Cơ sở động học vật rắn

Tài liệu sở lý thuyết về phân tích động học vật rắn không gian ppt

Tài liệu Cơ sở lý thuyết về phân tích động học vật rắn không gian ppt
... chiều sang toán nhân ma trận r r không gian bốn chiều Cho a b hai vector không gian ba chiều, ta có: -6- sở thuyết chung phân tích động học vật rắn không gian ⎡ a1 ⎤ ⎡b1 ⎤ ⎡ a1 + b1 ⎤ a+b= ... Vận tốc góc vật rắn B hệ qui chiếu R0 vector, ký hiệu r ω cho : - 14 - sở thuyết chung phân tích động học vật rắn không gian r dc r r =ω×c dt R0 (2.43) Chú ý : Vận tốc góc vật rắn B định ... định có ba bậc tự -9- sở thuyết chung phân tích động học vật rắn không gian Khi xác định vị trí vật rắn góc Euler, ta quay hệ qui chiếu cố định Ox0y0z0 sang hệ qui chiếu động Oxyz ba phép quay...
 • 17
 • 714
 • 11

Vật lí Laser - sở động học laser

Vật lí Laser - Cơ sở động học laser
... QUAN CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA LASER Chương 1: sở động học Laser Khoa KHOA HỌC VẬT LIỆU VẬT LÝ LASER TỔNG QUAN CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA LASER Chương 1: sở động học Laser Khoa KHOA HỌC VẬT LIỆU VẬT LÝ LASER ... QUAN CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA LASER Chương 1: sở động học Laser Khoa KHOA HỌC VẬT LIỆU VẬT LÝ LASER TỔNG QUAN CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA LASER Chương 1: sở động học Laser Khoa KHOA HỌC VẬT LIỆU VẬT LÝ LASER ... học Laser Khoa KHOA HỌC VẬT LIỆU VẬT LÝ LASER TỔNG QUAN CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA LASER Lịch sử phát triển ánh sáng laser Chương 1: sở động học Laser Khoa KHOA HỌC VẬT LIỆU VẬT LÝ LASER TỔNG QUAN CƠ...
 • 35
 • 109
 • 1

Bài tập Động học Vật Rắn

Bài tập Động học Vật Rắn
... chuyển động quay vật rắn ? A.Góc quay vật khoảng thời gian t tỉ lệ với t B Toạ độ góc thời điểm t tỉ lệ với t C Tốc độ góc vật số D Gia tốc góc vật Câu 72: Trong chuyển động quay vật rắn , ... điểm vật rắn cách trục quay khoảng R Khi vật rắn quay quanh trục , điểm có tốc độ dài v Tốc độ góc vật rắn A ω = v R B ω = v2 R C ω = R v D ω = vR Câu 92: Bánh đà động từlúc khởi động đến ... rad D 5rad/s 35 rad 45 Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay ϕ vật rắn biến thiên theo thời gian t theo phương trình ϕ = + 2t + t Một điểm vật rắn cách trục quay khoảng...
 • 6
 • 249
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm Động học vật rắn

Tài liệu Trắc nghiệm Động học vật rắn
... vào vật rắn có trục quay cố định đại lượng đặc trưng cho A mức quán tính vật rắn B lượng chuyển động quay vật rắn C tác dụng làm quay lực D khả bảo toàn vận tốc vật rắn Câu 3: Momen quán tính vật ... a) Tính momen quán tính vật rắn trục quay ? b) Tính tốc độ góc vật rắn thời điểm t1 = 10s ? c) Giả sử thời điểm t1 = 10s vật rắn không chịu tác dụng lực F vật rắn chuyển động nào? Tính toạ độ góc ... độ góc vật rắn theo thời gian? d) Giả sử thời điểm t =10s vật rắn bắt đầu quay chậm dần với gia tốc góc có giá trị gia tốc góc ban đầu Hỏi vật rắn quay thêm góc dừng lại ? Câu 21: Một vật rắn quay...
 • 14
 • 300
 • 1

Bài soạn Trắc nghiệm Động học vật rắn

Bài soạn Trắc nghiệm Động học vật rắn
... vào vật rắn có trục quay cố định đại lượng đặc trưng cho A mức quán tính vật rắn B lượng chuyển động quay vật rắn C tác dụng làm quay lực D khả bảo toàn vận tốc vật rắn Câu 3: Momen quán tính vật ... a) Tính momen quán tính vật rắn trục quay ? b) Tính tốc độ góc vật rắn thời điểm t1 = 10s ? c) Giả sử thời điểm t1 = 10s vật rắn không chịu tác dụng lực F vật rắn chuyển động nào? Tính toạ độ góc ... độ góc vật rắn theo thời gian? d) Giả sử thời điểm t =10s vật rắn bắt đầu quay chậm dần với gia tốc góc có giá trị gia tốc góc ban đầu Hỏi vật rắn quay thêm góc dừng lại ? Câu 21: Một vật rắn quay...
 • 14
 • 241
 • 1

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm và tự luận chương Động học vật rắn chuyển động quay của vật rắn doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm và tự luận chương Động học vật rắn chuyển động quay của vật rắn doc
... lực tác dụng vào vật rắn có trục quay cố định đại lượng đặc trưng cho A mức quán tính vật rắn B lượng chuyển động quay vật rắn C tác dụng làm quay lực D khả bảo toàn vận tốc vật rắn Câu 3: Momen ... quán tính vật rắn trục quay lớn sức ì vật quay quanh trục lớn B Mômen quán tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay phân bố khối lượng trục quay C Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm thay ... đúng? A Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến mômen động lượng trục quay không đổi B Mômen quán tính vật trục quay lớn mômen động lượng trục lớn C Đối với trục quay định, mômen động lượng vật tăng lần...
 • 14
 • 374
 • 4

ÔN TẬP VẬT LÍ 12 NÂNG CAO ĐỘNG HỌC VẬT RẮN pot

ÔN TẬP VẬT LÍ 12 NÂNG CAO ĐỘNG HỌC VẬT RẮN pot
... thng ng lờn cao vi tc ban u v0 hai trng hp sau trng hp no viờn ỏ lờn cao nht? b qua lc cn ca khụng khớ (1) viờn ỏ chuyn ng tnh tin lờn cao (2) viờn ỏ va quay va chuyn ng tnh tin lờn cao a hai trng ... mt trc: M = I : I = - ỏp dng cụng thc tớnh momen ca vt rn : I= M 20 = = 2kgm2 10 12I 12. 2 ml m = = = 6kg 12 l Bi 16 : Mt vt hỡnh cu c ng cht cú bỏn kớnh R = 1m v momen quỏn tớnh i vi trc quay ... 24(Rad/s) Tớnh mụmen quỏn tớnh ca a? Hng dn: +Gia tc gúc ca a: = M 24 = = = 12rad/s Suy mụmen quỏn tớnh : I = = 0,25kgm2 12 t Bi 13: Mt a phng ng cht bỏn kớnh 200(cm) quay quanh mt truc i qua tõm...
 • 12
 • 434
 • 17

On thi TN va DH chuong DONG HOC VAT RAN

On thi TN va DH chuong DONG HOC VAT RAN
... Biờn Son: Vừ Minh oan ễn Vt lý 12 ng lc hc vt rn 2 = ( ) (3) Câu 13: Chọn phơng án Tốc độ dài điểm ... 5rad Sau 2s vật có toạ độ: A 100 rad B 105 rad C 110 rad D 115 rad Câu16: Hai điểm M N đĩa CD, ON= 2OM Đĩa CD quay quanh trục cố định vuông góc với tâm O đĩa Kết luận sau so sánh gia tốc hớng ... án Momen quán tính đĩa tròn mỏng khối lợng m bán kính R trục quay qua tâm đĩa là: R trục Biờn Son: Vừ Minh oan 1 A I = mR B I = mR 12 ễn Vt lý 12 ng lc hc vt rn 1 C I = mR D I = ( mR ) 2 12...
 • 6
 • 168
 • 0

Động học vật rắn - Luyện thi HSG Casio potx

Động học vật rắn - Luyện thi HSG Casio potx
... quay 1 vật rắn trình vật rắn quay nhanh dần khoảng thời gian t1 = 10s góc quay 2 vật rắn trình vật rắn chuyển động quay khoảng thời gian t2 – t1 = 20 -1 0 =10s Toạ độ góc vật rắn thời điểm t2 = ... thời điểm vật nặng chuyển động 1m sau thả? Giải: - Chuyển động vật nặng chuyển động tịnh tiến, chuyển động ròng rọc chuyển động quay quanh trục cố định - Phân tích lực tác dụng vào vật nặng ròng ... góc thời điểm vật rắn dừng quay, 0 tốc độ góc vật rắn thời điểm bắt đầu quay chậm dần tốc độ góc vật rắn quay nhanh dần thời điểm t = 10 s  góc mà vật rắn quay tốc độ góc biến thi n từ 0 đến...
 • 10
 • 143
 • 0

sở khoa học vật liệu ví dụ và bài tập về giản đồ pha

Cơ sở khoa học vật liệu  ví dụ và bài tập về giản đồ pha
... 14 Vẽ tổ chức tế vi pha sau giản đồ hợp kim Cu-Ag a) 40 % kl Ag 900 oC, 780 oC, 778 oC b) 71,9 % kl Ag 778 oC c) 95 % kl Ag 779 oC, 500 oC BÀI TẬP GIẢN ĐỒ PHA Cho giản đồ pha hệ hai cấu tử a) ... Bản chất pha α a) Dung dịch rắn xen kẽ b) Dung dịch rắn thay c) Pha trung gian d) Pha liên kết kim loại B Cho giản đồ pha hệ Sn – Pb sau Xét hợp kim 46% Sn –54% Pb Ở 44 oC hệ tồn dạng pha a) L ... tinh E làm nguội từ lỏng c) Tính lượng pha α β tinh E’ Cho giản đồ pha cấu tử A B hòa tan có hạn trạng thái lỏng a) Hãy điền tồn pha khu vực trống giản đồ b) Khi Hợp kim có thành phần 60% A 40...
 • 10
 • 1,866
 • 20

sở khoa học vật liệu ví dụ và bài tập về tính chất

Cơ sở khoa học vật liệu  ví dụ và bài tập về tính chất cơ
... Cho bảng số liệu sau (K = σ Πa ): Vật liệu Độ bền đứt, MPa Độ bền chảy, MPa m Al 7075 – T6 28 525 Thép 300 66 2.100 a) Các vật liệu có chứa vết nứt dạng đường hầm dài 1,7 mm Hỏi vật liệu đứt trước ... b) Hai loại vật liệu thường sử dụng ngành hàng không với ứng suất làm việc theo thiết kế 70% độ bền chảy Thiết bị kiểm tra phát vết nứt chiều dài vết nứt lớn 1,5 mm Hòi vật liệu sử dụng an toàn ... tâm phẳng phép thử kéo Tính ứng suất cho phép tối đa mà không bị đứt Biết độ bền chảy vật liệu 900 MPa, bề dày phẳng cm Giải: Đối với vết nứt dạng đồng xu cường độ ứng suất tính theo: K = 2σ a /...
 • 9
 • 579
 • 9

Bài giảng Mở đầu sở sinh học chữa răng bác sĩ Hoàng Tử Hùng

Bài giảng Mở đầu cơ sở sinh học chữa răng bác sĩ Hoàng Tử Hùng
... mặt > lớp sau sinh > trước sinh Màu: trong, ánh xanh xám - vàng nhạt Yếu tố đònh màu răng: ngà men răng: độ tính đồng chiều dày lớp men www.hoangtuhung.com Tính thấm: Các chất phân tử lượng nhỏ: ... Sturdevant (Edit.) Mosby, © 1995 www.hoangtuhung.com Định nghĩa Chữa Một Phần / Chun khoa NKPH Sửa chữa Tái tạo Cải thiện Khiếm khuyết Răng, quan Bộ Để Điều trị bất thường & bệnh lý, Phục hồi hình ... vẹn sinh lý với mơ cứng mơ mềm lân cận khoang miệng Academy of Operative Dentistry www.hoangtuhung.com MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA Chữa nghệ thuật khoa học chẩn đốn, điều trị tiên lượng khiếm khuyết răng; ...
 • 82
 • 435
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: động học vật rắn nâng caođộng học vật rắngiáo trình cơ sở khoa học vật liệucơ sở khoa học vật liệucơ sở hóa học vật liệutài liệu cơ sở khoa học vật liệugiáo trình cơ sở khoa học vật liệu chuong 5cơ sở kho học vật liệu2 động học vật rắnthiết kế một số bài dạy học theo hoạt động nhóm với sự hỗ trợ của mvt chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 ban cơ bảnbài tập động lực học vật rắn khó có lời giảitai bai tap co li thuyet phan dong luc hoc vat rancơ sở khoa học của việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lýcơ sở khoa học của việc tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật líbảo vệ động vật được sống tự nhiên với góc nhìn tập tính trong chăn nuôi cơ sở sinh học cơ bản20171013 BSC Vietnam Daily Review VN %c4%90i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 leo d%e1%bb%91c C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n Mi%e1%ba%bfng b%c3%a1nh m%c3%ac ch%c3%a1y170428 API Annual Report 2016API 2013.7.2 db06ad0 Bao cao thuong nien 2012 signed7 du thao nq dhdcd bt 12082011bbkp thay doi dia diem dat tru so chinh tpbank7. bks to trinh ngan sach 2014quyche to chuc va hoat dong bks23042011 0Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQTBáo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2009qd uy quyen fpts quanly cd 2008Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2011Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt09 04 2011 - Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2011Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh 2011 của Tổng Giám đốcbao cao nam 2010 hdqtto trinh thong qua nhan su hdqt bks 2010to trinh phuong an tang von 2010bao cao cua hdqt 2010 03. bdh tong ket 2013 ke hoach 2014 0moi moi moi. chuong trinh du kien