LT đại số GT 11 CHƯƠNG i HSLG và PTLG

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - CHƯƠNG I PHÉP NHÂN PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC pdf

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - CHƯƠNG I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC pdf
... Ngy ging 8A: /10/2012 8B: /10/2012 Tiết 15 Chia Đơn thức cho Đơn thức I Mc tiờu Kin thc: Hiu c kh i nim a thc A chia ht cho a thc B, i ự kin n thc A chia ht cho n thc B Nm vng quy tc chia n ... /10/2012 Tiết 18 BI TP I Mc tiờu Kin thc: Hiu th no l phộp chia ht, phộp chia cú d Nắm đợc bớc thực phép chia đa thức A cho đa thức B K nng: Rốn luyn k nng chia a thc cho n thc, chia a thc ó ... (SGK.26;27) - BTVN: Bi 75 - 81 (SGK.33) Gi sau ụn chng I Ngy ging 8A: /10/2012 8B: /10/2012 Tiết 19 ôn tập chơng I I Mc tiờu Kin thc: H thng l i kin thc c bn chng I K nng: Rốn k nng gii cỏc loi bi c...
 • 50
 • 953
 • 3

ĐẠI SỐ LỚP 8 CHƯƠNG I PHÉP NHÂN PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

ĐẠI SỐ LỚP 8 CHƯƠNG I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
... = x − x y + y Trang Phan Đình Kh i Đ i số VẤN ĐỀ III Tìm đa thức phương pháp hệ số bất định B i Cho biết đa thức f ( x ) chia hết cho đa thức g( x ) Tìm đa thức thương: a) f ( x ) = x − x + ... = 3, b = −4 B i Tìm tất số tự nhiên k đa thức f (k ) = k + 2k + 15 chia hết cho nhị thức g(k ) = k + ĐS: k = 0, k = Trang Đ i số Phan Đình Kh i B I TẬP ÔN CHƯƠNG I B i Thực phép tính: a) (3 ... Phan Đình Kh i Đ i số IV CHIA ĐA THỨC VẤN ĐỀ I Chia đa thức cho đơn thức B i Thực phép tính: a) (−2)5 : (−2)3 b) (− y )7 : (− y)3 e) (−3 x )5 : ( −3 x )2 g) k) (3a2 b)3 (ab3 )2 i) (2 x y )(3 xy...
 • 11
 • 267
 • 3

tài liệu đại số lớp 11 chương 4

tài liệu đại số lớp 11 chương 4
... Tùng Đại số 11 Bài 3: Tìm giới hạn sau: 4x +1 - a) lim x2 - x®2 x+2 -2 d) lim x+7 -3 x®2 + x -1 g) lim x®0 + x -1 Bài 4: Tìm giới hạn sau: 1+ x - 1+ x x a) lim x ®0 1+ 4x - 1+ 6x d) lim x2 + 4x ... ï x +3 ỵ Trang 66 Trần Sĩ Tùng Đại số 11 III Hàm số liên tục Hàm số liên tục điểm: y = f(x) liên tục x0 Û lim f ( x ) = f ( x ) x® x0 · Để xét tính liên tục hàm số y = f(x) điểm x0 ta thực bước: ... Tính theo n Từ tìm lim un Trang 62 Trần Sĩ Tùng Đại số 11 II Giới hạn hàm số Giới hạn hữu hạn Giới hạn đặc biệt: lim x = x0 ; lim c = c (c: số) x® x0 Giới hạn vơ cực, giới hạn vơ cực Giới hạn...
 • 11
 • 223
 • 0

Giáo án đại số lớp 5 chương I, cô giáo Bùi Thu Hiền

Giáo án đại số lớp 5 chương I, cô giáo Bùi Thu Hiền
... (gọi nhiêu số tự nhiên thỏa mãn: tắt hoán vị A) a Có chữ số khác b Số hoán vị b Số tự nhiên lẻ có chữ số Kí hiệu số hoán vị tập hợp có n khác phần tử Pn c Số tự nhiên có chữ số Số hoán vị tập ... Khi công việc thực theo b Số tự nhiên chẵn có chữ nm cách số - Quy tắc nhân cho công việc bao gồm c Có chữ số có nhiều công đoạn phát biểu sau: mặt chữ số Một công việc bao gồm k công d Có chữ số ... tập tập số Các tập hợp số: thực biểu diễn tập Chúng ta biết tập hợp số nguyên trục số dương N*, tập hợp số tự nhiên N, tập hợp số nguyên Z, tập hợp số hữu tỉ Q, tập hợp số thực R tập hợp số phức...
 • 25
 • 178
 • 0

Đại số lớp 11 chương 2

Đại số lớp 11 chương 2
... C 22 n + + C 22 nn −1 + C 22 nn = 22 n b) C 20 n − C 21 n + C 22 n − C 23 n + − C 22 nn −1 + C 22 nn = c) C 20 n + C 22 n + + C 22 nn = C 21 n + C 23 n + + C 22 nn −1 = 22 n −1 B XÁC SUẤT Trang 14 Trung ... n2 + + C nn b) S = C n0 + 2C n1 + 22 C n2 + + 2n C nn c) S = 2n C n0 + 2n −1C n1 + 2n −2C n2 + + C nn Bài 10 : Chứng minh đẳng thức sau : a) C 20 n + C 21 n + C 22 n + + C 22 nn −1 + C 22 nn = 22 ... vương Đại số 11 chương Đại số 11 Đáp số : a) 33600 b) 113 40 Bài 10 : Có số tự nhiên gồm chữ số, cho khơng có chữ số lặp lại lần Bài 11 : Xét số gồm chữ số, có chữ số chữ số lại 2, 3,4,5 Hỏi có số...
 • 18
 • 425
 • 0

Bài tập đại số lớp 10 chương Phương trình hệ phương trình- Trần Sĩ Tùng

Bài tập đại số lớp 10 chương Phương trình và hệ phương trình- Trần Sĩ Tùng
... giải hệ phương trình nhiều ẩn khử bớt ẩn để đưa phương trình hay hệ phương trình số ẩn Để khử bớt ẩn, ta dùng phương pháp cộng đại số, phương pháp hệ phương trình bậc hai ẩn Giải hệ phương trình ... y - z = ỵ Phương trình bậc – bậc hai Trần Tùng IX HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HAI ẨN Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai · Từ phương trình bậc rút ẩn theo ẩn · Thế vào phương trình bậc ... tham số) a) Chứng minh phương trình có nghiệm với a b) Tìm a để tổng bình phương nghiệm phương trình đạt GTLN, GTNN Bài Cho phương trình: a) Trang 18 Trần Tùng Phương trình bậc – bậc hai IV PHƯƠNG...
 • 16
 • 329
 • 1

Kiểm tra Đại số 11 chương I

Kiểm tra Đại số 11 chương I
... ¤ Đáp án đề thi 1: 1[10]b 2[10]d 8[10]a 9[10]d 10[10]b ¤ Đáp án đề thi 2: 1[10]b 2[10]d 7[10]d 8[10]a 9[10]a 10[10]d ¤ Đáp án đề thi 3: 1[10]c 2[10]a 7[10]d 8[10]d ... 9[10]a 10[10]d ¤ Đáp án đề thi 3: 1[10]c 2[10]a 7[10]d 8[10]d 9[10]d 10[10]a ¤ Đáp án đề thi 4: 1[10]b 2[10]d 7[10]b 8[10]a 9[10]d 10[10]b 3[10]a 4[10]d 5[10]a 6[10]d 3[10]b 4[10]b...
 • 2
 • 205
 • 0

Bài giảng: Phương trình lượng giác cơ bản (Đại số Giải tích 11 - Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC)

Bài giảng: Phương trình lượng giác cơ bản (Đại số và Giải tích 11 - Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC)
... phơng trình lợng giác Đ2 A giảng Định nghĩa: Phơng trình lợng giác phơng trình chứa hay nhiều hàm số lợng giác ẩn Trên thực tế, có nhiều toán dẫn đến việc giải phơng trình có dạng: sinx ... có nghĩa cho hàm số tang hàm phân thức Giải Điều kiện để hàm số xác định là: + k , k Z + k Vậy, ta đợc tập xác định hàm số D = R\{ + k, + k}, với k Z Ví dụ 3: Giải phơng trình: tan[ (cosx ... 450).tan(1800 Bài tập 9: Tìm tập xác định hàm số y = x ) = tan x + tan x (sinx cosx)] = Bài tập 11: Giải phơng trình sau: x a cot2x = cot b cot + 20 ữ = Bài tập 12: Giải phơng trình sau:...
 • 30
 • 4,425
 • 2

Bài giảng: Một số phương trình lượng giác thường gặp (Đại số Giải tích 11 - Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC)

Bài giảng: Một số phương trình lượng giác thường gặp (Đại số và Giải tích 11 - Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC)
... một số dạng phơng trình lợng giác thờng gặp Đ3 Dạng 1: Phơng trình bậc hai hàm số lợng giác Phơng pháp áp dụng Đặt hàm số lợng giác làm ẩn phụ đặt điều kiện cho ... tơng đơng phơng trình chứa hàm Nếu phơng trình chứa hàm lợng giác nhiều cung khác biến đổi tơng đơng phơng trình chứa hàm lợng giác cung Giải phơng trình sau khoảng cho dùng bảng số máy tính bỏ ... tập 29: Giải phơng trình = cos9x Bài tập 30: Giải phơng trình cos x = sin x , với x [; ] Bài tập 31: Giải phơng trình: (tanx + 7)tanx + (cotx + 7)cotx + 14 = Bài tập 32: Giải phơng trình: (tan2x...
 • 76
 • 4,369
 • 0

Đại số 11 Chương I (Cơ bản)

Đại số 11 Chương I (Cơ bản)
... gi i Làm BT1,2/SGK/17 Xem trước biến thiên đồ thò hàm số lượng giác Ngày soạn: 24/08/2008 Tiết pp: - §1: HÀM SỐ LƯNG GIÁC (tt)  I/ Mục tiêu dạy : 1) Kiến thức :- Kh i niệm hàm số lượng giác ... hàm số lượng giác -Biết sử dụng đồ thò xác đònh i m đồ thò nhận giá trò âm, dương giá trò đặc biệt -Gi i phương trình lượng giác -Gi i pt bậc nhất, bậc hai hàm số lượng giác, phương trình asinx ... N I DUNG III Sự biến thiên đồ thò hàm số lượng giác: Hàm số y = sinx : BBT ? x -Chỉnh sửa hoàn thiện π π y = s in x 0 Hoạt động : Hàm số y = cosx Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh -Suy nghó...
 • 27
 • 185
 • 0

Dai so 11-Chuong I-Luong giac

Dai so 11-Chuong I-Luong giac
... tự ba điểm  Biến đoạn AB thành doạn A’B’ AB  k A ' B '  Biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng vời nó, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng  Biến đoạn AB thành ... điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự Lấy đoạn thẳng AB, BC làm cạnh, dựng tam giác ABE BCF nằm phía so với đường thẳng AB Gọi M, N trung điểm đoạn thẳng AF, CE Chứng minh BMN HD: Xét phép quay Q(B,600)...
 • 12
 • 97
 • 0

KT 1 Tiet Dai so 11 chuong I (Co Dap an)

KT 1 Tiet Dai so 11 chuong I (Co Dap an)
... 11 ,Phương trình: A có nghiệm là: ( B ) C D 12 ,Phương trình: có nghiệm (v i A B C D 13 ,: A Phương trình có họ nghiệm B Phương trình có họ nghiệm C Phương trình vô nghiệm D phương ... trình có họ nghiệm 14 ,Cho phương trình: A Phương trình có nghiệm m = -1 (3) B Phương trình có nghiệm m = -3 (2) C Cả (1) , (2), (3) sai ) là: D Phương trình vô nghiệm m = - 4/3 (1) 15 ,Để phương ... có nghiệm giá trị cần tìm tham số m là: A B C D 16 ,Xét phương trình: A Phương trình có nghiệm (3) đoạn B Phương trình có nghiệm (1) C Phương trình có nghiệm (2) D Cả (1) , (2), (3) sai 17 ,Xét...
 • 3
 • 58
 • 0

Đề kiểm tra cac chuong Đại số > cơ bản

Đề kiểm tra cac chuong Đại số > cơ bản
... hàm số y = 2x +1 x −1 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG Câu 1(6điểm): Cho hàm số y = x3 – 3mx +3 – m (1) a) Xác định m để hàm số (1) có điểm cực đại x = –1 b) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số ... hàm số y = 2x +1 x −1 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG Câu 1(6điểm): Cho hàm số y = x3 – 3mx +3 – m (1) a) Xác định m để hàm số (1) có điểm cực đại x = –1 b) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số ... ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG Câu 1(6điểm): Cho hàm số y = x3 – 3mx +3 – m (1) a) Xác định m để hàm số (1) có điểm cực đại x = –1 b) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số (1) m = c)...
 • 2
 • 305
 • 1

Tài liệu ôn tập chương I Hình đại số 9

Tài liệu ôn tập chương I Hình và đại số 9
... chiếu hai cạnh góc vuông cạnh huyền Trả l i: 1- 2- 3- 4- B i 3:Cho ABC ( = 90 0 ) đờng cao AH Biết BH = 4cm, HC = 6cm Tính AB, AC? A B i 4:Cho tam giác ABC vuông A AM đờng phân giác tam giác (M ... vuông Tích hai cạnh góc vuông c Tích cạnh huyền đờng cao tơng ứng Nghịch đảo bình phơng đờng cao ứng d Tích cạnh huyền hình chiếu v i cạnh huyền cạnh góc vuông cạnh huyền f Tích hai hình chiếu ... BC) AB = cm, AC=8 cm 1) Gi i tam giác vuông ABC (làm tròn số đo góc đến độ - độ d i cạnh đến chữ số thập phân thứ nhất) 2)Tính MB; MC ; MA B i 5: Cho ABC , phân giác AD, biết AB = 5cm, AC = 8cm,...
 • 4
 • 290
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập toán đại số lớp 7 chương ibài tập toán đại số lớp 11 chương 3bài tập đại số lớp 11 chương 1đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 1toán đại số lớp 11 chuong 3toán đại số lớp 11 chuong 2đại số lớp 11 chương 1đề kiểm tra toán đại số lớp 11 chương 2bài tập đại số lớp 11 chương 3đề kiểm tra 1 tiết toán dai so lớp 11 chương 2bai tap dai so lop 11 chuong vđề kiểm tra đại số lớp 11 chương 2đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 11de kiem tra chuong 3 dai so lop 11ôn tập chương 3 đại số lớp 11giao trinh solidworks 2017 fullCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộNội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtHCM voi CNMarx leninChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về thanh niênvh qua ca daovấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội1 GioiThieuVeLTHDT6 dahinh7 thiet ke huong doi tuong9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTAgiao an bai nha ba ngoai