KINH PHỔ môn

Nghi thức cầu an kinh phổ môn

Nghi thức cầu an kinh phổ môn
... Thị cố chúng-sanh, thường ưng, tâm niệm Nhược hữu nữ nhơn, thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường Quán-thế-âm Bồ-tát, tiện sanh phước đức trí-huệ chi nam; thiết dục cầu nữ, tiện sanh đoan chánh hữu ... cấu thanh-tịnh quang Huệ nhật phá chư ám Năng phục tai phong hỏa Phổ minh chiếu thế-gian Bi thể giới lôi chấn Từ ý diệu đại vân Chú cam-lồ pháp võ Diệt trừ phiền-não diệm Tránh tụng kinh quan xứ ... "Thế-Tôn, nhược hữu chúng-sanh văn thị Quán-thế-âm Bồ-tát phẩm, tự-tại chi nghi p, phổ môn thị hiện, thần thông lực giả; đương tri thị nhơn công-đức bất thiểu" Phật thuyết thị Phổ- môn phẩm thời, chúng...
 • 14
 • 173
 • 0

KINH PHỔ môn

KINH PHỔ môn
... Quán Thế Âm, Phẩm Phổ Môn phẩm thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi đầy đủ Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, gọi tắt Phổ Môn Phẩm Trong tụng niệm, Phật tử thường gọi kinh Phổ môn “Lúc ấy” cho thời ... A-nậu-đa-la Tammiệu Tam-bồ-đề tâm DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM CHUNG 27 DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH - PHỔ MÔN PHẨM (Kinh văn đến hết, phần nghi thức kết thúc hồi hướng người ... DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH - PHỔ MÔN PHẨM “Ưng dĩ Thiên đại tướng quân thân đắc độ giả, tức Thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp “Ưng dĩ Tỳ-sa -môn thân đắc độ giả, tức Tỳ-sa -môn thân nhi vị...
 • 48
 • 230
 • 0

Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11

Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - LƯU THỊ THỦY MINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ” MÔN GIÁO ... tiễn rèn luyện giải vấn đề dạy học phần Công dân với kinh tế môn GDCD lớp 11 Chương 2: Thực nghiệm sư phạm Chương 3: Định hướng số giải pháp rèn luyện giải vấn đề cho học sinh dạy học phần ... thị Giả thuyết khoa học Dạy học phần Công dân với kinh tế chương trình giáo dục công dân lớp 11 theo hướng rèn luyện kỹ GQVĐ cho học sinh góp phần đổi 14 phương pháp dạy học, phát huy tính tích...
 • 110
 • 1,200
 • 10

Tích cực hóa phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần I – “Công dân với kinh tế” môn Giáo dục công dân lớp 11 ở trường trung học phổ thông Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tích cực hóa phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần I – “Công dân với kinh tế” môn Giáo dục công dân lớp 11 ở trường trung học phổ thông Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
... dạy học môn Giáo dục công dân lớp 11 phần I Công dân v i kinh tế” Chương 2: Thực nghiện tích cực hóa phương pháp nêu vấn đề dạy học môn Giáo dục công dân lớp 11 phần I Công dân v i kinh tế” ... HÓA PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 PHẦN I “CÔNG DÂN V I KINH TẾ” 1.1 Cơ sở lý luận việc tích cực hóa phương pháp nêu vấn đề dạy học phần I Công dân v i kinh ... dân v i kinh tế” môn Giáo dục công dân trường THPT Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 4.2 Đ i tượng nghiên cứu Tích cực hóa phương pháp nêu vấn đề dạy học phần I Công dân v i kinh tế” môn Giáo dục công dân...
 • 70
 • 461
 • 1

KHẢO SÁT THỊ HIẾU ĂN UỐNG CỦA KHÁCH HÀNG NHẰM XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG ẨM THỰC TRONG KINH DOANH MÓN VIỆT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT THỊ HIẾU ĂN UỐNG CỦA KHÁCH HÀNG NHẰM XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG ẨM THỰC TRONG KINH DOANH MÓN VIỆT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... Nguyên, Phở 24, Kinh Đô bakery Tâm lí khách hàng giai đoạn thích thử ăn lạ, độc đáo THỊ HIẾU KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG Một xu hướng ẩm thực thời gian tới ... Chịu ảnh hưởng xu hướng ẩm thực Mĩ, Hàn Quốc, xu hướng ẩm thực năm 2011 dự báo là: - Các thực phẩm ăn chậm - Thức ăn thân thiện với môi trường - Tốt cho sức khỏe, hạn chế thực phẩm bột, đường ... Phát triển hình thức ăn làm sẵn, giao tận nơi thực phẩm sơ chế - Phát triển quán ăn có bán ăn để uống rượu, bia XU HƯỚNG ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Từ năm 2000, Việt Nam bắt đầu phát...
 • 7
 • 2,112
 • 20

Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh

Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh
... VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 CÁC TRƯỜNG THPT 1.1 Cơ sở lý luận việc sử dụng bản đồ vào dạy học phần Công dân với kinh tế ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ PHƯƠNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH ... DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 CÁC TRƯỜNG THPT 16 1.1 Cơ sở lý luận việc sử dụng bản đồ vào dạy học phần Công dân với kinh tế môn Giáo dục công dân lớp...
 • 115
 • 631
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý

Sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý
... không ngừng Bài tập vật giúp học sinh hiểu sâu qui luật vật lý, tượng vật tập Vật lí phương tiện củng cố, ôn tập kiến thức sinh động giải tập vật lí học sinh cần phải nhớ lại kiến thức học, ... với môn vật trường phổ thông, tập vật đóng vai trò quan trọng, việc hướng dẫn học sinh làm tập vật hoạt động dạy học, công việc khó khăn, bộc lộ rõ trình độ người giáo viên vật việc ... khoa vật -NXB_GD Năm 2005 - Sách tập vật - NXBGD năm 2005 - Sách giáo viên vật - NXBGD năm 2005 - Phương pháp giảng dạy vật trường phổ thông, tập - NXBGD-1979 - Phương pháp dạng tập vật...
 • 19
 • 13,966
 • 67

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh
... băng tiếng Anh nhiều chủ đề khác đề mở rộng vốn kiến thức vấn đề khoa học kỹ thuật , kinh tế xã ,văn học nghệ thuật, kiện xảy nước giới … Theo kinh nghiệm riêng, người viết nhận thấy đọc viết tiếng ... phương pháp dạy Tiếng Anh Trung học phổ thơng Việt Nam NXBGD 2006 Tứ Anh- Phan Hà- Mai Vi Phương - Hồ Tấn: Sổ tay người dạy tiếng Anh NXBGD 2005 Nguyễn Hạnh Dung Phương Pháp dạy Tiếng Anh trường phổ ... Văn, 11 Anh (20082009) kết tồn năm học lớp 11 Anh (2007-2008) đạt kết cao ( phần đọc hiểu chiếm gần 1/3 số điểm tồn bài) Kết thi HSG QG, thi HSG ĐBSCL hai lớp 11 Anh ( 2007-2008), 11 Anh (2008-...
 • 37
 • 11,572
 • 69

Sáng kiến kinh nghiệm môn Mỹ thuật

Sáng kiến kinh nghiệm môn Mỹ thuật
... Nhng kinh nghim, bin phỏp thc hin 10 S dng a VCD phn Quan sỏt nhn xột .10 S dng mỏy chiu a nng, mỏy chiu vt th 13 V Tng kt kinh nghim 16 VI Phõn tớch tng hp nhng bi hc kinh ... nng cú th ỏp dng c Ht nm hc ny, tụi d kin sỏng kin kinh nghim ny tip tc c dng cỏc tit dy ti trng tụi v khc phc nhng vng mc nh Trang Sỏng kin kinh nghim mụn M thut GV :Nguyn Thỏi C vic thao tỏc ... vy, c lp nhỡn rừ v cựng giỏo viờn phõn tớch Trang 13 Sỏng kin kinh nghim mụn M thut GV :Nguyn Thỏi C nhng u im, khuyt im hc sinh rỳt kinh nghim lỳc lm bi Cng nh phn trờn ó nờu, mỏy chiu vt th cú...
 • 31
 • 12,848
 • 46

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC
... nâng cao kiến thức âm nhạc cho trẻ - Khuyến khích trẻ sáng tạo phong cách biểu diễn thể tác phẩm âm nhạc - Kết hợp với phụ huynh rèn kỹ cho trẻ khuyến phụ huynh sưu tầm tác phẩm âM nhạc để làm ... huynh có biểu biết kiến thức âm nhạc - Đã kết hợp với giáo viên thực tốt việc nêu kỹ ca hát cho trẻ - Thường xuyên quan tâm đến chất lượng tiết mục văn nghệ lớp V BÀI HỌC KINH NGHIỆP Qua biện ... tầm sáng tác nhiều ca khúc để dạy trẻ - Xây dựng thư viện âm nhạc lớp để có đầy đủ thể loại nhạc cần thiết, phục vụ cho hoạt động ca hát cô trẻ - Tạo cho trẻ có thói quen đánh giá tác phẩm âm nhạc...
 • 6
 • 7,005
 • 69

Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí

Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí
... Đối với môn vật lý trờng phổ thông, tập vật lý đóng vai trò quan trọng, việc hớng dẫn học sinh làm tập vật lý hoạt động dạy học, công việc khó khăn, bộc lộ rõ trình độ ngời giáo viên vật lý việc ... tập vật lý giúp học sinh hiểu sâu qui luật vật lý, tợng vật lý Thông qua tập dạng khác tạo điều kiện cho học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức để tự lực giải thành công tình cụ thể khác kiến ... Đội ngũ giảng dạy môn vật lý trờng có giáo viên 2.2 Thực trạng việc hớng dẫn học sinh làm tập vật lý trờng THCS Thiệu Long Trong chơng I : Điện học vậtlý lớp yêu cầu học sinh kiến thức : nắm vững...
 • 17
 • 1,989
 • 18

Sang kien kinh nghiem mon toan

Sang kien kinh nghiem mon toan
... ảnh điểm, đờng thẳng, đoạn thẳng, tam giác, đờng tròn - Kỹ dịch từ ngôn ngữ hình học tổng hợp sang ngôn ngữ phép biến hình cụ thể: Ví dụ: Tam giác ABC Chuyển dịch qua ngôn ngữ phép quay là: ... cho kết luận toán 2) Lựa chọn phép biến hình thích hợp cho lời giải toán 3) Dịch từ ngôn ngữ toán sang ngôn ngữ phép biến hình chọn Trang 12 Trơng Ngọc Hạnh-THPT Hậu lộc Phơng pháp nghiên cứu dạy ... GB1 = GB ; GC1 = GC 2 A1, B1, C1 lần lợt trung điểm H C O G B BC, CA, AB - Sử dụng V O - Dịch sang ngôn ngữ vị tự: H, G, O thẳng hàng có phép vị tự tâm G biến H thành O - Giải : V : ABCA1B1C1...
 • 15
 • 1,063
 • 12

Sáng kiến kinh nghiệm môn Đẩy tạ

Sáng kiến kinh nghiệm môn Đẩy tạ
... Giáo dục thể chất III Kinh nghiệm khoa học - Lĩnh vực chuyên môn kinh nghiệm: Môn Thể Dục – Quân - Số năm có kinh nghiệm: 10 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: Môn học tự chọn-Bóng ... lý mạnh dạn chọn tên sáng kiến kinh nghiệm “ An toàn tuyệt đối môn học đẩy tạ Với sáng kiến có nguyện vọng hy vọng đóng góp số liệu thông tin công tác giảng dạy môn học đẩy tạ ngày an toàn II ... định quốc gia môn thể dục môn đẩy tạ chuyển từ phần cứng chương trình sang phần tự chọn Đây định đắn với nhiều lý không môn đẩy tạ môn chủ yếu để phát triển sức mạnh Học tập môn đẩy tạ chủ yếu phát...
 • 13
 • 2,480
 • 13

Kinh nghiệm môn Toán 8

Kinh nghiệm môn Toán 8
... tới Trong môn học trờng THCS, môn toán chiếm vị trí quan trọng, môn nói có số tiết cao tuần, coi môn toán nh chìa khoá vạn để mở cửa tất môn khoa học Môn toán môn học công cụ để học môn khác, ... đánh giá phân xếp loại GV Vấn đề đặt làm để em tích cực học toán, hứng thú học toán, tăng lòng yêu thích môn toán, điều ngời thầy dạy toán mà không trăn trở Chính vậy, cần cho em học sinh tích ... bạn đồng nghiệp Rút kinh nghiệm trình giảng dạy thân - Tổng kết lại Phân tích kết học tập học sinh B- Nội dung Chơng I: Cơ sở lý luận I.1- Định hớng đổi phơng pháp dạy học toán trung học sở I.1.1-...
 • 17
 • 252
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử - THPT

Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử - THPT
... Chuyên đề sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Chuyên đề : Sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hoá kiến thức dạy học Lịch sử I/ Đặc điểm thực tế giảng dạy môn Lịch sử Lịch sử môn khoa ... không đợc trực tiếp chứng kiến kiện lịch sử trực tiếp lịch sử không lặp lại, không biểu diễn đợc phòng thí nghiệm Hơn vấn đề nhận thức lịch sử khác so với nhận thức môn khoa học khác: Nó có nhận ... đề sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử + Trong thực tế t tởng học sinh , trí phụ huynh học sinh xã hội coi môn lịch sử môn phụ, cần học thuộc nên để tâm học tìm hiểu lịch...
 • 8
 • 10,389
 • 157

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm môn văn trung học phổ thôngsáng kiến kinh nghiệm môn hóa học trung học phổ thôngsáng kiến kinh nghiệm môn toán trung học phổ thôngsáng kiến kinh nghiệm môn sinh trung học phổ thôngđánh giá hiệu quả kinh tế nuôi tôm thẻ chân trắng tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninhsáng kiến kinh nghiệm môn vật lýsáng kiến kinh nghiệm môn vănsáng kiến kinh nghiệm môn thể dụcsáng kiến kinh nghiệm môn ngữ vănsáng kiến kinh nghiệm môn lịch sửsáng kiến kinh nghiệm môn sinhsáng kiến kinh nghiệm môn hóasáng kiến kinh nghiệm môn toán tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 2sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 4PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học