ĐỀ tài NGHIÊN cứu kỹ THUẬT bào CHẾ, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TRÊN IN VITRO của CHẾ PHẨM KEM SILVER SULFA 1%

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%
... dụng bật kháng khuẩn chống viêm Theo tài liệu Bạch hoa xà có chứa nhóm quinon chủ yếu chất Plumbagin Để nghiên cứu đầy đủ thành phần hoá học chúng em tiến hành chọn đề tài: " Nghiên cứu thành ... 12h, lọc, sấy Tinh thể P lần Tinh thể P lần Hình 3.4: Sơ đồ quy trình chiết xuất, tinh chế chất P2 sau sắc ký lớp chế hoá 3.4 Nhận dạng chất P2 chiết - Thể chất: tinh thể P2 tinh thể hình kim, ... đồ quy trình chiết xuất nhóm Quinon từ phận 3.3.2 Phân lập chất nhóm Quinon SK lớp chế hoá Vết P2 Vết P1 Hình 3.3: Sắc ký đồ lớp chế hoá nhóm hợp chất quinon - Đánh dấu, cạo riêng phần silicagel...
 • 25
 • 501
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro của chế phẩm kem Silver Sulfa 1%

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro của chế phẩm kem Silver Sulfa 1%
... Silvirin 1% invitro Kiến nghị Tiếp tục nghiên cứu tính chất khác kem Silver sulfa 1%: * Nghiên cứu độ ổn định lâu dài * Nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất kháng khuẩn invivo * Nghiên cứu độc ... bỏng chế phẩm sulfadiazin bạc có nhiều ưu điểm chứng minh lâm sàng Viêc cung ứng thuốc có khó khăn Các mục tiêu cụ thể khóa luận : Nghiên cứu kỹ thuật bào chế kem Silver sulfa 1% Nghiên cứu độ ... 7,111 6,287 1.131 Khả giải phóng hoạt chất qua màng CT3 Silvirin 1% tương đương Kết đo kháng khuẩn invitro Bảng 9:So sánh khả khuẩn invitrô CT3 Silvirin 1% Vi khuẩn S.aureus P.aeruginosa E.coli Đường...
 • 35
 • 346
 • 0

Đề tài Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà Đông Tảo nuôi tại TTNCGC Thụy Phương – Từ Liêm – Hà Nội

Đề tài Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà Đông Tảo nuôi tại TTNCGC Thụy Phương – Từ Liêm – Hà Nội
... Đông Tảo nuôi TTNCGC Thụy Phương Từ Liêm Nội Hình Chân Đông Tảo Hình Đàn Đông Tảo lúc trưởng thành 34 Đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Đông Tảo nuôi ... Đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Đông Tảo nuôi TTNCGC Thụy Phương Từ Liêm Nội CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Một số điểm sinh học ... Thụy Phương Từ Liêm Nội Hình 2, 3, 4, mái Đông Tảo lúc trưởng thành Hình 6, trống Đông Tảo lúc trưởng thành 33 Đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Đông...
 • 75
 • 2,035
 • 7

BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT HẠT Moringa oleifera Lam. ĐỐI VỚI MỘT SỐ VI KHUẨN TRONG NƯỚC THẢI CHUỒNG NUÔI LỢN " potx

BÁO CÁO
... tự với dung dịch chiết Moringa oleifera 40% Mẫu: nước thải trực tiếp từ chuồng nuôi lợn sau hầm biogas trại lợn Các dung dịch chiết 908 dùng để xác định khả kháng khuẩn nước chiết hạt Moringa oleifera ... Chất chiết hạt Moringa oleifera có tác dụng kháng khuẩn tốt với vi khuẩn hiếu khí yếm khí nước thải chuồng nuôi vi khuẩn hiếu khí nước sau hầm biogas - Phương pháp xử lí nước thải hạt Moringa oleifera ... Moringa oleifera Nồng độ dịch chiết (%) Số lượng vi khuẩn hiếu khí (CFU/ml) 20 9,06 × 10 40 8,11 × 10 ĐC 10,20 × 10 5 909 Đánh giá khả kháng khuẩn dịch chiết hạt Moringa oleifera Lam số vi khuẩn nước...
 • 6
 • 363
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế pellet kali clorid TDKD

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế pellet kali clorid TDKD
... nghiên cứu 16 2.2 Kết thực nghiệm nhận xét 19 2.2.1 .Nghiên cứu bào chế pellet kali chlorid 19 2 Nghiên cứu bào chê pellet Kali clorid TDKD 23 2.2.3.Thiết kế dạng bào chế ... tài "Nghiên cứu kỹ thuật bào ch pellet Kali clorid TDKD" với ưiục tiêu sau; Bào chế pellet TDKD phương pháp phối hợp cốt khuếch tán màng bao kiểm soát giải phóng Xây dtmg cônơ thức bào chế viên ... 3,0% Hàm lượng; 75,0% đến 85,0% 2.2.2 Nghiên cứu bào chế pellet Kali cỉorid TDKD Pellet kali Chlorid TDKD bào chế cách bao màng kiểm soát giải phóng pellet kali Chlorid Các thành phần màng bao...
 • 50
 • 236
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản và xác định một số tiêu chuẩn hạt giống của cây phay tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản và xác định một số tiêu chuẩn hạt giống của cây phay tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... Lê Sỹ Hồng Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN THUẬT Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TIÊU CHUẨN HẠT GIỐNG CỦA CÂY PHAY (Duabanga ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN THUẬT Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TIÊU CHUẨN HẠT GIỐNG CỦA CÂY PHAY (Duabanga grandiflora Roxb.ex DC) TẠI ... kỹ thuật bảo quản xác định số tiêu chuẩn hạt giống Phay (Duabanga grandiflora Roxb.ex DC) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Kết nghiên cứu sở cho bảo quản hạt giống, ...
 • 81
 • 171
 • 0

BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG LOÀI LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus setaceus Blume) IN VITRO BẢO TỒN NGUỒN DƯỢC LIỆU QUÝ " pot

BÁO CÁO
... 0,5 Cytokinin Nồng độ (mg/l) Đối chứng BAP Kinetin Đặc điểm chồi 599 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) in vitro nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý 0,1 ... Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) in vitro nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý formosannus từ hạt với công thức môi ... màu xanh nhạt Đặc điểm chồi 601 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) in vitro nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý Đ/C 0,5 Đ/C 1,0 1,5 0,5 2,0 3,0 (mg/l)...
 • 7
 • 1,163
 • 42

Đề tài : Nghiên cứu chiết xuất citroflavonoid và đánh giá tác dụng sinh học của chế phẩm chiết xuất.

Đề tài : Nghiên cứu chiết xuất citroflavonoid và đánh giá tác dụng sinh học của chế phẩm chiết xuất.
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐINH PHƯƠNG LIÊN NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT CITROFLAVONOID VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CHẾ PHẨM CHIẾT XUẤT LUẬN VĂN THẠC SỸ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC ... sản xuất thành phẩm có ích có đóng góp lớn cho lợi ích kinh tế, môi trường khoa học công nghệ Với lý đó, thực đề tài "Nghiên cứu chiết xuất citroflavonoid đánh giá tác dụng sinh học chế phẩm chiết ... sinh học chế phẩm chiết xuất" Mục tiêu đề tài: Xây dựng quy trình chiết xuất citroflavonoid từ vỏ số loài thuộc chi Citrus Đánh giá độc tính cấp tác dụng chế phẩm chiết xuất citroflavonoid lên số...
 • 105
 • 2,096
 • 3

Đề tài nghiên cứu khoa học Quy luật Taylor và khả năng dự đoán tỷ giá hối đoái ở các nền kinh tế mới nổi

Đề tài nghiên cứu khoa học Quy luật Taylor và khả năng dự đoán tỷ giá hối đoái ở các nền kinh tế mới nổi
... (1995) Theil, tỷ số U Theil 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: - Khả dự đoán tỷ giá hối đoái kinh tế ? - Các mô hình phương pháp dự báo thật có hiệu để dự đoán tỷ giá hối đoái kinh tế ? - Cách thức mà sách ... 2.1 Các nghiên cứu trước khả dự đoán tỷ giá hối đoái: Vào đầu năm 1970, kinh tế công nghiệp hóa lớn thông qua chế độ tỷ giá hối đoái thả từ bỏ hệ thống Bretton Woods, mô hình tỷ giá hối đoái trở ... 2.2 Các nghiên cứu trước khả dự đoán tỷ giá hối đoái: Các nghiên cứu trước sách tiền tệ kinh tế nổi: Cơ sở lý thuyết: 11 3.1 Kiến thức tảng: 11 3.1.1 Quy luật Taylor: ...
 • 59
 • 230
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đánh giá hiệu quả việc thay đổi hướng đi qua nút giao thông cùng mức ở hà nội

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đánh giá hiệu quả việc thay đổi hướng đi qua nút giao thông cùng mức ở hà nội
... cáo đề tài NCKH sinh viên 2012 Mục lục Báo cáo đề tài NCKH sinh viên 2012 Chương I:Đặt vấn đề Trong thời gian qua Nội, nhiều nút giao mức tổ chức giao thông theo cách thay đổi hướng số hướng ... dựng cải tạo Khả thông hành tiêu khai thác để đánh giá phương án nút lựa chọn 1) Khái niệm khả thông hành nút giao thông Khả thông hành nút giao thông mức số lượng xe lớn thông qua nút xe nhóm xe ... Create report Chương IV: Đánh giá hiệu việc thay đổi hướng qua nút giao thông mức Nội Hệ số quy đổi kích thước xe theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn 20 Báo cáo đề tài NCKH sinh viên 2012 Trong tiêu chuẩn...
 • 32
 • 234
 • 0

Nghiên cứu khoa học " BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LIM XANH (ERYTHROPHLOEUM FORDII OLIV) TẠI BÌNH PHƯỚC " docx

Nghiên cứu khoa học
... loài có khả chịu hạn tốt Lim xanh 10 năm tuổi mô hình làm giầu rừng theo rạch Bình Phước Lim xanh năm tuổi trồng loài Bình Phước KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Lim xanh khả sinh trưởng phát ... Huyên, 2000) Tuy nhiên khu vực nghiên cứu, Lim xanh có tốc độ sinh trưởng nhanh Tăng trưởng bình quân năm đường kính đạt 1,34cm nghiệm thức 0,87cm nghiệm thức Tăng trưởng bình quân năm chiều cao đạt ... rừng) tốc sinh trưởng nói cao loài gỗ quý coi sinh trưởng chậm từ trước đến Lim xanh Qua quan sát cho thấy thời gian mùa khô sinh trưởng phát triển tốt, rụng không nhiều Điều chứng tỏ Lim xanh loài...
 • 6
 • 428
 • 3

NGHIÊN CỨU PHỔ THỨC ĂN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHỐNG CHẾ MỘT SỐ LOÀI SÂU NHỆN HẠI CHÍNH CỦA NHỆN BẮT MỒI AMBLYSEIUS SWIRSKII ( ACARINA: PHYTOSEIIDAE )

NGHIÊN CỨU PHỔ THỨC ĂN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHỐNG CHẾ MỘT SỐ LOÀI SÂU NHỆN HẠI CHÍNH CỦA NHỆN BẮT MỒI AMBLYSEIUS SWIRSKII ( ACARINA: PHYTOSEIIDAE )
... thả nhện bắt mồi khống nhện hại mức gây hại kinh tế không? Để góp phần giải vấn đề trên, tiến hành thực đề tài “ Nghiên cứu phổ thức ăn đánh giá khả khống chế số loài sâu nhện hại nhện bắt mồi Amblyseius ... Amblyseius swirskii ( Acarina : Phytoseiidae ) 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Xác định phổ thức ăn đánh giá khả khống chế số sâu nhện hại nhện bắt mồi ( NBM ) Amblysieus swirskii 1.2.2 ... lệ tăng tự nhiên cao, r >0,3 có sức ăn nhện đỏ hại cao, hoàn toàn khống chế nhện đỏ gây hại Hiện nay, loài nhện bắt mồi Amblyseius sp ( Acarina : Phytoseiidae ) khả kìm hãm số lượng nhện hại...
 • 59
 • 315
 • 1

Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp pháp xả nước thải

Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp pháp xả nước thải
... vo ngun nc l loi cụng vic hon ton mi m nc ta thc hin c cụng tỏc cp phộp ú, cn phi cú nhng c s khoa hc v thc tin xỏc ỏng cựng vi cỏc phng phỏp v nhng cụng c thớch hp ỏnh giỏ c kh nng tip nhn ... nim Kh nng tip nhn nc thi ca ngun nc (KNTN) cú l cú xut x õu ú cỏc bỏo cỏo hi tho, cỏc sỏch giỏo khoa v ngoi nc Trong cỏc bn quy phm phỏp lut ca Vit Nam, Lut Ti nguyờn nc (1998) cú quy nh ti iu ... trc chỳng bt u gõy s suy gim ỏng k tớnh a dng sinh hc v/hoc cht lng mụi trng Trong cỏc sỏch giỏo khoa v mụi trng, khỏi nim kh nng tip nhn nc thi gn lin vi s ng húa hay kh nng t lm sch ca ngun nc...
 • 135
 • 928
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu khoa học bảo hiểm xã hộiđề tài nghiên cứu kỹ năng giao tiếpđề tài nghiên cứu kỹ năng làm việc nhómđề tài nghiên cứu khoa học bảo vệ môi trườngđề tài nghiên cuu kỹ năng giao tiếp trong nhà trườngđề tài nghiên cứu về nấm bào ngưtài tình hình hoạt động của công ty cổ phần trường phát làm đề tài nghiên cứu cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mìnhde tai nghien cuu ky nang lam viec nhom sinh vien khoa quan li—hoc vien qian li giao ductên đề tài nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điện trở gia nhiệt khuôn trong ngành cao sunghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng nấm linh chi đỏ ganoderma lucidum trên mạt cưa cao suđề tài nghiên cứu bò sát ở vườn quốc gia tràm chichủ đề 8 kỹ thuật bảo quản nguồn gen thực vật nhờ nuôi cấy in vitronghiên cứu cấu trúc địa chất đánh giá tiềm năng dk lô 104 bể sông hồngthông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa họcđề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuậtContemporary project management 3rd edition timothy kloppenborg test bankContemporary psychiatric mental health nursing 3rd edition kneisl test bankCorporate finance 3rd edition graham test bankCorporate finance 10th edition ross test bankCorporate finance a focused approach 5th edition ehrhardt test bankCorporate financial accounting 13th edition warren test bankCorrectional administration integrating theory and practice 2nd edition seiter test bankCost accounting 15th edition horngren test bankCost management a strategic emphasis 7th edition blocher test bankCounseling strategies and interventions 8th edition cormier test bankCrafting and executing strategy 19th edition thompson test bankCriminal investigation 11th edition swanson test bankCriminal justice procedure 8th edition moak test bankCritical thinking 10th edition moore test bankCultural ANTHRO 2nd edition robbins test bankCultural anthropology canadian 4th edition haviland test bankCultural diversity in health and illness 8th edition spector test bankDatabase concepts 7th edition kroenke test bankhướng dẫn ColectionCurriculum leadership strategies for development and implementation 3rd edition glatthorn test bank