bai minh con dai lam va rat dai

Kiến thức lớp 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-thuyết minh về Nguyến Trãi Bình Ngô Đại Cáo pot

Kiến thức lớp 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-thuyết minh về Nguyến Trãi và Bình Ngô Đại Cáo pot
... tập”, Bình Ngô đại cáo , “Lam Sơn thực lục”, “Băng Hồ di lục”, “Dư địa chí”, “Ức Trai thi tập”, “Quốc âm thi tập”, … Ông coi nhà văn luận kiệt xuất văn học trung đại Việt Nam Bình Ngô đại cáo ... có cách tân thể loại, sử dụng hình ảnh quen thuộc dân dã , cảm xúc tinh tế, sử dụng nhiều từ Việt giàu sức gợi Nguyễn Trãi người có Ý thức cao việc phát huy ngôn ngữ tiếng Việt Bình Ngô đại cáo ... đại cáo Nguyễn Trãi khúc tráng ca ca ngợi kháng chiến chống quân Minh xâm lược nghĩa quân Lam Sơn Bài cáo Nguyễn Trãi viết vào khoảng cuối 1427- đầu 1428 kháng chiến chống quân Minh giành chiến...
 • 6
 • 1,608
 • 20

Bài soạn Hướng dẫn làm, viết bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học

Bài soạn Hướng dẫn làm, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học
... không làm luận văn bị đình chỉ, không bảo vệ luận văn Đến hạn không nộp báo cáo bị coi không làm luận văn Người hướng dẫn đánh giá luận văn không đạt yêu cầu luận văn không xét cho bảo vệ Các bước ... loại Trình bày luận văn tốt nghiệp Luận văn thể kết cuối trình làm luận văn tốt nghiệp Báo cáo Luận văn tốt nghiệp sở quan trọng để thầy giáo hội đồng chấm điểm - Chữ Việt: Soạn thảo Win Word ... luật Trước bảo vệ tốt nghiệp, Khoa tổ chức Hội đồng xét duyệt tư cách bảo vệ tốt nghiệp xem xét nghiêm túc trường hợp sau: Sinh viên đợt làm luận văn tốt nghiệp không gặp thầy giáo hướng dẫn sau...
 • 14
 • 806
 • 3

Tài liệu Tin học đại cương- bài 9: con trỏ địa chỉ mảng hàm chương trình chuỗi ký tự ppt

Tài liệu Tin học đại cương- bài 9: con trỏ và địa chỉ mảng hàm và chương trình chuỗi ký tự ppt
... Tin học đại cương CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ NỘI DUNG BÀI CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ  Toán tử địa &  Con trỏ  Qui tắc sử dụng trỏ Tin học đại cương  Qui tắc kiểu giá trị khai báo TOÁN TỬ ĐỊA CHỈ  CÁC KHÁI ... QUAN MẢNG VÀ CON TRỎ  Khi khai báo mảng tên mảng địa chỉ, chứa địa phần tử (phần tử có số 0) Tin học đại cương  Như ta nói mảng trỏ  Xét khai báo: int a[5]; *pa=a; trỏ pa giữ địa phần tử mảng ... VỀ CHƯƠNG TRÌNH Tin học đại cương Một chương trình bao gồm nhiều hàm Hàm main() thành phần bắt buộc chương trình Chương trình bắt đầu thực từ câu lệnh hàm main() gặp dấu } cuối hàm 34 HÀM & CHƯƠNG...
 • 64
 • 820
 • 1

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 4 . trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh- Tại một lâm trường A, có diện tích tự nhiên khoảng 25000ha

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 4 . trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh- Tại một lâm trường A, có diện tích tự nhiên khoảng 25000ha
.. . GIÁ TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ DÂN SINH KINH TẾ VÀ TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI LÂM TRƯỜNG A: I.1 Điều kiện tự nhiên địa phương: - Diện tích: tổng diện tích tự nhiên khoảng 25000ha - Cơ cấu sử dụng đất: diện tích .. . rừng quản lý Ban quản lý rừng đặc dụng: quản lý diện tích 6.0 00ha Ban quản lý rừng sản xuất: quản lý diện tích 9.0 00ha Chi cục kiểm lâm lâm trường: trách nhiêm đạo ban quản lý RPH, RĐD, RSX công .. . phòng hộ với diện tích 1 0.0 00ha, ban quản lý rừng phòng hộ chủ yếu quản lý rừng với mục đích trì ổn định phát triển môi trường sinh thái tổ chức nghiệp nhà nước thẩm quyền thành lập trách nhiệm...
 • 11
 • 699
 • 1

bài giảng kế toán tiền nợ phải thu - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng kế toán tiền và nợ phải thu - đại học mở tp hồ chí minh
... ngày thu ti n bình quân = 365 ngày/ S vòng quay n ph i thu K toán ti n tương ương ti n K toán kho n t m ng K toán ph i thu khách hàng K toán d phòng n khó òi K toán kho n ph i thu khác 41 K toán ... v thu • Ti n tương ương ti n • N ph i thu 77 79 Các kho n ph i thu khác Ti n tương ương ti n • TK 13 8- Ph i thu khác o TK 138 1- Tài s n thi u ch x lý o TK 138 5- Ph i thu c ph n hóa o TK 138 8- ... t n qu ti n m t vào s k toán ti n m t 48 Sơ k toán TK 112 Rút TGNH nh p qu N p ti n vào NH TK 131 Thu ti n khách hàng Chi toán TK 511/3331 Bán hàng thu ti n TK 515/711 DTTC, thu nh p khác TK...
 • 25
 • 275
 • 0

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - BÀI 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ pptx

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - BÀI 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ pptx
... Bài TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ I II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN ... dung đại đoàn kết dân tộc a Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân - Khái niệm dân , “nhân dân tưởng HCM: Tất Rồng cháu Lạc dân VN - Đối ng đại đoàn kết dân tộc: toàn dân, nghĩa là: đoàn ... phải thương yêu II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế a Thực đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng...
 • 26
 • 1,778
 • 12

Bải giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế doc

Bải giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, và đoàn kết quốc tế doc
... dung đại đoàn kết dân tộc Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc II tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết quốc tế II tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết ... I tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc I tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 1.Vai trò đại đoàn kết DT nghiệp CM 1.Vai trò đại đoàn kết DT nghiệp CM Nội dung đại đoàn kết dân tộc ... kết quốc tế Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế Nội dung hình thức đoàn kết quốc tế Nội dung hình thức đoàn kết quốc tế Nguyên tắc đoàn kết quốc tế Nguyên...
 • 63
 • 1,594
 • 4

Bài giảng môn Tư tưởng - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ pdf

Bài giảng môn Tư tưởng - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ pdf
... xác định Dân nhân dân Vấn đề: Dân nhân dân họ chủ khố đại đoàn kết toàn dân? thể khối đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết dân tộc thực chất khối đại đoàn kết toàn dân HCM cho rằng: Đoàn kết ta ... tưởng HCM đại đoàn kết nào? - Thấy rõ sức mạnh khối đại đoàn kết, tin ng vào tiềm cách mạng quần chúng - Đóng góp sức vào xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc quốc tế thật đoàn kết ... khối đại đoàn kết dân tộc Nội dung đại đoàn kết dân tộc a Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân Đứng lập trường giai cấp công nhân quan điểm quần chúng, HCM đề cập vấn đề Dân nhân dân cách...
 • 7
 • 1,678
 • 20

Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý - NHẬN DẠNG GIẢI NHANH BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO ppsx

Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý - NHẬN DẠNG VÀ GIẢI NHANH BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO ppsx
... phương trình x = cos(2t + ) (cm, s) Vật đến biên điểm dương lần thứ vào thời điểm: A 4,5 s B 2,5 s C 0,5 s D s NHẬN DẠNG VÀ GIẢI NHANH BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO 1C 11A 21C 31A 2A 12B 22B 32D 3B 13D ... 22.Một lắc xo bỏ qua lực cản không khí lấy g = 10 m/s2 Cho m = 100 g, k = 10 N/m Vật giữ vị trí xo có chiều dài tự nhiên Buông tay để vật dao động Tính giá trị nhỏ lực đàn hồi xo A Fmin ... C x = 4cos(10πt + π/2) cm D x = cos(10πt - π/2) cm Câu Con lắc xo gồm vật m xo độ cứng k treo thẳng đứng Ở VTCB xo giãn đoạn 10 cm Lúc t = 0, vật đứng yên, truyền cho vận tốc 40 cm/s...
 • 8
 • 363
 • 6

slide bài giảng tthcm chương v tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế

slide bài giảng tthcm chương v tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
... mạng I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH V ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 2.Lực lượng đại đoàn kết dân tộc -Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân -Muốc thực đại đoàn kết dân tộc phải kế thừa truyền thống dân tộc: ... I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH V ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 1.Vai trò đại đoàn kết dân tộc -Đại đoàn kết dân tộc v n đề chiến lược, định thành công cách mạng -Đại đoàn kết dân tộc mục tiêu,nhiệm v hàng ... nước -đoàn kết, ng thân ng ái-cần cù,thông minh, sáng tạo,lạc quan yêu đời… I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH V ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 3.Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc *Mặt trận dân tộc thống...
 • 9
 • 3,006
 • 16

[Biểu mẫu] Cách trình bày bài Tiểu luận - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

[Biểu mẫu] Cách trình bày bài Tiểu luận - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
... Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Chuyên đề: “……………………………………………………………………….” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn B, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nông Lâm TP .Hồ ... Định dạng trang in: Chọn: Spacing: - Before: 3pt - After: 3pt Line spacing: - Single Page setup: - Top: 3cm - Bottom: 2cm - Left: 3cm - Right: 2cm Header: - Bên trái: Tên ngành VD: Ngành Quản ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN (size= 14) NGUYỄN VĂN A (size = 14) “TÊN...
 • 6
 • 5,569
 • 46

Bài giảng môn môi trường con người Đại học khoa học Huế

Bài giảng môn môi trường và con người Đại học khoa học Huế
... ngư i 1.2 ð i tư ng nhi m v c a Khoa h c môi trư ng Khoa h c môi trư ng xu t hi n cách ñây vài th p niên m t khoa h c liên ngành m i Khoa h c môi trư ng ngành khoa h c nghiên c u tác ñ ng qua ... (http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_science) Khoa Môi trư ng Bài gi ng Môi tr ng ng i – 9/2008 Nhi m v c a Khoa h c môi trư ng tìm bi n pháp gi i quy t v n ñ v môi trư ng, c th : • Nghiên c u ñ c ñi m c a thành ph n môi trư ng ... quan h c a Khoa h c môi trư ng v i ngành khoa h c khác • Khoa h c môi trư ng m t khoa h c liên ngành (interdiscipline science), s d ng ki n th c s , phương pháp, công c nghiên c u t ngành khoa h...
 • 64
 • 307
 • 0

Một bài thơ cái chết của hai cha con đại công thần

Một bài thơ và cái chết của hai cha con đại công thần
... làm quan lớn triều đình Một điều oăm là, công danh phú quý to mà thâm tâm nhà vua không ưa ông ông Nguyễn Văn Thành bị nhiều người ghen ghét, đại thần Lê Văn Duyệt Hai người vốn có hiềm khích ... kiện cáo cha ông Thành Nhà vua phải đưa vụ án xét xử công khai, sau lại giao cho Lê Văn Duyệt đích thân tra hỏi Thuyên, buộc Thuyên phải thú nhận tội Dựa vào cớ phạm tội tày đình, đình thần buộc ... thịt (tùng xẻo) Trong lúc Trương Hiệu nghênh ngang vào kho lĩnh thưởng 500 quan tiền Thế thơ hai cha đại thần Nguyễn Văn Thành đành ôm mối hận ngàn thu Mộng Đắc ...
 • 3
 • 69
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tham luận đại hội học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhphân tích quan điểm của đảng lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước tabài tham luận đại hội chi bộ hoc tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhthuyet minh ve nguyen trai va lam ro nhan dinh nuoc dai viet ta la bab tuyen ngon doc lap khang dinh doc lap chu quyen cua dan toc dai vietvăn bản 2 khi con thức mạ cho con bú khi con lú mạ lại ru hời nuôi con cực lắm ai ơi chỉ mong con lưng dài vai rộng để lấp biển vá trời như aic bố cục bài thơ được chia làm 3 khổ khổ 1 bức tranh thôn vĩ buổi bình minh khổ 2 cảnh đẹp thôn vĩ đêm trăng khổ 3 con người thôn vĩ và tâm trạng của thi nhânbài kiểm tra hình học và đại số lớp 11các phát minh vĩ đại của con ngườicong thuc giai nhanh bai tap sinh hoc hay va day du nhat on thi dai hochồ chí minh con người vĩ đạicách làm bài văn thi đại học đạt điểm caogiải bài tập sgk đại số và giải tích lớp 11giải bài tập toán đại số và giải tích lớp 11cách làm bài thi văn đại họcbài tập về phương trình và hệ phương trình thi đại họcKHÓA LUẬN tốt NGHIỆP cử NHÂN LUẬT bản sửa đổiPhân tích sự cần thiết và vai trò của CFO trong doanh nghiệp hiên nayNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcPhân tích chiến lược sản xuất của nhà hàng sushi với thương hiệu lẩu băng truyềnPhân tích về nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayPhân tích và bình luận về tự do hóa thương mạiQuản trị dự án là gì, các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quản trị dự án hiệu quảBÁO cáo dân vận QUÝ IIISKKN “Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ”Hướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Unit 03. Music. Lesson 6. WritingShow and tell 1 student book fullTiny talk 2b student bookTiny talk 3a workbookTiny talk 1 teachers bookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedpower point tiền tệ và lưu thông tiền tệjava tutorialPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nội