Thực tập tốt ngiệp ứng dụng kỹ thuật QF PCR trong chẩn đoán trước sinh các rối loạn nhiễm sắc thể thường gặp

ÁP DỤNG KỸ THUẬT QFPCR ĐỂ CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH HỘI CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH HỘI CHỨNG DOWN

ÁP DỤNG KỸ THUẬT QF – PCR ĐỂ CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH HỘI CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH HỘI CHỨNG DOWN
... MỤC TIÊU Ứng dụng kỹ thuật QF PCR để chẩn đoán trước sinh hội chứng Down Đánh giá giá trị kỹ thuật QF PCR chẩn đoán trước sinh hội chứng Down Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn Tài ... LUẬN Áp dụng thành công kỹ thuật QF PCR chẩn đoán trước sinh DS nơi: BVPSTW Học viện quân Y trung tâm nghiên cứu Gen Protein Giá trị kỹ thuật QF PCR  Phát 100% thai DS (trong QF- PCR xác ... wWw.SinhHoc.edu.vn TỔNG QUAN Kỹ thuật di truyền tế bào Kỹ thuật FISH Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn Kỹ thuật QF PCR - STR: - Nguyên tắc kỹ thuật...
 • 33
 • 223
 • 0

ỨNG DỤNG kỹ THUẬT REALTIME PCR TRONG CHẨN đoán VIRUS túi (SACBROOD VIRUS) NHIỄM TRÊN đàn ONG mật NUÔI tại hà nội

ỨNG DỤNG kỹ THUẬT REALTIME PCR TRONG CHẨN đoán VIRUS túi (SACBROOD VIRUS) NHIỄM TRÊN đàn ONG mật NUÔI tại hà nội
... phát virus mẫu Điều chứng tỏ lượng nhỏ virus có ấu trùng ong bệnh phát III KẾT LUẬN Kỹ thuật Realtime- PCR ứng dụng chẩn đoán bệnh ấu trùng túi cho tỷ lệ phát dương tính Sacbrood virus cao kỹ thuật ... thấy: Trong kỹ thuật RT -PCR phát 6/18 mẫu dương tính (33,33%) với kỹ thuật Realtime- PCR phát hầu hết mẫu mẫu dương tính, 17/18 (94,44%) Rõ ràng kỹ thuật Realtime- PCR có độ nhạy cao nhiều so với kỹ ... thuật Realtime- PCR có độ nhạy cao nhiều so với kỹ thuật RT -PCR ng Kết kiểm tra kỹ thuật PCR TT Số hiệu mẫu PCR RT -PCR TT Số hiệu mẫu PCR RT -PCR M18 + + 10 M33 - + M19 - - 11 M34 - + M20 + + 12...
 • 5
 • 139
 • 0

ứng dụng kỹ thuật qf - pcr vào chẩn đoán nhanh trước sinh rối loạn số lượng nhiễm sắc thể ở người

ứng dụng kỹ thuật qf - pcr vào chẩn đoán nhanh trước sinh rối loạn số lượng nhiễm sắc thể ở người
... sử dụng khảo sát nhiễm sắc thể người Việt Nam chưa xác lập Vì thế, thực nghiên cứu Ứng dụng kỹ thuật QF- PCR vào chẩn đoán nhanh trước sinh rối loạn số lượng nhiễm sắc thể người với mục tiêu sau: ... 36 to 48 hours THÔNG TIN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Ứng dụng kỹ thuật QF- PCR vào chẩn đoán nhanh trước sinh rối loạn số lượng nhiễm sắc thể người Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Khắc Hân Hoan Phùng Như ... đây, kỹ thuật array-CGH phát triển để khảo sát nhiễm sắc thể, nhiên giá thành cao Năm 1993, kỹ thuật QF- PCR khảo sát locus STR phát triển với khả áp dụng vào khảo sát nhanh số lượng nhiễm sắc thể...
 • 100
 • 732
 • 2

Báo cáo y học: "NGHIêN CứU ÁP DụNG Kỹ THUậT QF-PCR TRONG chẩn đoÁN MộT Số hội CHứNG BấT TH-ờNG NHiễM SắC THể" docx

Báo cáo y học:
... trờn phn mm chuyờn dng cho kt lun chớnh xỏc mu bnh trisomy 13, 18, 21, XXY v XO Bng 2: c hiu ca k thut QFPCR so vi k thut chn oỏn NST Kỹ thuật di Thể bất thờng Kỹ thuật truyền tế bào QF-PCR S ca ... tin quy trỡnh chn oỏn cỏc hi chng trisomy 13, 18, 21 v bt thng s lng NST X, Y bng k thut QF-PCR S ln sinh 2,2 1,1 2,4 1,4 - ỏnh giỏ k thut QF-PCR chn oỏn cỏc hi chng trờn đối tợng phơng pháp nghiên ... 28/28 100% Trisomy 13,18 3/3 100% 3/3 100% XXY, XO 3/3 100% 3/3 100% Trisomy 21 S dng k thut QF-PCR cho kt qu chn oỏn tng ng nh k thut di truyn t bo vi chớnh xỏc 100% Kt qu ny b sung s liu khoa...
 • 5
 • 293
 • 1

ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý hệ tiết niệu trên chó

ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý hệ tiết niệu trên chó
... Chi, thực đề tài: “ Ứng dụng kỹ thuật siêu âm chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu chó 1.2 Mục đích Khảo sát tỷ lệ mắc phải bệnh hệ tiết niệu chó dựa vào kĩ thuật chẩn đoán siêu âm đồng thời ghi nhận ... hệ tiết niệu (chiếm tỷ lệ 41,26%) bao gồm trường hợp bệnh thận bàng quang Kết trình bày bảng 4.2 40 Bảng 4.2: Tỷ lệ bệnh hệ tiết niệu Bệnh hệ tiết niệu Số ca Tỷ lệ bệnh hệ tiết niệu ... định hình ảnh bệnh quan thuộc hệ tiết niệu kỹ thuật siêu âm - Kết hợp phương pháp chẩn đoán khác khám lâm sàng, xét nghiệm máu nước tiểu (nếu có) để xác định xác bệnh hệ tiết niệu chó đồng thời...
 • 75
 • 897
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật multiplex ligation dependent probe amplification để phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể 13, 18, 21

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật multiplex ligation  dependent probe amplification để phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể 13, 18, 21
... bị lệch bội nhiễm sắc thể, có khoảng 3-4% số ca mắc hội chứng Down tượng chuyển vị nhiễm sắc thể Hiện tượng thường xảy nhiễm sắc thể 14 21 Nhiễm sắc thể 14 mang phần nhiễm sắc thể 21 phân ly nhiễm ... nhiễm sắc thể giao tử mang 22 nhiễm sắc thể Giao tử mang 24 nhiễm sắc thể kết hợp với giao tử bình thường tạo hợp tử bị lệch bội nhiễm sắc thể Trong hội chứng Down, 95% số ca có nguyên nhân lệch ... tiêu nhiễm sắc thể với phân bố băng tiêu chuẩn cho nhiễm sắc thể, người kỹ thuật viên phát bất thường mặt cấu trúc nhiễm sắc thể chuyển đoạn, đảo đoạn, đoạn v.v… 1.3.2.3 Kỹ thuật FISH [21] : Vào...
 • 111
 • 549
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản nuôi tại huyện văn chấn tỉnh yên bái, ứng dụng kỹ thuật RT PCR trong chuẩn đoán

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản nuôi tại huyện văn chấn tỉnh yên bái, ứng dụng kỹ thuật RT PCR trong chuẩn đoán
... D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N MINH THANH NGHIÊN C U M T S ð C ðI M B NH LÝ C A L N M C H I CH NG R I LO N HÔ H P VÀ SINH S N NUÔI T I HUY N VĂN CH N – T NH YÊN BÁI, ... n hành th c hi n ñ tài: " Nghiên c u m t s ñ c ñi m b nh c a l n m c h i ch ng r i lo n h p sinh s n nuôi t i huy n Văn Ch n - t nh Yên Bái, ng d ng k thu t RT- PCR ch n ñoán " M c ñích c ... tài - Làm rõ m t s ñ c ñi m b nh ch y u c a l n m c h i ch ng r i lo n h p sinh s n nuôi t i ñ a bàn huy n Văn Ch n - T nh Yên Bái - ng d ng k thu t RT- PCR ñ ch n ñoán b nh Ý nghĩa khoa...
 • 81
 • 254
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc circovirus (PCV2) và ứng dụng kỹ thuật huỳnh quang trong chẩn đoán bệnh.

nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc circovirus (PCV2) và ứng dụng kỹ thuật huỳnh quang trong chẩn đoán bệnh.
... Nghiên cứu số đặc điểm bệnh lợn mắc circovirus ứng dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang để chẩn đoán bệnh 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Làm rõ đặc điểm triệu chứng lâm sàng, bệnh ... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CHỦ YẾU CỦA LỢN MẮC PCV2 Để thuận tiện cho việc nghiên cứu số đặc điểm bệnh lợn nghi mắc circovirus ứng dụng kỹ thuật miễn ... thể số quan lợn mắc circovirus - Ứng dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang chẩn đoán bệnh circovirus gây lợn Nguyên liệu: a Vật liệu - Lợn bệnh mẫu bệnh phẩm sử dụng nghiên cứu: Lách, gan, phổi,...
 • 59
 • 1,390
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp ứng dụng kỹ thuật rt - pcr để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

 Khóa luận tốt nghiệp ứng dụng kỹ thuật rt - pcr để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
... phỏp RT- PCR trờn RNA virus 25 3.5.6 in di sn phm RT- PCR 27 PHN IV: KT QU V THO LUN 28 4.1 Kt qu RT- PCR trờn mu chun ca PRRSV 28 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat hot start (Promega) ... 3.2 Thnh phn phn ng RT- PCR 25 Bng 3.3 Chu k nhit cho phn ng RT- PCR 26 Hỡnh 4.1 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun dựng vi Taq Beat Hot Start 28 Hỡnh 4.2 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun ... Phn IV KT QU V THO LUN 4.1 Kt qu RT - PCR trờn mu RNA chun ca PRRSV 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat u tiờn, thit lp quy trỡnh RT- PCR, chỳng tụi ó tin hnh phng phỏp RT- PCR mt bc trờn mu chun (quy trỡnh...
 • 54
 • 753
 • 1

Xác định tỷ lệ họ đậu trong cơ cấu thức ăn xanh và ứng dụng kỹ thuật canh tác trong sản xuất cỏ Keo dậu (L.L K636) và Stylosanthes Plus tại Phổ Yên Thái Nguyên

Xác định tỷ lệ họ đậu trong cơ cấu thức ăn xanh và ứng dụng kỹ thuật canh tác trong sản xuất cỏ Keo dậu (L.L K636) và Stylosanthes Plus tại Phổ Yên Thái Nguyên
... triển rộng sản xuất thiếu hụt lớn phơng pháp phát triển giống cây, cỏ họ đậu n y Chính m mục đích nghiên cứu đợc đặt l : (i) Xác định đợc diện tích trồng cỏ họ đậu cấu sản xuất thức ăn thô xanh đảm ... cỏ P.M TD 58 l 21% Khi trồng xen theo tỷ lệ DT 1:1 NS VCK giống đạt 25.1 tấn/ha cao so với trồng giống riêng biệt theo tỷ lệ Tỷ lệ cỏ họ đậu đạt đợc từ 30-31% tổng lợng thức ăn thô xanh, tỷ lệ ... thiếu hụt số lợng thức ăn thô xanh cao so với trồng giống cỏ Voi (bình quân 31% v 30% cho công thức trồng riêng biệt theo tỷ lệ DT 1:1 v xen theo tỷ lệ DT 1:1) Tỷ lệ VCK cỏ họ đậu đạt đợc từ 26-28%...
 • 9
 • 87
 • 0

Nghiên cứu một số biến đổi bệnh lý của chó mắc bệnh care và ứng dụng kỹ thuật RT PCR để chuẩn đoán bệnh

Nghiên cứu một số biến đổi bệnh lý của chó mắc bệnh care và ứng dụng kỹ thuật RT PCR để chuẩn đoán bệnh
... nh Care chó Xu t phát t yêu c u c p thi t trên, d a vào nh ng tính ưu vi t c a ph n ng RT- PCR ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u bi n ñ i b nh c a chó m c b nh Care ng d ng k thu t RT- PCR ... hi n b ng ph n ng RT- PCR (Chó C04) .67 Bi u ñ 3.1: T l chó m c b nh Care chó l a tu i 44 Bi u ñ 3.2 T l chó m c b nh Care chó l a tu i 46 Bi u ñ 3.3 T l chó m c b nh Care mùa v năm ... chó m c b nh Care (HE x 10) 65 Hình 3.33 Virus Care ñư c phát hi n b ng ph n ng RT- PCR (Chó C01) .66 Hình 3.34 Virus Care ñư c phát hi n b ng ph n ng RT- PCR (Chó C02) 67 Hình 3.35 Virus Care...
 • 85
 • 476
 • 2

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR VÀ RT-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN WSSV (White Spot Syndrome virus) VÀ GAV (Gill-associated virus) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" docx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... tài Ứng dụng kỹ thuật PCR RT -PCR chẩn đoán WSSV (White Spot Syndrome Virus) GAV (Gill associated virus) tôm (Penaeus monodon) đồng sông Cửu Long” thực Mục tiêu đề tài Xác định khả ứng dụng ... nhằm xác định khả ứng dụng phương pháp RTPCR PCR nghiên cứu tác nhân GAV WSSV tôm giống số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong 169 mẫu tôm giống phân tích kit IQ2000 YHV /GAV WSSV có 10,7% mẫu ... khả ứng dụng qui trình RT -PCR PCR chẩn đoán phát sớm vi-rút GAV, WSSV tôm (Penaeus monodon) đồng sông Cửu Long Nội dung đề tài Xác định tỉ lệ cảm nhiễm tự nhiên GAV WSSV tôm giống xét nghiệm...
 • 74
 • 554
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuậtbáo cáo thực tập tốt ngiệp xây dưng dân dụngứng dụng kỹ thuật di truyền trong thủy sảnứng dụng kỹ thuật di truyền trong y họcứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tếứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệpứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệptrung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệpđề tài ứng dụng kỹ thuật di truyền trong y họcứng dụng kỹ thuật di truyền trong nông nghiệpnhững thành tựu ứng dụng kỹ thuật phân tử trong phát sinh cá thể và phát sinh chủng loạiứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò phân heo tiêu chảy và thịt bòluận văn ứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò phân heo tiêu chảy và thịt bò part 6 docnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép và trồng dưa leo kháng bệnh héo rũ fusarium oxysporum tại vĩnh longứng dụng kỹ thuật rt pcrĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGtieu luan bds2003hối lộ trong kinh doanhLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF500 thế võ tự vệ vojtechl levskyLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 29 thanh lap cty sg riverview6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013