Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lich văn hóa quảng bình

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lich văn hóa Quảng Bình

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lich văn hóa Quảng Bình
... loại hình du lịch khác 1.4 Nội dung nguyên tắc phát triển sản phẩm du lịch văn hóa 1.4.1 Nội dung phát triển sản phẩm du lịch văn hóa Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa không phát triển quy ... tạo sản phẩm du lịch văn hóa sản phẩm du lịch sản phẩm văn hóa rõ ràng có nhiều điểm khác biệt Sản phẩm văn hóa trở thành sản phẩm du lịch tham Dương văn Sáu (2010), Phát triển sản phẩm du lịch ... cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa Quảng Bình làm luận văn thạc sĩ với mong muốn đưa giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng Quảng Bình...
 • 121
 • 120
 • 0

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định
... GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 79 3.1 Định hƣớng phát triển du lịch tỉnh Nam Định 79 3.2 Định hƣớng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định 80 ... tài nghiên cứu, học nước quốc tế phát triển du lịch văn hóa - Phân tích, đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa, thực trạng hoạt động du lịch văn hóa phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh ... số nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam, du lịch văn hóa Nam Định, luận văn tập trung hướng tới đối tượng tài nguyên du lịch văn hóa làm sở cho việc phát triển sản phẩm du lịch văn hóa...
 • 125
 • 618
 • 0

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng, tỉnh phú thọ
... đầu t xây dựng Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đền Hùng Phòng Quản lý Di tích Bảo t ng Sơ đồ 1.1 Cơ cấu máy tổ chức quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ Tr ng i h c Nụng nghi p H N i ... doanh thu d ch v du l ch 74 DANH M C BI U Sơ đồ 1.1 Cơ cấu máy tổ chức quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ 31 S ủ 1.2 K t c u s n ph m du l ch t i Di tớch n Hựng ... tri n du l ch m t s Khu du l ch c a Vi t Nam Khu du l ch Yờn T - Qu ng Ninh: Khu du l ch Yờn T l trung tõm Ph t giỏo c a Vi t Nam, ni ủõy tr thnh ủi m du l ch tõm linh h p d n ủ i v i khỏch du l...
 • 137
 • 520
 • 1

Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản văn hóa PHẬT GIÁO

Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản văn hóa PHẬT GIÁO
... quy hoạch phát triển du lịch khu, điểm du lịch phải đồng thời gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo không gian văn hóa, cảnh quan chung khu kết nối với khu, điểm du lịch khác ... phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 xác định quan điểm, tầm nhìn giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa Trong đó, việc phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo ... quan trọng thu hút du khách chương trình du lịch gắn với Phật giáo Hai là, giá trị phi vật thể di sản văn hóa Phật giáo thể khía cạnh giá trị văn hóa, đạo đức Đạo đức Phật giáo thể nguyện vọng...
 • 7
 • 109
 • 0

phát triển sản phẩm du lịch biển đảo tại bình thuận nhằm thu hút khách nga

phát triển sản phẩm du lịch biển đảo tại bình thuận nhằm thu hút khách nga
... th hi u khách du l ch Nga , vào khách Nga 25 , khách Nga b v ba Du Tuy nhiên, du khách Nga du du khách Nga 26 khách Nga Nga Kh a du khách Nga c xem nhi u nh t s du khách qu c t c a Vi t ... c a khách du l ch Nga t i Bình Thu n M c chi tiêu trung bình c a m i du khách Nga t i Bình Thu c chi tiêu trung bình c a du khách qu c t khác, trung bình kho ng 1.7 i V i s u n Bình Thu du l ... du - 29 : TH C TR NG PHÁT TRI N S N PH M DU L CH BI BÌNH THU I V I TH OT I NG KHÁCH DU L CH NGA 2.1 Tình hình khách du l ch Nga ngh bi n t i Bình Thu n 2.1.1 Quy mô ngu n khách Nga t i Bình Thu...
 • 93
 • 222
 • 0

Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịch ở Hạ Lon

Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịch ở Hạ Lon
... khỏch du lch H Long nh ch ờm, khu du lch Thanh Niờn, khu du lch Hong Gia, ch H Long I, ch Bói Chỏy, Halong Marine Plaza v cỏc quy lu nim mt s khỏch sn 2.2 ỏnh giỏ cht lng sn phm qu lu nim ti H Long ... lu nim phc v khỏch du lch H Long, gúp phn xõy dng hỡnh nh im du lch H Long- mt di sn thiờn nhiờn hng u th gii Phm vi v i tng nghiờn cu Phm vi nghiờn cu l im du lch di sn H Long, ú trung nghiờn ... phm qu lu nim ti H Long 48 2.3 c im cỏc th trng khỏch du lch mua sm sn phm qu lu nim H Long 50 2.4 Phng thc t chc sn xut cỏc sn phm qu lu nim phc v du lch H Long Qung Ninh ...
 • 132
 • 1,186
 • 8

Nghiên cứu sự phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu sự phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh thái nguyên
... phm du ch theo phõn v khụng gian ónh th du ch bao gm Sn phm ca vựng du ch, Sn phm ca tiu vựng du ch, Sn phm ca ụ th du ch, Sn phm ca khu du ch v Sn phm ca im tham quan du ch + Phõn oi sn phm du ... thỏc, a vo phc v du khỏch cỏc loi hỡnh du ch tim nng ca tnh nh Du ch sinh thỏi ngh dng, du ch húa ch s, du ch hi tõm inh, du ch ng ngh truyn thng ng thi vi vic iờn kt phỏt trin du ch, hỏi guyờn ... 1.1 Sn phm du lch 1.1.1 Khỏi nim sn phm du lch, sn phm du lch c thự 1.1.1.1 Khỏi nim sn phm du lch heo chc Du ch th gii W O Sn phm du ch s tng hp ca yu t cu thnh (i) kt cu h tng du ch, (ii)...
 • 127
 • 252
 • 1

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh trong khu vực, quốc tế

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh trong khu vực, quốc tế
... hướng xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam tính cạnh tranh 3.3.1 Đề xuất nguyên tắc quy trình xây dựng sản phẩm du lịch cạnh tranh 3.3.2 Định hướng chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam ... sánh sản phẩm du lịch Việt Nam với sản phẩm cạnh tranh 2.2.1 Xác định đối thủ cạnh tranh sản phẩm du lịch Việt Nam 2.2.2 So sánh cạnh tranh sản phẩm du lịch biển 2.2.3 So sánh cạnh tranh sản phẩm ... thuyết cạnh tranh du lịch 1.2 Xác định mô hình nghiên cứu tính cạnh tranh sản phẩm du lịch 1.2.1 Khái niệm sản phẩm du lịch tổng thể quốc gia 1.2.2 Tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm du lịch...
 • 3
 • 1,906
 • 59

Đồ án: Nghiên cứu phát triển sản phẩm Thịt heo sấy

Đồ án: Nghiên cứu phát triển sản phẩm Thịt heo sấy
... Thịt Heo sấy Báo Cáo Thực Tập GVHD : Lê Văn Tặng TÓM LƯỢC Tiến hành nghiên cứu sản phẩm “ Khô Thịt Heo thực sở khảo sát công đoạn trình chế biến, việc nghiên cứu nhằm tạo sản phẩm có ... nguồn thực phẩm bổ dưỡng Để thay đổi vị góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tiến hành nghiên cứu để tạo sản phẩm “ Khô Thịt Heo Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát thời gian nhiết độ làm chín thịt sơ trước ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH 2.1 Phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Giới thiệu quy trình nghiên cứu chế biến Khô Thịt Heo Thịt Heo sấy 33 Báo Cáo Thực Tập GVHD : Lê Văn Tặng ∗ Sơ đồ quy trình...
 • 69
 • 574
 • 0

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch huyện Côn Đảo

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch huyện Côn Đảo
... giải pháp phát triển bền vững du lịch huyện Côn Đảo 2.3 Ý nghĩa đề tài: - Củng cố lý thuyết phát triển bền vững du lịch - Xây dựng sở lý thuyết phát triển bền vững du lịch cho huyện Côn Đảo - Hiểu ... tắc phát triển bền vững Du lịch gì?" “Làm để phát triển bền vững Du lịch? ” Để củng cố lý thuyết phát triển bền vững Du lịch phạm vi không gian định; đồng thời góp phần nhỏ việc nghiên cứu phát triển ... lập sở khoa học nghiên cứu phát triển bền vững du lịch - Thấy tiềm thực trạng hoạt động du lịch huyện Côn Đảo - Xây dựng định hướng giải pháp phát triển bền vững du lịch Côn Đảo đáp ứng nhu cầu...
 • 91
 • 617
 • 7

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
... thành phố Đà Lạt phát triển theo hướng bền vững? Đề tài Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt (Tỉnh Lâm Đồng) ” góp phần giải vấn đề Lược sử nghiên cứu Theo nghiên cứu ... Đà Lạt, đặc biệt du lịch sinh thái Vậy tài nguyên du lịch thành phố Đà Lạt bao gồm ? Ngành du lịch thành phố Đà Lạt phát triển có theo hướng bền vững hay không? Chúng ta phải làm để du lịch thành ... giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt Kết Luận – Kiến nghị Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Du lịch Du lịch hoạt...
 • 87
 • 772
 • 4

Báo cáo KH: " Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch Mice tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo KH:
... 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf ... 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf ... 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf 7041-chan.pdf 7041-le.pdf...
 • 183
 • 601
 • 3

Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng – Team-building tại công ty Thương Mại và Du Lịch Văn Hóa

Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng – Team-building tại công ty Thương Mại và Du Lịch Văn Hóa
... SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH KẾT HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TEAM-BUILDING 1.1 Sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ Team-building 1.1.1 Sản phẩm du lịch Sản phẩm du lịch kết hợp dịch vụ phương ... 44 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH KẾT HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TEAM-BUILDING TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VĂN HÓA 3.1 Giải pháp kích thích cầu Với sản phẩm nói hoàn ... Team-building • Chương II: Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ teambuilding công ty Thương Mại Du Lịch Văn Hóa • Chương III: Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch...
 • 64
 • 491
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh nam địnhthực trạng hoạt động du lịch văn hóa và phát triển sản phẩm du lịch văn hóa của nam địnhmột số giải pháp góp phần phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh nam địnhđịnh hướng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh nam địnhphát triển sản phẩm du lịchđịnh hướng phát triển sản phẩm du lịchđề án phát triển sản phẩm du lịchgiải pháp phát triển sản phẩm du lịchnội dung phát triển sản phẩm du lịchphát triển sản phẩm du lịch biểnphát triển sản phẩm du lịch việt namchiến lược phát triển sản phẩm du lịchđề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thùđề tài nghiên cứu phát triển bền vững du lịch biển tại thành phố vũng tàu đến năm 2020nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm