Phân tích gen mã hóa cho protein NHX liên quan đến tính chịu mặn ở lúa

Phân tích gen hóa cho protein NHX liên quan đến tính chịu mặn lúa

Phân tích gen mã hóa cho protein NHX liên quan đến tính chịu mặn ở lúa
... chức họ protein NHX lúa, qua sàng lọc, tuyển chọn nhân dòng giống lúa có khả thích nghi cao với độ mặn chọn đề tài: Phân tích gen hóa cho protein NHX liên quan đến tính chịu mặn lúa Để đạt ... dụng để tìm kiếm sở liệu gen nhƣ trình tự gen, protein, marker phân tử liên quan đến tính chịu mặn, chịu hạn gen Tuy nhiên việc sử dụng phân tích in silico để mô phân tích sở liệu chƣa đƣợc áp ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Huy Dƣơng PHÂN TÍCH GEN MÃ HÓA CHO PROTEIN NHX LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU MẶN LÚA Chuyên ngành: Di truyền học số: 60420121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI...
 • 80
 • 181
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa việt nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn ở lúa việt nam
... thực đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam với mục tiêu xây dựng sở liệu ADN tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu nhằm góp phần quan trọng ... 40,07% Hệ số đa dạng di truyền PIC locut nghiên cứu cao với giá trị trung bình 0,713 Đánh giá đa dạng di truyền giống/dòng lúa liên quan đến tính chịu mặn thị SSR cho thấy mức độ đa dạng di truyền ... tích mối tương quan di truyền liên quan đến tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu Tổng số thu 800 mẫu phản ứng PCR (tổ hợp PCR) Hình 6: Kết nhận dạng di truyền 40 giống/dòng lúa thị SSR- RM339...
 • 27
 • 332
 • 0

Tài liệu tiểu luận: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam doc

Tài liệu tiểu luận: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn ở lúa Việt Nam doc
... thực đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam với mục tiêu xây dựng sở liệu ADN tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu nhằm góp phần quan trọng ... polyacrylamide; Quan hệ di truyền liên quan đến tính chịu mặn giống/dòng lúa Keywords Di truyền học; Gen; Tính chịu mặn; Lúa; Việt Nam I MỞ ĐẦU Năng suất lúa thấp nguyên nhân mặn bất lợi đất ... Tổng quan giống lúa chịu mặn: Sự hình thành đặc tính đất mặn; Giới thiệu chung đặc điểm vùng lúa nhiễm mặn Việt Nam; Cơ sở di truyền tính chịu mặn lúa; Công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn; Đa dạng...
 • 28
 • 527
 • 5

nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa việt nam

nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn ở lúa việt nam
... tựu nghiên cứu đa dạng di truyền lúa 28 1.7.1 Nghiên cứu đa dạng di truyền lúa thị hình thái 28 1.7.2 Nghiên cứu đa dạng di truyền lúa thị hoá sinh 29 1.7.3 Nghiên cứu đa dạng di truyền ... thực đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam với mục tiêu xây dựng sở liệu ADN tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu nhằm góp phần quan trọng ... học Di truyền học 1.3.2 Di truyền tính chịu mặn Nghiên cứu di truyền tính kháng mặn lúa cho thấy điều khiển nhiều gen muốn chọn tạo giống lúa chịu mặn có hiệu quả, cần phải nghiên cứu sâu chế di...
 • 110
 • 767
 • 1

Nghiên cứu tính đa hình của gen OsHKT1 hóa cho protein vận chuyển ion liên quan đến tính chịu mặn cây lúa

Nghiên cứu tính đa hình của gen OsHKT1 mã hóa cho protein vận chuyển ion liên quan đến tính chịu mặn ở cây lúa
... đa hình gen OsHKT1 hóa cho protein vận chuyển ion liên quan đến tính chịu mặn lúa nhằm nghiên cứu tính đa hình gen OsHKT1 lúa CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Vài nét sơ lƣợc lúa Cây lúa (Oryza ...  Nguyễn Thị Nha Trang NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA HÌNH CỦA GEN OsHKT1 MÃ HÓA CHO PROTEIN VẬN CHUYỂN ION LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU MẶN CÂY LÚA Chuyên ngành : Di truyền học số : 60420121 LUẬN VĂN ... OsHKT1 hóa cho protein có vai trò vận chuyển Na+ vào tế bào lúa Nghiên cứu cấu trúc, chức gen OsHKT1 giúp làm sáng tỏ chế chịu mặn lúa Do đó, tiến hành đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa hình...
 • 67
 • 207
 • 0

nghiên cứu xác định tần số alen, tần số kiểu gen của gen hóa αs1-casein có liên quan đến chất lượng sữa một số giống dê nuôi tại việt nam

nghiên cứu xác định tần số alen, tần số kiểu gen của gen mã hóa αs1-casein có liên quan đến chất lượng sữa ở một số giống dê nuôi tại việt nam
... nh tn s alen, tn s kiu gen ca gen mó húa S1casein cú liờn quan n cht lng sa mt s ging dờ nuụi ti Vit Nam. Trong lun ny chỳng tụi trỡnh by kt qu iu tra ban u v xỏc nh tn s alen, tn s kiu gen ca ... hin vi s h tr kinh phớ t ti Nghiờn cu xỏc nh tn s alen, tn s kiu gen ca gen mó húa S1-casein cú liờn quan n cht lng sa mt s ging dờ nuụi ti Vit Nam Cui cựng, tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti ... s tỏc gi quan sỏt c nh hng ca kiu gen lờn lng cht bộo [34] Cỏc nghiờn cu trờn cỏc kiu gen ng hp cỏc alen A, E, F ó xỏc nhn nh hng ca kiu gen lờn hm lng casein ca sa, sn lng mỏt nu c, quan sỏt...
 • 107
 • 220
 • 0

Phân lập gen điều khiển OsRAP2.4B liên quan đến tính chịu hạn lúa potx

Phân lập gen điều khiển OsRAP2.4B liên quan đến tính chịu hạn ở lúa potx
... nhiều gen cảm ứng với điều kiện bất lợi dẫn đến tăng khả chống chịu với điều kiện hạn (Sakuma et al., 2006a, b) Do vai trò quan trọng tính chống chịu mặn hạn, nhiều nỗ lực nhà khoa học đầu tư để phân ... gược lại, việc biểu gen DREB2A lại cảm ứng với điều kiện hạn hay nồng độ muối cao điều kiện lạnh Việc biểu ngưỡng DREB2A chuyển gen không hoạt hoá gen sau điều kiện sinh trưởng thông thường gợi ... trò điều khiển promoter cảm ứng nhiệt độ thấp (Baker et al., 1994; Jiang et al., 1996) Phân họ DREB bao gồm DREB1A - C (CBF1-3), DREB2A-b, ba nhân tố DREB1 sáu gen liên quan đến DREB2 hệ gen...
 • 9
 • 384
 • 1

thiết kế và ứng dụng các chỉ thị adn xác định các gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn một số giống lúa bản địa của việt nam đã giải hệ gen

thiết kế và ứng dụng các chỉ thị adn xác định các gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn ở một số giống lúa bản địa của việt nam đã giải mã hệ gen
... NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG CÁC CHỈ THỊ ADN XÁC ĐỊNH CÁC GEN ỨNG VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU MẶN MỘT SỐ GIỐNG LÚA BẢN ĐỊA CỦA VIỆT NAM ĐÃ GIẢI MÃ HỆ GEN Chuyên ... định gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn số giống lúa địa Việt Nam giải mã, thiết kế thị ADN chức để ứng dụng chọn tạo giống lúa chịu mặn Các mục tiêu cụ thể bao gồm: - Xác định gen ứng viên ... tiêu quan trọng chương trình chọn tạo giống lúa Dựa vào trình tự 36 giống lúa địa Việt Nam giải hệ gen xác định gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn số giống lúa địa Việt Nam giải mã: SRWD5...
 • 69
 • 204
 • 0

Tạo dòng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn cây lạc (arachis hypogaea l )

Tạo dòng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l )
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI N GUYÊN VŨ THỊ THU THỦY TẠO DÒN G CHỊU HẠN VÀ PHÂN L P GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍN H CHỊU HẠN CÂY L C (Arachis hypogaea L. ) LUẬN ÁN TIẾN SĨ SIN ... RAPD đánh giá hệ gen dòng chọn l c 26 1.4 28 Gen liên quan đến tính chịu hạn l c iii 1.4.1 Các gen liên quan đến khả chịu hạn l c 28 1.4.2 Nhóm gen mã hóa protein ... 1.1 Cây l c đặc tính chịu hạn l c 1.1.1 Nguồn gốc đặc điểm nông sinh học l c 1.1.2 Đặc tính chịu hạn thực vật l c 1.2 Nghiên cứu nâng cao khả chịu...
 • 146
 • 431
 • 5

nghiên cứu phân lập và chuyển gen nac2 liên quan đến tính chịu hạn cây lạc

nghiên cứu phân lập và chuyển gen nac2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc
... dụng kỹ thuật chuyển gen nhằm tạo giống lạc có khả chịu khô hạn chưa nghiên cứu nhiều Từ lí trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu phân lập chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn lạc (Arachis ... dòng lạc chuyển gen Phân tích dòng lạc chuyển gen Nội dung nghiên cứu (1) Phân nhóm giống lạc nghiên cứu theo mức độ chịu hạn thông qua đánh giá khả chịu hạn giai đoạn mô sẹo non (2) Phân lập, ... nhiên đối tượng lạc nghiên cứu chuyển gen công bố Hiện có hai xu hướng tìm kiếm gen liên quan đến tính chống chịu trồng Hướng thứ tìm gen liên quan trực tiếp đến khả chịu hạn, chịu lạnh, ngập...
 • 118
 • 837
 • 6

đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn cây đậu tương

đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương
... bit v gen liờn quan ờn chu hn cũn ớt va cha õy u Cystatin va gen cystatin c xỏc nh cú liờn quan vi kh nng chu hn ca thc vt va a c nghiờn cu nhiu loi cõy trng khỏc Võy gen cystatin liờn quan ... gen cystatin, thit k v tng hp cp mi nhõn gen cystatin; To dong cADN t mARN bng phan ng phiờn ma ngc va nhõn gen cystatin bng ki thuõt PCR; oc trỡnh t nu cua gen cystatin cõy u tng TễNG QUAN ... quan th hin mt s sau: c im, giỏ tr kinh t va tinh hinh san xuõt ca cõy u tng c tinh chiu han ca thc võt va cõy u tng Gen cystatin liờn quan n tớnh chu hn u tng Cystatin v gen cystatin Cystatin...
 • 25
 • 516
 • 0

tóm tắt luận án tiếng việt nghiên cứu phân lập và chuyển gen nac2 liên quan đến tính chịu hạn cây lạc (arachis hypogaea l.)

tóm tắt luận án tiếng việt nghiên cứu phân lập và chuyển gen nac2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l.)
... đề tài: Nghiên cứu phân lập chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn lạc (Arachis hypogaea L.) nhằm thử nghiệm khả chuyển gen thị tiến tới chuyển gen chịu hạn để tạo dòng chuyển gen phục ... khả chịu hạn lạc kỹ thuật chuyển gen 25 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THU NGÀ NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ CHUYỂN GEN NAC2 LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CÂY LẠC (Arachis hypogaea ... trình chuyển gen lạc qua mô sẹo phôi soma 3.4.3 Chuyển cấu trúc gen chịu hạn mang nhân tố phiên mã NAC2 lạc Từ kết nghiên cứu chuyển cấu trúc gen chịu hạn thuốc lá, chuyển gen thị GUS lạc, tiến...
 • 27
 • 252
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CÂY ĐẬU TƯƠNG Glycine max (L.) Merrill

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG Glycine max (L.) Merrill
... ngõn hng GenBank vi mó s l DQ792503 [35] Cystatin l cht c ch hot ng ca cysteine proteinase Gen cystatin l gen ó c khng nh cú mi liờn quan vi kha nng chu hn ca thc vt Cystatin v gen mó húa cystatin ... thụng tin vờ gen cystatin , thit k v tng hp cp mụi nhõn gen cystatin; - To dũng cADN t mARN bng phan ng phiờn ma ngc va gen cystatin bng k thut PCR; - c trỡnh t nucleotide cua gen cystatin cõy ... bit l vi cystatin thc vt bng cụng ngh DNA tỏi t hp 1.2.2 Gen mó hoa Cystatin thc vt v cõy u tng Gen cystatin thc vt mó húa cho cystatin c ch enzyme phõn hy cystein (ký hiu l phytocystatin)...
 • 75
 • 151
 • 0

Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn cây lạc (arachis hypogaea l )

Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l )
... thuật chuyển gen nhằm tạo giống l c có khả chịu khô hạn chưa nghiên cứu nhiều.Từ l trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu phân l p chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn l c (Arachis hypogaea L. ) nhằm ... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN –––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THU NGÀ NGHIÊN CỨU PHÂN L P VÀ CHUYỂN GEN NAC2 LIÊN QUAN ĐẾN CHỊU HẠN CÂY L C (Arachis hypogaea L. ) Chuyên ngành: ... gen biểu protein NAC2 thuốc ( 3) Tạo dòng l c chuyển gen Phân tích dòng l c chuyển gen Nội dung nghiên cứu ( 1) Phân nhóm giống l c nghiên cứu theo mức độ chịu hạn thông qua đánh giá khả chịu hạn...
 • 125
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích một mâu thuẫn nổi lên có liên quan đến công việc của anh chịphân tích kết quả một số vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm thông qua phiếu điều tra từ cán bộ nhân viên công tygen psba mã hoá cho protein d1 của hai trung tâm phản ứng của hệ thống quang hoáphân lập gen mã hóa protein vỏ của 2 loại virus gây bệnh trên hoa lan cymmv và orsvcác bước sản xuất enzyme protease tái tổ hợp từ chủng bacillus sp việt nam biết trên genbank có một số trình tự mã hóa cho protein của một số loài trong chi bacillustổng hợp và biểu hiện gen mã hóa cho enterocin as 48 của vi khuẩn enterococcus faecium trong tế bàotách dòng và giải trình trình tự đoạn gen mã hóa cho serotype o của vi rút gây bệnh lở mồm long móng thu thập tại tỉnh quảng trịphân tích mô hình swot cho bản thân trong 3 đến 5 năm tơiphân tích tổng hợp dữ liệu thông tin liên quancac bai toan tim x lien quan den tinh chat chia het cho mot tongphân loại các bài toán liên quan đến tính toán trong đa giácphí tổ chức cho vay cao chi phí tổ chức cho vay có liên quan đến những yếu tố như chi phí mạng lưới chi phí cho việc thẩm định theo dõi khách hàng món vay và chi phí phòng ngừa rủi ro cụ thể làhoá đơn chứng từ liên quan đến thuế gtgtkhi giao hàng cho khách hàng liên quan đến số hàng ứng trướcnhững vấn đề chung có liên quan đến tính toán để chọn các khí cụ điện và phần dẫn điệnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học