Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (cu, pb, zn) trong mẫu đất lúa xã đại áng, thanh trì, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (cu, pb, zn) trong mẫu đất lúa xã đại áng, thanh trì, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (cu, pb, zn) trong mẫu đất lúa xã đại áng, thanh trì, hà nội
... KLN đất sau Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khử đến giải phóng số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) mẫu đất lúa Đại Áng, Thanh Trì, Nội thực với mục đích đánh giá ảnh hưởngcủa môi trường ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phạm Vy Anh NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHỬ ĐẾN SỰ GIẢI PHÓNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Zn) TRONG MẪU ... môi trường khử đến giải phóng KLN (Cu, Pb Zn) đất lúa Đại Áng, huyện Thanh Trì, Nội Đề tài thực nội dung sau: - Phân tích tính chất hóa lý đất nghiên cứu; - Thiết lập môi trường khử nhân...
 • 86
 • 189
 • 0

Một số kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng các yếu tố đất đắp và đất nền tự nhiên đến hệ số ổn định tổng thể của nền đường vùng đồng bằng sông cửu long

Một số kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng các yếu tố đất đắp và đất nền tự nhiên đến hệ số ổn định tổng thể của nền đường vùng đồng bằng sông cửu long
... chắn… Kết nghiên cứu khảo sát toán: (Ảnh hưởng chiều cao đắp đường, mái dốc ta luy, mực nước mặt, lực dính đất đắp, góc ma sát đất đắp, dung trọng tự nhiên đất đắp, lực dính đất tự nhiên, góc ... tử để nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp mặt trượt trụ tròn nhằm tự động hóa tính toán ổn định cường độ đường đắp Chương trình Macro - Excel: dùng phương pháp mặt trượt trụ tròn tính toán, nghiên ... biều để tiện việc tra Tuy nhiên, nhiều điều kiện, toán đồ, bảng biểu dừng lại việc giải số trường hợp riêng lẻ đồng chất, mái dốc phẳng Trong toán thực tế phức tạp, tự nhiên, đất đắp nhiều lớp,...
 • 9
 • 353
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh kon tum

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam  chi nhánh tỉnh kon tum
... chức máy hoạt động Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum cấu ao động Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum 3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 16 NGHI N Ứ ĐỊNH NH ết ế ... Agribank Kon Tum 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài t i n hiên ứu với m tiêu s u: - X nh y u t nh hu ởn n h i lòn ủ kh h h n v hv m rib nk Kon Tum un p - nh i h i lòn ủ kh h h n v hv m rib nk Kon Tum un ... ứu 2.5 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU CHU O NG KẾ Q Ả NGHI N Ứ nh t nh ti p theo HẢO ẠN 3.1 T NG QUAN VỀ AGRIBANK KON TUM 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum cấu tổ chức...
 • 26
 • 81
 • 0

Ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tình huống nghiên cứu siêu thị vinmart chi nhánh kom tum

Ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng  tình huống nghiên cứu siêu thị vinmart chi nhánh kom tum
... ủ siêu th n l t i phân khú tỉnh l khu vự miền núi,tôi thự hi n nghiên u “Đánh giá chất lượng dịch vụ ảnh hưởng tới hài lòng khách hàng, trường hợp nghiên cứu siêu thị Vinmart chi nhánh Kon Tum ... Không gi n nghiên trung iều tr , nghiên với kh h h ng sử ụng u nhân t t ng h vụ t i u: Đề t i hỉ tập ng h t l ng h vụ, i h vụ t i siêu th Vinm rt – Kon Tum n th nh ph Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Th ... phạm vi nghiên cứu Đ it siêu th (t ng nghiên h u: M i qu n h gi h tl ng h vụ ủ n l ) v h i lòng ủ kh h h ng; Đ i t qu n s t: Tập trung v o kh h h ng ã v ng sử ụng siêu th Vinm rt Kon Tum; Không...
 • 26
 • 243
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh kon tum

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng TMCP công thương việt nam  chi nhánh kon tum
... thẻ ATMtại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu:Khách cá nhân sử dụng dịch vụ thẻ ATMtại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ... giao dịch tỉnh Kon Tum trực thuộc ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai – Kon Tum 10 2.1.4 Thực trạng kinh doanh thẻ ATM ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – CN Kon Tum a Giới thiệu ... Giới thiệu chung sản phẩm thẻ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Kon Tum b Số lượng ATM/ POS ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Kon Tum c Số lượng thẻ ATM phát hành doanh số năm qua...
 • 26
 • 351
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách khi sử dụng dịch vụ mặt đất tại nhà ga sân bay quốc tế đà nẵng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách khi sử dụng dịch vụ mặt đất tại nhà ga sân bay quốc tế đà nẵng
... nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng 2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng hành khách sử dụng dịch vụ mặt đất nhà ga sân bay ... dịch vụ nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng Theo thống kê, đa số hành khách vấn có số lượt qua nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng lượt năm trở lại Phần lớn khách (81.2%) qua nhà ga sân bay quốc ... Kỳ, sân bay quốc tế Kaohsiung Đài Loan, sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc Tuy nhiên, sân bay quốc tế Đà Nẵng, vấn đề mức độ hài lòng hành khách chưa nghiên cứu sâu Vì lý trên, chọn đề tài “Nghiên...
 • 25
 • 319
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ lưu trú tại khách sạn gold coast đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ lưu trú tại khách sạn gold coast  đà nẵng
... Nghiên cứu nhân tố tác động đến hài lòng khách du lịch dịch vụ lưu trú khách sạn Gold Coast làm đề tài nghiên cứu nhóm 2 Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ lưu ... đối tượng nghiên cứu Phạm vi: Khách du lịch lưu trú khách sạn thời gian từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2014 Đối tượng nghiên cứu: Khách du lịch lưu trú khách sạn Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu ... khách du lịch phụ thuộc vào hành vi du lịch du khách (bao gồm nguồn thông tin, loại tour, mục đích chuyến đi, trải nghiệm du lịch, số lượng du khách chi phí cho tour việc lại) đặc điểm nhân học du...
 • 112
 • 1,373
 • 12

Tóm tắt luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

Tóm tắt luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định
... mức độ hài lòng công việc nhân viên, kết cụ thể mà nghiên cứu mang lại có ý nghĩa thực tiễn quan sau: nhân viên nhân viên - Nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu sâu hài lòng nhân viên nói chung, ... nhân tố có mức độ hài lòng nhân viên đứng thứ tư nhân tố đồng thời nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc nhân viên BHXH Bình Định * Mức độ hài lòng theo nhân tố Đặc điểm công việc Nhân ... báo Công việc phù hợp với học vấn trình độ chuyên môn Công việc cho phép sử dụng tốt lực cá nhân Nhân viên quyền định cách thức thực công việc nhiệm vụ Công việc thú vị Nhân viên đào tạo cho công...
 • 26
 • 230
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện hoàn mỹ thành phố đà nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện hoàn mỹ thành phố đà nẵng
... hài lòng bệnh nhân tăng 8 CHƢƠNG TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3.2 QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực qua hai giai đoạn, : Nghiên cứu sơ dùng phương pháp định tính nghiên cứu ... bệnh, tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu sơ sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu thức phương pháp nghiên cứu định lượng Thông tin thu thập ... định mô hình lý thuyết Nghiên cứu có số khác biệt so với nghiên cứu trước 23 Hạn chế hướng nghiên cứu Thứ nhất, hạn chế phạm vi nghiên cứu, nghiên cứu tiến hành khảo sát bệnh nhân thuộc khoa bệnh...
 • 26
 • 225
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua sản phẩm chăm sóc da của công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú tại thị trường Đăk Lăk.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua sản phẩm chăm sóc da của công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú tại thị trường Đăk Lăk.
... định chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố tác động đến hài lòng khách hàng mua sản phẩm chăm sóc da Công ty dược phẩm Hoa Thiên Phú thị trường Đăklăk”, với niềm tin khám đánh giá nhân tố tác động đến ... khách hàng mua sử dụng sản phẩm chăm sóc da Sắc Ngọc Khang Công ty dược phẩm Hoa Thiên Phú thị trường Đắk Lắk Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực thông qua hai bước sau: - Bước một: Nghiên cứu ... địa bàn Đăk lăk Mục tiêu nghiên cứu - Xác định nhân tố có khả tác động đến hài lòng khách hàng ĐăkLăk mua sản phẩm chăm sóc da Sắc Ngọc Khang - Xây dựng thang đo lường nhân tố - Phân tích nhân tố...
 • 26
 • 244
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn brillian đà nẵng

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn brillian đà nẵng
... XUÂN TIỀN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI KHÁCH SẠN BRILLIANT ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ ... Về mặt nội dung: Luận văn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách du lịch nội địa khách sạn Brilliant Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực với kết hợp số phương pháp nghiên cứu sau: ... kết luận Nội dung luận văn chia thành 04 chương, cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết mô hình nghiên cứu Chương 2: Giới thiệu khách sạn Brilliant Đà Nẵng thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên...
 • 152
 • 163
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn brillian đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn brillian đà nẵng
... khách du lịch nội địa khách sạn Brilliant Đà Nẵng - Đưa mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách du lịch nội địa khách sạn Brilliant nói riêng khách sạn nói chung, tạo tiền đề cho nghiên ... thấy thang đo mô hình nghiên cứu lý thuyết nhân tố tác động đến hài lòng khách du lịch nội địa khách hàng Brilliant Đà Nẵng phù hợp với kết nghiên cứu thực tế nhân tố mô hình nghiên cứu lý thuyết ... Về mặt nội dung: Luận văn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách du lịch nội địa khách sạn Brilliant Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực với kết hợp số phương pháp nghiên cứu sau:...
 • 26
 • 377
 • 1

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định
... giá mức độ hài lòng công việc nhân viên, kết cụ thể mà nghiên cứu mang lại có ý nghĩa thực tiễn quan sau: nhân viên - - Nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu sâu hài lòng nhân viên nói chung, đặc ... cảm xúc công việc họ An toàn công việc ảnh hưởng đến định cá nhân tiếp tục công việc Một công việc với mức độ cao an ninh công việc khả nhân viên bỏ việc - Chính sách quản lý quan: liên quan đến ... quản lý quan Ví dụ, sách quan quy định không cho phép nhân viên có số quyền phù hợp để hoàn thành công việc - Mối quan hệ với đồng nghiệp: liên quan đến tình tương tác xảy tác nhân viên quan Những...
 • 144
 • 256
 • 3

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của người lao động tại công ty hông khăm tại tỉnh xekoong

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của người lao động tại công ty hông khăm tại tỉnh xekoong
... lòng công việc người lao động công ty Hông Khăm tỉnh Xekoong Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hài lòng công việc nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc người lao động Công ty ... QUAN VỀ CÔNG TY HÔNG KHĂM TỈNH XÊ KOONG VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HÔNG KHĂM TỈNH XÊKOONG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên đầy đủ : Công Ty TNHH Hông Khăm Tỉnh ... động Công ty Hông Khăm tỉnh Xekoong - Phạm vi nghiên cứu: toàn người lao động Công ty Hông Khăm tỉnh Xekoong - Thời gian thực cứu khảo sát tháng tháng năm 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu...
 • 26
 • 97
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải khu du lịch hoàng gia thành phố phan thiết tỉnh bình thuận công suất 60m3 ngày đêmnhững giải pháp cơ bản của đảng và nhà nước nhằm phát huy tính tích cực và hạn chế tiêu cực của kinh tế thị trường dịnh hướng xã họi chủ nghĩa ở nước tanghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của mooyj số giống lan trồng chậu và ảnh hưởng của giá thể phân bó qua lá đến hiệu quả sản xuất hoa địa lan tại sa pa lào caicác yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến bảo tồn tài nguyên đấtnghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt chất trong cây có múi đến sự phát triển tế bào ung thư thực nghiệmđiểm và định hướng của đảng về phát triển kinh tế ở nước tađa hiệu là kiểu tác động của 1 gen gây ảnh hưởng tới hàng loạt các tính trạng của cơ thể tới hàng loạt các tính trạng của cơ thểđường ảnh hưởng mômen và lực cắt tại các mặt cắt đặc trưngnhiệt độ của môi trường còn ảnh hưởng tới hình thái hoạt động sinh lý của sinh vật đa số các sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ 0 50 cthoái đa dạng sinh học dẫn đến mất cân bằng sinh thái ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên nước và môi trường sống của con người đe dọa sự phát triển bền vững của đất nướcảnh hưởng của chính sách đất đai đến công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã phường ở tỉnh mondulkiriảnh hưởng của chính sách đất đai đến kết quả thực hiện một số dự án giai đoạn 2007 2010ảnh hưởng chính sách đất đai đến kết quả thực hiện quy hoạch của các loại đất giai đoạn 2007 2010ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất qua tham vấn ý kiến của người dân ở tỉnh mondulkiritác nhân vật lý tia phóng xạ tia cực tím nhiệt độ tác nhân hóa học ảnh hưởng của các chất hóa học như nicotin dioxin chất độc màu da camCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học