Luận văn một số quy trình suy diễn trong hệ Mờ

MỘT SỐ QUY TRÌNH SUY DIỄN TRONG HỆ MỜ

MỘT SỐ QUY TRÌNH SUY DIỄN TRONG HỆ MỜ
... H suy din m ó c ng dng thnh cụng cỏc lnh vc nh iu khin t ng, h chuyờn gia m, nhn dng m, h h tr quyt nh v bi toỏn ly quyt nh, bi toỏn ly quyt nh th 2.2 H suy din m 2.2.1 Kin trỳc c bn ca h suy ... 32 2.2.1 Kin trỳc c bn ca h suy din m 32 2.2.3 Cỏc bc suy din m 33 2.2.4 Mt s phng phỏp suy din h m 38 CHNG III - LP LUN XP X TRONG H M TRấN C S CC LUT M41 3.2 ... gii quyt rt nhiu bi toỏn ca khoa hc ng dng Nhng lnh vc cú th k õy l trự hc, h tr quyt nh, iu khin, nhn dng mu, kinh t, qun lý, xó hi hc, mụ hỡnh thng kờ, mỏy hc, thit k c khớ, ch to, phõn lp, suy...
 • 84
 • 475
 • 2

Một số quy trình suy diễn trong hệ mờ

Một số quy trình suy diễn trong hệ mờ
... Kiến trúc hệ suy diễn mờ 32 2.2.3 Các bƣớc suy diễn mờ 33 2.2.4 Một số phƣơng pháp suy diễn hệ mờ 38 CHƢƠNG III - LẬP LUẬN XẤP XỈ TRONG HỆ MỜ TRÊN CƠ SỞ CÁC LUẬT MỜ41 3.2 ... cục hệ thống xem xét Các luật IF - THEN mờ hình thành phần hệ suy diễn mờ đƣợc giới thiệu sau 2.1.2 Định nghĩa hệ mờ sở luật mờ Hệ suy diễn mờ đƣợc xem nhƣ hệ mờ dựa sở luật mờ, mô hình mờ, nhớ ... luật mờ hệ mờ sở luật mờ Giới thiệu kiến thức kiến trúc, bƣớc suy diễn hệ suy diễn mờ tìm hiểu số phƣơng pháp suy diễn hệ mờ Chƣơng III sâu vào nghiên cứu kỹ phƣơng pháp lập lập xấp xỉ hệ mờ Tìm...
 • 82
 • 353
 • 0

Luận văn: Phân tích quy trình nhập khẩu và một số giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ppt

Luận văn: Phân tích quy trình nhập khẩu và một số giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ppt
... trung vào công tác nhập mạnh công ty lâu II PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT Phương thức kinh doanh nhập thiết toàn chủ yếu công ... thiết bị toàn kỹ thuật Tôi định chọn đề tài nghiên cứu là: Giải pháp hoàn thiện qui trình nhập thiết bị toàn Công ty XNK thiết bị toàn kỹ thuật. Với hy vọng góp phần nhỏ vào công hoàn thiện đổi qui ... KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Tổng quan công ty xuất nhập thiết bị toàn kỹ thuật 1.1 Quá trình hình thành...
 • 74
 • 278
 • 1

LUẬN VĂN NHẬN DẠNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG KỸ THUẬT WAVELETS

LUẬN VĂN NHẬN DẠNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG KỸ THUẬT WAVELETS
... tổng hợp lý thuyết q trình q độ (QTQĐ) B Giới thiệu phần mềm mơ q độ ATP kết mơ C Kỹ thuật Wavelets – phân tích liệu q độ Kết việc nhận dạng D Kết hợp mạng Neuron để tự động hóa việc phân loại ... 0.26 0.28 [s] 0.30 Trong q trình cắt tiếp điểm, độ chênh lệch điện áp áp tụ (giữ giá trị áp trước cắt) áp hệ thống lên đến p.u Điện trường tiếp điểm tăng mạnh độ bền cách điện lớp điện mơi máy cắt ... v :U Trong q trình đóng tiếp điểm, điện trường tiếp điểm tăng mạnh độ bền cách điện lớp điện mơi máy cắt khơng chịu nổi, dẫn đến tượng phóng điện trước tiếp điểm thực đóng giàn tụ vào hệ thống...
 • 90
 • 176
 • 1

Luận văn Xây dựng quy trình bóc tách tôn vỏ, kết cấu thân tàu thủy để lập hồ dự toán đóng tàu theo thiết kế

Luận văn Xây dựng quy trình bóc tách tôn vỏ, kết cấu thân tàu thủy để lập hồ sơ dự toán đóng tàu theo thiết kế
... mô hình hóa kết cấu thân tàu dựa vào việc phân tích phương án lập dự toán giá thành có qua xây dựng quy trình bóc tách tôn vỏ kết cấu tàu thủy để lập phương án dự toán tối ưu cho tàu Ý nghĩa ... Trong luận văn tác giả cố gắng giải vấn đề để xây dựng quy trình bóc tách tôn vỏ, kết cấu tàu cách hợp lý nhất, khoa học Trong chương tác giả xây dựng sở lý thuyết để xây dựng quy trình dựa phần ... Xây dựng quy trình bóc tách tôn vỏ Chúng ta xây dựng quy trình theo bước sau: Bước 1: Tìm hiểu hồ thiết kế kỹ thuật tàu đặc biệt vẽ tuyến hình, bố trí chung kết cấu tàu Tuyến hình tàu sở để...
 • 102
 • 697
 • 2

LUẬN VĂN Tìm hiểu quy trình vận hành thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện

LUẬN VĂN Tìm hiểu quy trình vận hành thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện
... CHƢƠNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY 3.1 MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ MÁY BÙ ĐỒNG BỘ Khi vận hành máy phát điện máy bù đồng phải đảm bảo làm việc liên tục chúng với thông số quy ... thiệu chung lƣới điện Việt Nam Chƣơng 2: Giới thiệu thiết bị điện nhà máy nhiệt điện Chƣơng 3: Quy trình vận hành an toàn thiết bị điện nhà máy - 10 - CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LƢỚI ĐIỆN CỦA VIỆT ... LOẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Nhà máy nhiệt điện đốt nhiên liệu hữu chia loại sau: Theo loại nhiên liệu sử dụng: - Nhà máy điện đốt nhiên liệu rắn - Nhà máy điện đốt nhiên liệu lỏng - Nhà máy điện...
 • 79
 • 218
 • 0

Một số vấn đề về lập trình giao diện trong Android

Một số vấn đề về lập trình giao diện trong Android
... người lập trình cần biết giao diện người dùng Đây thành phần trình bày chương 18 Chương Một số vấn đề lập trình giao diện Android  Nội dung chương giới thiệu mô hình giao diện hệ điều hành Android, ... thực đề tài mục tiêu cần đạt  Chương Tìm hiểu chung Android: giới thiệu hệ điều hành Android công cụ phát triển phần mềm Trình bày kiến trúc ứng dụng  Chương Lập trình giao diện Android: trình ... 2.2.2 Các tập tin tài nguyên .16 2.3 Chu kỳ sống ứng dụng 16 2.4 Kết luận 18 Chương Một số vấn đề lập trình giao diện Android .19 3.1 Giới thiệu 19 3.2...
 • 121
 • 379
 • 0

Luận văn nghiên cứu quy trình phân tích Carbaryl, Dimethoate, Vitamin C

Luận văn nghiên cứu quy trình phân tích Carbaryl, Dimethoate, Vitamin C
... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên c u quy trình phân tích Carbaryl, Dimethoate, Vitamin C cải bắp với thiết bò HPLC C thể: Đối với Carbaryl, Dimethoate: ... mang silicagel c gắn g c không phân c c octadecyl- hay octylsilane Thường sử dụng s c ký pha đảo cho s c ký lỏng cao áp: pha động phân c c pha tónh phân c c Nguyên nhân pha động phân c c cho phép ... AOAC luận văn tốt nghiệp đại h c năm trư c cho thấy, quy trình phân tích dựa bư c bản: trích ly, làm sạch, phân tích thiết bò Trong quy trình trích ly chất Carbaryl Dimethoate quan trọng phải chọn...
 • 67
 • 425
 • 7

Luận văn nghiên cứu quy trình phân tích hàm lượng Carbaryl, Dimethoate va Vitamin C trong cải xanh

Luận văn nghiên cứu quy trình phân tích hàm lượng Carbaryl, Dimethoate va Vitamin C trong cải xanh
... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1.1 C I XANH [6] Tên khoa h c: Brassia junecea Rau c i c nhiều loại như: c i ngọt, c i đắng, c i bẹ trắng, c i thìa trồng quanh năm nư c ta C i xanh (c i đắng) c hàm lượng ... kqc 24 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trong đó: Sqc – diện tích peak mẫu qua c t Skqc – diện tích peak mẫu không qua c t 2.4 KHẢO SÁT QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH HÀM LƯƠNG CARBARYL, DIMETHOATE TRONG C I ... chuẩn phân tích Dimethoate hệ 55%Acetonitrile-45%nư c với thiết bò HPLC C ng quy luật Carbaryl, hệ số g c thu phân tích mẫu chuẩn Dimethoate nhỏ hệ số g c thu luận văn khoá trư c (hệ số g c luận...
 • 60
 • 741
 • 13

Luận văn: Hoàn thiện quy trình sản xuất men bánh mì khô bằng phương pháp sấy thăng hoa

Luận văn: Hoàn thiện quy trình sản xuất men bánh mì khô bằng phương pháp sấy thăng hoa
... vệ nấm men tăng lên đáng kể trình sấy thăng hoa Một số tỉ lệ phối trộn chất mang đƣợc nghiên cứu đạt đƣợc kết tốt Để hoàn thiện quy trình sản xuất men bánh khô phƣơng pháp sấy thăng hoa, em ... men Saccharomyces cerevisiae đƣợc sử dụng nhƣ tác nhân làm nở bột trình sản xuất bánh mì, đƣợc gọi men bánh Trong sản xuất bánh nay, ngƣời ta sử dụng ba dạng nấm men để làm nở bánh mì: ... sản xuất men bánh khô phƣơng pháp sấy thăng hoa đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn tiến sĩ Trƣơng Vĩnh 1.2 Mục đích - Hoàn thiện quy trình sấy thăng hoa để nâng cao hoạt tính nấm men sau sấy 2 1.3...
 • 112
 • 459
 • 1

Luận văn: Nghiên cứu quy trình sấy men bánh mì bằng phương pháp sấy tầng sôi

Luận văn: Nghiên cứu quy trình sấy men bánh mì bằng phương pháp sấy tầng sôi
... CỨU QUY TRÌNH SẤY MEN BÁNH MÌ BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẤY TẦNG SÔI” Giáo viên hƣớng dẫn: TS TRƢƠNG VĨNH Tiến hành nghiên cứu quy trình sấy nấm men Saccharomyces cerevisiae men bánh hiệu Saf-Viet công ... Trƣơng Vĩnh thực đề tài: Nghiên cứu quy trình sấy men bánh phƣơng pháp sấy tầng sôi 1.2 Mục đích đề tài Tìm phƣơng trình hồi quy máy Kett tủ sấy để đo ẩm độ men khô sau sấy đƣợc nhanh xác Khảo ... hành sấy men bánh phƣơng pháp sấy tầng sôi với chế độ sấy nhƣ sau: Nhiệt độ sấy 35, 40 45oC Bề dày lớp vật liệu cm Chiều dài viên men sấy cm, đƣờng kính viên men sấy mm Ẩm độ viên men sấy 70%...
 • 66
 • 350
 • 1

Luận văn: " Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty Phát Triển Kỹ Thuật và Đầu Tư ( ITD) "

Luận văn:
... hiu thờm quy trỡnh nhp khu ca cụng ty, tụi ó chn ti nghiờn cu ca mỡnh l: Hon thin quy trỡnh nhp khu ti cụng ty Phỏt Trin K Thut v u T ( ITD) ti ny nhm mc ớch nghiờn cu nhng ct lừi ca quy trỡnh ... cỏc cụng ty Trong ú ITD l mt cụng ty cú trỏch nhim nhp khu mỏy múc, thit b cho cụng ty m ( ITD ) Hỡnh thc nhp khu ca cụng ty l nhp khu u thỏc vúi cỏc n t hng ca cỏc cụng ty nc v ca cụng ty me Mt ... Cụng ty Phỏt Trin K Thut v u t thng mua bo him ti cụng ty c phn bo him PETROLIMEX ( PJICO) v cụng ty bo him Vit NamBo Vit v mt s cụng ty bo him khỏc Khi ú cụng ty gi giy yờu cu bo him n cụng ty...
 • 86
 • 207
 • 0

Luận văn “Hoàn thiện quy trình XK mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam”

Luận văn “Hoàn thiện quy trình XK mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam”
... thin qui trỡnh xk hng rau qu ti Tng cụng ty rau qu Vit Nam 50 1.S cn thit phi thc hin quy trỡnh xk hng rau qu 50 2.Mt s gii phỏp nhm hon thin cỏc nghip v quy trỡnh xk 50 2.1Gii ... Tng cụng ty kớ c 11 hp ng xk mt hng rau qu v thc hin c c 11 hp ng Nm 2002 Tng cụng ty kớ c 15 hp ng xk mt hng rau qu v c thc c 15 hp ng Trong nhng nm gn õy Tng cụng ty ó xk c nhiu mt hng rau qu ... ca Tng cụng ty ó ỏp ng c nhu cu, ũi hi thit yu ca nn kinh t lnh vc thc phm - rau qu Chc nng v nhim v ca Tng cụng ty rau qu Vit Nam 1.1 Chc nng, quyn hn ca Tng cụng ty Tng cụng ty Rau Qu Vit Nam...
 • 66
 • 345
 • 1

Luận văn xây dựng quy trình xác định vi khuẩn verotoxigenic escherichia coli trong thịt bằng kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction

Luận văn xây dựng quy trình xác định vi khuẩn verotoxigenic escherichia coli trong thịt bằng kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction
... Xây d ng quy trình xác ñ nh vi khu n Verotoxigenic Escherichia coli th t b ng k thu t PCR (Polymerase chain reaction) ” Nghiên c u cho phép xác ñ nh nhanh xác tiêu chu n vi sinh ñ i v i vi khu n ... tên vi khu n Bacterium coli commune, sau nhi u l n ñ i tên, vào năm 1919, vi khu n ñư c g i v i m t tên th ng nh t Escherichia coli, vi t t t E coli T ñó ñ n nay, E coli ñư c xác ñ nh loài vi ... Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p vi 3.2.2 K t qu xác ñ nh ñ nh y ñ ñ c hi u c a phương pháp PCR dùng ñ xác ñ nh VTEC m u th t s ch 55 3.3 Quy trình xác ñ nh s có m t c a vi khu...
 • 93
 • 320
 • 0

Luận văn Đặc điểm quy trình kế toán của các phần hành kế toán chủ yếu tại công ty Công trình đường thuỷ

Luận văn Đặc điểm quy trình kế toán của các phần hành kế toán chủ yếu tại công ty Công trình đường thuỷ
... TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty công trình đường thuỷ 2 Đặc điểm tổ chức công tác Kế toán công ty Công trình đường thuỷ 2.1 Những ... công tác kế toán 2.2 Chứng từ kế toán Hệ thống tài khoản kế toán 2.4 Hệ thống sổ kế toán 2.5 Hệ thống báo cáo kế toán Đặc điểm quy trình kế toán phần hành kế toán chủ yếu công ty Công trình đường ... triển công ty Công trình đường thuỷ 1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty công trình đường thuỷ 1.2 Quy n hạn nhiệm vụ công ty công trình đường thuỷ Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty công...
 • 30
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de tai luận văn tìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm he chân trắng penaeus vannamei bone 1931 tại trung tâm sản xuất giống huy thuận huyện bình đại tỉnh bến treluận văn hoàn thiện quy trình tuyển dụngluận văn khảo sát quy trình chế biến cá ngừ ngâm dầu đóng hộp potluận văn kiểm toán quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty kiểm toán dtlluận văn hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ vay trong kiểm toán bctc tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn thăng long t d kluận văn khảo sát quy trình sản xuất đồ hộp khóm rẽ quạt và bước đầu thiết lập haccp cho quy trình part 4 pptluan van khao sat quy trinh che bien cha lua tai cty xuat nhap khau sa giang va anh huong ty le thit mo den cau truc san phamluan van khao sat quy trinh san xuat cha lua tai cong ty xuat nhap khau sa giang va anh huong cua ty le thit mo den cau truc cha lualuận văn nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua bổ sung thanh long ruột đỏluận văn khảo sát quy trình sản xuất đồ hộp khóm rẽ quạt và bước đầu thiết lập haccp cho quy trình part 9 ppsluận văn tốt nghiệp quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng thƣơng mại tại chi cục hải quan bến lứcmột số quy trình cụ thể trong kế toán giao dịchquy trình kỹ thuật trồng nấm mộc nhĩquy trình kỹ thuật trồng nấm mỡquy trình kỹ thuật trồng khoai mônMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆN111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20116.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C110 amazing magic tricksTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi5. Bao cao SXKD nam 20156. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNGPhụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ve so huu cua co dong loncuc tri hinh khong gian oxyz p1Phu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02Phu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02