Bài Giảng Vi Sinh Vật Thú Y

bài giảng vi sinh vật hại nông sản sau thu hoạch

bài giảng vi sinh vật hại nông sản sau thu hoạch
... chung Vi sinh vt hoi sinh: l cỏc loi vi sinh vt ch cú th phỏt trin v s dng ngun thc n t cỏc t bo cõy ó cht m khụng cú kh nng kớ sinh, sng mụ t bo cũn sng Vi sinh vt bỏn hoi sinh: L cỏc vi sinh ... Vi sinh vt hi nụng sn sau thu hoch Mt s khỏi nim chung - Nụng sn sau thu hoch bao gm cỏc loi sn phm cõy trng di dng thõn lỏ, r, c, qu, ht Chỳng l cỏc vt th sng vỡ vy sau thu hoch quỏ trỡnh sinh ... CNG MễN HC - Tờn mụn hc: Vi sinh vt hi Nụng sn sau thu hoch (phn bnh cõy) - Lý thuyt tit, thc hnh tit - Ging vi n mụn hc: PGS.TS Ngụ Bớch Ho - Giỏo vi n hng dn thc hnh: Th.s Nguyn Thanh...
 • 52
 • 905
 • 0

Bài giảng vi sinh vật

Bài giảng vi sinh vật
... nghiệp, vi sinh vật học công nghiệp, y vi sinh vật học, thú y vi sinh vật học, vi sinh vật học nước, vi sinh vật học không khí, vi sinh vật học phóng xạ, địa vi sinh vật học, vi sinh vật học ... Ngay vi sinh vật học nông nghiệp có nhiều chuyên ngành khác như: vi sinh vật trồng trọt, vi sinh vật đất, vi sinh vật bảo vệ thực vật, vi sinh vật chăn nuôi, vi sinh vật thuỷ sản, vi sinh vật ... loại virut động vật virut thực vật 10 BÀI HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC NHÓM VI SINH VẬT Vi sinh vật gồm nhóm:  Vi sinh vật nhân nguyên thuỷ (Procaryotes) gồm: - Vi khuẩn cổ (Archaebacteria) - Vi...
 • 138
 • 2,540
 • 21

Bài giảng Vi sinh vat học

Bài giảng Vi sinh vat học
... I ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ MÔN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỐI TƯỢNG CỦA VI SINH VẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG • vi khuẩn • virus • nấm men • nấm mốc • tảo protozoa Nhiệm vụ vi sinh vật học đại cương • -Nghiên cứu ... hoạt động sinh lý hóa học, nhóm vi sinh vật -Sự phân bố vi sinh vật tự nhiên mối quan hệ chúng với môi trường sinh vật khác -Nghiên cứu biện pháp thích hợp để sử dụng cách có hiệu vi sinh vật ... vàng, vi sinh vật ứng dụng vào sản xuất, phục vụ sống từ lâu, người ta chưa hiểu chất vi sinh vật 2.2 Giai đoạn sau phát minh kính hiển vi (Phát vi sinh vật) • Leewenhoek người phát vi sinh vật...
 • 147
 • 640
 • 7

Bài giảng Vi Sinh Vật

Bài giảng Vi Sinh Vật
... vàng, vi sinh vật ứng dụng vào sản xuất, phục vụ sống từ lâu, người ta chưa hiểu chất vi sinh vật 2.2 Giai đoạn sau phát minh kính hiển vi (Phát vi sinh vật) • Leewenhoek người phát vi sinh vật ... hoạt động sinh lý hóa học, nhóm vi sinh vật -Sự phân bố vi sinh vật tự nhiên mối quan hệ chúng với môi trường sinh vật khác -Nghiên cứu biện pháp thích hợp để sử dụng cách có hiệu vi sinh vật có ... ĐẦU I ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ MÔN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỐI TƯỢNG CỦA VI SINH VẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG • vi khuẩn • virus • nấm men • nấm mốc • tảo protozoa Nhiệm vụ vi sinh vật học đại cương • -Nghiên cứu...
 • 147
 • 308
 • 1

Bài giảng vi sinh vật - Virut học

Bài giảng vi sinh vật - Virut học
... loại virut: Vi c phân loại virut thường thực sau phát bệnh chủ yếu bệnh virut thực vật virut động vật có xương sống Tuỳ thuộc vào mức độ phát minh nghiên cứu virut mà hệ thống phân loại virut ... thước virut ổn định - Tham gia vào hấp phụ virut vào vị trí đặc hiệu tế bào chủ - Mang tính kháng nguyên đặc hiệu virut - Chịu trách nhiệm đối xứng hạt virut Lõi axit nucleic: Mỗi loại virut ... cấu trúc khác virut + Đối với virut có axit nucleic ARN sợi dương ARN virut đồng thời mARN để tổng hợp nên ARN polymeraza ARN virut, mARN dùng để tổng hợp nên capxit virut + Đối với virut có axit...
 • 6
 • 1,151
 • 13

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1 ppt

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1 ppt
... nghiên cứu sau - Robert Koch (18 43 – 19 10) phát vi khuẩn lao - Metnhicov (18 45 – 19 16) đề học thuyết miễn dịch học - Eclic (18 54 – 19 15) nêu thuyết miễn dịch học dịch thể - Omelanski (18 67 – 19 28) ... quang • - Kính hiển vi điện tử: Có độ phóng đại từ 10 .00 0- 10 0.000 lần, dùng quan sát Virus, cấu trúc siêu hiển vi tế bào • - Kính hiển vi điện tử qt: Có độ phóng đại từ 10 .00 0- 10 0.000 lần, quan ... cách 1, 5 tỷ năm Vết tích Palaeolyngbya cách 950 triệu năm • - Năng lực thích ứng mạnh, dễ phát sinh biến dị • II Vị trí SV sinh giới Vi sinh Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan • - Linneaus (17 0 7 -1 778)...
 • 86
 • 341
 • 2

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 2 pdf

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 2 pdf
... rượu tác dụng VSV • C6H12O6 C2H5OH + 2CO2 • • • • • - Sacharomyces cerevisiae - S Carlbergensis (elip) - S vini (elip) - Shizo sacharomyces (que) - Kluyveromyces (que • - Có khả tổng hợp hai loại ... (2 1 -2 4%), N (1 5-1 8%), H (6. 5-7 .3%), S (0. 024 %) ngồi có Fe, Cu, B, Zn, Mn, Ca • - Glucid chiếm khoảng 1 0-3 0% trọng lượng khơ • - Tồn chủ yếu dạng Polysacharit, Glycogen, Granaluza, dextran • - ... bào - Xác định số lượng tế bào Đếm khuẩn lạc • - Phương pháp xác định sinh khối tế bào • IV Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển vi sinh vật • Nhiệt độ • • • - VSV ưa nóng 5 0-6 5oC -...
 • 71
 • 238
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 3 pdf

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 3 pdf
... hại - Sữa bị acid hoá: - Sữa đông cấp độ acid - Sữa bị thối rửa - Sữa bị đắng - Sữa bị ôi - Sữa có mùi xà phòng - có màu xanh - Có màu vàng - Đắng mặn • • • • • • • • • VSV gây bệnh cho người - ... • - Do người trình thu hái, vận chuyển bảo quản, chế biến mang lại • - Từ đất • - Từ nước • - Từ không khí • - Lây nhiễm sinh vật môi giới lan truyền • Các trình sinh hóa xảy bảo quản rau • - ... • • • • • • • • • VSV gây bệnh cho người - Bệnh lao - Bệnh sẩy thai - Bệnh lở mồm long móng - Bệnh vi m vú - Bệnh tả - Thương hàn - Kiết lỵ - Ngộ độc ...
 • 52
 • 204
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 4 doc

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 4 doc
... đường • - Nhiễm nội sinh: Là vật bị bệnh • - Nhiễm ngoại sinh: nhiễm bẩn từ bên vào thịt • Các dạng hư hỏng thịt • - Thịt bị thối rửa • - Do Penicillium • - Do Fusarium • - Do Stachybotrys • - Do ... chất độc • II Vi sinh vật gây bệnh thực phẩm • Coliform • Coliform nhóm vi sinh vật bao gồm vi sinh vật sau • Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klensiella • Coliform nhóm vi sinh vật hình ... gồm - toxin β-toxin • - - toxin có khả phân giải hồng cầu gây tổn hại hồng cầu • - β-toxin: gây độc cho nhiều tế bào, kể hồng cầu • • • • • • Độc tính - Gây sốt - Tạo vết đỏ da, mụn nhọt - Làm...
 • 68
 • 193
 • 1

bài giảng vi sinh vật đại cương

bài giảng vi sinh vật đại cương
... CHƯƠNG I MỞ ĐẦU VỀ VI SINH VẬT HỌC ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VI SINH VẬT HỌC 1.1 Đối tượng vi sinh vật học đại cương 1.2 Sự phân bố vi sinh vật 10 1.3 Vai trò vi sinh vật 10 ... CHƯƠNG I MỞ ĐẦU VỀ VI SINH VẬT HỌC ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VI SINH VẬT HỌC 1.1 Đối tượng vi sinh vật học đại cương Xung quanh chúng ta, sinh vật lớn mà nhìn thấy được, có vi sinh vật nhỏ bé, muốn ... (Algology) virus học (Virolory), Vi c phân chia lĩnh vực dựa vào phương hướng ứng dụng Do thấy có y sinh vi sinh vật học, vi sinh vật học thú y, vi sinh vật công nghiệp, vi sinh vật học nông...
 • 250
 • 1,041
 • 17

bài giảng vi sinh vật đại cương

bài giảng vi sinh vật đại cương
... cũn cú y sinh vi sinh vt hc, vi sinh vt hc thỳ y, vi sinh vt cụng nghip, vi sinh vt hc nụng nghip [1] Ngay vi sinh vt hc nụng nghip cng cú rt nhiu chuyờn ngnh: vi sinh vt lng thc, vi sinh vt thc ... c, cũn cú vụ vi sinh vt nh bộ, mun nhỡn thy chỳng phi s dng kớnh hin vi, ngi ta gi chỳng l vi sinh vt Mụn khoa hc nghiờn cu v hot ng sng ca cỏc vi sinh vt c gi l Vi sinh vt hc Vi sinh vt hc phỏt ... nờn lnh lo [1] Vi sinh vt cũn l nhõn t tham gia vo vic gi gỡn tớnh bn vng ca cỏc h sinh thỏi t nhiờn i vi sn xut nụng nghip, vi sinh vt cú vai trũ rt ln, vi sinh vt tham gia vo vic phõn gii cỏc...
 • 177
 • 244
 • 0

bài giảng vi sinh vật đại cương

bài giảng vi sinh vật đại cương
... HỌC VI SINH VẬT GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI CÓ KÍNH HIỂN VI  Sự hình thành khoa học vi sinh vật? GIAI ĐOẠN CÓ KÍNH HIỂN VI  Antonie Van Leeuwenhoek (1632-1723) (1632- Bút tích miêu tả vi sinh vật Leeuwenhoek ... (Archae) Vi khuẩn (Bacteria) Sinh vật nhân thật (Eucarya) - 18 VI SINH VẬT NHÂN NGUYÊN THỦY PROKARYOTES 19 BA LĨNH GiỚI CỦA SINH VẬT (Three(Three-Domain Classification) 20 HÌNH THÁI, KÍCH THƯỚC VI ... khai sinh khoa học thực nghiệm giai đoạn Khoa học vi sinh vật hình thành THUYẾT TỰ SINH Pasteur chứng minh nguồn gốc vsv  1862 Pasteur nhận giải thưởng đặc biệt Vi n Hàn Lâm Khoa Học Pháp vi c...
 • 278
 • 144
 • 0

bài giảng vi sinh vật thực phẩm

bài giảng vi sinh vật thực phẩm
... Chủ đề 1:KHÁI QUÁT VỀ KHOA HỌC VI SINH VẬT VÀ ỨNG DỤNG MỞ ĐẦU • Microoganism: Sinh vật nhỏ bé mắt thường không nhìn thấy • Microobiology: Khoa hoc nghiên cứu vi sinh vật • Đặc điểm chung: - Kích ... học: kỷ 15 Giai đoạn sinh lý – sinh hóa vsv: cuối kỷ 17 Giai đoạn đại: Thế kỷ 20 Leeuwenhoek (1632-1723) Pasteur (1822-1895) Kính hiển vi Leeuwenhoek Bút tích miêu tả vi sinh vật Leeuwenhoek Thí ... Penicillium sản sinh penicillin Niên biểu số cống hiến quan trọng L Pasteur vi sinh vật học Nguyên lý Kock tác nhân gây bệnh Vi sinh vật gây bênh phải có mặt thể bị bênh, mặt thể khỏe mạnh Phải phân lập...
 • 433
 • 163
 • 1

bài giảng vi sinh vật

bài giảng vi sinh vật
... Kích th c nh bé Vi sinh v t th ng c o b ng micromet (µm), virut th ng c o b ng nanomet (nm).1 µm = 10-3 mm; nm = 10-6 mm, 1A (angstrom) = 10-7 mm di n tích b m t c a m t t p oàn vi sinh v t ht ... 0,5 - 4, t chc gan th n 10 - 20, nm men r u (Sacharomyces cerevisiae) 110, vi khun thu c chi Pseudomonas 1200, vi khun thu c chi Azotobacter 2000 ... chuyn hoá nhanh vi khun lactic (Lactobacillus) gi có th phân gii m t l ng ng lactoz n ng hn1000 - 10000 ln khi l ng c a chúng H s - QO2( s µl O2 mà mi mg cht khô c a c th sinh v t tiêu...
 • 165
 • 140
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng vi sinh vật y họcbài giảng vi sinh vật họcbài giảng vi sinh vậtbài giảng vi sinh vật môi trườnggiáo trình vi sinh vật thú ybài giảng vi sinh vật học thực phẩmbài giảng vi sinh vật thực phẩmthực hành vi sinh vật thú ybài giảng vi sinh vật ứng dụngbài giảng ký sinh trùng thú ybài giảng vi sinh vật đấtbài giảng vi sinh vật đại cươngtài liệu vi sinh vật thú ygiao trinh thi nghiem bai giang vi sinh vat tap 2 cua thay nguyen duc luongbài giảng vi sinh vật đại học huếso sánh vitamin tổng hợp tự nhiên và tổng hợpPhân tích hiệu quả dự án đầu tư khai thác mỏ khoáng sảnphân tích khóang trong thực phẩm (xác định độ tro, độ kiềm của tro)phân tích rủi ro công ty tnhh xnk tm nguồn sống việtskkn Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lựcphương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometerquản lý nhà nước về kinh tếquỹ đầu tư và công ty quản lý quỹSản xuất giống cây trồng sạch bệnhsử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá chètầm quan trọng của việc phân chia trách nhiệm,quyền hạn đối với hoạt động tổ chứcThị trường thương phiếu việt nam – thực trạng và giải phápthiết kế mạng máy tính cho trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minhThiết kế và gia công nắp sau máy phay 6p82thực trạng hoạt động kiểm soát nhân lực tại công ty samsung vinaThực trạng phân đoạn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của samsung vinaTrình bày thực trạng chính sách sản phẩm của doanh nghiệp với khách hàng b2b và đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong thời gian tớitìm hiểu về công nghệ sản xuất mangarineTìm hiểu về hệ thống ngân hàng thương mại ở việt nam và các sản phẩm dịch vụ mà các ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàng