Khóa luận tốt nghiệp vật lý mức năng lượng cơ bản của nguyên tử hydro trong điện trường theo phương pháp toán tử

Khóa luận tốt nghiệp vật mức năng lượng bản của nguyên tử hydro trong điện trường theo phương pháp toán tử

Khóa luận tốt nghiệp vật lý mức năng lượng cơ bản của nguyên tử hydro trong điện trường theo phương pháp toán tử
... cậy phương pháp toán tử Chương 2: Phương pháp toán tử cho toán nguyên tử hydro Trong chương bày sở phương pháp toán tử, giới thiệu sơ lược phương pháp Giải lại toán nguyên tử hydro theo phương pháp ... Tuyền Mức lượng nguyên tử Hydro điện trường theo phương pháp toán tử GVHD:TS Nguyễn Văn Hoa Chương PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ CHO BÀI TOÁN NGUYÊN TỬ HYDRO Chương giới thiệu sở phương pháp toán tử, cách ... Tuyền Mức lượng nguyên tử Hydro điện trường theo phương pháp toán tử GVHD:TS Nguyễn Văn Hoa Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀI TOÁN NGUYÊN TỬ HYDRO Trong chương trình bày lại kết tính toán toán nguyên tử hydro...
 • 270
 • 824
 • 0

MỨC NĂNG LƯỢNG BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ

MỨC NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ
... Tuyền Mức lượng nguyên tử Hydro điện trường theo phương pháp toán tử GVHD:TS Nguyễn Văn Hoa Chương PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ CHO BÀI TOÁN NGUYÊN TỬ HYDRO Chương giới thiệu sở phương pháp toán tử, cách ... toán tử cho toán nguyên tử hydro Trong chương bày sở phương pháp toán tử, giới thiệu sơ lược phương pháp Giải lại toán nguyên tử hydro theo phương pháp toán tử, tức biểu diễn Hamiltonian nguyên tử ... lượng nguyên tử Hydro điện trường theo phương pháp toán tử GVHD:TS Nguyễn Văn Hoa Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀI TOÁN NGUYÊN TỬ HYDRO Trong chương trình bày lại kết tính toán toán nguyên tử hydro theo phương...
 • 143
 • 167
 • 0

MỨC NĂNG LƯỢNG BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ

MỨC NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ
... nghiệp với đề tài: “MỨC NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TỐN TỬ” bước đầu thử nghiệm phương pháp tốn tử, tìm hướng giải cho tốn ngun tử hydro từ trường trung bình ... lượng ngun tử hydro  Chương 3: MỨC NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG Sử dụng phương pháp tốn tử để giải tốn ngun tử hydro từ trường, thiết lập đồ thị mơ tả phụ thuộc mức lượng electron ... tài: Mức lượng ngun tử hydro từ trường 2.2.1 Năng lượng bậc khơng Theo lý thuyết nhiễu loạn, lượng bậc khơng mức lượng electron ngun tử hydro từ trường yếu lượng mức n  electron ngun tử hydro...
 • 133
 • 185
 • 0

Đề tài mức năng lượng bản của nguyên tử hydro trong từ trường theo phương pháp toán tử

Đề tài mức năng lượng cơ bản của nguyên tử hydro trong từ trường theo phương pháp toán tử
... nghiệp với đề tài: “MỨC NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TỐN TỬ” bước đầu thử nghiệm phương pháp tốn tử, tìm hướng giải cho tốn ngun tử hydro từ trường trung ... tốn mức lượng ngun tử hydro  Chương 3: MỨC NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG Sử dụng phương pháp tốn tử để giải tốn ngun tử hydro từ trường, thiết lập đồ thị mơ tả phụ thuộc mức ... Trúc Đề tài: Mức lượng ngun tử hydro từ trường Như vậy, lượng ion hóa ngun tử hydro hệ khơng thứ ngun Ei Mức lượng ngun tử hydro từ trường 2.1 Tốn tử Hamilton tốn ngun tử hydro từ trường Tốn tử...
 • 237
 • 876
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp vật lý: Hướng dẫn giải một số dạng bài tập về mạch điện xoay chiều trong chương trình Vật ý 12 – THPT

Khóa luận tốt nghiệp vật lý: Hướng dẫn giải một số dạng bài tập về mạch điện xoay chiều trong chương trình Vật ý 12 – THPT
... HỒNG DUYÊN HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 - THPT CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths Ngô ... Một số đoạn mạch 12 Mạch có phần tử 12 Đoạn mạch có hai phần tử 15 Mạch có phần tử: R, L, C 18 CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 20 Dạng 1: Mạch ... thành dạng tập liền với nội dung kiến thức Từ đó, giúp cho em nắm hiểu sâu lý thuyết học làm tập phần tốt - Chính vậy, chọn đề tài Hướng dẫn giải số dạng t p mạch điện xoay chiều chương trình...
 • 83
 • 610
 • 0

thuyết nhiễu loạn và sơ đồ vòng lặp trong phương pháp toán tử cho việc tìm năng lượng bản của nguyên tử hydro.

lý thuyết nhiễu loạn và sơ đồ vòng lặp trong phương pháp toán tử cho việc tìm năng lượng cơ bản của nguyên tử hydro.
... DỤNG SƠ ĐỒ LÝ THUYẾT NHIỄU LOẠN TÍNH CÁC BỔ CHÍNH NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO Xây dựng đồ thuyết nhiễu loạn Tính bổ lượng nguyên tử hydro theo thuyết nhiễu loạn phương pháp toán ... toán tử Chương 3: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ VÒNG LẶP TÍNH CÁC BỔ CHÍNH NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO Nêu mục đích đồ lặp Thiết lập đồ vòng lặp Dùng đồ vòng lặp tính mức lượng nguyên tử hidro ... Chương Phương pháp toán tử cho toán nguyên tử Hydro 1.1 Lời giải xác cho toán nguyên tử hidro 1.2 Phương pháp toán tử cho toán nguyên tử hidro 12 1.3 Sử dụng phương pháp toán tử tính lượng...
 • 56
 • 920
 • 4

Khóa luận tốt nghiệp vật lý: Các dạng bài tập và phương pháp giải chương “Sóng cơ” Vậtnâng cao 12.

Khóa luận tốt nghiệp vật lý: Các dạng bài tập và phương pháp giải chương “Sóng cơ” Vật lí nâng cao 12.
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NGUYỄN THỊ THƯƠNG CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CHƯƠNG “SÓNG CƠ” VẬT LÍ NÂNG CAO 12 CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... vật  Dựa vào phương tiện giải: + Bài tập định tính + Bài tập tính toán + Bài tập thí nghiệm + Bài tập đồ thị  Dựa vào mức độ khó khăn tập học sinh: + Bài tập dượt + Bài tập tổng hợp + Bài tập ... NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ BÀI TẬP VẬT LÍ 1.1 Khái niệm tập vật Bài tập vật yêu cầu học tập đặt cho học sinh, học sinh giải sở suy luận lôgic, phép tính toán, thí nghiệm, dựa vào kiến...
 • 76
 • 1,522
 • 5

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VẬT LÝ: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO GÓC ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI 27: “CƠ NĂNG” SÁCH GIÁO KHOA VẬT 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VẬT LÝ: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO GÓC ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI 27: “CƠ NĂNG” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐÀO THỊ HOÀN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO GÓC ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI 27: “CƠ NĂNG” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN NHÓM ... trên, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật trường THPT, chọn đề tài: Nghiên cứu phương pháp tổ chức dạy học theo góc nội dung 27: “Cơ năng” sách giáo khoa Vật 10 chương trình ... tài Đối tượng nghiên cứu + Nội dung kiến thức “Cơ năng” + Phương pháp tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức “ Cơ năng” Giả thuyết khoa học Vận dụng sở lí luận dạy học theo góc tổ chức trình...
 • 68
 • 1,691
 • 4

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Vật 2007 - No 2

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Vật lý 2007 - No 2
... aq ) ( (2. 1) (2. 2) (2. 3) 2. 2 Lượng tử hoá dao động mạng 2 ã ã ã + ã ã + ã ã + H = h q q q ữ + q + q ữ = h q q q + ữ ữ ữ q 2 q + ã Qua toán tử q môt phonon có lượng ... x 4e x x ) dx (2. 11) h D = = D k B T T (2. 12) - Khi nhiệt độ cao:CD = 3NkB , phù hợp với thuyết cổ điển T T 12 - Khi nhiệt độ thấp: C = Nk ữ = 23 4 Nk ữ D B D B 2. 6 Hiệu ứng phi ... ln N N N 3 2U ữrn + 2! n =1 m=1 =1 =1 ln lm N N 3 2U U = 2! n =1 m =1 =1 =1 ln lm N M rm = Fm = U n = =1 ( ữ rn rm (1 .2) ữ uu uur r Rn Rm rn (1.3) ) 1 .2 Dao động mạng...
 • 15
 • 1,347
 • 15

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Vật 2007 - No 3

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Vật lý 2007 - No 3
... dây dẫn PHầN BA: KếT LUậN Trong khóa luận tốt nghiệp này, giải vấn đề sau: - Tìm hiểu số hàm thường dùng vật lý, hàm số Delta, Gamma, Bessel - Giải số tập vật thống kê, thuyết trường, Điện ... toán hỗn hợp (3. 1) - (3. 3) Ta xây dựng nghiệm toán (3. 1) - (3. 3) dạng a2 ( n )2 t R J n rữ àn (r,t) = b n e R n=1 R àn bn = rf(r)J R r ữdr 20 R2 J ( n ) ( 3. 27 ) ( 3. 28 ) Dao động ... nên khóa luận tốt nghiệp chắn có hạn chế thiếu sót Vì em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy giáo, cô giáo Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo-TS Lưu Thị Kim Thanh thầy giáo, cô giáo tổ vật...
 • 23
 • 498
 • 2

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Vật 2007 - No 4

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Vật lý 2007 - No 4
... 1,2 E) g() = C g( ) D z =4 t=1 U=1 = 0,7 -1 -2 -3 -4 -5 Hỡnh 3: th biu din g1 ( ) v mt s ng g ( ) ng vi giỏ tr khỏc ca nhit đ Dựa vào đồ thị ta có nhận xét sau: -Giỏ tr ca thu c bng cỏch ... Phương pháp nghiên cứu Chương thuyết chung chuyển pha Đ Pha chuyển pha - Những trạng thái vật chất đồng thời tồn nằm cân với tiếp giáp gọi pha khác vật - Khi trạng thái vật biến đổi dọc theo đường ... Mở đầu chọn đề tài -Chuyển pha vấn đề có tính thời sự, có mặt hầu hết ngành khác vật -Hiện có nhiều phương pháp khác để nghiên cứu chuyển pha: thuyết trường trung bình,...
 • 19
 • 715
 • 14

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Vật 2007 - No 8

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Vật lý 2007 - No 8
... đầu chọn đề tài Trong chương trình vật phổ thông điện xoay chiều phần kiến thức quan trọng, thể dung lượng lớn, có mặt cấu trúc tất đề thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệpCác ... phương pháp hình học (giản đồ vectơ), phương pháp số phức Với việc chuyển đổi hình thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm kỳ thi, yêu cầu học sinh nắm kiến thức mà cần có kết xác khoảng thời gian ... mạnh dạn chọn đề tài Sử dụng phương pháp số phức để giải toán dòng điện xoay chiều Phần Cơ sở thuyết 1.1 Số phức Trong thành phần số phức z = (x,y): x gọi phần thực, y gọi phần ảo Kí hiệu:...
 • 23
 • 1,132
 • 5

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá khả năng tích lũy chì của thực vật mọc trên bùn thải cống rãnh đô thị tại TP HCM

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá khả năng tích lũy chì của thực vật mọc trên bùn thải cống rãnh đô thị tại TP HCM
... nên thực vật khả tích lũy KLN thân rễ chúng Sự thục bùn nạo vét cống rãnh bùn cống rãnh diễn theo sơ đồ sau đây: Đánh giá khả tích lũy Pb số thực vật mọc bùn thải cống rãnh đô thị TPHCM Bùn ... số hình ảnh bùn cống rãnh thực vật mọc bùn cống rãnh bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè: 39 Đánh giá khả tích lũy Pb số thực vật mọc bùn thải cống rãnh đô thị TPHCM Hình 3.1: Bùn sau vét thải dọc theo ... đích đánh giá khả tích lũy chì số thực vật mọc bùn thải cống rãnh TPHCM, tiến hành khảo sát số kênh TPHCM có khả bị ô nhiễm bùn thải cống rãnh nhà máy thải trực tiếp kênh, đồng thời khảo sát thực...
 • 72
 • 241
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp vật lý: Phương pháp giải bài tập phương trình vật toán phần dao động tự do của sợi dây

Khóa luận tốt nghiệp vật lý: Phương pháp giải bài tập phương trình vật lý toán phần dao động tự do của sợi dây
... cứu phần dao động tự sợi dây 19 Chương II: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA SỢI DÂY 2.1 Thiết lập phương trình dao động sợi dây 2.1.1 Lập phương trình Xét dây căng, ... nghiên cứu - Xây dựng phương pháp giải tập phần dao động tự sợi dây - Cung cấp thêm tài liệu phần dao động tự sợi dây cho sinh viên trình học tập học phần phương trình Vật lý- Toán - Giúp mở rộng ... sở thuyết phương pháp để giải toán dao động tự sợi dây - Đưa hệ thống tập giải mẫu, tập tự giải có hướng dẫn đáp số phần dao động tự sợi dây Giả thuyết khoa học Nếu áp dụng phương pháp giải...
 • 77
 • 2,673
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tính bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tử hydroứng với k 4 6 8 10 theo sơ đồ vòng lặpkhóa luận tốt nghiệp vật lýkhóa luận tốt nghiệp ve su dung nang luong tiet kiemkhóa luận tốt nghiệp phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namtính bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tửhydro theo lý thuyết nhiễu loạn bằng phương pháp toán tửtính bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tửhydro ứng với theo sơ đồ vòng lặpsự phụ thuộc của năng lượng cơ bản của nguyên tửhydro theo thông số biến phânkhóa luận tốt nghiệp địa lýkhóa luận tốt nghiệp quản lý đất đaikhóa luận tốt nghiệp vật líkhóa luận tốt nghiệp vật tưkhoa luan tot nghiep dia ly tu nhienkhóa luận tốt nghiệp địa lý kinh tế xã hộikhóa luận tốt nghiệp quản lý nhân sựkhóa luận tốt nghiệp xử lý nợ xấu của ngân hàng nhật bản và bài học kinh nghiệm cho việt namĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây