chuyen de do thi, quay lui, quy hoach dong

Phương pháp xử lí trạng thái (Vét cạn khử đệ quy Đồ thị trạng thái Quy hoạch động trạng thái)

Phương pháp xử lí trạng thái (Vét cạn khử đệ quy Đồ thị trạng thái Quy hoạch động trạng thái)
... quân c B n dòng u th c 1, b n dòng sau th c Output: Gồm dòng nh t s c chuy n quân nh t 16bit III Quy H : ă 0 sau: *n Output: t Sau : 0 (n!) /s y =20 i ă : +1 S T[S {a,b,c, d - i T[ {1,2,5}...
 • 5
 • 514
 • 6

Tài liệu Chuyên đề tin học - Lý thuyết quy hoạch động docx

Tài liệu Chuyên đề tin học - Lý thuyết quy hoạch động docx
... (Fx[i] > Fx[i - A[j]] + 1) Then Begin Fx[i]:= Fx[i - A[j]] + 1; X[i] := j; End; End; Quy hoạch động 13 Trần Quang Quá 4.9 Phân công kó sư (Đề thi tuyển sinh sau Đại học khoá 1997 Đại học Tổng hợp ... := j; {j số ứng với BMax tìm được} Quy hoạch động Trong ví dụ trên: -7 Dãy A[i] B[i] Truoc[i] 1 i 4 Trần Quang Quá Dãy không giảm dài có phần tử: -7 -3 15 -3 10 9 Procedure TaoBang; Var i, j, ... nhất: Đề bài: Cho dãy n số nguyên Hãy loại bỏ khỏi dãy số phần tử để dãy không giảm dài In dãy Ví dụ: Input: 10 -7 -3 15 Kết tìm dãy không giảm dài có phần tử: -7 -3 Giải thuật: 1) Tổ chức liệu: ...
 • 15
 • 2,139
 • 110

Thực trạng phát triển kinh tế xã hội nông thôn của hai xã Tây Bắc vùng Xuân Mai: Nhuận Trạch và Hoà Sơn (Thuộc tỉnh Hoà Bình) trong quá trình đô thị hoá theo quy hoạch thành thị xã Xuân Mai - Hà Tây

Thực trạng phát triển kinh tế xã hội nông thôn của hai xã Tây Bắc vùng Xuân Mai: Nhuận Trạch và Hoà Sơn (Thuộc tỉnh Hoà Bình) trong quá trình đô thị hoá theo quy hoạch thành thị xã Xuân Mai - Hà Tây
... tiến hành phát triển bền vững vùng đô thị Xuân Mai - Tây Từ yêu cầu khách quan đó, lựa chọn đề tài: "Thực trạng phát triển kinh tế hội nông thôn hai Tây Bắc vùng Xuân Mai: Nhuận Trạch Hoà ... niệm phát triển kinh tế hội cấu nông thôn a Phát triển kinh tế hội nông thôn: phát triển kinh tế hội nông thôn hiểu phát triển tổng hợp liên ngành kinh tế hội vùng lãnh thổ định vùng ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN VÙNG XUÂN MAI - HÀ TÂY 1.1 Cơ sở lý luận ảnh hưởng đô thị hóa đến phát triển kinh tế hội nông thôn...
 • 68
 • 652
 • 2

Tài liệu Chuyên đề đồ thị Hamilton docx

Tài liệu Chuyên đề đồ thị Hamilton docx
... đồ thị G1 là: a  b  c  d  e  a G1 Định nghĩa: • Đồ thị Hamilton đồ thị có chứa chu trình Hamilton Đồ thị nửa Hamilton đồ thị có chứa đường Hamilton Một số ví dụ b a d b d c e Đồ thị G1 đồ ... có Hamilton hay không Cho đến có điều kiện đủ để đồ thị đồ thị Hamilton hay có đường Hamilton Định lý đồ thị Hamilton: Đồ thị đầy đủ đồ thị Hamilton Với n lẻ n ≥ Kn có (n-1)/2 chu trình Hamilton ... thuộc đồ thị thoả: deg+(v) ≥ n/2 deg-(v) ≥ n/2 G đồ thị Hamilton Ví dụ: Đồ thị G có hướng liên thông mạnh Đồ thị G đồ thị có hướng liên thông mạnh thỏa mãn Định lý đồ thị Hamilton (tt): Đồ thị...
 • 22
 • 227
 • 1

TIỂU LUẬN môn học KINH tế đô THỊ PHÂN TÍCH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ mới BÌNH DƯƠNG

TIỂU LUẬN môn học KINH tế đô THỊ PHÂN TÍCH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ mới BÌNH DƯƠNG
... Đoan Học viên: Lê Văn Phước Đề tài: PHÂN TÍCH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG Tổng quan quy hoạch thành phố Bình Dương Thành phố Bình Dương khởi công xây dựng vào ngày 26/4/2010 Khu đô thị ... nghiệp - dịch vụ đô thị Bình Dương quy hoạch thành khu đô thị văn minh, đại, trở thành quận trung tâm thành phố Bình Dương trực thuộc trung ương tương lai theo định hướng quy hoạch đến năm 2020 ... dịch vụ công nghệ cao Nhận xét quy hoạch thành phố Bình Dương Về mặt tổng thể, thành phố Bình Dương nằm khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ đô thị Bình Dương, quy hoạch xây dựng hoàn toàn khu đất...
 • 6
 • 1,341
 • 16

Nghiên cứu, xác định nhu cầu đất ở tại đô thị phục vụ quy hoạch sử dụng đất đô thị trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Nghiên cứu, xác định nhu cầu đất ở tại đô thị phục vụ quy hoạch sử dụng đất đô thị trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
... đất đô thị phục vụ quy hoạch sử dụng đất đô thị thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá" 1.1.2.2 Một số nghiên cứu vấn đề sử dụng đất đô thị a Việc xác định nhu cầu đất đô thị quy hoạch sử dụng đất ... chứng nhận quy n sử dụng đất Trang 11 Đề tài: "Nghiên cứu, xác định nhu cầu đất đô thị phục vụ quy hoạch sử dụng đất đô thị thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá" quy n sở hữu nhà đô thị; Quy t định số ... lập Đất đô thị: Đất khu vực đô thị Trang Đề tài: "Nghiên cứu, xác định nhu cầu đất đô thị phục vụ quy hoạch sử dụng đất đô thị thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá" MỞ ĐẦU Nước ta bước vào thời kỳ công...
 • 137
 • 504
 • 0

bài tập lịch sử đô thị - lý luận quy hoạch đô thị của le corbusier

bài tập lịch sử đô thị - lý luận quy hoạch đô thị của le corbusier
... giới 2.NHỮNG LÝ LUẬN CỦA LE CORBUSIER Le Corbusier nhân định hình mẫu đô thị truyền thống không phù hợp mà thành phố ngày phình to trở nên chật chội  Sự chật chội lại giải quy t, cách đáng ... coi "quy hoạch đô thị chìa khoá" để giải vấn đề kiến trúc xây dựng Le Courbusier tác giả phương án thành phố ba triệu dân, phương án cải tạo trung tâm Paris nhiều phương án quy hoạch đô thị nhiều ... ĐẦU  2.NHỮNG LÝ LẬN CỦA LE CORBUSIER  THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI  4.THÀNH PHỐ TRIỆU DÂN 1.MỞ ĐẦU  Le Courbusier việc xây dựng kiến trúc chống lại phái hàn lâm kinh viện, coi quy hoạch đô thị công việc...
 • 12
 • 506
 • 1

chuyên đề đồ thị hàm số y = ax (a0)

chuyên đề đồ thị hàm số y = ax (a0)
... a/ Tỡm KX ca A b/Rỳt gn A c/Tỡm x A = d/ Tỡm giỏ tr nguyờn A x nguyờn HèNH HC Bi 1: Cho na ng trũn (O,R cm) cú ng kớnh AB V cỏc tip tuyn Ax, By ( Ax, By v na ng trũn thuc cựng mt na mt phng ... Cho biểu thức : A = x x +1 a) Rút gọn biểu thức sau A b) Tính giá trị biểu thức A x = c) Tìm x để A < d) Tìm x để A = A e/ Tỡm giỏ tr nguyờn ca x A nhn giỏ tr nguyờn Bi : Cho A= x +3 x x + x x ... tuyn th ba cỏt Ax, By theo th t C, D Gi I l giao im ca AM v OC, K l giao im ca BM v OD a/ CM : Bn im A,C,M,O cựng thuc mt ng trũn v ch tõm O ca ng trũn ú b/ CM: AC.BD = R2 c/ CM: OD l tip tuyn...
 • 2
 • 501
 • 3

Ảnh hưởng của đô thị hóa và quy hoạch đô thị tới cầu nhà đất

Ảnh hưởng của đô thị hóa và quy hoạch đô thị tới cầu nhà đất
... I, Cầu nhà đất: 1, Khái niệm: 2, Điều kiện xuất cầu bất động sản: 2, Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu nhà đất II, Đô thị hoá quy hoạch: 1, Khái niệm: 2, Đặc trưng đô thị hoá: 3, Tác động đô thị ... đô thị hoá: 3, Tác động đô thị hoá quy hoạch tới cầu nhà đất III, Giải pháp cho đô thị hoá Việt Nam: I, Cầu nhà đất: Khái niệm: Cầu nhà đất khối lượng nhà đất mà người tiêu dùng sẵn sàng chấp ... 3, Tác động đô thị hóa quy hoạch đô thị a Thay đổi tổng cầu bất động sản b Mất cân đối cung cầu bất động sản đô thị C Thay đổi kết cấu nhu cầu bất động sản a,Thay đổi tổng cầu bds Đô thị hoá -...
 • 19
 • 2,332
 • 9

Chuyên Đề Đồ Thị Hàm Số

Chuyên Đề Đồ Thị Hàm Số
... số a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m = b Tìm giá trị m để hàm số có điểm cực trị 21 Cho hàm số y = x4 + 2mx² + m² + m (1) a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số m = –2 b Tìm m để đồ ... cấp số cộng Cho hàm số y = x³ – 3mx² + 9x – (1) a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m = b Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục Ox điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng Cho hàm số ... sát hàm số đề thi đại học mx + (3m − 2)x − Cho hàm số y = f(x) = (1) có đồ thị (Cm), với m tham số x + 3m a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m = b Tìm m để góc hai đường tiệm cận hàm số...
 • 9
 • 853
 • 6

chuyen de do thi va ham so

chuyen de do thi va ham so
... -3- Giáo viên : Đỗ Tiến Lâm Chuyên đề ôn thi vào lớp 10 4) Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số qua điểm A(-1,-4) : a.Có hệ số góc 0,5 b.Song song với đờng thẳng y = -3x + c.Vuông góc ... với đờng thẳng y = 5x 5) Lập phơng trình đờng thẳng (d) qua điểm A(3,1) : a.Có hệ số góc -2 b.Song song với đờng thẳng y = 5x +1 c.Vuông góc với đờng thẳng y = x + 6) Xác định hàm số y = ax2 ... - m + (m tham số) Chứng minh với giá trị m, đờng thẳng (d) cắt (P) điểm phân biệt *Dạng : Biện luận số giao điểm Parapol (P) đờng thẳng (d) -6- Giáo viên : Đỗ Tiến Lâm Chuyên đề ôn thi vào lớp...
 • 11
 • 102
 • 0

đồ án quy hoạch đô thị Phương án quy hoạch sử dụng đất đai phường Tân Hoà- thị xã Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình đến 2015

đồ án quy hoạch đô thị Phương án quy hoạch sử dụng đất đai phường Tân Hoà- thị xã Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình đến 2015
... hoạch sử dụng đất đô thị Sự cần thiết quy hoạch sử dụng đất đô thị thể mặt sau: -Quy hoạch sử dụng đất đô thị công cụ để tăng cường quản lý vĩ mô nhà nước việc sử dụng đất đô thị Thông qua quy hoạch ... vực quy hoạch phát triển đô thị kỳ quy hoạch sử dụng đất tổ chức thực việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương + Quy hoạch sử dụng đất xã, phường, thị trấn lập chi tiết gắn với đất ... việc quy hoạch sử dụng đất đai -Chương II: Điều kiện kinh tế hội hiên trạng sử dụng đất đai phường Tân Hoà - Chương III: Phương án giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất đai phường Tân Hoà -...
 • 84
 • 141
 • 0

Bài giảng quy hoạch giao thông đô thị bài 3 quy hoạch hệ thống giao thông đô thị

Bài giảng quy hoạch giao thông đô thị  bài 3 quy hoạch hệ thống giao thông đô thị
... bày; Quy hoạch chi tiết thiết kế dự án TRÌNH TỰ QUY HOẠCH GIAO THÔNG + Quy hoạch mạng lưới giao thông - Thực tế Việt Nam, công tác quy hoạch giao thông tập trung vào quy hoạch mạng lưới giao thông ... giao thông TRÌNH TỰ QUY HOẠCH GIAO THÔNG Quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội Quy hoạch Vùng QH Xây dựng Vùng QH giao thông Vùng Quy hoạch Tổng thể đô thị QH Tổng thể xây dựng đô thị ... cầu giao thông thay đổi khác khu vực toàn đô thị TẦN SUẤT GIAO THÔNG Tần suất giao thông: số lần di chuyển ngày: lần/ngày - Tần suất giao thông phụ thuộc đối tượng giao thông - Khu vực giao thông...
 • 29
 • 508
 • 1

Bài giảng quy hoạch giao thông đô thị bài 4 quy hoạch các mối giao thông đối ngoại

Bài giảng quy hoạch giao thông đô thị  bài 4 quy hoạch các mối giao thông đối ngoại
... với nút giao thông: - Đầu mối có chuyển đổi phương thức giao thông, nút giao thông có chuyển hướng di chuyển) NHU CẦU GIAO THÔNG ĐÔ THỊ – ĐẦU MỐI GIAO THÔNG Vị trí đầu mối giao thông đối ngoại ... cầu giao thông đối nội – đối ngoại VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU MỐI GIAO THÔNG ĐÔ THỊ Vị trí đầu mối Địa phương Vùng Toàn cầu Cơ sở hạ tầng Khả tiếp cận Đầu mối giao thông đối ngoại đô thị đầu mối ... cầu giao thông đô thị bên đô thị, kết nối đô thị với tuyến giao thông đối ngoại – Đầu mối có vai trò quan trọng nhiều tác động đến đô thị ĐẦU MỐI GT ĐNGOẠI – ĐIỂM DÂN CƯ – CỰC PHÁT TRIỂN A -Giao...
 • 49
 • 2,127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề đồ thị hàm số lớp 9chuyên đề đồ thị hàm số thi đại họcchuyên đề đồ thị hàm số lớp 10chuyên đề đồ thị hàm số bậc nhấtquá trình đô thị hoá và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố hà nộivấn đề chuyển từ đồ thị sang biểu thức trong động học chất điểmđề cương ôn tập môn quy hoạch đô thịđề cương giới thiệu luật quy hoạch đô thịđề thi giữa kỳ quy hoạch tuyến tínhchuyen de on thi mon toan phan toa do phangđề thi lời giải quy hoạch tuyến tính13 chuyen de luyan thi dai hoc do minh tuanđồ án quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái vàm cỏ đông huyện bến lức – tỉnh long anđề thi mẫu môn quy hoạch mạng lưới giao thôngđề thi cuoi ki quy hoạch tuyến tínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học