Luận văn bài toán rẽ nhánh đối với một số lớp phương trình elliptic phi tuyến

Bài toán rẽ nhánh đối với một số lớp phương trình elliptic phi tuyến

Bài toán rẽ nhánh đối với một số lớp phương trình elliptic phi tuyến
... toỏn r nhỏnh i vi phng trỡnh elliptic phi tuyn c s hng dn ca Tin s Nguyn Hu Th, tụi ó thc hin ti lun ca mỡnh l: Bi toỏn r nhỏnh i vi mt s lp phng trỡnh elliptic phi tuyn 2 Mc ớch nghiờn cu ... mt s trng hp nghim ca bi toỏn r nhỏnh i vi mt s lp phng trỡnh elliptic phi tuyn i tng v phm vi nghiờn cu Mt s lp phng trỡnh elliptic phi tuyn Phng phỏp r nhỏnh i vi phng trỡnh o hm riờng Phng trỡnh ... nhỏnh i vi mt s lp phng trỡnh elliptic phi tuyn 3 úng gúp ca ti Trỡnh by mt cỏch cú h thng v phõn tớch nh tớnh ca bi toỏn r nhỏnh i vi mt s lp phng trỡnh elliptic phi tuyn Chng Kin thc chun...
 • 51
 • 257
 • 0

Tập hút toàn cục đối với một số lớp phương trình Parabolic suy biến

Tập hút toàn cục đối với một số lớp phương trình Parabolic suy biến
... vi phng trỡnh parabolic suy bin: Phng trỡnh parabolic suy bin cú phn chớnh dng: (u) hoc div((u) u), ú (0) = Trong nhng nm gn õy, s tn ti hỳt ó c chng minh cho nhiu lp phng trỡnh parabolic thuc ... 59, 74, 95] v mt s lp phng trỡnh khỏc [45, 49, 50] Phng trỡnh parabolic suy bin cha toỏn t Grushin: ú l lp phng trỡnh parabolic suy bin cha toỏn t Grushin (xem [53]), Gs u = x1 u + |x1 |2s x2 ... nghim ca lp cỏc phng trỡnh parabolic suy bin Cỏc kt qu v ý tng ca Lun ỏn cú th s dng vic nghiờn cu s tn ti v cỏc tớnh cht ca hỳt i vi mt s lp phng trỡnh parabolic suy bin khỏc cú dng tng t Ni...
 • 122
 • 608
 • 4

Luận văn bài toán cauchy neumann đối với phương trình parabolic cấp hai trong trụ với đáy không trơn

Luận văn bài toán cauchy neumann đối với phương trình parabolic cấp hai trong trụ với đáy không trơn
... eum ann i vi phng trỡnh parabolic cp hai tr vi ỏy khụng trn Trong chng ny lun trỡnh by v s tn ti v nht nghim suy rng ca bi toỏn Cauchy- Neumann i vi phng trỡnh parabolic cp hai tr vi ỏy khụng trn, ... vi phng trỡn h parabolic cp hai tro n g tr vi ỏy k hụng trn" Mc ớch nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu ca lun l tỡm hiu v tớnh gii c ca bi toỏn Cauchy- Neumann i vi phng trỡnh parabolic cp hai tr vi ỏy ... t , d ) u \ s T = (2.3) Bi toỏn trờn c gi l bi toỏn Cauchy- Neumann i vi phng trỡnh parabolic cp hai tr vi ỏy khụng trn Bi toỏn ta ang xột l Parabolic mnh, tc l vi Ê e Rn \ {0} v (x,t) e ớỡoo,...
 • 41
 • 240
 • 1

Luận văn bài toán cauchy neumann đối với phương trình hyperbolic cấp hai trong trụ với đáy không trơn

Luận văn bài toán cauchy  neumann đối với phương trình hyperbolic cấp hai trong trụ với đáy không trơn
... TON CAUCHY- NEUMANN I VI PHNG TRèNH HYPERBOLIC CP HAI TRONG TR VI Y KHễNG TRN thc hin lun tt nghip ca mỡnh M c ớch nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu ca lun l tỡm hiu v tớnh gii c ca bi toỏn Cauchy- Neumann ... Cauch - Neumann i vi phng trỡnh heyperpoic cp hai tr vi ỏy khụng trn Trong chng ny lun trỡnh by v s tn ti v nht nghim suy rng ca bi toỏn Cauchy - Neumann i vi phng trỡnh heyperpolic cp hai tr ... 1.4.1 Bt ng thc Cauchy vi Ê 10 1.4.2 Bt ng thc Cauchy- Schwarz 10 1.4.3 Bt ng thc Gronwall - Belman m rng 11 Chng Bi toỏn Cauchy- Neumann i vi phng trỡnh hyperbolc cp hai tr vri ỏy...
 • 42
 • 249
 • 0

Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán triển khai tiệm cận của nghiệm vào phương trình sóng phi tuyến tính

Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán triển khai tiệm cận của nghiệm vào phương trình sóng phi tuyến tính
... Chương Khảo sát phương trình sóng phi tuyến liên kết với điều kiện biên hỗn hợp 2.1 Giới thiệu 8 2.2 Thuật giải xấp xỉ tuyến tính 10 2.3 Sự tồn nghiệm 19 Chương Khai triển tiệm cận nghiệm 24 Chương ... ,uN nghiệm yếu toán ( P0 ), (Q1 ), , (QN ) tương ứng với biểu thức H p xác đònh (4.33) - (4.35) 43 PHẦN KẾT LUẬN Luận văn sử dụng phương pháp xấp xỉ tuyến tính để khảo sát phương trình sóng phi ... sóng phi tuyến với điều kiện biên hỗn hợp không Phương pháp giúp ta chứng minh tồn nghiệm, khai triển tiêäm cận nghiệm theo tham số nhiễu ε , mà thân cho ta thiết lập nghiệm xấp xỉ tuyến tính hoá...
 • 50
 • 724
 • 0

Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay.pdf

Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay.pdf
... mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam 1.3.1 Những kết đạt đợc 41 1.3.2 Một số tồn cần giải để giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam 43 Chơng Một số giải pháp nhằm giảm thiểu ... vụ vận tải, giao nhận thuê doanh nghiệp 13 1.2 Thực trạng chi phí vận tải, giao nhận tổng chi phí xuất số mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam 22 1.2.2 Thực trạng chi phí vận tải giao nhận tổng chi phí ... việc giảm thiểu chi phí vận tải giao nhận hàng hóa xuất 56 2.2 Các giải pháp chủ yếu doanh nghiệp để giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận nhằm giảm chi phí xuất hàng hóa 61 2.2.1 Các giải pháp...
 • 114
 • 897
 • 5

Luận văn: NGHIỆM TOÀN CỤC CỦA MỘT SỐ LỚP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHỨC docx

Luận văn: NGHIỆM TOÀN CỤC CỦA MỘT SỐ LỚP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHỨC docx
... thuyết phân phối giá trị Nevanlinna Ch-ơng II: Trình bày số kết nghiệm toàn cục ph-ơng trình vi phân phức dựa báo nghiệm toàn cục số lớp ph-ơng trình vi phân phức tác giả Ping Li Kết luận văn: ... tồn nghiệm phân hình toàn cục ph-ơng trình vi phân không gian phức, xem e.g [7,8] Một số ph-ơng trình vi phân phi tuyến tính đ-ợc nghiên cứu [5,12,13] Đặc biệt [13] 4f3+ 3f =-sin 3z có nghiệm toàn ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Ch-ơng II Nghiệm toàn cục ph-ơng trình vi phân 2.1 Giới thiệu Bằng cách sử dụng lý thuyết Nevanlinna tìm nghiệm toàn cục siêu vi t ph-ơng trình vi phân phi tuyến tính không gian phức nh- sau...
 • 60
 • 194
 • 0

luận văn thạc sĩ tập hút lùi đối với một lớp phương trình parabolic phi tuyến

luận văn thạc sĩ tập hút lùi đối với một lớp phương trình parabolic phi tuyến
... nghiệm yếu chứng minh tồn tập hút lùi lớp phương trình parabolic phi tuyến làm nội dung nghiên cứu Luận văn với tên gọi "Tập hút lùi lớp phương trình parabolic phi tuyến" Phương pháp nghiên cứu ... tập hút nhiều lớp phương trình vi phân đạo hàm riêng (xem,chẳng hạn, chuyên khảo [3] tổng quan [2]) Một lớp phương trình đạo hàm riêng nghiên cứu nhiều lớp phương trình parabolic Lớp phương trình ... Tính liên tục tập hút toàn cục toán parabolic nghiên cứu công trình [2], [6], [7], [10] Trong năm gần đây, tồn tập hút lùi chứng minh cho phương trình parabolic với điều kiện biên phi tuyến ([4],...
 • 59
 • 98
 • 0

sang_những vấn đề cần lưu ý đối với một số thí nghiệm khó môn vật lý 9

sang_những vấn đề cần lưu ý đối với một số thí nghiệm khó môn vật lý 9
... thí nghiệm vật lí Giới hạn đề tài Các thí nghiệm bậc THCS nhiều, đa dạng vấn đề phức tạp rộng Trong phạm vi đề tài tập trung nghiên cứu vào số thí nghiệm theo khó giáo viên khó học sinh môn vật ... không làm trớc thí nghiệm Giải pháp Từ nguyên nhân nói đa giải pháp sau: 4.1 Đối với giáo viên Thí nghiệm biểu diễn thí nghiệm GV thực hiện, để phân biệt với thí nghiệm thực hành thí nghiệm học sinh ... tính tự lực nh: Tự làm thí nghiệm, làm tập, làm kiểm tra Đặc biệt đáng mừng ngời học vật thích đợc tự tay làm thí nghiệm ( với 147 lựa chọn chiếm 28,77%) Cụ thể vật bạn hứng thú khi: -...
 • 11
 • 374
 • 1

Các biện pháp an toàn lao động đối với một số lĩnh vực có nguy cơ tai nạn lao động cao

Các biện pháp an toàn lao động đối với một số lĩnh vực có nguy cơ tai nạn lao động cao
... chúng biện pháp an toàn trước đưa chúng vào sử dụng - Thời gian: Kiểm nghiệm dự phòng tiến hành định kỳ, sau kỳ sửa chữa, bảo dưỡng,… 1.3 Các biện pháp an toàn lao động số lĩnh vực nguy tai nạn ... trình lao động, người lao động công ty trang bị miễn phí để ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Đối với lao động công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị phù hợp với công việc mình( trang,khăn ... động, vệ sinh lao động Trước nhận việc, công ty tổ chức cho người lao động buổi tập huấn an toàn lao động, vệ sinh lao động để người lao động hiểu rõ, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động bệnh nghề...
 • 21
 • 347
 • 0

Tập hút toàn cục đối với một lớp phương trình Parabolic phi tuyến chứa toán tử Caffarelli-Kohn-Nirenberg

Tập hút toàn cục đối với một lớp phương trình Parabolic phi tuyến chứa toán tử Caffarelli-Kohn-Nirenberg
... cỡ bÊn cừa têp hút, chng hÔn Ănh giĂ số chiãu fractal hoc số chiãu Hausdorff, sỹ phử thuởc liản tửc cừa têp hút theo tham bián, tẵnh trỡn cừa têp hút, xĂc nh cĂc modes Têp hút ton cửc cờ in ... phữỡng trẳnh parabolic nỷa tuyán tẵnh khổng suy bián  ữủc nghiản cựu bi nhiãu tĂc giÊ, cÊ miãn b chn v khổng b chn (xem [10], [15]) Tẵnh liản tửc cừa têp hút ton cửc ối vợi cĂc bi toĂn parabolic ... tỗn tÔi têp hút ton cửc cừa bi toĂn (1.1) hai trữớng hủp ổtổnổm v khổng ổtổnổm lm nởi dung nghiản cựu cừa Luên vôn vợi tản gồi : "Têp hút ton cửc ối vợi mởt lợp phữỡng trẳnh parabolic phi tuyán...
 • 46
 • 216
 • 0

luận văn kế toán Đánh giá chung và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty CP phụ gia bê tông Phả Lại

luận văn kế toán Đánh giá chung và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty CP phụ gia bê tông Phả Lại
... quát Công ty CP phụ gia tông Phả Lại Phần II : Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty CP phụ gia tông Phả Lại Phần III : Đánh giá chung số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán Công ty CP phụ gia ... tổng PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 3.1 Đánh giá chung công tác kế toán công ty Cổ phần phụ gia tông Phả Lại: 3.1.1 Ưu điểm: Trong năm ... KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA BÊ TÔNG PHẢ LẠI 2.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất quản lý, máy kế toán Công ty Cổ phần Phụ Gia Tông Phả Lại...
 • 43
 • 152
 • 0

Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay

Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay
... tài: Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải giao nhận số mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Mục tiêu đề tài là: Nghiên cứu đề xuất giải pháp để giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải giao ... cấu thành chơng: Chơng 1: Tổng quan chi phí vận tải giao nhận hàng xuất Việt Nam giai đoạn Chơng 2: Một số giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải giao nhận hàng hóa xuất chủ lực Việt Nam bối ... thành chơng: Chơng Chơng 1: Tổng quan chi phí vận tải giao nhận hàng Tổng quan chi phí vận tải giao nhận xuất Việt Nam giai đoạn hàng xuất việt nam Chơng 2: Một số giải pháp nhằm giảm thiểu chi...
 • 57
 • 246
 • 0

Luận văn thạc sĩ toán một số lớp phương trình nghiệm nguyên bậc 2

Luận văn thạc sĩ toán một số lớp phương trình nghiệm nguyên bậc 2
... 25 .23 3  52 (1 32 82 )  ( 42 32 )(1 32 82 )  6 52  4 02 28 2  7 12   7 62 b Ta có 29 9  13 .23(22 22 2212 )( 32 32 2212 )  17  32 12 02  1 52 62 32 12  1 52 72 ... x 12  a x 12  d 2b y 12  x 12  2abdx1 y1  x 12 (a  1)  d 2b y 12  2abdx1 y1  x 12 db  d 2b y 12  2abdx1 y1 Trang 33  b  x 12  dy 12   2ax1 y1  bu  av  b 2u  a 2v2  b (dv2  1)  v2 ... x2  y2 d )  x1x2  dy1 y2  d ( x1 y2  x2 y1 ) (2. 2) Vì x1x2  dy1 y2  x 12  dy 12  (mod k ) x1 y2  x2 y1  x1 y1  x1 y1  (mod k ) V y t n t i u, v cho x1x2  dy1 y2  ku (2. 3) x1 y2...
 • 63
 • 254
 • 0

luận văn một số dạng phương trình tích phân tuyến tính

luận văn một số dạng phương trình tích phân tuyến tính
... 1.2.10 Toán tử tích phân4 3 1.2.11 Phơng trình tích phân. 46 1.2.12 B i toán dẫn tới phơng trình tích phân 47 Chơng 2: MộT Số DạNG PHƯƠNG TRìNH TíCH PHÂN TUYếN TíNH4 9 2.1.Phơng trình tích phân với hạch ... tích phân tuyến tính không gian Hilbert Hệ thống lại sở lý thuyết cần thiết toán tử không gian Hilbert từ đa số dạng phơng trình tích phân tuyến tính không gian Hilbert v tồn nghiệm phơng trình dạng ... i Một số dạng phơng trình tích phân tuyến tính 2) Mục đích v nhi m v nghiên cứu Bớc đầu giúp em l m quen với công việc nghiên cứu khoa học v tìm hiểu sâu Giải tích h m đặc biệt phơng trình tích...
 • 85
 • 320
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tập hút toàn cục đối với lớp phương trình parabolic phi tuyếnbai tap tich cua vecto voi mot so lop 10tập hút lùi đối với một lớp phương trình parabolic phi tuyếnnghiệm toàn cục của một số lớp phương trình vi phân phứcnghiệm toàn cục của một số lớp phương trình vi phân thứcvan nghi luan ve an toan giao thong doi voi hoc sinhluận văn bài toán đa thứcluan van ve de tai facebook doi voi sinh vienứng dụng định lý babuskabrezzi đối với một số bài toán biên ellipticphơng pháp front tracking cho bài toán biên dirichlet đối với định luật bảo toàn vô hớnggiải bài toán nhân đơn thức với đa thức lớp 8giải bài toán nhân đa thức với đa thức lớp 8luận văn đại học nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao khả năng chắn bóng cho sinh viên chuyên nghành khoa gdtc trường đại học vinhluận văn thạc sĩ quản lý giáo dục một số giải pháp đổi mới công tác quản lý giáo viên theo chuẩn nghề nghiêpthứ hai công tác thẩm định uy tín và khả năng tài chính của khách hàng chưa được tốt do đó công ty vẫn ký hợp đồng tiêu thụ với một số khách hàng mà khả năng thanh toán thấpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học