy dai (2): Sản xuất bánh quy xốp Phân loại Bao gói bảo quản Hoàn lưu phần III Các tượng hỏng, khuyết tật sản phẩm bánh quy trình sản xuất bảo quản Công đoạn ... bánh quy dai bánh quy xốp • Trong trình chuẩn bị nguyên liệu, sản xuất vận chuyển bảo quản tránh khỏi hỏng, khuyết tật cho sản phẩm bánh Quy trình công nghệ sản xuất bánh quy • Hình ảnh bánh ... khác ảnh ng đến chất lượng sản phẩm • Tiến hành phun ng: phun dầu, phun siro, phun gia vị khác b Các tượng xảy làm nguội bánh Hiện tượng giảm trọng lượng Hiện tượng khô bánh Hiện tượng...
 • 48
 • 1,496
 • 1

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐỒ HỘP TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN BẢO QUẢN

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐỒ HỘP TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN
... CHỦ ĐỀ: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐỒ HỘP TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN DANH SÁCH NHÓM 1.Nguyễn Thị Thơm Hồ Thị Hạnh Nguyễn ... suất +Trong trình vận chuyển bảo quản áp xuất khí thay đổi theo vị trí địa lý nên làm ảnh hưởng đến độ chân không đồ hộp thực phẩm +Đồ hộp chuyển từ nơi áp suất cao đến áp suất thấp gây phồng hộp ... + Trong trình vận chuyển bảo quản ,nguyên liệu bị vi sinh vật xâm nhập lên men làm cho mùi đồ hộp bị biến đổi Ngoài có số yếu tố khác + Ảnh hưởng va đập Đồ hộp bị móc méo, trầy xước Hoặc đồ hộp...
 • 28
 • 670
 • 2

Xem thêm