bộ luật dân sự mới nhất

quy định về người không được hưởng thừa kế theo quy định tại Khoản 1 Điều 643 trong mối liên hệ với Điều 669 Bộ luật Dân sự

quy định về người không được hưởng thừa kế theo quy định tại Khoản 1 Điều 643 trong mối liên hệ với Điều 669 Bộ luật Dân sự
... thừa kế theo quy định Khoản Điều 643 mối liên hệ với Điều 669 Bộ luật Dân I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGƯỜI THỪA KẾ VÀ NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN: Người thừa kế: 1. 1 Khái niệm người thừa kế: Thừa kế ... bị tước quy n hưởng di sản 19 III MỐI LIÊN HỆ GIỮA QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN TẠI KHOẢN ĐIỀU 643 VỚI QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 669 BLDS Điều 669 Bộ luật Dân 2005 người thừa kế không phụ ... tước quy n hưởng di sản thừa kế theo Điều 643 Bộ luật Dân 2005 II NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN ĐIỀU 643 BLDS 2005 Khoản Điều 643 Bộ luật Dân 2005 quy định: 1 Những người...
 • 23
 • 1,194
 • 3

Mối quan hệ giữa chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự hiện hành với chế định hợp đồng trong Luật Thương mại và các luật chuyên ngành

Mối quan hệ giữa chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự hiện hành với chế định hợp đồng trong Luật Thương mại và các luật chuyên ngành
... 1 Mối quan hệ chế định hợp đồng Bộ luật Dân hành với chế định hợp đồng Luật Thương mại luật chuyên ngành 1.1 Quan niệm chung hợp đồng Hợp đồng định nghĩa thỏa thuận chủ ... yêu pháp luật hợp đồng nước ta đặt yêu cầu phải tiến hành cải cách pháp luật hợp đồng cho phù hợp với bối cảnh Cải cách pháp luật hợp đồng: 3.1 Hoàn thiện chế định hợp đồng Bộ luật Dân Vào thời ... Bộ luật Dân đưa khái niệm hợp đồng dân không đề cập đến mục đích hợp đồng mà quy định hợp đồng Bộ luật Dân phải áp dụng cho quan hệ hợp đồng Nhưng thực tế phổ biến quan niệm cho quy định Bộ luật...
 • 9
 • 651
 • 5

Những điểm mới về giao kết hợp đồng trong Bộ Luật dân sự năm 2005

Những điểm mới về giao kết hợp đồng trong Bộ Luật dân sự năm 2005
... thực; hợp đồng kết qua thủ tục đấu thầu, đấu giá; hợp đồng phải đăng ký sau ký kết Chương NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG THỰC ... đồng dân bên thoả thuận; thoả thuận địa điểm giao kết hợp đồng dân xác định sau: Đối với hợp đồng dân ký trực tiếp địa điểm giao kết hợp đồng nơi diễn hành vi ký kết bên; Đối với hợp đồng dân ... giao kết hợp đồng dân bên thoả thuận; thoả thuận địa điểm giao kết hợp đồng dân nơi cư trú cá nhân trụ sở pháp nhân đưa đề nghị giao kết hợp đồng Việc xác định địa điểm giao kết hợp đồng theo...
 • 21
 • 496
 • 0

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm môi trường theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm môi trường theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005
... Chương 1: Khái niệm môi trường trách nhiệm xâm phạm môi trường Chương 2: Trách nhiệm dân xâm phạm môi trường Chương 3: Thực trạng pháp luật bồi thường thiệt hại xâm phạm môi trường giải pháp hoàn ... loại trách nhiệm dân - Cơ sở phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm nghĩa vụ - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại luật định bên tự thoả thuận áp dụng - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ... DÂN SỰ DO XÂM PHẠM MÔI TRƯỜNG 2.1 Điều kiện phát sinh bồi thường thiệt hại xâm phạm môi trường 2.1.1 Có thiệt hại xảy môi trường bị xâm phạm Về mặt lý luận gồm thiệt hại trực tiếp thiệt hại gián...
 • 18
 • 317
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Mối quan hệ giữa các quy định về chủ quyền sử dụng đất trong bộ luật dân sự với các quy định của pháp luật đất đai " pptx

Tài liệu Báo cáo
... san sửa đổi, bổ sung luật dân quyn, iu kin thc hin cỏc quyn thỡ B lut dõn s li chi tit hoỏ v c th hoỏ cỏc quy nh v quyn ca h gia ỡnh, cỏ nhõn v cỏc giao dch dõn s v t õy l s thng nht theo quy ... sau ny h c chớnh quyn a phng ngh cp cú thm quyn cp giy chng nhn quyn s dng t Trong ú, phn ln trng hp chuyn quyn s dng t ngi s dng ó cú giy chng nhn quyn s dng t Cho nờn, quan im ca chỳng tụi ... san sửa đổi, bổ sung luật dân quyt số 02/NQ ngy 2/2/2000 ca Chớnh ph 2.3 V hp ng thuờ quyn s dng t (t iu 714 n iu 726) Hin nay, vic quy nh v iu kin cho thuờ quyn s dng t ó quy nh ti Điu 78 Lut...
 • 8
 • 408
 • 0

Báo cáo "Bảo đảm sự nhất thể hoá về hình thức, cơ cấu và nội dung một số điều luật tại phần quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong bộ luật dân sự " pdf

Báo cáo
... 831 nội dung Điều 832 BLDS đạt tiêu chuẩn thể hoá hình thức cấu, theo điều luật quy định chủ thể quan hệ dân yếu tố nước hiểu cách toàn diện, thống tạo môi trường pháp lí thuận lợi quan hệ dân ... tuổi điều kiện lực hành vi dân nói chung Như vậy, quy định quan hệ dân yếu tố nước cần phải quan tâm đến dị biệt Theo chúng tôi, cần thống quy định lực chủ thể quan hệ dân yếu tố nước ... 830 Điều 831 BLDS trình bày trên, nhằm mục đích thể hoá hình thức, cấu nội dung điều 830, 831 832 BLDS quy định chủ thể quan hệ dân yếu tố nước bao gồm cá nhân pháp nhân Chỉ sau sửa đổi điều...
 • 4
 • 305
 • 1

Báo cáo " Về mối quan hệ giữa các quy định về chuyển quyền sử dụng đất của Luật đất đai và Bộ luật dân sự " pot

Báo cáo
... ý quan nh nớc có thẩm quy n Trong Bộ luật dân sự, quy định chuyển quy n sử dụng đất tập trung v o mối quan hệ theo chiều ngang ngời sử dụng đất với (đây l quy n t i sản) Các quy định chuyển quy n ... tục chuyển quy n sử dụng đất. (1) Thứ t, cần sử dụng thống thuật ngữ quy định Luật đất đai v Bộ luật dân chuyển quy n sử dụng đất Theo nên thống sử dụng thuật ngữ chấp giá trị quy n sử dụng đất ... chứng nhận quy n sử dụng đất đợc phép chuyển quy n sử dụng đất nên quy định chuyển quy n sử dụng đất Bộ luật dân nhấn mạnh l thoả thuận n y phải phù hợp với quy định pháp luật đất đai Một số...
 • 6
 • 280
 • 0

mối quan hệ giữa bộ luật dân sự với các đạo luật chuyên ngành về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

mối quan hệ giữa bộ luật dân sự với các đạo luật chuyên ngành về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
... lại sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ quy định đạo luật chuyên ngành sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ Những người ủng hộ phương án 02 cho rằng, quyền sở hữu trí tuệ quyền sở hữu chuyển giao ... thuẫn quy định Bộ Luật dân đạo luật chuyên ngành sở hữu trí tuệ đạo luật chuyên ngành chuyển giao công nghệ Tuy nhiên phương án làm cho pháp luật sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ có nhiều tầng ... pháp luật dân sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ xây dựng sở Phần thứ sáu Bộ Luật Dân (Chương I Chương II sở hữu trí tuệ, Chương III chuyển giao công nghệ) Các quy phạm pháp luật hành sở hữu trí...
 • 10
 • 679
 • 0

Những điểm mới về giao kết hợp đồng trong Bộ Luật dân sự năm 2005

Những điểm mới về giao kết hợp đồng trong Bộ Luật dân sự năm 2005
... 1.3.2 Nguồn luật điều chỉnh quan hệ phát sinh trình giao 29 1.3.3 Các nội dung pháp luật giao kết hợp đồng 35 Chương NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 VÀ NHỮNG VẤN ... quy định pháp luật giao kết hợp đồng Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 1.1 Nhận thức chung hợp đồng giao kết hợp đồng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng Khái niệm hợp đồng đời gắn ... thực; hợp đồng kết qua thủ tục đấu thầu, đấu giá; hợp đồng phải đăng ký sau ký kết 36 Chương NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG...
 • 103
 • 727
 • 1

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm môi trường theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm môi trường theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005
... chương quy định trách nhiệm dân bồi thường thiệt hại hợp đồng (chương V) Hơn nữa, Bộ luật quy định hai điều trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước Điều 623 quy định bồi thường thiệt hại công ... Chương 1: Khái niệm môi trường trách nhiệm xâm phạm môi trường Chương 2: Trách nhiệm dân xâm phạm môi trường Chương 3: Thực trạng pháp luật bồi thường thiệt hại xâm phạm môi trường giải pháp hoàn ... loại trách nhiệm cụ thể "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 10 xâm phạm môi trường theo quy định Bộ luật dân 2005" Luận văn đóng góp vào lý luận trách nhiệm BTTH hợp đồng khái niệm môi trường theo...
 • 124
 • 304
 • 0

Toàn bộ điểm mới bộ luật dân sự 2015

Toàn bộ điểm mới bộ luật dân sự 2015
... thứ sáu: Điều khoản thi hành Bộ luật dân 2015 thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thay Bộ luật dân 2005 Sau đây, xin tổng hợp điểm Bộ luật dân 2015 so với Bộ luật dân 2005 P/S: Không viết trước, ... khác theo quy định luật (Căn Điều 11 Bộ luật dân 2015) Các nội dung quy định từ mục 10 đến mục 13 nội dung hoàn toàn Bộ luật dân 2015 10 Tự bảo vệ quyền dân Việc tự bảo vệ quyền dân phải phù hợp ... luật dân sự, án lệ, lẽ công (Căn Điều Bộ luật dân 2015) Chương II: Xác lập, thực bảo vệ quyền dân Căn xác lập quyền dân Quy định lại xác lập quyền dân sự, đó, có số sửa đổi, bổ sung Quyền dân...
 • 138
 • 1,638
 • 6

Đề tài hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của bộ luật dân sự 2005 và 2015, phân tích và đánh giá những điểm mới trong bộ luật dân sự 2015 và cho ví dụ minh họa

Đề tài hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của bộ luật dân sự 2005 và 2015, phân tích và đánh giá những điểm mới trong bộ luật dân sự 2015 và cho ví dụ minh họa
... đối kháng biện pháp bảo đảm hai luật tồn điểm giống khác Cụ thể sau: Những điểm giống quy định hiệu lực đối kháng biện pháp bảo đảm BLDS 2005 BLDS 2015 Những điểm khác quy định hiệu lực đối kháng ... bảo đảm trước C KẾT THÚC VẤN ĐỀ Trên viết tác giả vấn đề: Hiệu lực đối kháng biện pháp bảo đảm: so sánh quy định BLDS 2005 2015; phân tích đánh giá điểm BLDS 2015 Qua viết thấy Hiệu lực đối kháng ... sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thứ tự toán xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm II Những điểm Bộ luật dân 2015 hiệu lực đối kháng biện pháp bảo đảm Có thể hiểu hiệu lực đối kháng...
 • 19
 • 940
 • 4

Xem thêm