02 tinh loi lom va tiem can BG2017

bai 4.Tính lồi lõm điểm uốn

bai 4.Tính lồi lõm và điểm uốn
... hm s lồi lõm 16 Đồ thị hàm số: y = x + x y x+16/x f(x)=x x -10 -8 -6 -4 -2 -2 -4 -6 -8 10 x a - y + th ca hm s Lõm + x y th ca hm s im un (a;f(a)) a - - Lồi + b Lồi - im un (b;f(b)) + Lõm Ví ... Có giá trị m nguyên để đồ thị hàm số : y=x4-2mx3+6mx2 +(m+1)x-4 điểm uốn A 2; B 3; C 4; D 5; E Vô số; F Đáp số khác Để đồ thị điểm uốn y không đổi dấu R = m2-4m m4 Vì m nguyên nên m=0; 1; 2; ... i qua x0 thỡ im M0(x0;f(x0)) l im un ca th hm s ó cho Nhận xét: Đồ thị (C) hàm số y=f(x) có điểm uốn M(x0; y0) thì: M (C) f(x0) = f(x0) không xác định Cỏc bi toỏn minh Vớ d Tỡm cỏc khong...
 • 20
 • 430
 • 1

Tính lồi, lõm điểm uốn của đồ thị

Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị
... cung lồi, khoảng (a;c) gọi khoảng lồi đồ thò CB cung lõm, khoảng (c;b) gọi khoảng lõm đồ thò Điểm phân cách cung lồi cung lõm gọi điểm uốn Điểm C đồ thò hình vẽ điểm uốn 2 Dấu hiệu lồi, lõm điểm ... f’’(x) Đồ thò hàm số x0 -  x0 _ lồi x0 +  + M0 (x0;f(x0)) lõm Vậy điểm M0 (x0;f(x0)) điểm uốn đồ thò Chú ý: Tại điểm uốn tiếp tuyến phải xuyên qua đồ thò Ví dụ 1: Tìm khoảng lồi, lõm điểm uốn đồ ... y’’ : x - y’’ _ Đồ thò hàm số lồi Điểm uốn C (1;- ) + + lõm Ví dụ Tìm khoảng lồi, lõm điểm uốn đồ thò hàm số y= x Giải Tập xác đònh : R Ta có : y’’ = Bảng xét dấu y’’ : x y’’ Đồ thò hàm số y’...
 • 8
 • 501
 • 3

Tính lồi, lõm điểm uốn

Tính lồi, lõm và điểm uốn
... tính lồi, lõm điểm uốn đồ thị hàm số Khái niệm tính lồi, lõm điểm uốn y B C A x O a c Cung AC: cung lồi, khoảng (a;c): khoảng lồi Cung CB: cung lõm, khoảng (c;b): khoảng lõm Điểm C: điểm uốn ... + 2x, điểm uốn đồ thị hàm số là: A (1;2) B (2;1) C (-1;2) D (1;-2) Nếu có nhiều điểm thỏa mãn hàm số, phải thử xem hoành độ điểm nghiệm PT y''=0 Bài tập 3: Tìm khoảng lồi, lõm điểm uốn đồ ... x qua x0 điểm M(x0;f(x0)) điểm uốn đồ thị hàm số cho Bài tập Cho hàm số y = x3 6x2 + 3x + 2, đồ thị hàm số: A luôn lồi R B luôn lõm R C C lồi khoảng (-;2), lõm khoảng (2;+) D lõm khoảng...
 • 9
 • 315
 • 0

Tiết 27 TÍNH LỒI LÕM ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ. ppt

Tiết 27 TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ. ppt
... VỀ TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN x O NỘI DUNG b » + AC cung lồi » + CB cung lõm đồ thị hàm số lồi (a;c) lõm trên(c;b) + Điểm phân cách phần lồi phần lõm gọi điểm uốn II DẤU HIỆU LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN ... khoảng lồi lõm điểm uốn ĐL2: (SGK) Nếu y" đổi dấu qua x0 điểm M(x0; f(x0)) điểm uốn Quy tắc tìm khoảng lồi lõm điểm uốn TXĐ Giải y"=0 2 .Tính y' Xét dấu y" Tính y" KL tính lồi lõm, điểm uốn Ví ... Tìm khoảng lồi lõm điểm uốn đồ thị ? áp dụng quy tắc tìm hàm số y=2x3-6x2+2x khoảng lồi lõm điểm uốn Giải + TXĐ: R y'= 6x2-12x+2 xác định /R y"= 12x-12 y"=0  x=1 Dấu y" x - y" - y Lồi GV: Gọi...
 • 5
 • 463
 • 0

TIẾT 27 GIẢI TÍCH 12 TÊN BÀI : TÍNH LỒI , LÕM ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ potx

TIẾT 27 GIẢI TÍCH 12 TÊN BÀI : TÍNH LỒI , LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ potx
... hành ví dụ 2& 3: Tìm khoảng lồi, lõm, điểm uốn Liên kết file Sketchpad x (nếu có) đồ thị hàm số : y= ( Các ví dụ , học sinh tiến hành làm theo nhóm.Sau , cử đại diện lên bảng trình bày giải vídụ2) ... minh định lí 15ph Thực hành ví dụ 1: Tìm khoảng lồi, lõm, điểm uốn đồ thị hàm số :y=x33x2+x+4 GV gợi ý em chưa làm HS làm việc theo nhóm chia Sau lớp làm xong, GV cho máy chiếu lên cho lớp xem ... trượt đồ thị (Animation) Để dạy khái niệm điểm uốn, cho hai học sinh quan sát, thấy cung AC, tiếp tuyến luôn nằm cung AC, cung CB tiếp tuyến nằm dướI cung CB Tại điểm C tiếp tuyến xuyên qua đồ thị...
 • 6
 • 120
 • 1

tính lồi lõm điểm uốn

tính lồi lõm và điểm uốn
... động thẳng Gọi x0 toạ độ chất điểm vào lúc t0 = 0, theo công thức  ta có : V= O x – x0 ∆t x0 hay M1 x = x0 + v.t  M2 x x Công thức  gọi phương trình chuyển động chất điểm chuyển động thẳng 4) ... ∆x < M2 O x2 x1 M1 x 1) ĐỘ DỜI Chú ý : Nếu chất điểm chuyển động theo chiều quỹ đạo đường trùng với độ dời : s = ∆x ∆x = S M1 O x1 x2 M2 x CƠNG VÀ CƠNG SUẤT I - CƠNG 1/ Khái niệm cơng 2/ Định ... vect¬ α S ur Trong vật lý : Nếu có lực F tác dụng lên tơ tạị điểm O làm cho tơ u di r chuyển qng đường S=OO’ ur uuuu r cơng A lực F tính theo cơng thức F OO ' cos α Trong tốn học: Giá trị A biểu...
 • 33
 • 71
 • 0

Nghiên cứu một số ngành thiên địch (côn trùng kí sinh, bắt mồi) lợi dụng chúng trong phòng trừ tổng hợp sâu đục thân mía vùng bến cát, tỉnh bình dương phụ cận

Nghiên cứu một số ngành thiên địch (côn trùng kí sinh, bắt mồi) và lợi dụng chúng trong phòng trừ tổng hợp sâu đục thân mía vùng bến cát, tỉnh bình dương và phụ cận
... Nam, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số loài thiên địch (côn trùng sinh, bắt mồi) lợi dụng chúng phòng trừ tổng hợp sâu đục thân mía vùng Bến Cát, tỉnh Bình Dơng phụ cận mục đích yêu cầu đề ... phòng trừ tổng hợp sâu đục thân mía có hiệu cao vùng Bến Cát, tỉnh Bình Dơng phụ cận 2.2 Yêu cầu - Xác định thành phần thiên địch (côn trùng sinh, bắt mồi) sâu đục thân mía vai trò chúng vùng ... thân đạt hiệu kinh tế môi trờng Chính vậy, việc đề xuất nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số loài thiên địch (côn trùng sinh, bắt mồi) lợi dụng chúng phòng trừ tổng hợp sâu đục thân mía vùng Bến...
 • 173
 • 935
 • 5

Sử dụng tính lồi lõm của đồ thị hàm số để chứng mình một bất đẳng thức

Sử dụng tính lồi lõm của đồ thị hàm số để chứng mình một bất đẳng thức
... suy đồ thị hàm số (1) lồi ( x + 1) x + khoảng (0; +∞) Do điểm ( ;ln 2) tiếp tuyến đồ thị hàm số (1) nằm phía 4 đồ thị hàm số (1) Từ ta có ln( x + x + 1) ≤ x + ln − , ∀x > Áp dụng bất 5 đẳng thức ... ∈ (0;1) Vì đẳng thức xảy x = y = z = 2 x + (1 − x) ⎛1 8⎞ nên ta xét tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm ⎜ ; ⎟ Ta có ⎝ 3⎠ 2x + x − f '( x) = −4 (3 x − x + 1) ⎛1 8⎞ Tiếp tuyến đồ thị hàm số f ( x) điểm ... x + đổi dấu hai lần khoảng (0;1) Do đồ thị hàm số f ''( x ) = 12 (3 x − x + 1)3 không hoàn toàn lồi khoảng (0;1) Tuy nhiên ta có bất đẳng thức Xét hàm số f ( x) = ( x + 1) ≤ x + , ∀x ∈ (0;1)...
 • 5
 • 1,260
 • 36

Vi khuẩn Qxy hóa Fe(II) khử Nitrate ở Việt Nam tính đa dạng tiềm năng ứng dụng

Vi khuẩn Qxy hóa Fe(II) và khử Nitrate ở Việt Nam tính đa dạng và tiềm năng ứng dụng
... hóa Fe(II) khử nitrate Vi t Nam: Tính đa dạng tiềm ứng dụng với mục đích đánh giá tính đa dạng di truyền vi khuẩn oxy hóa Fe(II), khử nitrate Vi t Nam tìm hiểu khả ứng dụng chúng xử lý nguồn nớc ... cho dù dạng Fe(II) hay Fe(III) gây nguy hiểm cho ngời 1.6 ý nghĩa vi c nghiên cứu tính đa dạng di truyền tiềm ứng dụng vi khuẩn oxy hóa Fe(II), khử nitrate Với khả hô hấp kỵ khí nitrate, vi khuẩn ... Nhuế, Hà nội 3.6 Đánh giá tính đa dạng di truyền chủng vi khuẩn oxy hóa Fe(II), khử nitrate phơng pháp ARDRA Tính đa dạng di truyền 12 chủng vi khuẩn oxy hóa Fe(II), khử nitrate phân lập đợc phân...
 • 72
 • 324
 • 4

Vi khuẩn oxy hóa Fe(II) khử nitrate ở Việt Nam Tính đa dạng tiềm năng ứng dụng

Vi khuẩn oxy hóa Fe(II) và khử nitrate ở Việt Nam Tính đa dạng và tiềm năng ứng dụng
... hóa Fe(II) khử nitrate Vi t Nam: Tính đa dạng tiềm ứng dụng với mục đích đánh giá tính đa dạng di truyền vi khuẩn oxy hóa Fe(II), khử nitrate Vi t Nam tìm hiểu khả ứng dụng chúng xử lý nguồn nớc ... Vai trò vi khuẩn chu trình oxy hóa - khử sắt 1.1.3 Vi khuẩn hiếu khí oxy hóa Fe(II) pH trung tính 1.1.4 Vi khuẩn quang hợp kỵ khí oxy hóa Fe(II) 1.1.5 Vi khuẩn kỵ khí oxy hóa Fe(II) ... dù dạng Fe(II) hay Fe(III) gây nguy hiểm cho ngời 1.6 ý nghĩa vi c nghiên cứu tính đa dạng di truyền tiềm ứng dụng vi khuẩn oxy hóa Fe(II), khử nitrate Với khả hô hấp kỵ khí nitrate, vi khuẩn oxy...
 • 72
 • 367
 • 0

Kỹ thuật sửa chữa máy tính chuyên sâu mạng căn bản

Kỹ thuật sửa chữa máy tính chuyên sâu và mạng căn bản
... nghiệp II III a b c d e a b a b c d a a b c Bảo trì máy tính cho cá nhân doanh nghiệp Sửa chữa Laptop - PC Trung tâm NTS Kaspersky Care Sửa chữa tất loại laptop hiệu IBM – Lenovo, HP – Compaq, ... âm bản, đèn LCD đỏ, LCD sáng chập chờn, sửa chữa, thay cao áp, thay bóng đèn LCD,… Lỗi cable LCD: trắng hình, nhảy hình, LCD hiển trị màu không đúng,… Thay tất LCD laptop Chúng giải vấn đề mạng ... công mạng LAN, WAN, Internet Khắc phục cố mạng lỗi đường truyền Internet Router ADSL, Switch, NTU,… bị hỏng Cung cấp giải pháp bảo mật cho Web Server, Mail Server… Bảo trì quản trị hệ thống mạng...
 • 2
 • 1,019
 • 13

Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro - ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro - ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... hình ước lượng rủi ro hệ thống CAPM, SIM hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất thời kỳ ước lượng Chương 3: Ứng dụng hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất thời kỳ ước lượng ước lượng rủi ro thị trường ... 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH KỲ HẠN TÍNH LỢI SUẤT VÀ THỜI KỲ ƯỚC LƯỢNG KHI ƯỚC LƯỢNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 52 I hình nghiên cứu đề xuất thị trường chứng khoán Việt ... quan thị trường chứng khoán Việt Nam – chương trình bày vấn đề thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 2: Các hình ước lượng rủi ro hệ thống – chương trình bày hai hình...
 • 83
 • 281
 • 0

Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro hệ thống ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro hệ thống và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... thu nhp v ri ro: Thu nhp k vng cng cao thỡ ri ro cng ln v ngc li ri ro cng thp thỡ mc thu nhp k vng hn khi m tn Nh vy mc tiờu hp lý lad t c thu nhp cao hn ti cựng mt mc ri ro Ri ro c chia lm ... bờta () Phn bự ri ro 1.1 Khỏi nim v phn bự ri ro Thu nhp v ri ro l yu t rt quan trng ti chớnh Cỏc nh u t u mun cú thu nhp cao nhng li mun cú mc ri ro ti thiu hoc khụng cú ri ro Nhng t c iu ny ... chng khoỏn khỏc Tng ri ro = Ri ro h thng + Ri ro phi h thng Nguyễn Thị Thu Phơng Toán Tài 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ri ro phi h thng ch nh hng...
 • 74
 • 248
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN SỰ CẦN THIẾT PHẢI MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG Ở NƯỚC TA

LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG Ở NƯỚC TA
... động lãi suất cho vay phương hướng thiết thực để tăng lợi nhuận cho ngân hàng từ việc mở rộng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng 1.2 Sự cần thiết phải mở rộng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng hệ ... cho Ngân hàng tổ chức kinh doanh lĩnh vực tiền tệ nên mục đích kinh doanh ngân hàng lợi nhuận Hoạt động tín dụng hoạt động sinh lợi chủ yếu ngân hàng thương mại, việc mở rộng hoạt động tín dụng ... huy động vốn ngân hàng định nhiều đến trình mở rộng tín dụng ngân hàng, hoạt động tín dụng ngân hàng thực dựa tảng đI vay ngân hàng, không vay ngân hàng thực việc cho vay Ngược lại nguồn vốn ngân...
 • 18
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính lồi lõm và điểm uốn của đồ thịtính lồi lõm và điểm uống của đồ thị chỉ xét đối với hàm bật babài 6 hàm lồi hàm lõm tính lồi lõm và điểm uốn của đồ thịkhái niệm về tính lồi lõm và điểm uốnnghiên cứu một số loài thiên địch côn trùng kí sinh bắt mồi và lợi dụng chúng trong phòng trừ tổng hợp sâu đục thân mía vùng bến cát tỉnh bình dương và phụ cậntiep tuyen va tiem cantính minh bạch và tiếp cận thông tinlỗi cảm biến tiệm cận iphone 4tính lồi lõm của đồ thị hàm sốcách tính lợi ích và chi phí của dự án metrophương trình giai bằng tính lồi lõm của hàm sốliên minh công nông trí tính tất yếu và sự cần thiết; liên hệ vấn đề liên minh công nông trí ở việt namsử dụng tính lồi lõm cuả hàm số chứng minh bđt tích phântìm m để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang và tiệm cận đứnglợi thế và tiềm năng phát triển công nghiệp của thủ đôWorld of art 7th edition sayre test bankWorld politics trend and transformation 2010 2011 edition 13th edition kegley test bankThuyết minh tính toán kết cấu biệt thự đơn giảnAuditing the art and science of assurance engagements canadian twelfth edition 12th edition arens test bankBrief principles of macroeconomics 6th edition gregory mankiw test bankBrief principles of macroeconomics 7th edition gregory mankiw test bankBrock biology of microorganisms 13th edition madigan test bankBuilding management skills an action first approach 1st edition daft test bankBUSN 9th edition kelly test bankCalculus 10th edition larson test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bankCalculus with applications 10th edition lial test bankBusiness and society stakeholders ethics public policy 14th edition lawrence test bankBusiness communication developing leaders for a networked world 2nd edition cardon test bankBusiness communication essentials third canadian edition 3rd edition bovee test bankBusiness communication in person in print online 8th edition newman test bankBusiness communication polishing your professional presence 2nd edition shwom test bankBusiness communication today 13th edition bovee test bankBusiness connecting principles to practice 1st edition nickels test bankBusiness data networks and security 9th edition panko test bank