HOT GAI DAI SO 9 CHUONG 3 đại số 9 trần văn hùng thư viện giáo án điện tử

HD MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

HD MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
... thêm.) Hình 5B Hình 5C II- Phương pháp chèn âm vào giáo án: 1- Chèn âm có sẳn máy tính: Khi máy tính có sẳn âm để chèn vào giáo án ta thực thao tác sau: - Bước 1: Vào menu Insert – Movies and sounds ... nút OK hộp thoại, đoạn phim chèn vào trang giáo án - Bước 3: Khi đoạn phim chèn vào giáo án, cần chỉnh sửa, phóng to, thu nhỏ, di chuyển… ta thực thao tác ảnh Muốn dừng ta kích chuột vào vị trí ... fim thông qua nút liên kết: Có trường hợp trình bày trang giáo án chưa cần đưa đoạn phim đoạn phim quay từ máy chụp ảnh trường đưa vào trang giáo án ta cần sử dụng nút liên kết Cách làm sau: Hình...
 • 3
 • 303
 • 5

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN ĐẠI SỐ LÓP 12 Bài 4: Đường tiệm cận

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN ĐẠI SỐ LÓP 12 Bài 4: Đường tiệm cận
... Kiểm tra bài cũ: Nêu định nghĩa các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang Áp dụng vào h/s: y= x ; y = x2 − x + 2-x Bài mới : Hoạt động 1: Tiếp cận dạng không có tiệm cận ... nhóm IV Tiến trình học: Kiểm tra bài cũ Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số sau: y = 2-x ; x-1 Bài mới Hoạt động 1: Tiếp cận khái niệm tiệm cận đứng Hoạt động của giáo ... phân số hữu tỉ có tiệm cận ngang 3.Củng cố Giáo viên cố: Định nghĩa đường tiệm cận ngang - Phương pháp tìm đường tiệm cận ngang Bài tập về nhà Làm bài tập trang 30 SGk và SBT về tiệm cận...
 • 8
 • 474
 • 0

Giao an dien tu tiet 52 dai so 7

Giao an dien tu tiet 52 dai so 7
... biến có đơn thức ? Cho hai biểu thức: A = 321 67 B = 34166 Tính tích A B ? A B = (321 67) (34166) = ( 32.34).(1 67. 166) = 36.1613 NHÂN HAI ĐƠN THỨC: TIẾT 52 - BÀI §¬n Thøc ĐƠN THỨC: Đơn thức biểu thức ... 9x4y6z2 5,7x2y3z 2x33xyx L L x4y5 x2y N N BÀI TẬP VỀ NHÀ * BT 10 , 13 , 14 trang 32 Sgk * BT 13 ; 17 ; 18 trang 11 trang 12 SBT Híng dÉn vỊ nhµ BT14-Tr 32 – SGK : * Đọc trước “ĐƠN THỨC ĐỒNG H·y ... 9x4y6z2 5,7x y z (2) (2) (3) (3) 4x y (4) (4) x4y5 (5) (5) x2y (6) (6) 2 Hãy thực phép nhân cánh hoa điền chữ thích hợp vào kết ?????? ?????? 19 07- 1986 Lª DDnÈ £ D U È £ U x y 9x4y6z2 5,7x2y3z 2x33xyx...
 • 22
 • 375
 • 0

Phân tích nội dung xây dựng một số giáo án điện tử thuộc phần III sinh học vi sinh vật gồm chương 1 chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật chương 2 sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật chương 3 virut và

Phân tích nội dung xây dựng một số giáo án điện tử thuộc phần III sinh học vi sinh vật gồm chương 1 chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật chương 2 sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật chương 3 virut và
... Phân tích nội dung thuộc phần 3: Sinh học vi sinh vật Cấu trúc cần nghiên cứu Chương 1: Chuyển hoá vật chất lượng vi sinh vật ( ) Chương 2: Sinh trưởng sinh sản vi sinh vật ( bài) Chương 3: Virut ... sản vi sinh vật là: - Sinh trưởng vi sinh vật (Bài 25 ) - Sinh sản vi sinh vật (Bài 26 ) - Các yếu tố ảnh hưởng vi sinh vật (Bài 27 ) Như 25 , 26 giúp ta hiểu trình sinh trưởng sinh sản vi sinh vật ... tài Phân tích nội dung xây dựng số giáo án điện tử thuộc chương trình sinh học 10 ban phần ba: sinh học vi sinh vật MụC ĐíCH PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2 .1 Mục đích Phân tích nội dung thuộc phần...
 • 72
 • 237
 • 0

Bài soạn Giáo án Điện tử bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài sinh học lớp 7

Bài soạn Giáo án Điện tử bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài sinh học lớp 7
... BÀI : 38 THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI THẰN LẰN BÓNG ẾCH  So sánh đặc điểm đời sống thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng Đặc điểm đời sống Nơi sống Bắt mồi Trú đông Tập tính Thằn lằn bóng đuôi dài ... vực nước Thích nơi tối , bóng râm BÀI : 38 THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI I ĐỜI SỐNG -Sống nơi khô ráo, kiếm ăn ban ngày -Trú đông hang đất khô BÀI : 38 THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI I ĐỜI SỐNG -Sống nơi ... NGOÀI CỦA THẰN LẰN BÓNG NGÓN CHÂN CÓ VUỐT THẰN LẰN BÓNG  Đặc điểm cấu tạo thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống cạn STT Đặc điểm cấu tạo Da khô, có vảy sừng bao bọc Có cổ dài Mắt có...
 • 13
 • 4,670
 • 17

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH MẶT HÀNG VÀ BÁN HÀNG TRONG BÁN LẺ ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH MẶT HÀNG VÀ BÁN HÀNG TRONG BÁN LẺ ĐIỆN TỬ
... K% ho ch m&t hàng bán l, ðT 3.1.2 Xác ñ1nh ngu2n hàng • So vDi doanh nghi.p bán l, truyCn thBng bán hàng theo catalog, c/a hàng bán l, ñi.n t/ có thu4n lLi: ♣ T` vi.c t o l4p bán hàng vDi m!t ... m&t hàng bán l, ðT 3.1.4 Xây dIng KH mua hàng triKn khai mua hàng 3.1.4.1 Xây d ng k' ho(ch mua hàng • K% ho ch mua hàng nh|m hg trL k% ho ch bán • ð< l4p k% ho ch mua, c>n ñánh giá l i lưLng bán ... KH thu4t bán hàng bán l, ñi.n t/ 3.2.4 K0 thu1t bày bán hàng cá nhân hóa k0 thu1t truyDn th7ng • ðBi vDi m!t c/a hàng, ngưNi ch@ c/a hàng hi...
 • 17
 • 182
 • 1

Tài liệu Phương pháp soạn giáo án điện tử - Chương I: Cơ sở lý luận pdf

Tài liệu Phương pháp soạn giáo án điện tử - Chương I: Cơ sở lý luận pdf
... dùng giáo án điện tử, phương tiện truyền thống: nói, viết, thật cần thiết Các kiểu giáo án điện tử dùng PowerPoint Quan sát số giáo án điện tử, tạm chia giáo án điện tử thành kiểu: Kiểu 1: Giáo ... cấu trúc học Giáo án điện tử sản phẩm hoạt động thiết kế dạy thể vật chất trước dạy tiến hành Giáo án điện tử thiết kế giảng điện tử, xây dựng giáo án điện tử hay thiết kế giảng điện tử hai cách ... điện tử, giảng điện tử, … Sách giáo khoa hay giáo án điện tử tài liệu giáo khoa, mà kiến thức lưu trữ trình bày nhiều dạng liệu khác văn bản, đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh,…Điều khác tài liệu điện tử...
 • 19
 • 847
 • 4

một số kinh nghiệm soạn - giảng giáo án điện tử trong giờ đọc – hiểu văn bản chương trình ngữ văn trung học cơ sở

một số kinh nghiệm soạn - giảng giáo án điện tử trong giờ đọc – hiểu văn bản chương trình ngữ văn trung học cơ sở
... MỘT SỐ KINH NGHIỆM SOẠN - GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS A ĐẶT VẤN ĐỀ I- sở lý luận Công nghệ thông tin đem ... văn giáo án điện tử B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- Kinh nghiệm cụ thể: Khi soạn giảng tiết dạy giáo án điện tử thường thực bước sau: *Bước : Soạn giáo án chương trình Word Khi soạn giáo án chương trình ... số kinh nghiệm phương pháp soạn giảng giáo án điện tử trên, thời gian qua nhận số kết định: - Thời gian soạn giáo án điện tử cho tiết dạy rút ngắn đáng kể Từ chỗ phải từ tuần để soạn giáo án...
 • 19
 • 589
 • 1

Giáo án điện tử môn môn sinh học: thằn lằn đuôi dài pdf

Giáo án điện tử môn môn sinh học: thằn lằn đuôi dài pdf
... đặc điểm sinh sản Thằn lằn bóng ? Trả lời : + phân tính + thụ tinh + trứng có vỏ dai nhiều nỗn hồng , phát triển trực tiếp Câu hỏi : Vì số lượng trứng Thằn lằn bóng ? Trả lời : Thằn lằn bóng ... : Trứng thằn lằn bóng có vỏ dai có ý nghĩa đời sống cạn ? Trả lời : Vỏ trứng có tác dụng bảo vệ QS hồn thành bảng so sánh đặc điểm đời sống thằn lằn bóng với ếch đồng ĐĐ đời sống Thằn lằn bóng ... nhiệt, sinh sản mơi trường nước, thụ tinh ngồi, nòng nọc phát triển qua biến thái Lớp Bò sát Tiết 40 – Bài 38 Thằn Lằn Bóng Đuôi dài I ĐỜI SỐNG: Tìm hiểu thơng tin sgk trang 124 mục I Câu hỏi :Thằn...
 • 20
 • 181
 • 0

giáo án điện tử công nghệ: mạch khuếch đại pot

giáo án điện tử công nghệ: mạch khuếch đại pot
... Bài 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI - MẠCH TẠO XUNG I MẠCH KHUẾCH ĐẠI Chức Chức Khuếch đại tín hiệu điện mặt : U, I , P Sơ đồ nguyên lí làm việc a, Sơ đồ IC khuếch đại thuật toán Ura : Tín hiệu ... Ura + + + - -E - - Bài 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI - MẠCH TẠO XUNG I MẠCH KHUẾCH ĐẠI Chức Sơ đồ nguyên lí làm việc Sơ đồ nguyên lí làm việc b, Nguyên lí làm việc mạch khuếch đại điện áp dùng OA Rht Uht ... NHIÊN LIỆU VÀ Bài 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI - MẠCH TẠO XUNG KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG I MẠCH KHUẾCH ĐẠI II MẠCH TẠO XUNG Chức Chức Biến đổi lượng dòng điện chiều → lượng dao động điện có dạng xung tần...
 • 8
 • 513
 • 2

SKKN - Đưa đồ kiến thức các tiết ôn tập, tổng kết chương môn Vật lý THCS vào giáo án điện tử

SKKN - Đưa sơ đồ kiến thức các tiết ôn tập, tổng kết chương môn Vật lý THCS vào giáo án điện tử
... ồn: -Hạn chế nguồn âm -Ngăn chặn đường truyền âm, phản xạ âm -Hấp thụ âm vật liệu mềm, xốp,… B.SƠ ĐỒ ÔN TẬP CHƯƠNG I : CƠ HỌC - VẬT LÝ (1) Chuyển động học -Có vật làm mốc - Có tính tương đối (2) ... nhìn từ tổng quát đến chi tiết trước yêu cầu, vấn đề; nâng cao lực tổng hợp – phân tích phần kiến thức cụm tiết, chương để so sánh - đối chiếu - chọn lọc – tìm sợi dây liên lạc mạch kiến thức; ... đến tiết 17 Ôn tập chương I tiếp tục xây dựng thành đồ hoàn chỉnh - ịnh hướng xâu chuỗi - hệ thống kiến thức ôn tập : * Muốn xét chuyển động học phải có hai đối tượng ( vật làm mốc động tử) ,...
 • 4
 • 558
 • 3

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 bảng nhân 9 pptx

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 bảng nhân 9 pptx
... Bảng nhân Toán: lấy lần, ta viết: 9x1= 9 lấy lần, ta có: x = + = 18 Vậy: x = 18 lấy lần, ta có: x = 9+ 9+ 9= 27 Vậy: x = 27 x = 9+ 9+ 9+ = 36 Vậy: x = 36 Toán: Bảng nhân 9x1= 9 x = 54 ... 9x1= 9 x = 72 x = 27 x = 81 x = 18 x 10 = 90 x = 63 0x9= x = 54 9x0= Bài 2: Tính x + 17 = 54 + 17 = 71 9x3x2= = 27 x 54 x 25 = 63 25 = 38 9x9 :9 = = 81 : 9 Bài Lớp 3B có tổ, tổ có bạn Hỏi lớp 3B ... 63 x = 27 x = 72 x = 36 x = 81 x = 45 x 10 = 90 Toán: Bảng nhân Luyện đọc thuộc lòng 9x1= 9 x = 54 x = 18 x = 63 x = 27 x = 72 x = 36 x = 81 x = 45 x 10 = 90 Bài 1: Tính nhẩm x = 36 x = 45 9x1=...
 • 12
 • 859
 • 15

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 tìm số chia pdf

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 tìm số chia pdf
... 14 35 gim ln gp ln 42 Nhận xét: Tìm số chia : = Số bị chia Số chia Thơng Ta có: = 2 = : Th Số chia = ơng : : = Số bị chia Số chia 2, Tìm số chia X cha biết: 30 : x = x = 30 : x = Trong phép chia ... 13 tháng 10 năm 2010 Toán: Tìm số chia Thực hành: Bài tâp :Tìm x b, 49 : x = a, 10 : x = x = 49 : x = 10 : x=7 x=2 Thứ t ngày 13 tháng 10 năm 2010 Nhận xét: Toán: Tìm số chia Ta có: chia Số chia ... chia hết, muốn tìm số chia ta Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy nh nào? làm số bị chia chia cho thơng Luyện tập: Bài 1: Tính nhẩm: 35 : = 28 : = 24 : = 21 : = 35 : = 28 : = ...
 • 14
 • 744
 • 16

Giáo án điện tử tiểu học: Rung chuông vàng khối lớp 3 pot

Giáo án điện tử tiểu học: Rung chuông vàng khối lớp 3 pot
... Câu 23: Trong dãy số sau : 832 69; 9 236 8; 298 63; 68 932 số lớn a) 832 69 b) 298 63 c) 9 236 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 d) 68 932 C©u 24: Một hình vuông có cạnh cm chu vi ? : a) 81 cm c) 36 cm ... 15 15 13 17 A 18 B 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Câu 30 Viết số lớn có chữ số khác 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 C©u GL 1: Câu hỏi em: Nguyễn Bảo Trân HS lớp 5 /3 Để nguyên lấp lánh trời ... câu 20 đến câu 30 , Sẽ kết thúc không thí sinh sân Phần thưởng chia cho thí sinh lại câu hỏi trước (Số tiền 30 .000đ) công nhận đạt giải nhì cấp trường HS đạt đến câu 30 rung chuông vàng phần thưởng...
 • 71
 • 1,665
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Thong tu 10.docThong tu 10.pdfTT 10 sua doi signed2012 05 08 41 2012 ND CP Quy dinh ve vi tri viec lam trong don vi su nghiep cong lapQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUtài liệu tài liệu | HARACOCV hướng dẫn của Trường (BẢN GỬI)Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2016 theo đề án 911.Danh sach de tai, huong nghien cuu 2015 0Giáo trình toán rời rạc đặng ngọc hoàng thànhMột số kinh nghiệm ôn thi THPT Quốc gia phần kỹ năng địa lý nhằm nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Cẩm Thủy 2Rèn luyện kỹ năng sử dụng at lat trong dạy học Địa Lý 12 THPT2b. Mẫu số 2B(Mô tả CV NLĐ (CV so 126_HCQG-TCCB)Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất màu fomazanPhu luc 1 So yeu ly lich ca nhan2 Dang ky du hop 20174 Phieu dong gop y kien DHDCD 2017Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tiêu bắc nam hà trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dângNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soiHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có Probiotic, Prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 2536 tháng tuổi.