Thiết kế hệ thống kho lạnh bảo quản thịt heo với năng suất cấp đông 5 tấn mẻ sử dụng môi chất lạnh NH3 đặt tại Quảng Trị

tính toán và thiết kế hệ thống sấy thùng quay để sấy caolanh với năng suất 6,6 tấn/h

tính toán và thiết kế hệ thống sấy thùng quay để sấy caolanh với năng suất 6,6 tấn/h
... Máy sấy tiếp xúc máy sấy đối lưu - Máy sấy xạ máy sấy dòng điện cao tầng Dựa vào cấu tạo thiết bị: Phòng sấy, hầm sấy, sấy băng tải, sấy trục, sấy thùng quay, sấy tầng sôi, sấy phun… Dựa chuyển ... lăn tựa thùng quay Khoảng cách lăn điều chỉnh được, để thay đổi góc nghiêng thùng Thùng quay nhờ lắp chặt thân thùng, bánh ăn khớp với bánh nối với môtơ thông qua hộp giảm tốc Thùng quay với vận ... lớn so với yêu cầu, thiết bị sấy thùng quay dùng khói lò làm TNS người ta phải tổ chức hoà trộn với không khí trời hỗn hợp có nhiệt độ thích hợp Vì vậy, hệ thống sấy thùng quay người ta xem hệ số...
 • 44
 • 2,198
 • 22

tính toán và thiết kế hệ thống sấy thùng quay để sấy caolanh với năng suất 6,6 tấn/h

tính toán và thiết kế hệ thống sấy thùng quay để sấy caolanh với năng suất 6,6 tấn/h
... Máy sấy tiếp xúc máy sấy đối lưu - Máy sấy xạ máy sấy dòng điện cao tầng Dựa vào cấu tạo thiết bị: Phòng sấy, hầm sấy, sấy băng tải, sấy trục, sấy thùng quay, sấy tầng sôi, sấy phun… Dựa chuyển ... lăn tựa thùng quay Khoảng cách lăn điều chỉnh được, để thay đổi góc nghiêng thùng Thùng quay nhờ lắp chặt thân thùng, bánh ăn khớp với bánh nối với môtơ thông qua hộp giảm tốc Thùng quay với vận ... lớn so với yêu cầu, thiết bị sấy thùng quay dùng khói lò làm TNS người ta phải tổ chức hoà trộn với không khí trời hỗn hợp có nhiệt độ thích hợp Vì vậy, hệ thống sấy thùng quay người ta xem hệ số...
 • 43
 • 834
 • 4

Thiết kế hệ thống kho lạnh bảo quản trái cây năng suất 120 tấn

Thiết kế hệ thống kho lạnh bảo quản trái cây năng suất 120 tấn
... hệ thống lạnh, định suất lạnh hệ thống; phần quan trọng máy nén suất lạnh công suất động máy nén đòi hỏi phải đáp ứng suất lạnh kho bảo quản GVHD: Th.s Đào Thanh Khê Trang 30 Đồ án thiết kế kho ... Khê Trang 38 Đồ án thiết kế kho lạnh bảo quản trái suất 120 + Chiều cao: 1600 - Khối lượng: 232 (kg) GVHD: Th.s Đào Thanh Khê Trang 39 Đồ án thiết kế kho lạnh bảo quản trái suất 120 6.3 BÌNH TÁCH ... TRÌNH LẠNH 5.2.1 Năng suất lạnh riêng khối lượng Là suất lạnh kg môi chất lạnh lỏng áp suất cao nhiệt độ cao tạo ra, GVHD: Th.s Đào Thanh Khê Trang 23 Đồ án thiết kế kho lạnh bảo quản trái suất 120...
 • 47
 • 654
 • 3

Thiết kế hệ thống kho lạnh bảo quản rau quả năng suất 100 tấn

Thiết kế hệ thống kho lạnh bảo quản rau quả năng suất 100 tấn
... ti kho lnh t n thỏng Dung tớch ca kho rt ln , t 10 n 15 ngn tn , c bit 30 ữ 35000 tn Kho lnh chuyờn dựng bo qun mt loi mt hng v kho lnh nng bo qun nhiu loi mt hng : tht, sa, cỏ, rau qu Nu kho ... 75000 1000 1000 0 4000 5000 4000 5000 1000 0 1000 1790000 KTP-4 2BO20 LBC5 Giỏ nguyờn liu, in, nc, nhõn cụng v cỏc chi tit ph ly bng 100% giỏ thnh thit b chớnh tin =179+179=358 triu; Ti Liu Tham Kho ... tớch kho lnh E = V gv E : dung tớch kho lnh (t) V : th tớch kho lnh (m3) gv : tiờu chun cht ti (t/m3) Chn : Sn phm l khoai tõy sp xp trờn giỏ cú : gv =0.31 t/m3 Dung tớch sn phm : E sp = 100...
 • 33
 • 256
 • 0

268047986 thiết kế hệ thống kho lạnh bảo quản trai cay năng suất 120 tấn

268047986 thiết kế hệ thống kho lạnh bảo quản trai cay năng suất 120 tấn
... án thiết kế kho lạnh bảo quản trái suất 120 MỤC LỤC GVHD: Th.s Đào Thanh Khê Trang Đồ án thiết kế kho lạnh bảo quản trái suất 120 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG LẠNH ... hệ thống lạnh, định suất lạnh hệ thống; phần quan trọng máy nén suất lạnh công suất động máy nén đòi hỏi phải đáp ứng suất lạnh kho bảo quản Nhiệm vụ máy nén liên tục hút môi chất lạnh sinh thiết ... Thanh Khê o Trang 21 Đồ án thiết kế kho lạnh bảo quản trái suất 120 5.2 TÍNH TOÁN CHU TRÌNH LẠNH 5.2.1 Năng suất lạnh riêng khối lượng Là suất lạnh kg môi chất lạnh lỏng áp suất cao nhiệt độ cao tạo...
 • 42
 • 136
 • 0

thiết kế hệ thống kho lạnh

thiết kế hệ thống kho lạnh
... tất kho lạnh nên ta phải phân chia kho dàn lạnh riêng Ở kho có tổn thất lạnh gần nên ta chọn dàn lạnh cho kho dàn lạnh có diện tích bề mặt truyền nhiệt 96,4/4 ' Ftro = f * Nếu tính cho kho ... cấp cho kho : Q = 2x9000 + 2x8625 = 35250 w Bảng tóm tắt giá trị tính : Nhiệt Kho độ kho Thiết Máy Thiết Máy - 17 - Thiết Máy Thiết Máy Đồ án Q trình Thiết bị GVHD: Thầy Trần Hùng Dũng Kho -20 ... 4500 9000 7500 35250 29250 Tổng cộng * Năng suất lạnh máy nén : Q0 = k × ∑Q b với k: hệ số lạnh kể đến tổn thất đường ống thiết bị hệ thống lạnh b: hệ số thời gian làm việc ∑Q: tổng nhiệt tải máy...
 • 43
 • 234
 • 0

thiết kế hệ thống kho lạnh và tính toán chọn máy nén lạnh cùng thiết bị phụ tại đồng hới quảng bình

thiết kế hệ thống kho lạnh và tính toán chọn máy nén lạnh cùng thiết bị phụ tại đồng hới quảng bình
... 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lản h_ÂHBKÂN Trang:3 Thuút minh âäư ạn Lản h Thn h Vàn GVHD: TS Nguùn PX CHÃÚ BIÃÚN GIN MẠY P TRỈÛC WC TÂ CÂ TÂ HNH LANG Chỉång 2: TÊNH CẠC H NHIÃÛT , CẠC H ÁØM KHO LẢN ... vạch ngoi khäng âng sỉång 2.1.2 Tráưn kho cáúp âäng: a Cáúu tảo : Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lản h_ÂHBKÂN Trang:5 Thuút minh âäư ạn Lản h Thn h Vàn GVHD: TS Nguùn tn tf Låïp Váût ... ngoi khäng âng sỉång 2.2 .KHO TRỈỴ ÂÄNG: 2.2.1.Tỉåìn g bao kho trỉỵ âäng: a.Cáúu tảo : tf tn Låïp Váût liãûu Chiãưu dy δ (m) Hãû säú dáùn nhiãût λ W/m Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lản...
 • 33
 • 184
 • 0

Tính Toán Và Thiết Kế Hệ Thống Kho Lạnh Phân Phối

Tính Toán Và Thiết Kế Hệ Thống Kho Lạnh Phân Phối
... hàng thịt lợn chất kho Chiều cao h tính chiều cao buồng lạnh trừ phần lắp đặt dàn lạnh treo trần kho ng không gian cần thiết kế để chất hàng dỡ hàng Chọn kho lạnh tầng , kho lạnh cao 5m với 4m ... xét:do yêu cầu công nghệ kho lạnh ,nên hệ thống lạnh có yêu cầu quan trọng Để đảm bảo vận hành yêu cầu xuất lạnh ,bảo quản sản phẩm cách tốt không để lạnh kho lạnh dặc biệt lạnh với buồng két đông ... PHẦN I TÍNH DUNG TÍCH VÀ BỐ TRÍ KHO LẠNH Dung tích kho lạnh - Là đại lượng dùng để xách định số lượng kích thước thể tích kho lạnh - Dung tích kho lạnh xách định theo công thức...
 • 50
 • 193
 • 0

Thiết kế hệ thống xử lí khói thải lò nung Clinker công suất 8,2 vạn tấn năm

Thiết kế hệ thống xử lí khói thải lò nung Clinker công suất 8,2 vạn tấn năm
... TÍNH TOÁN THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÓI THẢI CHƯƠNG I : KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÓI THẢI LÒ NUNG CLINKER 1.1 Đánh giá hệ thống xử khói thải nung hiên 1.1.1 Công nghệ xử khói thải trạng ... hiệu thiết bị 1.1.3 Kết luận & đưa giải pháp 1.2 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử khói thải nung Clinker CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI BỤI LÒ NUNG LMC 84 – 2.1 Tính toán thiết ... lý 2.2 Công nghệ sản xuất xi măng nhà máy COSEVCO 19 2.2.1 Đánh giá thực trạng ô nhiễm nhà máy COSEVCO 19 2.2.2 Kết luận PHẦN II : KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÓI THẢI LÒ NUNG CLINKER...
 • 3
 • 527
 • 12

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện với công suất 500m3ngđ

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện với công suất 500m3ngđ
... Thời gian lên men kết thúc, cấu trúc, trạng thái, mùi vị sản phẩm Các tiêu đánh giá phương pháp cho điểm theo thang điểm mô tả ghi bảng 3.4 Phương pháp xử kết Xử phương pháp thống kê ANOVA ... tan nước Một lượng nhỏ nước liên kết phân tử protein sữa Trong sữa, hoạt độ nước khoảng 0,993 Plasma sữa: chứa phần sữa không béo Nó giống với sữa tách béo (Skimmed milk), sữa nguyên kem hệ mà ... xuất đồ hộp dứa nước đường Sau đó, xé tơi chà máy chà có lỗ rây ÷ 1,5mm thu purê dứa, đem cô đặc với nước đường 70% theo tỷ lệ sau: Purê dứa : 300kg Nước đường 70% : 100 lít với đường tinh thể...
 • 70
 • 325
 • 0

Thiết kế hệ thống sấy lúa bằng phương pháp sấy tháp năng suất 1,5tấn/giờ

Thiết kế hệ thống sấy lúa bằng phương pháp sấy tháp năng suất 1,5tấn/giờ
... phƣơng pháp sấy, hệ thống sấy 1.2.2.1 Giới thiệu phƣơng pháp sấy nóng 1.2.2.2 Chọn dạng hệ thống sấy 1.2.2.3 Chọn tác nhân sấy, nhiên liệu 1.3 Lựa chọn hệ thống sấy lúa, ... 1.2.2.2 Chọn dạng hệ thống sấy Trong phƣơng pháp sấy nóng, với thóc ngƣời ta thƣờng sử dụng hệ thống sấy đối lƣu Hệ thống sấy đối lƣu gồm dạng: Hệ thống sấy( HTS ) buồng, HTS hầm, HTS tháp, HTS thùng ... 0,206 ; A = 0,25 Thiết kế hệ thống sấy tháp suất 1,5 tấn/giờ Trang 10 Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông 1.3 Lựa chọn hệ thống sấy lúa, sơ đồ công nghệ thuyết minh Tháp sấy không gian...
 • 52
 • 551
 • 1

thiết kế hệ thống chưng cất methanol bằng tháp đệm có năng suất 4000kg-h

thiết kế hệ thống chưng cất methanol bằng tháp đệm có năng suất 4000kg-h
... VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT SƠ LƯỢC VỀ NGUYÊN LIỆU Methanol Nước Ứng dụng methanol QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT PHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THÁP CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG Cân ... mâm tháp chêm • Tháp mâm: thân hình trụ, thẳng đứng, phía gắn mâm cấu tạo khác pha lỏng pha tiếp xúc với Tùy theo cấu tạo mâm ta tháp mâm chóp hay tháp mâm xuyên lỗ • Tháp đệm: tháp ... khối đoạn luyện Chiều cao đoạn chưng Số đơn vị chuyển khối đoạn chưng Chiều cao đơn vị chuyên khối đoạn chưng TRỞ LỰC CỦA THÁP ĐỆM TÍNH BỀN THÁP ĐỆM Tính bề dày thân tháp Tính đáy, nắp Tính mặt...
 • 38
 • 593
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán thiết kế hệ thống kho lạnhthiết kế hệ thống làm lạnhthiết kế hệ thống làm lạnh biathiết kế hệ thống máy lạnhtính toán thiết kế hệ thống kho cấp đông 150 tấn thịt bò đặt tại khu vực tây ninhtiểu luận phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng quản lý nhà cho thuêtính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu căn hộ cao cấp the estella xa lộ hà nội an phú quận 2 tp hcm công suất 700phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng quản lý đào tạo đại học cao đẳngbài tập phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng quản lý siêu thịthiết kế hệ thống tổ chức marketing quản trị hoạt động marketing linh hoạt trong công tyđồ án thiết kế hệ thống xủ lý nước thải nhà máy bia công suất 3000m2 ngày đêmthiết kế hệ thống lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy sản suất phân hóa học dap vinachemthiết kế nhà máy sản xuất nước ép trái cây với năng suất 2 tấn hthiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản lạnh đông dung tích 400 tấnthiết kế hệ thống lạnh bảo quản rau quả năng suất 50 tấnBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 8. Nước MĩBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 17. Bài luyện tập 3Bài 2. ChấtBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundUnit 6. Competitionschương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG